Đông Triều (Quảng Ninh): Bức tranh kinh tế, xã hội có nhiều điểm sáng

Từ đầu năm đến nay, dù gặp nhiều khó khăn song kinh tế, xã hội của thị xã Đông Triều, Quảng Ninh vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Quảng Ninh: Thiếu tướng Đinh Văn Nơi chỉ đạo khẩn trương triệt phá đường dây làm tiền giả Quảng Ninh: Vì sao Dự án hệ thống kho cảng trong Khu công nghiệp cảng biển Hải Hà bị thu hồi? Đông Triều (Quảng Ninh) đẩy mạnh quảng bá du lịch

Công nghiệp - xây dựng luôn là trụ cột tăng trưởng

Theo báo cáo của thị xã Đông Triều,tỉnh Quảng Ninh cho thấy, tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm 2023 của toàn thị xã ước đạt 23.858,5 tỷ đồng, đạt 100,9% so với kịch bản, bằng 74% so với kế hoạch năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 13,7%, cao hơn 1 điểm so với kịch bản tăng trưởng kinh tế 9 tháng (12,7%). Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 13,2%, khu vực dịch vụ - thương mại tăng 16,9%, khu vực nông - lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,7%.

Cơ cấu kinh tế của Đông Triều cơ bản chuyển dịch đúng hướng, ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm 5,9%; công nghiệp và xây dựng chiếm 61,9%; dịch vụ thương mại chiếm 32,2%.

Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục phát huy tối đa vai trò trụ cột trong tăng trưởng kinh tế. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng (theo giá so sánh năm 2010) 9 tháng ước đạt 15.980 tỷ đồng bằng 101% so với kịch bản tăng trưởng 9 tháng, bằng 74,4% so với mục tiêu Nghị quyết HĐND thị xã năm 2023; tăng 13,2% so với cùng kỳ.

Về ngành dịch vụ, du lịch, thương mại tiếp tục phát triển mạnh. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ, thương mại 9 tháng ước đạt 6.659,5 tỷ đồng; bằng 100,9% so với kịch bản tăng trưởng 9 tháng; bằng 73,6% tăng 16,9% so với cùng kỳ.

Đông Triều (Quảng Ninh): Bức tranh kinh tế, xã hội có nhiều điểm sáng
Hội nghị giao ban Báo chí thường kỳ tháng 9/2023 được tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại TX. Đông Triều

Ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống của thị xã tiếp tục chuyển biến tích cực; các hoạt động dịch vụ tăng mạnh vào các ngày nghỉ lễ, du lịch hè năm 2023. Trong 9 tháng năm 2023, lượng khách du lịch tiếp tục tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2022. Thị xã Đông Triều đón tiếp trên 949.938 lượt khách tăng 57,7% so với cùng kỳ, vượt 11.7% so với chỉ tiêu tỉnh Quảng Ninh giao (850.000 lượt) và đạt 79,1% so với chỉ tiêu Kế hoạch tăng trưởng trong lĩnh vực du lịch của thị xã Đông Triều (1,2 triệu lượt); trong đó Khu di tích nhà Trần đón tiếp 304.150 lượt.

Ước đến hết tháng 9/2023 tổng thu ngân sách đạt 1.666,537 tỷ đồng, bằng 83% dự toán giao; tăng 13% so với cùng kỳ 8 tháng năm 2022. Trong đó: Thị xã thu 376,047 tỷ đồng, bằng 39% dự toán giao và bằng 56% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất: 110 tỷ đồng, đạt 18% dự toán và bằng 29% so với cùng kỳ; thuế, phí, lệ phí và thu khác còn lại: 266,047 tỷ đồng, đạt 71% dự toán giao và bằng 92% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách đạt 884,334 tỷ đồng; bằng 62% dự toán giao. Trong đó, chi thường xuyên 646,578 tỷ đồng, bằng 67% dự toán giao; chi đầu tư phát triển 237,756 tỷ đồng bằng 53% dự toán giao (gồm 44,618 tỷ đồng số dư tạm ứng năm trước chuyển sang và 193,138 tỷ đồng chi kế hoạch đầu tư công năm 2023).

