Hà Nội: 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đạt mốc tăng trưởng GRDP 7,5-8% đến năm 2025

Nửa đầu năm 2022, kinh tế Thủ đô tăng trưởng khá cao. Hà Nội đã đặt ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đạt mốc tăng trưởng GRDP 7,5-8% đến năm 2025.
Hà Nội: Phấn đấu giai đoạn 2016- 2020 tăng trưởng GRDP bình quân đạt 8,5- 9% Năm 2022: Hà Nội phấn đấu đạt GRDP/người từ 139-141 triệu đồng

Công nghiệp, thương mại tăng trưởng tích cực

Theo UBND thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2022, kinh tế Thủ đô tăng trưởng ở mức khá cao, GRDP ước tính tăng 7,79%, trong đó riêng quý II/2022 tăng là 9,49%, gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu ước tăng 19,5% - gấp gần 5 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021 (4,5%). Hoạt động bán lẻ, vận tải, du lịch phục hồi mạnh. Tổng mức bán lẻ ước tăng 21,8% - gấp 3 lần mức tăng cùng kỳ (7,2%). Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8,8% - cao hơn cùng kỳ (8,4%); vốn huy động của các tổ chức tín dụng tăng 4,5% (cùng kỳ tăng 3,2%) và dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 5,4% (cùng kỳ tăng 4,2%).

3057-201324baoxaydung-4
Hà Nội: 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để đạt mốc tăng trưởng GRDP 7,5-8% đến năm 2025

Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 56,8% dự toán được giao và tăng 20% so với cùng kỳ, nguồn thu ngân sách nhà nước tiếp tục được cơ cấu theo hướng ổn định, bền vững với việc nâng dần tỷ trọng thu từ thuế phí và giảm dần các khoản thu từ đất. Chi ngân sách địa phương ước đạt 31,2% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Cân đối ngân sách được giữ vững. Công tác quản lý điều hành tài chính, ngân sách chủ động, linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ: phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch; tổ chức Sea Games 31... và những nhiệm vụ trọng tâm khác.

Công tác quản lý và phát triển đô thị tiếp tục có những chuyển biến tích cực; công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ với nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt (như quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống; quy hoạch các bến, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;...). Xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị được đẩy mạnh, thành phố tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 (lũy kế 5 tháng đầu năm đã hoàn thành trên 410.000 m2 sàn nhà ở, gần 3.900 căn nhà); thực hiện trồng 33,8 nghìn cây bóng mát, 10,3 nghìn cây bụi và 3,2 nghìn m2 cây mảng thảm cỏ.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn thành phố tiếp tục được chỉ đạo tăng cường. Thành phố đang tập trung hoàn thành Dự án xây dựng tổng thể hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai TP. Hà Nội; đã thực hiện hạng mục đo đạc trên 27/27 địa bàn và hoàn thành đo đạc bản đồ ngoại nghiệp và tổ chức nghiệm thu 477/489 xã, phường, thị trấn.

Văn hóa - xã hội được quan tâm, hoạt động đổi mới sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa, lễ hội tiếp tục được tuyên truyền và triển khai có hiệu quả, đặc biệt công tác tổ chức SEA Games 31 của TP. Hà Nội đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được Trung ương giao, bảo đảm các mốc tiến độ, góp phần tổ chức thành công SEA Games 31; được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, tiếp tục khẳng định hình ảnh và uy tín của Việt Nam....

Cải cách hành chính được nâng cao, đồng bộ giữa cải cách thủ tục và cải cách bộ máy, thể chế. Chỉ số PAPI (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam) của Hà Nội có sự cải thiện nhanh (tăng 39 bậc so với năm trước); Chỉ số SIPAS (Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính) tăng 3 bậc. Công tác quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các hoạt động đối ngoại tiếp tục được quan tâm.

5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng; phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực của nền kinh tế, tận dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tái cơ cấu, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững… là những nội dung trong Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 27/6/2022, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

Để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động trên, Kế hoạch xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu. Theo đó, TP. Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt 7,5-8%; cơ cấu ngành kinh tế: Dịch vụ chiếm 65 - 65,5%, công nghiệp - xây dựng chiếm 22,5-23%, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 1,4 - 1,6%; tốc độ tăng năng suất lao động 7 - 7,5%; tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đạt khoảng 30%; doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo đạt trên 50%.

