Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại Quảng Ninh

Nhờ sự chung tay của người dân cùng với cả hệ thống chính trị và nguồn lực của Nhà nước, chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Quảng Ninh đã gần đến đích
Phát huy thế mạnh vùng miền trong xây dựng nông thôn mới

Hoàn thành sớm kế hoạch xây dựng nông thôn mới

Quảng Ninh triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới vào khoảng năm 2011. Đến hết năm 2021, Quảng Ninh có 9/13 địa phương cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 98/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 48/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 22/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2022, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, về đích sớm hơn kế hoạch của tỉnh đặt ra là 1 năm.

Huyện Cô Tô của Quảng Ninh là huyện đảo đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên trong cả nước. Đông Triều là huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên khu vực phía Bắc. Xã Việt Dân là xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của quốc gia. Cùng với đó, toàn tỉnh Quảng Ninh không còn xã, thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn. Đời sống, thu nhập của người dân vùng nông thôn được nâng lên, đạt trung bình 52 triệu đồng/người/năm, mức cao so với nhiều địa phương trong cả nước...

Lãnh đạo Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh khẳng định: Việc đặt ra mục tiêu trong năm 2022 hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới là dấu mốc để nông thôn mới Quảng Ninh tiếp tục phát triển đi lên tầm cao mới, đáng tự hào hơn. Chính vì vậy nó phù hợp, trúng, đúng thời điểm, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh...

Thông qua chương trình nông thôn mới, kinh tế tại huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) ngày càng phát triển
Thông qua chương trình nông thôn mới, kinh tế tại huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) ngày càng phát triển

Mục tiêu năm 2022 của tỉnh Quảng Ninh là có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 4 đơn vị cấp huyện (TP. Hạ Long và huyện Vân Đồn, Bình Liêu, Ba Chẽ) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 2 đơn vị cấp huyện (Đầm Hà, Tiên Yên) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Điều đáng ghi nhận là từ đầu năm đến nay, từ cấp thôn, xã, huyện trên toàn tỉnh đều tập trung chỉ đạo và thực hiện xây dựng nông thôn mới. Các đơn vị rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu thiếu, yếu, tiêu chí bổ sung mới; xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công, phân nhiệm cụ thể. Đặc biệt tập trung hoàn thiện các tiêu chí cứng, vận động người dân thực hiện các tiêu chí mà do người dân làm chủ.

Theo báo cáo của Văn phòng điều phối nông thôn mới, tính đến hết tháng 7 vừa qua, 4 địa phương thực hiện lộ trình về đích nông thôn mới năm 2022 là Hạ Long, Vân Đồn, Ba Chẽ, Bình Liêu đạt bước tiến đáng ghi nhận. Trong đó, Hạ Long, Vân Đồn đã cơ bản hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu đưa ra, hoàn thiện hồ sơ minh chứng huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, hồ sơ nông thôn mới của 2 địa phương này đang được tỉnh thẩm định, sau đó trình lên trung ương.

Như tại huyện Bình Liêu, huyện đã thành lập 7 tổ công tác phụ trách kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ; thành lập 7 tổ công tác tuyên truyền vận động hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh... UBND huyện phát động chiến dịch cao điểm “45 ngày đêm” cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án, công trình năm 2022 trên địa bàn huyện. Đến nay, Bình Liêu đã cơ bản thực hiện tốt công tác quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng; đồng thời tập trung triển khai Đề án tái cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

6 tháng đầu năm 2022, toàn huyện có 215 hộ thoát nghèo, 71 hộ thoát cận nghèo, 214 lao động được tạo việc làm mới, 170 hộ đã khởi công xây dựng nhà theo chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ khó khăn... Hiện huyện tiếp tục tập trung hoàn thành các tiêu chí về giao thông, văn hóa - y tế - giáo dục, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống.

Đối với 2 đơn vị xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022 là Tiên Yên và Đầm Hà, tính đến hết tháng 7, huyện Tiên Yên đạt 3/9 tiêu chí, 25/28 chỉ tiêu, tăng 1 tiêu chí, 3 chỉ tiêu so với đầu năm. Huyện Đầm Hà đạt 5/9 tiêu chí, 27/38 chỉ tiêu, tăng 1 tiêu chí, 3 chỉ tiêu so với đầu năm.

Ở 9 địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn trước năm 2022, qua rà soát khi áp các tiêu chí giai đoạn 2021-2025 cho thấy hiện đạt 5,8/9 tiêu chí, 28/36 chỉ tiêu.

Còn nhiều tiêu chí cần đạt được

Theo đánh giá của Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, áp theo bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, nhiều tiêu chí mà vai trò của người dân là chủ đạo. Tiêu biểu như các tiêu chí về xây dựng xã, thôn thông minh, mà ở đó trình độ ứng dụng công nghệ số của người dân phải đạt cao. Tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, trong đó sản xuất phải có liên kết, đầu tư cho sản phẩm chủ lực địa phương, nhất là sản phẩm OCOP.

