Đảng uỷ Báo Công Thương ra nghị quyết chuyên đề đổi mới công tác truyền thông chính sách

Đảng uỷ Báo Công Thương vừa ban hành Nghị quyết chuyên đề số 01-NQCĐ/ĐU (ngày 20/7/2023) về đổi mới công tác truyền thông chính sách.
Báo Công Thương đã có những thay đổi lớn, phù hợp xu thế truyền thông hiện đại Báo Công Thương là kênh thông tin quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của truyền thông chính sách

Đây là lần đầu tiên Đảng uỷ Báo Công Thương xây dựng và ban hành một nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, công tác truyền thông chính sách sử dụng ngân sách Nhà nước.

Thời gian gần đây, nhận thức mới về công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị cũng như công tác truyền thông chính sách được đặc biệt quan tâm, nhất là sau Hội nghị trực tuyến toàn quốc về “Truyền thông chính sách: Nhận thức - Hành động - Nguồn lực” tổ chức cuối năm 2022.

Theo đó, truyền thông chính sách có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, là một trong những chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Làm tốt công tác truyền thông chính sách sẽ mở ra những nguồn lực lớn, tạo nên sức mạnh lớn, hiệu quả cao trong xây dựng, thực thi chính sách.

Đặc biệt ngày 21/3/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trong đó khẳng định: “Truyền thông chính sách là một nhiệm vụ, một chức năng quan trọng của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Báo chí và các loại hình truyền thông khác là kênh thông tin, là phương thức cơ bản, quan trọng để thực hiện việc truyền thông chính sách”.

Trước đó, ngày 30/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”.

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Công Thương và các bộ ngành hữu quan, nhiệm vụ của các cơ quan báo chí là phối hợp nắm bắt các kế hoạch, chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đảng uỷ Báo Công Thương ra nghị quyết chuyên đề đổi mới công tác truyền thông chính sách
Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Công Thương phát biểu tại Hội nghị triển khai Nghị quyết chuyên đề số 01-NQCĐ/ĐU
Đảng uỷ Báo Công Thương ra nghị quyết chuyên đề đổi mới công tác truyền thông chính sách
Hội nghị triển khai Nghị quyết chuyên đề số 01-NQCĐ/ĐU của Đảng ủy Báo Công Thương

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Công Thương cho biết: “Thể hiện vai trò chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị cũng như chủ động nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết chuyên đề số 01-NQCĐ/ĐU của Đảng uỷ Báo Công Thương được ban hành nhằm tích cực triển khai cụ thể Quyết định 765/QĐ-BTTTT ngày 28/4/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 407/QĐ-TTg. Đảng uỷ Báo Công Thương mong nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ và hợp tác của các bộ, ngành liên quan để các cơ quan báo chí cấp bộ như Báo Công Thương làm tốt nhiệm vụ truyền thông chính sách”.

Nghị quyết chuyên đề số 01-NQCĐ/ĐU của Đảng uỷ Báo Công Thương nêu rõ, thời gian qua đặc biệt giai đoạn từ năm 2022 đến nay, công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị có nhiều nỗ lực, đổi mới. Ngoài đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền trên các ấn phẩm của Báo Công Thương, Báo còn phát huy vai trò là cầu nối thông tin tới các cơ quan báo chí truyền thông ở trung ương và địa phương, lan toả thông tin tích cực và thông điệp cần truyền tải của ngành, góp phần cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội.

Bên cạnh đó luôn phát huy tốt vai trò, khả năng, kinh nghiệm trong nắm bắt, tham gia và triển khai các chương trình truyền thông chính sách sử dụng ngân sách Nhà nước của Bộ Công Thương và các bộ ngành, địa phương; gắn với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền đường lối, chính sách chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt các chương trình tuyên truyền, góp phần tích cực vào công tác truyền thông chính sách nói chung.

