Đầu tư công - động lực phát triển kinh tế địa phương

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La đề ra mục tiêu xây dựng tỉnh phát triển bền vững. Công tác giải ngân vốn đầu tư công được đánh giá là quan trọng
Một số địa phương được điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Kinh tế chuyển biến tích cực

Sơn La là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng – an ninh; diện tích đất tự nhiên lớn, cao nguyên và núi rừng hùng vĩ; có nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc Tây Bắc; truyền thống lịch sử, cách mạng hào hùng...

Đầu tư công - động lực phát triển kinh tế địa phương

Tập trung vào các công trình, dự án trọng điểm

Với mục tiêu “Xây dựng Sơn La sớm trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”, 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/24 chỉ tiêu. Kinh tế của Sơn La đã có những bước phát triển với mức tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tích cực; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được nâng cấp và mở rộng, góp phần cải thiện đời sống và sinh hoạt dân cư; các lĩnh vực xã hội được quan tâm đầu tư có tiến bộ rõ rệt.

Báo cáo của tỉnh Sơn La cho thấy, tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 5,46%/năm. Quy mô kinh tế tăng mạnh, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 56.009 tỷ đồng, tăng 1,54 lần. Cơ cấu kinh tế nông, lâm, thủy sản chiếm 23,6%, công nghiệp –xây dựng chiếm 30,3%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 44,1%, tăng 13,3 triệu đồng so với năm 2015.

Đặc biệt trong 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 9,47% (tăng 2,12% so với kịch bản tăng trưởng đề ra; cao hơn GDP 9 tháng năm 2022 của cả nước (GDP cả nước tăng 8,83%). Thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.200 tỷ đồng, bằng 85% dự toán Trung ương giao, bằng 113% so với cùng kỳ (phấn đấu hết năm 2022 thu ngân sách đạt 4.550 tỷ đồng). Tổng huy động vốn tại địa phương 9 tháng đầu năm đạt 28.500 tỷ đồng, tăng 9,35% (tăng 2.479 tỷ đồng) so với 31/12/2021.

Có được kết quả này một phần nhờ nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Theo đó, thời gian qua, việc lập, thẩm định và giao kế hoạch đầu tư công hàng năm đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục, thứ tự ưu tiên quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, phù hợp với tổng mức vốn thông báo cho địa phương của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; bố trí vốn có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ và thứ tự ưu tiên theo quy định. Kế hoạch vốn giao đã đảm bảo bám sát nhu cầu, khả năng thực hiện thực tế của từng chương trình, dự án, đảm bảo tính khả thi công thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công và khả năng cân đối, huy động nguồn lực của tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác quản lý điều hành về đầu tư xây dựng được triển khai thực hiện theo đúng các văn bản quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Các quy định của tỉnh về đầu tư đã được ban hành hoặc chỉnh sửa, bổ sung kịp thời đảm bảo phù hợp với quy định của Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng quản lý đầu tư

Kết quả, trong giai đoạn 2019-2022 việc chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, bám sát các quy định của pháp luật, nâng cao vai trò trách nhiệm của chủ đầu tư. Hoạt động tư vấn, thi công xây lắp thực hiện nghiêm túc cơ chế giám sát, thanh tra, kiểm tra, nêu cao vai trò giám sát của HĐND các cấp, của cộng đồng và các tổ chức xã hội.

Chỉ tính riêng năm 2022, tổng số vốn giao cho tỉnh là 5.981.010 triệu đồng, đến thời điểm này đã phân bổ chi tiết 5.081.188 triệu đồng, ước giải ngân thanh toán đạt 5.286.085 triệu đồng, bằng 88% số vốn giao.

Giải pháp trọng tâm

Trong thời gian tới, đầu tư công vẫn được xác định là nguồn lực quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, cũng như tỉnh Sơn La. Để nâng cao hiệu quả đầu tư công, Sơn La tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm.

Cụ thể, tăng cường quản lý đầu tư công, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chuẩn bị đầu tư; tăng cường công tác rà soát để bảo đảm các chương trình, dự án bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm được triển khai theo quy định của Luật Đầu tư công; quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện. Chú trọng công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư cụ thể. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công định kỳ hoặc đột xuất theo chế độ báo cáo quy định; trong đó, phải đánh giá kết quả thực hiện, những tồn tại, hạn chế và đề xuất kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án…

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả quá trình tái cơ cấu đầu tư công. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của nền kinh tế theo cơ chế thị trường. Trong đó, đối với vốn đầu tư công cần tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu và dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn, lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và liên vùng, liên địa phương. Đồng thời, tạo đột phá thu hút vốn đầu tư theo hình thức đối tác công-tư (PPP); đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã hội hóa đối với các dịch vụ công cộng…

Tiếp tục đổi mới đầu tư công phải hướng tới mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính Nhà nước, bảo đảm cho bộ máy hành chính hoạt động thông suốt, chuyên nghiệp và hiệu quả. Đầu tư công không chỉ có tác dụng cung cấp nguồn lực cho bộ máy công quyền hoạt động, quan trọng là phải thông qua đó tác động mạnh mẽ đến việc điều chỉnh tổ chức và tính hiệu quả của hoạt động bộ máy. Vì vậy, cần gắn việc đổi mới đầu tư công với xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh, đồng thời phải coi đây là một trong những mục tiêu cần chú trọng thực hiện.