Chương trình nông thôn mới đã góp phầ nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa
Chương trình nông thôn mới đã góp phần nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung triển khai 8 nội dung bao gồm: Có 100% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới (7 huyện); 100% số thị xã, thành phố trên địa bàn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (6 thị xã, thành phố); có ít nhất 20% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao( 2/7 huyện phải hoàn thành nông thôn mới nâng cao); có ít nhất 40% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có Đề án xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, thành phố, có ít nhất 70% số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến đường; đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tối thiểu là 4m2/người; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý đạt từ 90% trở lên.

Ngoài ra, các xã, huyện đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trước đó phải nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu đã có và thực hiện bổ sung thêm các tiêu chí, chỉ tiêu mới theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và các năm tiếp theo, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Ninh cũng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Bên canh đó, Ban cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách riêng cho chương trình mỗi xã phường một sản phẩm (OCOP) và hỗ trợ tỉnh Quảng Ninh một số mô hình mẫu phát triển nuôi biển quy mô công nghiệp, mô hình chuyển đổi số trong nuôi tôm và nuôi biển (hỗ trợ về công nghê); giới thiệu và kêu gọi thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến lâm sản, nuôi trông và chế biến thủy sản, nhất là lĩnh vực nuôi biển…

Tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Chương trình xây dựng nông thôn mới, ông Phạm Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực từ nhân dân và doanh nghiệp hỗ trợ huyện Bình Liêu, huyện Ba Chẽ hoàn thành các tiêu chí xóa nhà tạm, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, đầu tư hệ thống xử lý nước sinh hoạt, môi trường sinh thái.

Cần tập trung hướng dẫn, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển thương mại điện tử, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất nông lâm ngư nghiệp”, ông Thành yêu cầu.

Tiến Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: nông thôn mới

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Họp báo Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2022

Họp báo Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2022

Sáng 3/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2022.
Kinh tế tập thể giúp huyện nông thôn TP. Hồ Chí Minh “thay da đổi thịt”

Kinh tế tập thể giúp huyện nông thôn TP. Hồ Chí Minh “thay da đổi thịt”

Nhờ mô hình kinh tế tập thể, thu nhập của người dân ở các huyện vùng nông thôn tại TP. Hồ Chí Minh đã được nâng cao.
Ca sĩ Ngọc Sơn check in khoe trang trại 50 ha và cái kết

Ca sĩ Ngọc Sơn check in khoe trang trại 50 ha và cái kết

Ca sĩ Ngọc Sơn từng gây xôn xao dư luận khi check in tại trang trại 50h tại Bình Thuận, nhưng sự thật thông tin từ chính quyền nam ca sĩ này chỉ sở hữu 4ha đất.
Hòa Bình: Hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao

Hòa Bình: Hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao

Trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, với thế mạnh cây trồng có múi là mục tiêu mà tỉnh Hòa Bình đang hướng tới.
Sản xuất liên kết theo chuỗi thay đổi tư duy canh tác nhỏ lẻ của đồng bào: Nhìn từ tỉnh Bắc Kạn

Sản xuất liên kết theo chuỗi thay đổi tư duy canh tác nhỏ lẻ của đồng bào: Nhìn từ tỉnh Bắc Kạn

Nhờ hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, 3 năm nay, tỉnh Bắc Kạn đã hình thành các vùng sản xuất lớn, thay đổi tư duy canh tác nhỏ lẻ.

Tin cùng chuyên mục

Chống chịu khí hậu tổng hợp và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long

Chống chịu khí hậu tổng hợp và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 24/9, tại TP Cần Thơ, diễn ra hội thảo “Chống chịu khí hậu tổng hợp và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long”.
Bộ Nông nghiệp sẽ điều tra, xác minh rau VietGAP “dởm” biến hình vào siêu thị

Bộ Nông nghiệp sẽ điều tra, xác minh rau VietGAP “dởm” biến hình vào siêu thị

Liên quan đến vấn rau VietGAP “dởm” biến hình vào siêu thị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết sẽ điều tra, xác minh vụ việc này.
Góp ý cho Dự thảo Thông tư về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Góp ý cho Dự thảo Thông tư về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Sáng 16/9 đã diễn ra Hội thảo “Góp ý cho Dự thảo Thông tư về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản".
Nghệ An công nhận 25 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Nghệ An công nhận 25 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Sáng 15/9, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao Giấy công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022.
Australia hỗ trợ công nghệ bảo quản rau quả sau thu hoạch chi phí thấp

Australia hỗ trợ công nghệ bảo quản rau quả sau thu hoạch chi phí thấp

Ngày 1/9, công nghệ làm mát tiên tiến CoolBot đã được giới thiệu và trình diễn tại Mộc Châu (tỉnh Sơn La) sau khi thí điểm thành công tại địa phương này.
Indonesia cho phép nhập khẩu giống đậu tương biến đổi gen

