Đổi mới trong công tác đào tạo cán bộ công chức, viên chức ngành Công Thương

Nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập và nền kinh tế số, công tác đào tạo nâng cao năng lực quản lý cán bộ ngành Công Thương cũng đòi hỏi cũng phải được đổi mới.
Đào tạo cán bộ quản lý, kiểm toán viên năng lượng: Định hướng học tập suốt đời Đào tạo cán bộ phục vụ hội nhập quốc tế: Từng bước chuẩn hóa

Thời gian qua, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương (VITIS) đã phát huy vai trò là cơ sở đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ ngành Công Thương. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Báo Công Thương đã có cuộc trao đổi với bà Lê Hải An - Phó Hiệu trưởng VITIS.

Với vai trò cơ sở giáo dục đào tạo chính của Bộ Công Thương, thời gian qua, VITIS đã triển khai các kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho bộ, ngành như thế nào, thưa bà?

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, VITIS có chức năng đào tạo trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, pháp luật, hành chính nhà nước và kỹ năng nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương đối với cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ quản lý doanh nghiệp ngành Công Thương... Thời gian vừa qua, VITIS luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao và sự quan tâm của Bộ Công Thương trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đổi mới trong công tác đào tạo cán bộ công chức, viên chức ngành Công Thương
Bà Lê Hải An chia sẻ thông tin về công tác đào tạo cán bộ ngành công thương nhằm đáp ứng tình hình mới. Ảnh: Cấn Dũng

Cụ thể, về bồi dưỡng chính trị, từ năm 2020 đến nay, nhà trường đã tổ chức hơn 20 lớp bồi dưỡng chính trị và trung cấp chính trị với hơn 1.200 lượt học viên. Các chương trình bồi dưỡng ngắn hạn bao gồm bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước các ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng kiến thức quản lý cấp phòng, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước các ngạch kiểm soát viên, kiểm soát viên chính quản lý thị trường (QLTT), bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho công chức QLTT; bồi dưỡng theo chuyên đề…

Đối với các chương trình bồi dưỡng cho Tổng cục QLTT, tính từ năm 2018 đến nay, chúng tôi đã thực hiện bồi dưỡng cho hơn 4.200 lượt công chức lực lượng QLTT. Trong đó, đáng chú ý là các chương trình bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, từ kiến thức cơ bản mang tính chất phổ biến và cập nhật cho cán bộ, công chức chung đến kiến thức chuyên sâu để bồi dưỡng theo vị trí việc làm và hiện nay là hướng tới đào tạo xây dựng nguồn chuyên gia công tác trong lĩnh vực kinh tế quốc tế.

Từ năm 2020 đến nay, VITIS đã tổ chức 61 lớp với 9.041 công chức được bồi dưỡng. Ngoài các chương trình kể trên, trong 3 năm gần đây, nhà trường thực hiện các nhiệm vụ, đề án trọng điểm, quốc gia, cấp bộ…, hướng tới bồi dưỡng cho đội ngũ viên chức, nhà quản lý doanh nghiệp, công chức địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp… với nhiều nội dung như: Xúc tiến thương mại, công nghiệp hỗ trợ, logistics, kỹ năng bán hàng Việt… với tổng số lớp lên tới hàng trăm và hàng nghìn học viên thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng.

Việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ đã được nhà trường đổi mới như thế nào để đạt được hiệu quả đề ra, thưa bà?

Trong những năm qua, VITIS luôn quan tâm tới vấn đề xây dựng các chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động đang công tác trong các lĩnh vực thuộc ngành Công Thương.

Theo đó, nhà trường luôn định hướng việc xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng phải gắn với vị trí việc làm của công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị trong ngành Công Thương. Ngay từ khi lập kế hoạch về xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường đã triển khai lấy phiếu khảo sát nhằm đánh giá nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng. Đối tượng khảo sát là các công chức, viên chức, người lao động trong ngành Công Thương có tham gia học tập tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Kết quả khảo sát sẽ được nhà trường tổng hợp, lập báo cáo đánh giá để làm cơ sở cho việc xây dựng các chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu học tập và công tác của công chức, viên chức và người lao động trong ngành Công Thương.