Ngoài ra, nâng cao năng lực và hiệu lực hoạt động của các cơ quan có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kết quả quản lý và sử dụng đầu tư công. Quy định rõ ràng trách nhiệm vật chất của những người đứng đầu cơ quan chính quyền Nhà nước mỗi cấp trước kết quả quản lý đầu tư công của cấp đó. Đổi mới công tác thanh tra, giám sát tài chính trong toàn bộ quá trình quản lý tài chính công. Nâng cao hiệu quả nguồn đầu tư công với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Kim Xuyến - Nguyễn Phương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: đầu tư công

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thừa Thiên Huế: Khai xuân dự án tại KCN Phú Bài

Thừa Thiên Huế: Khai xuân dự án tại KCN Phú Bài

Ngày 29/01, Công ty cổ phần Khu công nghiệp Gilimex tổ chức lễ khai xuân Dự án Khu công nghiệp Gilimex tại KCN Phú Bài, TX. Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế.
Thanh Hóa: Cảng Nghi Sơn đón 11 tàu "xông đất" Tết Nguyên đán Quý Mão

Thanh Hóa: Cảng Nghi Sơn đón 11 tàu "xông đất" Tết Nguyên đán Quý Mão

Dịp Tết Quý Mão, có 11 tàu "xông đất" cảng Nghi Sơn bốc xếp, vận chuyển hàng hóa với sản lượng hàng hóa lưu thông đạt 18.000 tấn, giá trị hàng hóa 783.000 USD.
Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá chúc Tết công nhân, lao động ngày làm việc đầu năm

Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá chúc Tết công nhân, lao động ngày làm việc đầu năm

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa Võ Mạnh Sơn dẫn đầu đoàn công tác, thăm hỏi, chúc Tết tạo thêm động lực cho công nhân ngày làm việc đầu năm.
Thanh Hóa: Khởi công tuyến đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45 với tổng mức đầu tư 1.417 tỷ đồng

Thanh Hóa: Khởi công tuyến đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45 với tổng mức đầu tư 1.417 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa đã khởi công xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45, từ xã Hoằng Kim, huyện Hoằng Hóa đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa.
Thanh Hóa: Đón gần 430 nghìn lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Thanh Hóa: Đón gần 430 nghìn lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Từ ngày 20 đến ngày 26/1 (tức 29 tháng Chạp đến ngày mùng 5 tháng Giêng), tỉnh Thanh Hóa đón gần 430 nghìn lượt khách, tăng 47,6% so với dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Phát triển mạnh sản phẩm OCOP, nâng cao thu nhập cho người dân

Thanh Hóa: Phát triển mạnh sản phẩm OCOP, nâng cao thu nhập cho người dân

Năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu có thêm 120 sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh, 3 sản phẩm đạt 5 sao cấp Quốc gia, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
Thanh Hóa: Ngư dân làm lễ vươn khơi đón "lộc biển" đầu năm

Thanh Hóa: Ngư dân làm lễ vươn khơi đón "lộc biển" đầu năm

Ngư dân nhiều vùng ở Thanh Hóa đã làm lễ vươn khơi đầu năm mới, đây là chuyến ra khơi đón “lộc biển” mong một năm thuận buồm xuôi gió, cá tôm đầy thuyền.
Ngành Lao động, Thương Binh và Xã hội Thanh Hóa nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Ngành Lao động, Thương Binh và Xã hội Thanh Hóa nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Năm 2022, Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm… đều vượt kế hoạch
Quảng Ninh: Rót tấn than đầu tiên trong ngày đầu năm mới Quý Mão 2023

Quảng Ninh: Rót tấn than đầu tiên trong ngày đầu năm mới Quý Mão 2023

Sáng mùng 1 Tết Quý Mão (tức ngày 22/1/2023), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tổ chức rót những tấn than đầu tiên cho tàu “xông cảng” Cẩm Phả.
Quảng Ninh: Từ 30/1 dừng dịch vụ lái xe trung chuyển hàng hóa tại cửa khẩu Móng Cái

Quảng Ninh: Từ 30/1 dừng dịch vụ lái xe trung chuyển hàng hóa tại cửa khẩu Móng Cái

Từ ngày 30/1 dịch vụ lái xe trung chuyển hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (bao gồm cửa khẩu Bắc Luân II và lối mở Km3+4 Hải Yên) sẽ dừng hoạt động
Ngư dân Quảng Ngãi vươn khơi bám biển xuyên Tết