Indonesia cho phép nhập khẩu giống đậu tương biến đổi gen

Trước áp lực về nguồn cung cho tiêu dùng trong nước, Indonesia cho phép phát triển và nhập khẩu giống đậu tương biến đổi gen.
Xây dựng nông thôn mới: Triển khai linh hoạt

Xây dựng nông thôn mới: Triển khai linh hoạt

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 không chỉ xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, mà cần chú trọng phát triển kinh tế.
Sử dụng phân bón tiết kiệm - cân đối - hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

Sử dụng phân bón tiết kiệm - cân đối - hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp

Ngày 9/9, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí tổ chức Hội thảo tổng kết mô hình trình diễn “Sử dụng phân bón Phú Mỹ tiết kiệm, cân đối, hiệu quả".
Diễn đàn nông dân Quốc gia lần thứ VII năm 2022 với chủ đề "Người nông dân chuyên nghiệp"

Diễn đàn nông dân Quốc gia lần thứ VII năm 2022 với chủ đề "Người nông dân chuyên nghiệp"

Sáng 12/9, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn nông dân Quốc gia lần thứ VII năm 2022 với chủ đề: Người nông dân chuyên nghiệp.
Ký kết hợp tác phát triển nông nghiệp xanh

Ký kết hợp tác phát triển nông nghiệp xanh

Cục Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Long An cùng Công ty TNHH Tập đoàn An Nông, ký kết hợp tác phát triển nông nghiệp.
Phát huy nội lực, gia tăng giá trị Chương trình OCOP và du lịch nông thôn

Phát huy nội lực, gia tăng giá trị Chương trình OCOP và du lịch nông thôn

Sáng 9/9 đã diễn ra Hội nghị triển khai Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
Cây trồng biến đổi gen giúp gia tăng tổng tích lũy cho nông dân

Cây trồng biến đổi gen giúp gia tăng tổng tích lũy cho nông dân

Ở cấp độ nông hộ dành cho nông dân, tổng thu nhập tích luỹ gia tăng khi trồng cây biến đổi gen là 261,3 triệu USD, tăng khoảng 112 USD trên mỗi ha gieo trồng.
Sắp diễn ra Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế AgroViet 2022

Sắp diễn ra Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế AgroViet 2022

Sáng 7/9, Trung tâm Xúc tiến Thương mại nông nghiệp tổ chức Họp báo Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế lần thứ 22 - AgroViet 2022.
Nghệ An: Thiếu hơn 35.794 bể chứa bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật

Nghệ An: Thiếu hơn 35.794 bể chứa bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật

Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Nghệ An hiện có 15.536 bể chứa bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật, trong khi số bể cần có là 51.330 bể.
Sắp diễn ra Hội nghị Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI

Sắp diễn ra Hội nghị Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI

Chiều 6/9, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị Biểu dương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ VI.
Đối thoại: Hợp lực để chuyển đổi nông nghiệp bền vững đồng bằng sông Cửu Long

Đối thoại: Hợp lực để chuyển đổi nông nghiệp bền vững đồng bằng sông Cửu Long

Sáng 6/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Đại sứ quán Hà Lan tổ chức Đối thoại cơ chế, chính sách phát phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Bài 2 - Bộc lộ nhiều bất cập sau sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp

Bài 2 - Bộc lộ nhiều bất cập sau sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp

Sau sắp xếp đổi mới - danh sách người lao động nghỉ việc ở các công ty lâm nghiệp ngày một dài hơn, nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng dự báo đang bị lung lay dữ dội
Bài 3 - Cần sớm sửa đổi chính sách trước khi… quá muộn

Bài 3 - Cần sớm sửa đổi chính sách trước khi… quá muộn

Trong bối cảnh nguy cơ mất rừng luôn hiện hữu, các cấp ngành cần sớm sửa đổi chính sách quản lý, bảo vệ rừng mới mong giữ chân cán bộ kiểm lâm.
Thiết lập mạng lưới phát triển ngành nghề nông thôn ASEAN theo mô hình OCOP

Thiết lập mạng lưới phát triển ngành nghề nông thôn ASEAN theo mô hình OCOP

Sáng 29/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo khởi động "Thiết lập mạng lưới phát triển ngành nghề nông thôn ASEAN theo mô hình OCOP".
Quảng Ngãi: Heo chết hàng loạt sau khi tiêm vắc-xin phòng dịch tả heo châu Phi

Quảng Ngãi: Heo chết hàng loạt sau khi tiêm vắc-xin phòng dịch tả heo châu Phi

Sau khi tiêm vắc-xin phòng dịch tả heo châu Phi, nhiều đàn heo của các hộ dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có biểu hiện bất thường và chết hàng loạt.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động