Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 20/10/2021 17:05

Hà Nội: Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công

11:26 | 24/08/2021
Ngày 20/8/2021, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công văn số 2718/UBND-KH&ĐT về việc đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài.

Theo UBND TP. Hà Nội, đến ngày 10/8/2021, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn thành phố (TP) đạt 23,5% kế hoạch năm 2021. Trong đó, ngân sách cấp TP đạt 16,9%, ngân sách cấp huyện đạt 29,9%. Đây là mức giải ngân thấp, không đạt theo yêu cầu của Chính phủ, Thành ủy, HĐND TP và UBND TP. Với kết quả này sẽ rất khó đạt được mục tiêu của Chính phủ là đến hết quý III, tỷ lệ giải ngân của toàn TP đạt 60% kế hoạch vốn năm 2021.

0513-ynh-1
Đến ngày 10/8/2021, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư phát triển toàn TP. Hà Nội đạt 23,5% kế hoạch năm 2021

Do đó, UBND TP yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp UBND TP đã chỉ đạo tại các văn bản: Công văn số 483/UBND-KHĐT ngày 18/2/2021 về khẩn trương thực hiện kế hoạch đầu tư ngay từ đầu năm; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 19/5/2021 về khắc phục tồn tại, hạn chế và thúc đẩy kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021; Công văn số 2302/UBND-KH&ĐT ngày 20/7/2021 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và năm 2020 kéo dài.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội tập trung giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021, trước khi giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đối với dự án có cả kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch năm 2020 kéo dài. Xác định việc thúc đẩy thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

UBND TP. Hà Nội kiên định mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2021 và kế hoạch vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021. Trong đó, đặc biệt lưu ý đối với các dự án có sử dụng vốn năm 2020 kéo dài sang năm 2021 cần khẩn trương, tích cực triển khai dự án đúng tiến độ, tránh tình trạng hủy dự toán vốn năm 2020 kéo dài.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, việc thúc đẩy thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế.

Nguyễn Hạnh