Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ hai 01/06/2020 12:23

Đối tượng tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú

06:00 | 18/10/2019
Trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) là loại hình trường công lập, chuyên biệt trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường được Nhà nước thành lập cho con em dân tộc thiểu số, con em gia đình các dân tộc định cư lâu dài tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn nhằm góp phần tạo nguồn đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực có chất lượng cho vùng này.

Đối tượng tuyển sinh

Quy chế tổ chức và hoạt động của trường PTDTNT hiện nay quy định tại Thông tư số 01 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Trường cũng được Đảng, Chính phủ quan tâm bằng nhiều cơ chế, chính sách; các địa phương ưu tiên nguồn lực, con người cho công tác dạy và học của con em các dân tộc. Chính vì vậy, thời gian qua, hệ thống trường chuyên biệt này đã khẳng định và có được vai trò to lớn trong việc tạo nguồn đào tạo cán bộ, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới và hải đảo.

doi tuong tuyen sinh vao truong pho thong dan toc noi tru
Trường PTDTNT là nơi đào tạo cán bộ và nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc

Bắt đầu từ ngày 03/02/2016 áp dụng theo quy định Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2016 quy định về tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú phải đảm bảo các điều kiện sau:

Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

Thanh niên, thiếu niên là người dân tộc thiểu số không thuộc đối tượng quy định tại nêu trên nếu được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định là vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thì cũng thuộc diện tuyển sinh vào trường PTDTNT.

Trường PTDTNT được phép tuyển sinh không quá 5% trong tổng số chỉ tiêu được tuyển mới hằng năm là con em người dân tộc Kinh có hộ khẩu thường trú và định cư từ 03 năm trở lên (tính đến ngày tuyển sinh) ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành.

Hồ sơ xin học

- Giấy khai sinh (bản sao xuất trình kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực).

- Sổ hộ khẩu (bản sao xuất trình kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực; trường hợp sổ hộ khẩu bị thất lạc phải có giấy xác nhận hộ khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương).

- Học bạ cấp tiểu học (đối với dự tuyển vào cấp THCS), học bạ cấp THCS (đối với dự tuyển vào cấp THPT).

- Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp THCS (đối với dự tuyển vào cấp THPT).

- Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có).

Theo Bộ Giáo dục & Đào tạo: Chương trình và kế hoạch giáo dục của hệ thống trường PTDTNT theo hướng tích hợp, dạy văn hóa, dạy kỹ năng, hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh DTTS. Mở rộng mô hình giáo dục hòa nhập đối với giáo dục dân tộc để từng bước mở rộng ở những nơi phù hợp, kèm theo các mô hình này là các khung tiêu chuẩn định hướng phù hợp với từng vùng miền. Về cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt trong các trường PTDTNT, phải đảm bảo cho học sinh yên tâm như sinh hoạt trong gia đình. Về giáo viên, cần có phương án tăng cường giáo viên người bản địa hiện đang dạy trong trường nội trú. Những học sinh người dân tộc vào học các trường sư phạm rồi quay trở về giảng dạy trong các trường PTDTNT là những hạt nhân của hạt nhân trong công tác này. Bộ sẽ nghiên cứu kế hoạch để tham mưu chính sách ưu đãi cho đối tượng là những giáo sinh người dân tộc tốt nghiệp loại giỏi có nguyện vọng về dạy trường PTDTNT.

Hoàng Huy