Trong các chương trình bồi dưỡng được nhà trường xây dựng và thực hiện những năm gần đây, nhà trường đã quy định rất chi tiết về những yêu cầu đặt ra đối với giảng viên giảng dạy chương trình đó. Chính vì thế, các chương trình bồi dưỡng khi áp dụng trên thực tiễn đều mang lại những kết quả khả quan, được người học đánh giá cao…

Thưa bà, từ kinh nghiệm thực tế, nhà trường có những khó khăn gì trong công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức?

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa kinh tế ngày càng sâu, rộng, để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ được giao, mỗi cán bộ, công chức phải nâng cao năng lực, kỹ năng, kiến thức. Như vậy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hiệu lực, hiệu quả hoạt động công chức, viên chức vì thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng hoạt động công vụ và các chính sách được ban hành bởi đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao.

Hiện nay, đào tạo, bồi dưỡng theo năng lực, theo vị trí việc làm là xu hướng mới trong đào tạo, bồi dưỡng, đặt trọng tâm vào năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, nhấn mạnh đến những năng lực cần thiết mà những đối tượng này phải có nhằm đáp ứng yêu cầu cụ thể từng vị trí việc làm của công việc. Để bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi người lao động, cán bộ, công chức cần phải liên tục cập nhật kiến thức, kỹ năng, đổi mới phương pháp làm việc. Điều này chỉ có thể đạt được thông qua hoạt động bồi dưỡng, đặc biệt là bồi dưỡng thường xuyên, theo vị trí việc làm.

Đổi mới trong công tác đào tạo cán bộ công chức, viên chức ngành Công Thương
Công tác đào tạo cán bộ ngành Công Thương ngày càng được chuẩn hóa theo từng vị trí việc làm. Ảnh: Phương Mai

Với quy định ngoài việc tham gia các khóa đào tạo chính trị, ngạch, bậc, kỹ năng lãnh đạo quản lý, hàng năm, phải tham gia học các chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm tối thiểu 1 tuần (40 tiết)/năm, tối đa 4 tuần (160 tiết)/năm. Nghị định quy định về thời gian bồi dưỡng nhưng làm thế nào để xây dựng và tổ chức được các nội dung bồi dưỡng đáp ứng được từng vị trí việc làm và phù hợp với từng giai đoạn là một thách thức cho các đơn vị đào tạo.

Để tổ chức bồi dưỡng thường xuyên, hàng năm, theo vị trí việc làm, cần phải có một lượng ngân sách nhất định, đó cũng là "bài toán" khó trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, nhận thức về sự cần thiết đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức ở một số công chức, viên chức hay các nhà quản lý chưa cao. Vì vậy, có đôi khi, việc đăng ký để tham gia các lớp không đầy đủ, dẫn đến tổ chức lớp không đúng kế hoạch như mong đợi.

Ngoài ra, công tác gắn đánh giá thời gian, hiệu quả học tập với đánh giá cán bộ chưa được quy chế hóa, dẫn đến việc một số công chức, viên chức chưa xác định kế hoạch cũng như nhiệm vụ học tập nâng cao kỹ năng, năng lực bản thân là một trong những nhiệm vụ bắt buộc.

Bà có khuyến nghị gì để tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Công Thương?

Theo tôi, cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trên cơ sở xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho từng giai đoạn và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Với cơ sở đào tạo, cần phải đổi mới tư quy trình tổ chức đào tạo, từ khâu khảo sát nhu cầu đến nội dung, phương pháp bồi dưỡng, công tác quản lý, đánh giá và công tác phối hợp với đơn vị cử cán bộ đi học. Linh hoạt và cập nhật chương trình, kiến thức đáp ứng với yêu cầu của người học. Bên cạnh đó, kết nối và xây dựng mạng lưới chuyên gia, đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để tham vấn cho nhà trường về công tác bồi dưỡng cũng như tham gia trong quá trình tổ chức đào tạo như giảng dạy, xây dựng nội dung, chương trình...

