Phát huy thế mạnh vùng miền trong xây dựng nông thôn mới

Sáng 5/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021–2025
Phát triển nông thôn mới: Gắn với xây dựng đô thị xanhTổ chức Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025

Còn khoảng cách chênh lệch lớn giữa các vùng

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến tháng 7/2022, cả nước đã có 5.813/8.227 xã (70,7%) đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 2,4% so với cuối năm 2021; trong đó có 803 xã đạt nông thôn mới nâng cao, tăng 300 xã so với cuối năm 2021 và 94 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tăng 51 xã; có 254 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt nông thôn mới; 18 tỉnh có 100% số xã đạt nông thôn mới; trong đó có 5 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Về kết quả thực hiện Chương trình OCOP, đến nay, đã có 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Trong tổng số 8.340 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên của 4.273 chủ thể, có 65,5% sản phẩm 3 sao, 33,3% sản phẩm 4 sao, 1% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 20 sản phẩm 5 sao. Sản phẩm OCOP đang từng bước khẳng định được giá trị và chất lượng trên thị trường, được người dân tín nhiệm.

Tuy nhiên, theo ông Ngô Trường Sơn - Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, kết quả đạt chuẩn nông thôn mới của một số vùng vẫn còn khoảng cách chênh lệch lớn. Điển hình như đồng bằng sông Hồng đạt 99,8%, Đông Nam Bộ 91,3% trong khi đó miền núi phía Bắc mới đạt 44,1%, Tây Nguyên 57,6%. Hiện vẫn còn 5 tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc, có tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới dưới 30%. Đặc biệt, đến nay vẫn còn 16 huyện thuộc 12 tỉnh còn “trắng xã nông thôn mới”; trong đó, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa bình quân mới đạt 3,4 tiêu chí/xã.

Chất lượng đạt chuẩn và công tác duy trì bền vững kết quả của một số xã sau đạt chuẩn còn hạn chế, đặc biệt là tiêu chí môi trường, thu nhập, an ninh trật tự xã hội... Chất lượng các công trình cơ sở hạ tầng sau khi đạt chuẩn ở một số địa phương đã có dấu hiệu xuống cấp do chưa được quan tâm, duy tu bảo dưỡng thường xuyên.

Bên cạnh đó, đến nay, còn 3 bộ, ngành chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp huyện, xã giai đoạn 2021-2025. Có 7 bộ, ngành chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nội dung thành phần của chương trình. Bộ Tài chính chưa bản hành thông tư quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp… Dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp năm 2022 chưa được giao cho các bộ, ngành Trung ương và địa phương để triển khai thực hiện.

Ông Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình cho biết, tỉnh có cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nhưng việc lồng ghép thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia đối với tỉnh còn lúng túng. Mặc dù, tỉnh đã xác định lấy Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới làm trụ cột, các chương trình còn lại sẽ thực hiện theo tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Do đó, ông Đinh Công Sứ đề nghị, Trung ương sớm phân bổ nguồn lực, đặc biệt ưu tiên cho các tỉnh miền núi khó khăn để thực hiện cho các xã vùng III. Các bộ, ngành sớm hoàn thành việc ban hành văn bản hướng dẫn để các địa phương sớm triển khai đến tận cơ sở.

Lấy nông thôn mới nuôi nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu, đến năm 2025, chương trình phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí.

Cấp huyện có ít nhất 50% đạt chuẩn nông thôn mới; có khoảng 17-19 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - nhấn mạnh, lấy nông thôn mới nuôi nông thôn mới là cách mà Bộ sẽ cùng các địa phương tìm kiếm nguồn lực ngoài sự hỗ trợ của Trung ương. Với tư duy tìm kiếm giá trị chúng ta có, từ giá trị đó tạo ra nguồn lực, thu hút đầu tư của tư nhân, doanh nghiệp thì sẽ tạo ra sức bật mới.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, mỗi địa phương dựa vào đặc điểm của mình sẽ tạo ra sự đa dạng trong nông thôn mới. Trong thời gian vừa qua, mỗi địa phương đã nhìn ra được mình có cái gì và tích hợp, cộng hưởng những cái đó lại thành giá trị nông thôn mới.

