GDP khó về đích, cần giải pháp đột phá cho nền kinh tế

Mục tiêu tăng trưởng năm 2023 và cả giai đoạn 2021-2025 đều khó về đích nếu không có những giải pháp quyết liệt, mang tính đột phá cao.
Dinh dưỡng công thức từ sữa tươi: Giải pháp đột phá giúp trẻ phát triển toàn diện Sản xuất và tiêu dùng bền vững: Cần những giải pháp đột phá
GDP khó về đích, cần giải pháp đột phá cho nền kinh tế
Nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu hiện nay là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế

Chỉ tiêu GDP “phấn đấu đạt mức cao nhất”

Trong phiên họp toàn thể diễn ra 2 ngày (26 và 27/9), Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tiến hành thẩm tra kết quả thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế, xã hội năm 2023, đồng thời tiến hành đánh giá giữa nhiệm kỳ về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch Phát triển kinh tế, xã hội 5 năm (2021 - 2025).

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên thẩm tra, mục tiêu tăng trưởng năm 2023 (khoảng 6,5%) là thách thức lớn, khó có thể đạt được nếu không có những giải pháp quyết liệt, mang tính đột phá cao.

Trong 15 chỉ tiêu cùa năm 2023, dự kiến có 1 chỉ tiêu vượt là mức giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều), ước thực hiện 1,1 điểm % (mục tiêu 1-1,5%).

Có 9 chỉ tiêu dự kiến đạt, trong đó có tốc độ tăng Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) bình quân ước thực hiện 3,5%/4,5%.

Các chỉ tiêu còn lại, trong đó có GDP đang được xác định “phấn đấu đạt mức cao nhất”.

Tại Diễn đàn Kinh tế - xã hội năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng thời gian qua, nền kinh tế đang còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt 3,72%, gần thấp nhất trong 12 năm trở lại đây, tạo áp lực rất lớn về tăng trưởng GDP cho 2 quý còn lại của năm.

Theo Chủ tịch Quốc hội, “việc đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2023, giai đoạn 5 năm 2021-2025 và cả thời kỳ chiến lược 2021-2030 trở nên hết sức khó khăn. Nhiều động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2023 đang có dấu hiệu chậm lại, thậm chí suy giảm và đang chịu áp lực rất lớn từ bên ngoài”.

Với năm 2024, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định, nhìn chung, thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là trong điều hành kinh tế vĩ mô.

Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

“Điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng. Có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2024, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, các công trình trọng điểm và 3 chương trình mục tiêu quốc gia; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án; kiên quyết loại bỏ những dự án không thật sự cần thiết”, báo cáo nêu.

Điều hành chính sách tài khóa có trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến căn bản trong giải ngân vốn đầu tư công, cũng là vấn đề được nhiều ý kiến chuyên gia đề cập tại Diễn đàn Kinh tế - xã hội 2023.

Các chuyên gia đã đưa ra nhiều gợi ý chính sách nhằm kiến tạo các động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Trong đó, nhiều ý kiến nhấn mạnh cần phải có đột phá về cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh hơn, bền vững hơn.

Các chuyên gia cũng thống nhất cần quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc, rào cản lớn đối với doanh nghiệp trong nước hiện nay, nhất là về vấn đề thủ tục hành chính, thị trường đầu ra, tiếp cận vốn (đặc biệt là khả năng tiếp cận và năng lực hấp thụ vốn) và lao động; tăng cường thực hiện hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp như hỗ trợ tham gia chuỗi giá trị, chuyển đổi số, nâng cao năng suất, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ pháp lý... Bên cạnh đó, cần tăng cường kết nối kinh doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ với các doanh nghiệp lớn, đa quốc gia. Cần có các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ linh hoạt, chuyên trách, chuyên nghiệp và hiệu quả. Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích hình thành lực lượng doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân và doanh nghiệp nhà nước có vai trò dẫn dắt, mở đường trong một số lĩnh vực, ngành kinh tế, cũng nằm trong gợi ý của các diễn giả tham gia Diễn đàn.

GDP khó về đích, cần giải pháp đột phá cho nền kinh tế

Rất khó hoàn thành một số chỉ tiêu rất quan trọng cơ cấu lại nền kinh tế

Đánh giá giữa kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 của Quốc hội về Kế hoạch Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, cũng là nội dung được Ủy ban Kinh tế thẩm tra, trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ sáu tới.