Về các đơn vị quản lý cán bộ, cần xây dựng vị trí việc làm và tiêu chuẩn để phối hợp với nhà trường trong việc xây dựng nội dung đào tạo phù hợp; tổ chức quản lý, đánh giá cán bộ trước và sau đào tạo. Đối với cơ quan quản lý cấp trên, cần có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn cán bộ, quy hoạch phát triển cán bộ trong từng giai đoạn và bố trí ngân sách cho cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và công tác khảo sát, hoạch định; xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo cho nguồn nhân lực trong từng giai đoạn. Tăng cường tỷ lệ ngân sách cho công tác xây dựng chương, biên soạn tài liệu theo vị trí việc làm.

Xin cám ơn bà!

Thu Hường - Đình Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ngành Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Xu hướng đào tạo liên ngành kinh tế, kinh doanh và công nghệ trong năm 2024

Xu hướng đào tạo liên ngành kinh tế, kinh doanh và công nghệ trong năm 2024

Đón đầu xu hướng phát triển, tại kỳ tuyển sinh 2024 nhiều trường đại học kinh tế top đầu mở ngành học mới liên quan đến công nghệ thông tin, khoa học máy tính.
Hà Nội: 5 giải pháp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Hà Nội: 5 giải pháp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề ra 5 giải pháp tổ chức tốt kỳ thi.
Hợp tác giới thiệu sinh viên đi thực tập và làm việc tại Nhật Bản

Hợp tác giới thiệu sinh viên đi thực tập và làm việc tại Nhật Bản

HaUI và Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên vừa ký biên bản hợp tác giới thiệu học sinh, sinh viên tham gia chương đi thực tập và làm việc tại Nhật Bản.
Hàng loạt tỉnh, thành thay đổi phương án tuyển sinh lớp 10 THPT

Hàng loạt tỉnh, thành thay đổi phương án tuyển sinh lớp 10 THPT

Nhiều tỉnh thành công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT mới như giảm số môn, thi 3 môn là chủ đạo.
Tuyển sinh đại học 2024: Nhiều trường đại học mở thêm ngành mới

Tuyển sinh đại học 2024: Nhiều trường đại học mở thêm ngành mới

Năm 2024 nhiều trường đại học dự kiến sẽ mở thêm nhiều ngành học, tăng chỉ tiêu giúp sinh viên có nhiều lựa chọn.

Tin cùng chuyên mục

Thí sinh đạt 4.0 IELTS trở lên được cộng điểm, miễn thi lớp 10

Thí sinh đạt 4.0 IELTS trở lên được cộng điểm, miễn thi lớp 10

Nhiều tỉnh hiện đã phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm nay, cụ thể, sẽ cộng điểm hoặc miễn thi lớp 10 cho những thí sinh đạt 4.0 IELTS trở lên.
Hà Nội: Số môn thi lớp 10 THPT công lập sẽ được công bố trong tháng 3

Hà Nội: Số môn thi lớp 10 THPT công lập sẽ được công bố trong tháng 3

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đến thời điểm hiện tại, Hà Nội chưa quyết định số lượng môn thi lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025.
Hòa Bình: Triển khai thu học phí không dùng tiền mặt

Hòa Bình: Triển khai thu học phí không dùng tiền mặt

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình vừa phối hợp với VietinBank Hòa Bình cùng 1 đơn vị ký thỏa thuận hợp tác triển khai thu học phí không dùng tiền mặt.
Hà Nội: Đầu tư lắp đặt camera khu vực gần cổng trường giám sát học sinh vi phạm giao thông

Hà Nội: Đầu tư lắp đặt camera khu vực gần cổng trường giám sát học sinh vi phạm giao thông

Hà Nội yêu cầu ngành giáo dục phối hợp đầu tư, lắp camera giám sát tại khu vực gần cổng trường học để ghi nhận các hình ảnh vi phạm giao thông của học sinh.
Những trường đại học top trên nào "từ chối" xét tuyển bằng học bạ?

Những trường đại học top trên nào "từ chối" xét tuyển bằng học bạ?

Năm 2024, nhiều trường đại học top trên đã lên phương án không xét tuyển bằng điểm học bạ trung học phổ thông (THPT).
Chi tiết lịch thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội

Chi tiết lịch thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố chi tiết lịch thi Đánh giá năng lực năm 202, dự kiến tổ chức 6 đợt thi và số lượng đăng ký 84 nghìn lượt.
Nghẽn mạng đăng ký thi đánh giá năng lực, ĐHQG Hà Nội nói gì?