“Nông thôn mới kiểu mẫu không phải là một mẫu. Kiểu mẫu là hình ảnh nông thôn mới có sự khác biệt. Chính sự khác biệt đó trở thành hình ảnh của mỗi địa phương và từ đó thu hút dòng người từ đô thị về nông thôn để trải nghiệm trải nghiệm đời sống nông thôn, hiểu hơn về người dân nông thôn, nông nghiệp”, ông Lê Minh Hoan cho hay.

Ông Lê Minh Hoan cũng cho biết, sau khi khởi động chương trình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chia nhỏ những vấn đề cần làm, đặc biệt ở những khu vực đặc thù để có những tư vấn, hướng dẫn sâu thêm. Mỗi vùng đó, Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ có cách tiếp cận để mỗi địa phương thấy rằng dù khó khăn về hạ tầng nhưng họ có giá trị sinh thái, văn hóa cao… Làm sao kích hoạt được những giá trị văn đó chứ không chỉ trông mong vào nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng.

Về kết quả phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 (bao gồm kế hoạch vốn năm 2021 chuyển sang) ở cấp trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ giao 27.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 3.000 tỷ đồng kinh phí sự nghiệp. Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản dự kiến phương án phân bổ 9.632 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương còn lại của Chương trình giai đoạn 2021-2025 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Ở cấp địa phương, đến hết tháng 7/2022 đã có 40/51 địa phương trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương được giao, trong đó, có 28 địa phương hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự toán chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư để tổ chức thực hiện; 09 địa phương đã có Nghị quyết của HĐND tỉnh, đang thực hiện rà soát để giao kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc; 03 địa phương đã trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Còn 11/51 địa phương đang trong quá trình xây dựng Nghị quyết và dự kiến trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong tháng 8/2022.

Nguyễn Hạnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Nhà nông phấn khởi thu lợi nhờ mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng cao của PVCFC

Nhà nông phấn khởi thu lợi nhờ mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng cao của PVCFC

Vừa qua, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đã triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết tiêu thụ.
CADA đánh dấu 100 năm thành lập với tuyệt tác di sản cà phê Fine Robusta

CADA đánh dấu 100 năm thành lập với tuyệt tác di sản cà phê Fine Robusta

Lần đầu tiên, cà phê cà phê Fine Robusta của nông trường CADA (tỉnh Đắk Lắk) được giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng sau một thời gian dài chỉ xuất khẩu.

Tin cùng chuyên mục

Đến năm 2025 phát triển, chuẩn hoá các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn

Đến năm 2025 phát triển, chuẩn hoá các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn

Đến năm 2025 phát triển, chuẩn hoá các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn; mỗi tỉnh, thành phố phấn đấu có ít nhất 1 điểm du lịch nông thôn được công nhận.
Phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 10.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

Phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 10.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 – 2025 đặt mục tiêu đến năm 2025, ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên.
Mang sản phẩm OCOP đến gần với khách hàng Việt

Mang sản phẩm OCOP đến gần với khách hàng Việt

MM Mega Market Việt Nam lần đầu tiên thực hiện chương trình kết nối, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) của tỉnh Đồng Nai.
Khai thông gói tín dụng vi mô phục vụ chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản

Khai thông gói tín dụng vi mô phục vụ chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản

Diễn đàn khai thông gói tín dụng vi mô phục vụ chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản diễn ra theo hình thức trực tiếp, trực tuyến vào ngày 28/7.
22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh được hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh được hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh sẽ được hỗ trợ thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 – 2025 theo Quyết định số 880/QĐ-TTg vừa phê duyệt.
Ứng dụng giải pháp trí tuệ nhân tạo chuyển đổi ngành tôm ở Việt Nam

Ứng dụng giải pháp trí tuệ nhân tạo chuyển đổi ngành tôm ở Việt Nam

Ứng dụng công nghệ thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo, Tập đoàn Việt Úc hợp tác với Bosch AquaEasy nhằm góp phần chuyển đổi ngành tôm Việt Nam
Thành phố Hà Nội: Ưu tiên nguồn lực, về đích trong năm 2022