Ngư dân Quảng Ngãi vươn khơi bám biển xuyên Tết

Nhiều ngư dân ở làng biển xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi lại khởi đầu chuyến biển mới, ở lại ăn Tết trên biển.
Lạng Sơn: Phát triển nhanh, bền vững kinh tế cửa khẩu

Lạng Sơn: Phát triển nhanh, bền vững kinh tế cửa khẩu

Lạng Sơn định hướng phát triển nhanh, bền vững kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Lạng Sơn: Xây dựng Khu công nghiệp Đồng Bành đồng bộ, hiện đại

Lạng Sơn: Xây dựng Khu công nghiệp Đồng Bành đồng bộ, hiện đại

Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Đồng Bành.
Chợ hoa xuân Hạ Long: Trăm người bán vạn người xem

Chợ hoa xuân Hạ Long: Trăm người bán vạn người xem

Chợ hoa xuân Hạ Long 2023 tuy đông đảo người dân đến tham quan song lượng khách mua sắm không sôi động.
Mục sở thị vùng rau lớn nhất TP. Đà Nẵng vào vụ Tết Quý Mão

Mục sở thị vùng rau lớn nhất TP. Đà Nẵng vào vụ Tết Quý Mão

Tết Quý Mão 2023 cận kề, người nông dân tại vùng trồng rau lớn nhất TP. Đà Nẵng đang tất bật chăm sóc rau màu để cung ứng ra thị trường.
Hà Tĩnh: Làng nghề đốt lửa phơi bánh đa nem phục vụ Tết Nguyên đán

Hà Tĩnh: Làng nghề đốt lửa phơi bánh đa nem phục vụ Tết Nguyên đán

Tiết trời mưa lạnh khiến những hộ dân tại làng nghề bánh đa nem xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh phải đốt lửa để phơi, kịp phục vụ khách hàng dịp Tết Nguyên đán 2023.
Đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh cần trên 590 triệu m³ vật liệu san lấp

Đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh cần trên 590 triệu m³ vật liệu san lấp

Theo tính toán nhu cầu khối lượng vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 là 595 triệu m³; giai đoạn 2026-2030 là 510 triệu m³.
TP Hải Phòng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp

TP Hải Phòng cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp

Đây là khẳng định cuả Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tại Hội nghị gặp mặt hơn 150 doanh nghiệp và khách quốc tế tiêu biểu nhân dịp Xuân Quý Mão 2023
TP. Hồ Chí Minh chú trọng phát triển ẩm thực gắn với kinh tế đêm

TP. Hồ Chí Minh chú trọng phát triển ẩm thực gắn với kinh tế đêm

Năm 2023, TP.HCM tập trung xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng các cơ sở dịch vụ ẩm thực, chú trọng phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế đêm.
Tỉnh Quảng Bình: Truy thu hơn 1,5 tỷ đồng tiền vi phạm sử dụng điện

Tỉnh Quảng Bình: Truy thu hơn 1,5 tỷ đồng tiền vi phạm sử dụng điện

Theo Công ty Điện lực Quảng Bình, các hình thức vi phạm sử dụng điện chủ yếu là trộm cắp điện, vi phạm giá điện, tự ý di dời công tơ, làm hỏng hệ thống đo đếm…
Bình Dương: Khoảng 2.100 tỷ đồng cho hàng hóa dịp Tết Quý Mão 2023

Bình Dương: Khoảng 2.100 tỷ đồng cho hàng hóa dịp Tết Quý Mão 2023

Đến thời điểm này, hàng hóa phục vụ cho thị trường Tết được các doanh nghiệp, đơn vị chuẩn bị đầy đủ, phong phú để tham gia bình ổn thị trường Tết Nguyên đán.
Sở Công Thương Hà Nội: Một năm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”

Sở Công Thương Hà Nội: Một năm thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”

Chiều 10/1/2023, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành công thương năm 2023.
Trung Quốc đề nghị gì khi mở lại tất cả các hoạt động tại các cửa khẩu ở Móng Cái?

Trung Quốc đề nghị gì khi mở lại tất cả các hoạt động tại các cửa khẩu ở Móng Cái?

Mới đây, chính quyền TP Đông Hưng (Trung Quốc) đã có thông báo gửi UBND TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) về việc khôi phục hoạt động tại các cửa khẩu ở Móng Cái.
Thanh Hóa: Nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chăm lo Tết cho người lao động

Thanh Hóa: Nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chăm lo Tết cho người lao động

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp mất đơn hàng, khiến lao động mất việc làm, tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chăm lo Tết cho lao động.
Chuyện về anh cựu chiến binh và những chuyến xe cút kít “Made in Viet Nam” xuất ngoại

Chuyện về anh cựu chiến binh và những chuyến xe cút kít “Made in Viet Nam” xuất ngoại

Vào ngày 11/2/2023 tới đây, vị khách hàng lớn từ Mỹ sẽ sang tham quan nhà máy sản xuất xe rùa hay còn gọi là xe cút kít của một cựu chiến binh tại Bắc Giang.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động