Bên cạnh đó, thị xã cũng chỉ đạo triển khai phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời xem xét điều chỉnh, điều hòa nguồn vốn bố trí cho các dự án, công trình phù hợp với chỉ đạo của tỉnh. Hiện UBND thị xã đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Tiếp tục thu hút đầu tư đối với các dự án nằm trong danh mục xúc tiến đầu tư. Tích cực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, các đơn vị ngành than, điện, gốm sứ, sản xuất vật liệu xây dựng...Tăng cường hỗ trợ các dự án đầu tư ngoài ngân sách sớm đi vào hoạt động tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tạo việc làm mới cho người lao động như: Nhà máy sản xuất nước giải khát và thực phẩm Thủy An Việt, Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp Đông Triều, Dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm Dabaco ứng dụng công nghệ cao tại xã Tràng Lương, Công viên nghĩa trang nhân dân tại xã An Sinh, Sân Golf Đông Triều... Chỉ đạo xây dựng kế hoạch công bố quy hoạch, xúc tiến đầu tư gắn với chuỗi sự kiện liên quan công bố thành lập thành phố Đông Triều trong thời gian tới. Hỗ trợ các nhà đầu tư sớm thành lập Khu công nghiệp Đông Triều 1 tại xã Hồng Thái Đông, hoàn thành và trình duyệt Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Tràng An; phương án quy hoạch cụm công nghiệp Yên Thọ, khu công nghiệp Đông Triều 2; đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư dự án Sân vận động Mạo Khê...

Tập trung nhiều giải pháp đột phá

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, ông Nguyễn Văn Công, Bí thư Thị ủy Đông Triều cho biết, từ nay đến cuối năm, thị xã sẽ tiếp tục tập trung các nhiệm vụ, trong đó quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ Đề án phát triển Du lịch gắn với xây dựng App du lịch (sử dụng công nghệ AI) quét mã QRcode thuyết minh tự động. Hoàn thiện thủ tục các đề án liên quan phát triển du lịch.

Đồng thời đề ra nhiệm vụ phát triển sản xuất công nghiệp theo hướng tập trung phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Duy trì ổn định hoạt động sản xuất điện, vật liệu xây dựng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025; triển khai các giải pháp hỗ trợ, khuyến khích phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển nông thôn gắn với ứng dụng khoa học công nghệ; thu hút doanh nghiệp phát triển công nghiệp chế biến sâu các sản phẩm nông lâm thủy sản.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành thu chi ngân sách và quản lý chặt chẽ đầu tư công. Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực đầu tư công, tài chính, ngân sách và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tồn dư dự toán. Quán triệt rõ nguyên tắc điều hành ngân sách ''Có thu thì mới có chi''; triệt để tiết kiệm chi nhất là chi thường xuyên, cắt giảm các khoản chi không thực sự cấp bách. Tổ chức rà soát, sắp xếp, triển khai, thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phát huy hiệu quả sử dụng tránh lãng phí. Hoàn thành công tác xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 24/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình, dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư và thành viên Tổ công tác đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 2023 của thị xã đối với các dự án trọng điểm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc giải ngân vốn đầu tư công. Hoàn thành đầu tư các công trình gắn biển chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh.

Bên cạnh đó, thị xã cũng sẽ triển khai công bố 08 Quy hoạch phân khu trên địa bàn thị xã theo Quy hoạch chung điều chỉnh đã được phê duyệt. Tiếp tục rà soát các danh mục dự án thu hút đầu tư theo từng lĩnh vực, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện của các dự án để xác định các dự án tập trung thu hút và hỗ trợ nhà đầu tư; xây dựng kế hoạch xúc tiến đầu tư. Tập trung nâng cấp đô thị phấn đấu 04 xã (Bình Dương, Thủy An, Bình Khê, Yên Đức) trở thành phường và thành lập thành phố Đông Triều năm 2023.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi lợi dụng để đào bới, vận chuyển, khai thác trái phép tài nguyên. Tăng cường kiểm tra, rà soát, thanh tra, giám sát các trường hợp giao đất không sử dụng, khai thác kịp thời, các dự án chậm tiến độ, vi phạm pháp luật để thu hồi theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện và ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc lập quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để hợp thức hóa các sai phạm, đầu cơ trục lợi, để đất hoang hóa, sử dụng đất lãng phí, thất thoát ngân sách. Hoàn thành Đề án giao đất, giao rừng gắn với giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thị xã theo Thông báo số 471-TB/TU ngày 05/4/2023 của Thị ủy. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện và tháo gỡ các nội dung vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất. Tiếp tục rà soát đề xuất sử dụng vật liệu rời phát sinh trong quá trình thi công công trình, dự án và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên địa bàn thị xã; đặc biệt là các dự án trọng điểm. Triển khai có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023.

