Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – 15 năm xây dựng và phát triển

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 239 – QĐ⁄ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam: Giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Theo đó, Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Từ Đảng bộ có 8 tổ chức đảng trực thuộc (6 đảng bộ cơ sở, 2 chi bộ cơ sở trực thuộc) với 594 đảng viên, đến nay Đảng bộ Vinataba đã có 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (18 đảng bộ, 04 chi bộ cơ sở), 21/22 tổ chức cơ sở đảng có vốn Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, với 106 chi bộ và trên 1.700 đảng viên.

Đảng bộ Tổng công ty là mô hình Đảng bộ trong toàn Tổng công ty với có 22 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (18 đảng bộ, 04 chi bộ cơ sở), 21/22 tổ chức cơ sở đảng có vốn Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, hoạt động theo Quy định số 287-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư; 01 tổ chức cơ sở đảng có vốn nhà nước chiếm dưới 50% vốn điều lệ, hoạt động theo Quy định số 288-QĐ/TW ngày 8/2/2010 của Ban Bí thư với tổng số 1.704 đảng viên. Trải qua 15 năm qua (2007-2022), Đảng bộ Vinataba đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Đảng bộ; lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – 15 năm xây dựng và phát triển
Đảng bộ Vinataba vinh dự là một trong 7 đơn vị trực thuộc Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương

Những dấu mốc quan trọng và thành tựu nổi bật

Giai đoạn 2010 – 2015, toàn Đảng bộ Tổng công ty đã kết nạp được 371 đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất đề ra, 93,97 % tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, 6,03% hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đơn vị yếu kém.

Các chỉ tiêu về lợi nhuận, nộp ngân sách, chỉ tiêu xuất khẩu của toàn tổ hợp vượt so với nghị quyết đề ra và đặc biệt đời sống người lao động luôn được quan tâm. Lợi nhuận đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 4,6%/năm (Nghị quyết đề ra là 3%/năm); Nộp ngân sách đạt mức cao nhất vào năm 2013, tốc độ tăng trưởng bình quân 8,3%/năm (Nghị quyết đề ra là 8%/năm); Kim ngạch xuất khẩu đạt mức cao nhất vào năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân 5,4%/năm (Nghị quyết đề ra là 2%/năm); Thu nhập của người lao động năm 2015 đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7,1%/năm (Nghị quyết đề ra là 3,5%/năm).

Giai đoạn 2015-2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 514 đảng viên mới, vượt 28,5% so với mức đề ra 400 đảng viên. Hơn 90% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”, 20% tổ chức cơ sở đảng đạt “trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty và các cấp ủy trực thuộc đã rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định hoạt động của cấp ủy; xây dựng chương trình công tác toàn khóa. Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng uỷ theo Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; các Ban tham mưu, giúp việc hoạt động từ 01/6/2019 đạt hiệu quả. Tập trung chỉ đạo sắp xếp lại mô hình tổ chức các chi, đảng bộ cơ sở gắn với thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức sản xuất các đơn vị.

Hoạt động sản xuất kinh doanh cũng ghi nhận những thành tựu quan trọng. Nộp ngân sách tăng trưởng 7,1% so với mức đề ra 2,3%. Lợi nhuận tăng trưởng 6,3% (nghị quyết đề ra là 1%/năm). Thị phần nội tiêu của Vinataba gia tăng từ 55% lên 67% cùng với tốc độ tăng trưởng cao của kim ngạch xuất khẩu trên 4% (nghị quyết đề ra là 2,5%) đang tạo ra những động lực lớn cho phát triển và sự cải thiện rất có ý nghĩa về năng lực cạnh tranh của Vinataba, qua đó thể hiện vị trí hàng đầu, là mũi nhọn chiến lược phát triển toàn ngành, đồng thời đóng vai trò quan trọng trong điều tiết vĩ mô của Chính phủ.

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – 15 năm xây dựng và phát triển
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Hồ Lê Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Ghi nhận những nỗ lực và tăng trưởng không ngừng, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước, Bộ ngành tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Cờ Thi đua của Chính phủ, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Bằng khen Chính phủ, Bộ Công Thương…

Nỗ lực vượt khó khăn – viết tiếp những thành công

Trong những năm qua, Đảng bộ Vinataba phải đối mặt với nhiều yếu tố không thuận lợi từ biến đổi thất thường của thiên tai, dịch bệnh; vấn nạn thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp, các sản phẩm thay thế thuốc lá truyền thống như thuốc lá điện tử, thuốc lá không khói vào Việt nam thông qua các kênh không chính thức ngày càng phổ biến… Đặc biệt, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhất là công tác xuất khẩu của Vinataba.

Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức, xây dựng Đảng, công tác cán bộ cũng rất được Đảng bộ Vinataba coi trọng, thực hiện đồng bộ, tạo ra các chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả tốt. Có thể nói, kết quả của tái cơ cấu đã thể hiện rất rõ ở cả ba khía cạnh: mô hình tổ chức, quản trị; nhân sự, phát huy tính sáng tạo của người lao động và sự lành mạnh hóa về tài chính ở cả cấp Vinataba lẫn nhóm các công ty con.