Nhiều chương trình đạt được hiệu quả thiết thực, được lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan trực thuộc Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Uỷ ban Dân tộc, UBND TP. Hà Nội đánh giá cao, nhiều chương trình được biểu dương, khen thưởng”, Nghị quyết nêu rõ.

Đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách

Nhằm tiếp tục lãnh đạo công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị cũng như truyền thông sử dụng ngân sách thời gian tới, trước mắt là giai đoạn 2023 - 2025, Nghị quyết số 01-NQCĐ/ĐU xác định đổi mới toàn diện, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và công tác truyền thông chính sách sử dụng ngân sách Nhà nước của Báo Công Thương giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo; đảm bảo tuân thủ đúng các qui định của pháp luật và chủ trương của Đảng, Nhà nước; lan toả mạnh mẽ thông điệp của ngành Công Thương tới xã hội; nâng cao vị thế, sức ảnh hưởng của Báo Công Thương; góp phần làm tốt công tác truyền thông chính sách theo định hướng đổi mới của Chính phủ, trước hết là truyền thông chính sách trong lĩnh vực kinh tế, công nghiệp và thương mại.

Đối với công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị, Nghị quyết nhấn mạnh nhiệm vụ lãnh đạo đổi mới toàn diện các ấn phẩm báo in, báo điện tử và các nền tảng số theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp, tiên phong, dẫn dắt, định hướng dư luận; thông tin kịp thời, chính xác, có chiều sâu, có sức lan toả và định hướng cao; thường xuyên có những chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tuyến bài; tổ chức các sự kiện truyền thông như hội thảo, tọa đàm, talkshows, giao lưu trực tuyến, sự kiện truyền hình trực tiếp.

Tiếp tục đổi mới quy trình, phương thức làm báo theo mô hình toà soạn hội tụ; xây dựng đội ngũ làm báo chuyên nghiệp, hình thành các tổ nhóm công tác truyền thông đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Cùng đó kiện toàn, đổi mới Hội đồng Biên tập Báo Công Thương theo hướng xây dựng, thu hút được đội ngũ chuyên gia, học giả, nhà lãnh đạo có uy tín, có sức ảnh hưởng cao tham gia hội đồng.

Đối với nhiệm vụ truyền thông chính sách sử dụng ngân sách Nhà nước, Nghị quyết nêu rõ đổi mới công tác truyền thông ngân sách Nhà nước; rà soát và sắp xếp lại các đề án, dự án, chương trình truyền thông chính sách sử dụng ngân sách Nhà nước

Tiếp tục rà soát, đổi mới, sắp xếp lại nhân lực làm báo và tổ chức, bộ máy Báo Công Thương theo hướng phát huy hiệu quả khả năng, thế mạnh, cân đối nguồn lực, nhân lực sát với nhiệm vụ chính trị.

Tăng cường công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nhân lực, điều động, phân công, bố trí, chuyển đổi vị trí việc làm có thời hạn (ngắn hạn) đối với viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới theo hướng xây dựng đội ngũ làm báo Công Thương “hai trong một”, vừa có khả năng tổ chức nội dung, thực hiện nội dung; vừa có khả năng tổ chức, phát triển kinh tế báo chí và tổ chức, quản lý truyền thông chính sách.

Nghị quyết cũng xác định rõ nhiệm vụ của lãnh đạo Đảng uỷ, các đảng viên lãnh đạo các đơn vị trong Đảng bộ báo Công Thương trong việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Quang Lộc - Cấn Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Báo Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phấn đấu xứng đáng là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế

Phấn đấu xứng đáng là lực lượng tiên phong trong phát triển kinh tế

Sáng 25/11, tại Hà Nội, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Tăng cường công tác đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Tăng cường công tác đối ngoại đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Ngày 24/11, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thực hiện Đề án tổng thể số 01-ĐA/TW của Ban Bí thư.
Đảng bộ cơ quan VEAM: Giáo dục tư tưởng, chính trị qua những chuyến đi về nguồn

Đảng bộ cơ quan VEAM: Giáo dục tư tưởng, chính trị qua những chuyến đi về nguồn

Từ 12-14/11, Đảng bộ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP đã tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề tại Phú Yên cho 140 đảng viên.
Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh và mẫu mực

Xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh và mẫu mực

Sáng 9/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai dự lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.
Hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh

Ngày 8/11/2023, Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố các quyết định hoàn thiện mô hình tổ chức cơ sở đảng Cơ quan Tổng công ty.