Thành phố cũng phấn đấu tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt trên 70%. Giảm tối thiểu 20% đầu mối tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015. Tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng dưới 3%. Số lượng hợp tác xã được thành lập và hoạt động khoảng 2.500 hợp tác xã.

Kế hoạch nêu rõ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thành các chỉ tiêu trên. Trong đó, tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách nhà nước, hệ thống tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập; phát triển nhiều loại thị trường, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng các nguồn lực.

Thành phố cũng sẽ tập trung phát triển lực lượng doanh nghiệp; thúc đẩy kết nối doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tăng cường liên kết vùng, liên kết đô thị - nông thôn và phát huy vai trò của những vùng kinh tế trọng điểm, đô thị lớn; cơ cấu lại các ngành kinh tế theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế xanh, bền vững và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội - cho biết, cùng với những kết quả đã đạt được trong những tháng đầu năm, UBND thành phố xác định từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, triển khai đồng bộ các giải pháp để doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn và các chính sách hỗ trợ; đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ người lao động và thị trường lao động; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đa dạng các kênh huy động và thu hút nguồn lực cho đầu tư phát triển;... và tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tạo đà thuận lợi trong việc phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã đề ra.

Nguyễn Hạnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Khu đô thị mới Ao Tiên (Vân Đồn) không ảnh hưởng đến Vịnh Hạ Long

Khu đô thị mới Ao Tiên (Vân Đồn) không ảnh hưởng đến Vịnh Hạ Long

Tỉnh Quảng Ninh đã thông tin khẳng định Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu đô thị mới Ao Tiên (Vân Đồn) hoàn toàn không ảnh hưởng đến Vịnh Hạ Long
Khai mạc Tuần lễ quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Khai mạc Tuần lễ quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP

Chiều 16/8, diễn ra lễ khai mạc “Tuần lễ quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2022”.
Quảng Ninh: Khai trừ khỏi Đảng 3 cán bộ thuộc Sở Y tế do sai phạm về đấu thầu

Quảng Ninh: Khai trừ khỏi Đảng 3 cán bộ thuộc Sở Y tế do sai phạm về đấu thầu

3 cán bộ thuộc Sở Y tế Quảng Ninh vừa bị khai trừ khỏi Đảng do vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Quảng Ninh: TP Uông Bí thông tin về clip cúng dường tại chùa Ba Vàng

Quảng Ninh: TP Uông Bí thông tin về clip cúng dường tại chùa Ba Vàng

TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin chính thức về clip lễ cúng dường trong lễ Vu Lan gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.
Sau vụ

Sau vụ 'tiệc chia tay', Nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh bị xem xét xử lý kỷ luật

Ngày 15/8/2022, tại Kỳ họp 40, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất kết luận về vi phạm của nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh.

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Mặt tiền “đất vàng” đường Lê Lợi được hoàn trả sau 8 năm bị rào chắn

TP. Hồ Chí Minh: Mặt tiền “đất vàng” đường Lê Lợi được hoàn trả sau 8 năm bị rào chắn

Mặt tiền “đất vàng” ở trung tâm quận 1, TP. Hồ Chí Minh đang được hoàn trả khiến nhiều người rất vui mừng bởi sắp được kinh doanh trở lại.
Thanh Hóa: Chọn 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực

Thanh Hóa: Chọn 11 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực

Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2022 đã lựa chọn 11 sản phẩm nông thôn tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực.
Thừa Thiên Huế: Thành lập Hội bảo vệ người tiêu dùng

Thừa Thiên Huế: Thành lập Hội bảo vệ người tiêu dùng

Chiều ngày 15/8, tại TP. Huế, đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Hội bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Thừa Thiên Huế lần I, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Nghệ An lý giải việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt 0,95%,

Nghệ An lý giải việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chỉ đạt 0,95%,

Mới đây, Nghệ An là địa phương bị Bộ LĐ-TB&XH "điểm tên" về chậm tiến độ giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động theo quyết định 08.
TP. Hồ Chí Minh giải cứu 10 người thoát khỏi vụ cháy nhà ở quận Bình Thạnh

TP. Hồ Chí Minh giải cứu 10 người thoát khỏi vụ cháy nhà ở quận Bình Thạnh

Nhận tin báo cháy tại căn 5 tầng ở quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng nhánh chóng đến hiện trường dập lửa, giải cứu 10 người thoát ra ngoài.
Quảng Ninh: Cháy dữ dội xuồng chở hơn 1.000 lút dầu tại biển Móng Cái