Lâm Tiến Cường
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: tỉnh Quảng Ninh

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

TP. Hồ Chí Minh: Đầu tư các trung tâm logistics đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng

TP. Hồ Chí Minh: Đầu tư các trung tâm logistics đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng

TP. Hồ Chí Minh tăng cường các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics trên địa bàn để đón đầu làn sóng dịch chuyển các chuỗi cung ứng.
Hà Nội có vai trò dẫn dắt phát triển thành phố thông minh, bền vững

Hà Nội có vai trò dẫn dắt phát triển thành phố thông minh, bền vững

Sáng 29/11, Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam-châu Á 2023 đã khai mạc với chủ đề: “Khai thác dữ liệu - xây dựng thành phố thông minh phát triển bền vững".
Hà Nội xây dựng và nâng tầm sản phẩm du lịch golf

Hà Nội xây dựng và nâng tầm sản phẩm du lịch golf

Được nhận giải thưởng “Điểm đến thành phố golf tốt nhất thế giới năm 2023”, Hà Nội là điểm đến du lịch độc đáo, hấp dẫn, đặc sắc, an toàn và chất lượng.
Thừa Thiên Huế: Nghiên cứu xây dựng cơ sở sửa chữa, thực hành máy bay

Thừa Thiên Huế: Nghiên cứu xây dựng cơ sở sửa chữa, thực hành máy bay

Tỉnh Thừa Thiên Huế có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về việc nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, kết hợp thực hành đào tạo máy bay.
Lý do UBND TP.Hà Nội đề xuất không sáp nhập quận Hoàn Kiếm?

Lý do UBND TP.Hà Nội đề xuất không sáp nhập quận Hoàn Kiếm?

Quận Hoàn Kiếm thuộc diện sáp nhập vì không đủ tiêu chí về diện tích, nhưng UBND TP. Hà Nội nêu 8 lý do không nên sáp nhập quận này.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Quảng Ninh: Tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Quảng Ninh vẫn là tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,11 tỷ USD, chiếm gần 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 42,3% cùng kỳ.
Quảng Ninh: 9 năm liền tăng trưởng trên 2 con số

Quảng Ninh: 9 năm liền tăng trưởng trên 2 con số

Trong 9 năm (từ 2015 - 2023), tỉnh Quảng Ninh giữ vững đà tăng trưởng trên 2 con số; tổng GRDP ước đạt 11,03%.
Thanh Hóa: Ứng phó với hạn hán trong mùa khô để phục vụ sản xuất

Thanh Hóa: Ứng phó với hạn hán trong mùa khô để phục vụ sản xuất

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô.
200 gian hàng sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn của 21 tỉnh quy tụ tại hội chợ khu vực Đông Bắc

200 gian hàng sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn của 21 tỉnh quy tụ tại hội chợ khu vực Đông Bắc

Hội chợ khu vực Đông Bắc được tổ chức tại tỉnh Bắc Kạn, diễn ra từ ngày 24 – 30/11 với sự tham gia 200 gian hàng đến từ 21 địa phương.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh kết nối tàu hàng container qua cảng Chân Mây

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh kết nối tàu hàng container qua cảng Chân Mây

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức hội nghị kết nối hãng tàu, doanh nghiệp có hàng container qua cảng Chân Mây.
Đồng Nai đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ cho nông sản

Đồng Nai đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ cho nông sản

Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh.
Chính phủ Canada giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ Trà Vinh nâng cao năng lực cạnh tranh

Chính phủ Canada giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ Trà Vinh nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong 9 năm, Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) đã tài trợ 11 triệu đô la Canada cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Trà Vinh.
Hải Phòng và Quảng Ninh dẫn đầu thu hút đầu tư nước ngoài