Tin cùng chuyên mục

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm 2023

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm 2023

Ngày 2/11/2023, tại tỉnh Vĩnh Phúc, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị Cộng tác viên toàn quốc năm 2023.
Tiếp tục triển khai nội dung Kết luận số 57-KL/TW, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

Tiếp tục triển khai nội dung Kết luận số 57-KL/TW, nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai nội dung Kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại.
Đêm chung kết Cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" của HaUI

Đêm chung kết Cuộc thi "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh" của HaUI

Tối 5/10 tại Hà Nội, lần đầu tiên Đảng bộ HaUI đã tổ chức Chung kết Cuộc thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.
Ngoại giao kinh tế đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Ngoại giao kinh tế đồng hành cùng sự phát triển của đất nước

Ngoại giao kinh tế tích cực triển khai đường lối của Đại hội Đảng lần thứ XIII, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Trường Đại học Điện lực: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của tổ chức Đảng

Trường Đại học Điện lực: Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của tổ chức Đảng

Tập trung công tác phát triển Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành là nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Trường Đại học Điện lực.
Longform | Cán bộ đảng viên Thủ đô Hà Nội làm theo lời Bác “Nước nghèo càng phải tiết kiệm điện”

Longform | Cán bộ đảng viên Thủ đô Hà Nội làm theo lời Bác “Nước nghèo càng phải tiết kiệm điện”

Những cán bộ đảng viên Hà Nội thể hiện sự quyết tâm, trách nhiệm việc thực hiện lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Nước nghèo càng phải tiết kiệm điện”.
Danh sách các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Danh sách các tác phẩm đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Danh sách tác phẩm đoạt giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cuộc thi là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Cuộc thi là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW.
Vinh danh 24 tác phẩm xuất sắc của Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vinh danh 24 tác phẩm xuất sắc của Cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 31/7 đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới
Chiều nay 31/7, Bộ Công Thương trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều nay 31/7, Bộ Công Thương trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều ngày 31/7/2023, Bộ Công Thương sẽ tổ chức lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
EVN tích cực thực hiện Nghị quyết 35 - NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

EVN tích cực thực hiện Nghị quyết 35 - NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bên cạnh việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, EVN còn tích cực thực hiện Nghị quyết số 35 - NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đảng bộ Bộ Công Thương có 467 tác phẩm tham dự Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Đảng bộ Bộ Công Thương có 467 tác phẩm tham dự Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 24/7, tại Hà Nội, Ban tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 họp về kết quả bước đầu của cuộc thi.
Bộ Chính trị ban hành quy định về phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ

Bộ Chính trị ban hành quy định về phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ

Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ nêu hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn.
Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

Giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng

Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức giới thiệu cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Quy định mới của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng

Quy định mới của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa có Quy định số 110-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ trong Ngành Kiểm tra Đảng.
Ban Tuyên giáo Trung ương  tổ chức thi tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thi tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên.
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã kiểm tra, giám sát 3.560 tổ chức đảng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã kiểm tra, giám sát 3.560 tổ chức đảng

Đây là nội dung quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.
Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW về “Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.
Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị là nội dung Hội nghị do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày 12/6/2023.
Doanh nghiệp Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh linh hoạt vượt khó

Doanh nghiệp Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh linh hoạt vượt khó

Mặc dù chịu nhiều khó khăn, song trong 3 năm qua, doanh nghiệp Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh đã chủ động, linh hoạt vượt khó.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động