Quảng Ninh: Cháy dữ dội xuồng chở hơn 1.000 lút dầu tại biển Móng Cái

Một chiếc xuồng nhỏ chở khoảng 1.000 lít dầu đã bốc cháy dữ dội trên vùng biển TP Móng Cái (Quảng Ninh)
Quảng Ninh thu hồi gần 240ha đất dự án đã giao ở huyện Vân Đồn

Quảng Ninh thu hồi gần 240ha đất dự án đã giao ở huyện Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định thu hồi 240ha đất dự án đã giao cho Công ty TNHH HDMON Vân Đồn.
Thừa Thiên Huế khánh thành phòng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Thừa Thiên Huế khánh thành phòng trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Sáng ngày 12/8, Sở Công Thương Thừa Thiên Huế tổ chức khánh thành phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế.
TP. Hải Phòng: Sập nhà cao tầng thuộc khách sạn Hải Yến

TP. Hải Phòng: Sập nhà cao tầng thuộc khách sạn Hải Yến

Khối nhà cao tầng liền sau khách sạn Hải Yến (đại lộ Tôn Đức Thắng, địa phận xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) bị đổ sập vào khoảng 23h ngày 11/8.
Nghệ An: Cơ hội từ làn sóng FDI chất lượng cao

Nghệ An: Cơ hội từ làn sóng FDI chất lượng cao

Nghệ An đang là điểm đến của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao, công nghệ cao, thân thiện môi trường có quy mô hàng trăm triệu USD.
Cựu Giám đốc CDC Quảng Ninh bị tạm dừng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Cựu Giám đốc CDC Quảng Ninh bị tạm dừng xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân

Lý do tạm dừng là để chờ kết luận của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh xác minh, làm rõ việc có hay không vi phạm liên quan những hoạt động "chia tay" của ông
Vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong ở Thừa Thiên Huế: Đã xác định nguyên nhân ban đầu

Vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong ở Thừa Thiên Huế: Đã xác định nguyên nhân ban đầu

Cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 4 người tử vong à do xe ô tô mất thắng, tài xế không làm chủ tay lái.
Thừa Thiên Huế: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong

Thừa Thiên Huế: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế khi xe ô tô chở keo tràm va chạm với 2 xe máy, hậu quả khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
Quảng Ninh, Hải Phòng sẵn sàng ứng phó với bão số 2

Quảng Ninh, Hải Phòng sẵn sàng ứng phó với bão số 2

Hiện Quảng Ninh, Hải Phòng đã khẩn trương tổ chức triển khai các công tác phòng chống bão số 2 theo chỉ đạo và điều kiện thực tế của địa phương.
Thanh Hóa: Triển khai các phương án ứng phó bão số 2

Thanh Hóa: Triển khai các phương án ứng phó bão số 2

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện khẩn yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố ven biển khẩn trương triển khai các phương án ứng phó phòng, chống bão số 2.
Hơn 3.800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị phát hiện tại Hải Phòng và Quảng Ninh

Hơn 3.800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại bị phát hiện tại Hải Phòng và Quảng Ninh

Lực lượng chức năng TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý hơn 3.800 vụ buôn lậu, gian lận thương mại trong 6 tháng đầu năm 2022.
Khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm tại Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm tại Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến sai phạm tại Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào năm 2014.
Dự kiến đưa vào khai thác cao tốc Vân Đồn - Móng Cái từ ngày 2/9

Dự kiến đưa vào khai thác cao tốc Vân Đồn - Móng Cái từ ngày 2/9

Dự kiến, vào dịp Quốc khánh 2/9 sắp tới, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái (Quảng Ninh) sẽ hoàn thiện và được khánh thành đưa vào sử dụng.
Kiểm tra vụ

Kiểm tra vụ 'tiệc chia tay' của nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh

Ngày 7/8, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành quyết định kiểm tra về việc tổ chức tiệc chia tay của ông Ninh Văn Chủ, nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh
Hà Tĩnh xác nhận cho 299 lao động hưởng gói hỗ trợ tiền thuê nhà

Hà Tĩnh xác nhận cho 299 lao động hưởng gói hỗ trợ tiền thuê nhà

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh đã xác nhận cho 299 lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để xác minh đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ thuê nhà.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động