Nghẽn mạng đăng ký thi đánh giá năng lực, ĐHQG Hà Nội nói gì?

Đại học Quốc gia Hà Nội mở cổng đăng ký thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024, tuy nhiên nhiều thí sinh cho biết đã không thể vào được hệ thống.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ thành lập thêm 3 trường mới

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ thành lập thêm 3 trường mới

Theo kế hoạch, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) sẽ thành lập thêm 3 trường mới trong năm 2024 và 2025, nâng tổng số lên 5 trường thành viên.
Địa phương tự quyết tuyển sinh lớp 10, mỗi nơi 1 kiểu

Địa phương tự quyết tuyển sinh lớp 10, mỗi nơi 1 kiểu

Đã có 18 tỉnh, thành công bố hình thức tuyển sinh vào lớp 10, trong đó đa số các tỉnh, thành tổ chức thi ba môn nhưng cũng có địa phương thi 4 môn.
Trường Đại học Bách Khoa cấm mua bán kết quả nghiên cứu khoa học dưới mọi hình thức

Trường Đại học Bách Khoa cấm mua bán kết quả nghiên cứu khoa học dưới mọi hình thức

Đại học Bách khoa Hà Nội nghiêm cấm việc mua bán bài báo khoa học; ngoài ra, cán bộ, giảng viên phải ghi tên đơn vị này trong công bố khoa học…
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 6 tiêu chuẩn cơ sở giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 6 tiêu chuẩn cơ sở giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT về chuẩn cơ sở giáo dục đại học với 6 tiêu chuẩn và 20 tiêu chí.
Việt Nam có thêm 2 thành phố được UNESCO công nhận là "thành phố học tập toàn cầu"

Việt Nam có thêm 2 thành phố được UNESCO công nhận là "thành phố học tập toàn cầu"

Việt Nam có tổng số 5 thành phố được công nhận là thành viên “Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu”.
Quy chế mới về xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở có hiệu lực từ hôm nay 15/2

Quy chế mới về xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở có hiệu lực từ hôm nay 15/2

Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở chính thức có hiệu lực ngày hôm nay 15/2/2024.
Đại học Quốc gia Hà Nội "lọt" top 700 trong bảng xếp hạng Webometrics

Đại học Quốc gia Hà Nội "lọt" top 700 trong bảng xếp hạng Webometrics

Trong kỳ xếp hạng do Phòng thí nghiệm Cybermetrics Labs công bố, Đại học Quốc gia Hà Nội gia tăng vị trí trong top 700 thế giới.
Bà Nguyễn Thị Kim Chi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bà Nguyễn Thị Kim Chi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 1/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Chi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Giữ gìn nét đẹp văn hoá truyền thống qua ngày hội làng trong môi trường đại học

Giữ gìn nét đẹp văn hoá truyền thống qua ngày hội làng trong môi trường đại học

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội đã long trọng tổ chức Hội làng 2024 nhằm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống cho sinh viên.
Vinh danh 6 sinh viên chiến thắng cuộc thi ICT Competition Vietnam

Vinh danh 6 sinh viên chiến thắng cuộc thi ICT Competition Vietnam

Tìm ra 6 sinh viên chiến thắng cuộc thi ICT Competition Vietnam 2023 - 2024, trao tấm vé tranh tài tại vòng thi khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động năm 2023

Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động năm 2023

Ngày 27/1/2024, Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức và người lao động năm 2023.
Cơ hội rộng mở cho các bạn trẻ đam mê ngành công nghiệp hoạt hình

Cơ hội rộng mở cho các bạn trẻ đam mê ngành công nghiệp hoạt hình

Sconnect Academy of Media Arts ra đời mang đến cơ hội rộng mở hơn cho các bạn trẻ đam mê ngành công nghiệp hoạt hình.
Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán của sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam

Chi tiết lịch nghỉ Tết Nguyên đán của sinh viên tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam

Các Trường, Đại học tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 dành cho sinh viên và giảng viên.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động