Thực hiện báo cáo này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khái quát, kết quả sơ bộ sau gần hai năm thực hiện cho thấy, trong số 23 chỉ tiêu có thông tin, có khoảng 10 chỉ tiêu có khả năng hoàn thành. Một số chỉ tiêu có kết quả khả quan, như tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân hai năm 2021-2022 so với GDP đạt 34,0-34,2% (mục tiêu đặt ra là 32-34%); Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng năm 2021 là 36,03%, năm 2022 ước khoảng 43,89%.

Các nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra đã bước đầu thúc đẩy cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, số hóa, xanh hóa, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá.

Tuy nhiên, khả năng đạt được 13 trong số 23 chỉ tiêu gặp thách thức rất lớn, thậm chí một số chỉ tiêu rất khó hoàn thành. Trong đó, một số chỉ tiêu rất quan trọng, phản ánh kết quả chủ yếu trong cơ cấu lại nền kinh tế rất khó đạt nếu không có giải pháp quyết liệt hơn.

Cụ thể, chỉ tiêu về tốc độ tăng năng suất lao động bình quân năm 2021, 2022 đạt thấp, ước lần lượt đạt khoảng 4,58% và 4,75% và thấp hơn khá nhiều so với mục tiêu đặt ra là 6,5%.

Tốc độ tăng năng suất lao động của các vùng kinh tế trọng điểm năm 2022 bình quân ước đạt 5,33%, của 3 trong 5 thành phố trực thuộc trung ương chưa đạt mục tiêu, còn của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thấp, đạt 6,9% năm 2021 và 2,97% năm 2022 so với mục tiêu 6,5 - 7%/năm.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu về số lượng doanh nghiệp đạt thấp, đến cuối năm 2023 ước đạt khoảng 900.000 doanh nghiệp, còn thấp xa so với mục tiêu 1,5 triệu doanh nghiệp. Chỉ tiêu về số lượng hợp tác xã đến năm 2022 là 29.380 hợp tác xã; tính đến tháng 6 năm 2023, cả nước có khoảng 30.400 hợp tác xã (mục tiêu đến năm 2025 là 35.000 hợp tác xã). Các nhóm chỉ tiêu về xử lý nợ xấu và đảm bảo an toàn vốn tại các tổ chức tín dụng mặc dù cơ bản vẫn trong tầm kiểm soát nhưng nhiều thách thức gia tăng.

Bàn về năng suất lao động, TS. Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê nhìn nhận, mặc dù năm 2022 đạt mức tăng trưởng cao 8,02%, nhưng năng suất lao động của nền kinh tế cũng chỉ tăng 4,7% so với năm trước đó. Bình quân 2 năm (2021 – 2022), năng suất lao động tăng 4,65%/năm, thấp khá xa so với mục tiêu trong Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 và Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 đặt ra là tốc độ tăng năng suất lao động bình quân mỗi năm trên 6,5%. Nghĩa là để đạt được mục tiêu kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 thì bình quân ba năm 2023 - 2025, mỗi năm năng suất lao động cần phải tăng khoảng 7,8%.

Đây là thách thức lớn đối với kinh tế Việt Nam, vì thực tiễn quá trình phát triển đất nước cho thấy việc đẩy mạnh tốc độ tăng năng suất lao động có ý nghĩa quyết định đối với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, theo vị chuyên gia này.

Để từng bước rút ngắn khoảng cách về mức năng suất lao động với các nước trong khu vực và trên thế giới, ông Lâm cho rằng, cần triển khai đồng bộ nhiều giái pháp.Theo đó, Chính phủ cần khẩn trương xây dựng và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về nâng cao năng suất lao động Việt Nam. Định kỳ đánh giá, bổ sung, cập nhật chiến lược này phù hợp với những thay đổi mau lẹ của kinh tế thế giới. Chủ động dự báo các biến cố, xu hướng thay đổi của kinh tế thế giới; nhận diện, đánh giá tác động của cơ hội và thách thức từ các thay đổi này với kinh tế Việt Nam.