Hải Phòng và Quảng Ninh dẫn đầu thu hút đầu tư nước ngoài

Hải Phòng, Quảng Ninh đang là 2 địa phương dẫn đầu trong bảng xếp hạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Đà Nẵng: Đưa thiết bị truyền nhận tín hiệu công nghiệp cho xe đầu kéo vào dây chuyền khai thác container

Đà Nẵng: Đưa thiết bị truyền nhận tín hiệu công nghiệp cho xe đầu kéo vào dây chuyền khai thác container

Việc đưa thiết bị truyền nhận tín hiệu công nghiệp cho xe đầu kéo vào dây chuyền khai thác container làm lợi cho Cảng Đà Nẵng ít nhất 4 tỷ đồng trong 3 năm.
Điện Biên: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hàng hoá cho bà con đồng bào dân tộc

Điện Biên: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hàng hoá cho bà con đồng bào dân tộc

Trong năm 2022-2023, Điện Biên đã nỗ lực thúc đẩy xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu nông sản của bà con đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực phát triển Thủ đô

Văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực phát triển Thủ đô

Phát huy nguồn lực văn hóa giai đoạn mới, Hà Nội cần tập trung vào 3 yếu tố chính: Con người, di sản văn hóa và hạ tầng văn hóa (không gian sáng tạo).
Đồng Nai: Sản xuất công nghiệp tháng 10 vẫn duy trì tăng trưởng trong khó khăn

Đồng Nai: Sản xuất công nghiệp tháng 10 vẫn duy trì tăng trưởng trong khó khăn

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2023 của Đồng Nai vẫn có sự tăng trưởng so với tháng trước dù gặp nhiều khó khăn do bất ổn chính trị trên thế giới.
Bắc Ninh đứng thứ 8 toàn quốc về chỉ số năng lực cạnh tranh logistics

Bắc Ninh đứng thứ 8 toàn quốc về chỉ số năng lực cạnh tranh logistics

Kết quả khảo sát mới đây cho thấy, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh logistics.
Tháo gỡ vướng mắc tại dự án đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình

Tháo gỡ vướng mắc tại dự án đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình

Sau gần 6 năm thi công, qua 2 lần giãn thời gian về đích, Dự án đầu tư xây dựng đường ven biển Hải Phòng-Thái Bình vẫn gặp nhiều vướng mắc chờ tháo gỡ.
Hải Phòng: Giảm 30% tiền thuê đất cho doanh nghiệp trong khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

Hải Phòng: Giảm 30% tiền thuê đất cho doanh nghiệp trong khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

Các doanh nghiệp Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải sẽ được giảm tiền thuê đất 30%. Việc này không áp dụng với doanh nghiệp có nợ, chậm nộp tiền của các năm trước.
Ninh Bình: Triển khai hiệu quả Chương trình OCOP

Ninh Bình: Triển khai hiệu quả Chương trình OCOP

Chương trình OCOP đã được tỉnh Ninh Bình triển khai có hiệu quả với việc phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực, đặc sản có giá trị kinh tế cao.
Quảng Ninh: Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm chưa đạt 50% kế hoạch

Quảng Ninh: Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm chưa đạt 50% kế hoạch

Tính đến ngày 31/10/2023, tỉnh Quảng Ninh mới giải ngân được gần 50% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.
Thừa Thiên Huế: Công nhận 64 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Thừa Thiên Huế: Công nhận 64 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 64 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023.
Hải Dương đấu thầu chọn đơn vị thi công cầu vượt sông Kinh Môn vào quý 1/2024

Hải Dương đấu thầu chọn đơn vị thi công cầu vượt sông Kinh Môn vào quý 1/2024

Dự kiến quý 1/2024, Hải Dương tổ chức đầu thầu lựa chọn nhà thầu thi công cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với Quốc lộ 5.
Thanh Hóa: Chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc thu hút người lao động

Thanh Hóa: Chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc thu hút người lao động

Chương trình đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc đang thu hút và mở ra nhiều cơ hội cho người lao động, đã có hơn 9.600 lao động tỉnh Thanh Hóa đăng ký dự tuyển.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động