Thành phố Hà Nội: Ưu tiên nguồn lực, về đích trong năm 2022

Đến nay, TP. Hà Nội đã có 15/18 huyện, thị xã đạt chuẩn NTM. Thành phố sẽ ưu tiên nguồn lực, phấn đấu 100% cấp huyện của thành phố hoàn thành xây dựng NTM.
Chủ động ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại một số địa phương

Chủ động ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại một số địa phương

Từ ngày 18/7 đến sáng sớm 19/7, mưa vừa, mưa to sẽ gây ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại một số địa phương.
Phát triển làng nghề gắn với thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế

Phát triển làng nghề gắn với thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế

Bảo tồn và phát triển làng nghề giai đoạn 2021-2030 phải nghề gắn với thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội bền vững.
Kon Tum hướng tới hình thành 12 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Kon Tum hướng tới hình thành 12 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tỉnh Kon Tum hướng tới hình thành 12 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng quy mô 6.939ha trồng hoa, rau củ quả, cây ăn quả, cà phê và dược liệu.
“Giữ lửa” cho Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP

“Giữ lửa” cho Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” OCOP

Chương trình OCOP đã có những tác động tích cực đến phát triển kinh tế nông thôn. “Giữ lửa” cho Chương trình là nhiệm vụ được đặt ra cho giai đoạn tới.
Agritechnica Asia Live 2022: “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững”

Agritechnica Asia Live 2022: “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững”

Agritechnica Asia Live 2022 sẽ diễn ra tại Thành phố Cần Thơ từ ngày 24-26/8 với chủ đề “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững".
Sản xuất gạo ngon nhất thế giới trên cao nguyên M’nông

Sản xuất gạo ngon nhất thế giới trên cao nguyên M’nông

Tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, vùng sản xuất lương thực lớn nhất tỉnh, giống gạo ngon nhất thế giới đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
Đa đạng hình thức tiêu thụ nông sản, mang lại hiệu quả kinh tế

Đa đạng hình thức tiêu thụ nông sản, mang lại hiệu quả kinh tế

Chủ động tiếp cận thị trường, nhiều hình thức tiêu thụ nông sản đã được thiết lập đang là hướng đi của nhiều nông dân, hợp tác vượt qua thách thức.
Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: “Giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt theo chuỗi giá trị sản phẩm”

Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: “Giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt theo chuỗi giá trị sản phẩm”

Ngày 28/6, Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: “Giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt theo chuỗi giá trị sản phẩm” đã diễn ra tại TP. Hà Nội.
Làm gì để cao su Việt Nam thực sự là ‘vàng trắng’?

Làm gì để cao su Việt Nam thực sự là ‘vàng trắng’?

Thúc đẩy liên kết doanh nghiệp-hộ tiểu điền nhằm đạt được các chứng chỉ phát triển bền vững, truy xuất nguồn gốc... cao su Việt Nam mới thực sự là 'vàng trắng'.
Tỉnh Long An: Hướng đến nông thôn mới bền vững

Tỉnh Long An: Hướng đến nông thôn mới bền vững

Tỉnh Long An phấn đấu đến cuối năm 2025, có 10 huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó có 2 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.
Nâng cao hiệu quả nuôi thủy sản trên hồ chứa

Nâng cao hiệu quả nuôi thủy sản trên hồ chứa

Ngày 25/6, tại Hòa Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị "Phát triển nuôi trồng thủy sản trên hồ chứa".
Giải bài toán giá thành vật tư nông nghiệp với sản xuất hữu cơ

Giải bài toán giá thành vật tư nông nghiệp với sản xuất hữu cơ

Với giá vật tư sản xuất như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật… ở mức cao như hiện nay thì việc sản xuất theo quy trình hữu cơ là giải pháp tối ưu.
Tỉnh Kiên Giang: Gắn kết Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”  với du lịch cộng đồng

Tỉnh Kiên Giang: Gắn kết Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” với du lịch cộng đồng

Sự gắn kết giữa sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và du lịch cộng đồng sẽ góp phần nâng cao giá trị, mang lợi ích kinh tế cho người dân.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động