“Không ai khác, mà chính là Chính phủ phải xác định được các yếu tố ngoại sinh tạo ra sự đổi mới để từ đó chủ động đưa ra các giải pháp tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức giữ ổn định vĩ mô, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững”, ông Lâm nêu quan điểm.

baodautu.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cơ cấu lại nền kinh tế: Góc nhìn từ kỷ nguyên công nghệ. Bài 4: Cơ hội trở thành “con hổ mới”

Cơ cấu lại nền kinh tế: Góc nhìn từ kỷ nguyên công nghệ. Bài 4: Cơ hội trở thành “con hổ mới”

Truyền thông thế giới đang phát đi thông điệp, Việt Nam có đủ các yếu tố để trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong thập kỷ tới...
Cơ cấu lại nền kinh tế: Góc nhìn từ kỷ nguyên công nghệ. Bài 3: Không có ngã ba đường

Cơ cấu lại nền kinh tế: Góc nhìn từ kỷ nguyên công nghệ. Bài 3: Không có ngã ba đường

Cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam cần phải thực hiện con đường tăng trưởng dựa trên năng suất, hiệu quả.
Bài 2: Nghịch lý trong phát triển

Bài 2: Nghịch lý trong phát triển

Sự trì trệ trong phát triển của các trung tâm kinh tế khiến bài toán tái cơ cấu nền kinh tế tăng thêm độ khó.
Bài 1: Cơ hội để “Việt Nam không thể thiếu”

Bài 1: Cơ hội để “Việt Nam không thể thiếu”

Cơ hội lịch sử để Việt Nam trở thành cái tên không thể thiếu trong kỷ nguyên công nghệ, với các từ khóa như công nghiệp bán dẫn, chip… đang được nhận diện.
Thu hút FDI 11 tháng tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2022

Thu hút FDI 11 tháng tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2022

Báo cáo về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài cho thấy, 11 tháng Việt Nam đã thu hút thêm 28,85 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin cùng chuyên mục

Thúc đẩy tăng trưởng bền vững từ công nghiệp - Bài 2: Phía sau “tấm áo gấm”

Thúc đẩy tăng trưởng bền vững từ công nghiệp - Bài 2: Phía sau “tấm áo gấm”

Thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp là đòn bẩy để các địa phương củng cố và phát triển toàn diện về kinh tế-xã hội.
Doanh nghiệp Trung Quốc đang quan tâm đầu tư những lĩnh vực nào ở Việt Nam?

Doanh nghiệp Trung Quốc đang quan tâm đầu tư những lĩnh vực nào ở Việt Nam?

Các lĩnh vực tại Việt Nam như năng lượng mặt trời, in ấn… đang thu hút sự quan tâm đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc.
Thúc đẩy tăng trưởng bền vững từ công nghiệp

Thúc đẩy tăng trưởng bền vững từ công nghiệp

Qua hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. Nhiều địa phương nhanh chóng bứt phá vươn lên về thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: "Sau cơn mưa, trời lại sáng”

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp: "Sau cơn mưa, trời lại sáng”

Trong 10 tháng đầu năm, có 70 doanh nghiệp phát hành trái phiếu với khối lượng 180,4 nghìn tỷ đồng. Khối lượng mua lại trước hạn là 190,7 nghìn tỷ đồng.
Thi hành Luật Đấu thầu: Doanh nghiệp mong muốn gì?

Thi hành Luật Đấu thầu: Doanh nghiệp mong muốn gì?

Sau khi lấy ý kiến doanh nghiệp, VCCI đã góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
Đầu tư PPP vì sao doanh nghiệp vẫn ngại ngần?

Đầu tư PPP vì sao doanh nghiệp vẫn ngại ngần?

Thiếu đồng bộ trong hệ thống văn bản pháp luật, thậm chí chồng chéo giữa các quy định là nguyên do chính khiến nhiều nhà đầu tư ngại ngần với dự án đầu tư PPP.
VCCI công bố báo cáo về đầu tư theo phương thức đối tác công tư

VCCI công bố báo cáo về đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Ngày 9/11, VCCI đã tổ chức Hội thảo công bố Báo cáo “Đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại Việt Nam hiện nay: Rào cản và giải pháp”.
MWG lãi chạm đáy, Chủ tịch và Tổng Giám đốc MWG không nhận lương quý III

MWG lãi chạm đáy, Chủ tịch và Tổng Giám đốc MWG không nhận lương quý III

Trong 9 tháng, doanh thu thuần của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) chỉ đạt 86.858 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 77,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 15,5% và 97,8%.
Đà Nẵng: Vốn thu hút đầu tư ngoài khu công nghiệp tăng hơn 500%

Đà Nẵng: Vốn thu hút đầu tư ngoài khu công nghiệp tăng hơn 500%

Tổng vốn thu hút đầu tư khu vực ngoài khu công nghiệp tại TP. Đà Nẵng 10 tháng đầu năm 2023 đạt gần 41.000 tỷ đồng, tăng hơn 500% so với cùng kỳ 2022.
Những đơn vị nào được tiếp tục phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023?

Những đơn vị nào được tiếp tục phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023?

Chính phủ đã thống nhất việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
10 tháng có thêm 2.608 dự án FDI mới, tăng 66,1%

10 tháng có thêm 2.608 dự án FDI mới, tăng 66,1%

10 tháng đầu năm 2023, thu hút FDI vào Việt Nam tiếp tục khởi sắc, FDI đăng ký mới tăng mạnh cả về số dự án và số vốn đầu tư.
Khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 139.400 tỉ đồng

Khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 139.400 tỉ đồng

Bộ Tài chính thông tin, kể từ quý II/2023, tình hình thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu cải thiện khi khối lượng phát hành tăng.
Lãi suất ngân hàng cao tới 11%, người dân nên gửi tiết kiệm hay đầu tư bất động sản?

Lãi suất ngân hàng cao tới 11%, người dân nên gửi tiết kiệm hay đầu tư bất động sản?

Lãi suất ngân hàng cao tới 11%, gửi tiết kiệm hay đầu tư bất động sản đều có rủi ro nhất định, chuyên gia khuyên nhà đầu tư thận trọng khi gửi gắm dòng tiền.
376 dự án đầu tư công sẽ được chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030

376 dự án đầu tư công sẽ được chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030

Khó khăn về vốn, khoảng 367 dự án của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được bố trí vốn hằng năm sẽ chuyển sang giai đoạn 2026-2030.
Với 100 triệu đồng, mua vàng hay gửi tiết kiệm ngân hàng, kênh nào lời hơn?

Với 100 triệu đồng, mua vàng hay gửi tiết kiệm ngân hàng, kênh nào lời hơn?

Với 100 triệu đồng, đầu tư vào vàng có thể đem lại lợi nhuận cao nhưng cũng nhiều rủi ro; gửi tiết kiệm ngân hàng cho lợi nhuận thấp hơn nhưng lại an toàn.
Cuối năm dồn dập giải ngân vốn đầu tư công

Cuối năm dồn dập giải ngân vốn đầu tư công

Vốn đầu tư công thường được giải ngân rất mạnh trong quý IV, cao hơn rất nhiều so với bình quân 3 quý đầu năm.
Công nghiệp chế biến, chế tạo hút vốn đầu tư từ EU và Mỹ

Công nghiệp chế biến, chế tạo hút vốn đầu tư từ EU và Mỹ

Hiệp định EVFTA và quan hệ tốt đẹp với Mỹ đã làm tăng sự quan tâm, đầu tư của doanh nghiệp trong lĩnh vực máy tính, điện tử, điện thoại... vào Việt Nam.
Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam: Nhiều thỏa thuận vốn vay ODA được ký kết

Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam: Nhiều thỏa thuận vốn vay ODA được ký kết

Tháng 7/2023 có 3 dự án vốn vay ODA được ký kết, đây là lần ký nhiều thỏa thuận vay ODA cùng một lúc nhất sau 6 năm kể từ năm 2017.
Đầu tư công: Những nút thắt thông qua thực tiễn kiểm toán

Đầu tư công: Những nút thắt thông qua thực tiễn kiểm toán

Đầu tư công: Những nút thắt thông qua thực tiễn kiểm toán là nội dung của hội thảo chuyên đề 2 trong khuôn khổ Diễn đàn do Kiểm toán nhà nước tổ chức ngày 18/10
Đề nghị làm rõ căn cứ xây dựng phương án tăng GDP và CPI năm 2024

Đề nghị làm rõ căn cứ xây dựng phương án tăng GDP và CPI năm 2024

Theo Ủy ban Kinh tế, một số năm trở lại đây, kết quả thực hiện và mục tiêu đề ra không sát, nhất là các chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng và lạm phát.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động