Tăng trưởng chất lượng cao

Nhận thức rõ định hướng đa dạng hóa sản xuất kinh doanh của Vinataba không còn phù hợp trong bối cảnh mới, Đảng ủy và tập thể lãnh đạo đã quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thoái vốn đầu tư ngoài ngành rất thành công. Đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên và người lao động không ngừng được cải thiện. Thu nhập bình quân trong toàn Vinataba tăng từ gần 11 triệu đồng/người/tháng năm 2015 lên hơn 18 triệu đồng/người/tháng năm 2019, đạt mức tăng trưởng 14,1%/ năm. Hơn nữa, chất lượng phát triển còn thể hiện thông qua một hệ thống công nghiệp hỗ trợ lớn mạnh được Vinataba xây dựng với hơn 50% giá trị sản xuất công nghiệp được nội địa hóa, góp phần giảm nhập siêu và tăng kim ngạch xuất khẩu. Đây là một trong những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tăng trưởng vượt trội so với nhiều ngành công nghiệp khác của Việt Nam hiện nay.

Khác với nhiều doanh nghiệp nhà nước, mặc dù là ngành công nghiệp đặc thù không được khuyến khích phát triển, song Vinataba vẫn thực hiện tốt những sứ mệnh quan trọng, ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần bình ổn tiêu dùng trong nước, đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội. Năm 2015, Vinataba nộp ngân sách (không bao gồm thuế nhập khẩu) hơn 8.654 tỷ đồng, chiếm 54% toàn ngành thuốc lá Việt Nam thì đến năm 2019, Vinataba nộp ngân sách đạt 11.368 tỷ đồng, chiếm khoảng 65,6% toàn ngành.

Ngoài hiệu quả và đóng góp trong sản xuất kinh doanh, Vinataba còn rất quan tâm, ủng hộ công tác an sinh – xã hội như phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa và nhiều chương trình khác…

Định hướng các trụ cột phát triển, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025

Tháng 8/2020, Với tinh thần “Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Hiệu quả”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Vinataba lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đánh dấu bước phát triển mới của toàn Đảng bộ, giai đoạn của tư duy đổi mới, chuyển biến niềm tin và quyết tâm hành động với mục tiêu: Tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt của Đảng; Phát huy trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ; Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả; Phát triển các giá trị cốt lõi theo chiều sâu, xây dựng Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát triển bền vững. Một số chỉ tiêu chủ yếu đặt ra trong nhiệm kỳ là: Phấn đấu Doanh thu tăng bình quân tăng 1%/năm; Nộp ngân sách tăng bình quân 2%/năm; Lợi nhuận tăng bình quân 0,5%/năm; Thu nhập bình quân tăng 2%/năm; Kim ngạch xuất khẩu tăng 2%/năm.

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam – 15 năm xây dựng và phát triển

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Vinataba sẽ tập trung vào các trụ cột phát triển quan trọng như: Tái cơ cấu hệ thống quản trị trên cơ sở phân công chuyên môn hóa và nâng cao quyền chủ động kinh doanh của các công ty con. Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ hệ thống công cụ quản trị đối với các công ty thành viên để vận hành bộ máy với hiệu quả cao, coi đây là những yêu cầu tất yếu và quan trọng đối với quá trình vận doanh sau cổ phần hóa. Việc tái cơ cấu mạnh mẽ sản phẩm trong toàn Tổng công ty, tăng tỷ trọng sản phẩm trung và cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường sẽ ngày càng giúp Vinataba nâng cao vị thế; thể hiện trình độ kỹ thuật, công nghệ vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh.

Đồng thời, nhận diện nhu cầu và xu hướng tiêu dùng của các vùng thị trường để phát triển chuỗi sản phẩm mang thương hiệu mạnh như “Vinataba”, “Sài Gòn”, “Thăng Long”, từ đó xác lập cơ sở thực tiễn vững chắc cho việc phát triển sản phẩm mới của toàn hệ thống, tránh lãng phí các nguồn lực, đồng thời có kế hoạch đầu tư mạnh hơn về vật lực và nhân lực trình độ cao cho công tác nghiên cứu phát triển và thị trường.

Tự hào với truyền thống 37 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động Vinataba kế thừa và phát huy các giá trị cốt lõi với tinh thần “Đoàn kết Đổi mới – Sẵn sàng hành động – Gia tăng hiệu quả”, không ngừng nỗ lực để cùng nhau dựng xây một Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, luôn tự hào và cống hiến hết mình vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty, tiếp tục giữ vững vị trí là đơn vị dẫn đầu trong ngành thuốc lá, góp phần khẳng định vai trò của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Văn Huyện
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Công ty CP Tập đoàn Meey Land và Viện Tiêu chuẩn Anh BSI Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Công ty CP Tập đoàn Meey Land và Viện Tiêu chuẩn Anh BSI Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Công ty CP Tập đoàn Meey Land và BSI Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đào tạo năng lực tự xây dựng, đánh giá chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 27001:2013
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thăm, tặng quà người lao động Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thăm, tặng quà người lao động Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và công đoàn các cấp thăm và tặng quà người lao động công ty Nhiệt điện Nghi Sơn
Tăng ngoạn mục 18% về giá trị, thương hiệu Vinamilk dẫn đầu các bảng xếp hạng lớn ngành sữa

Tăng ngoạn mục 18% về giá trị, thương hiệu Vinamilk dẫn đầu các bảng xếp hạng lớn ngành sữa

Thương hiệu Vinamilk đã được định giá 2,8 tỷ USD, tăng ấn tượng 18% so với năm 2021 và thăng hạng ở nhiều bảng xếp hạng lớn về giá trị và sức mạnh thương hiệu.
Điều gì xảy ra sau cú bắt tay của bầu Hiển với Vietnam Airlines và Tổng công ty Đường sắt?

Điều gì xảy ra sau cú bắt tay của bầu Hiển với Vietnam Airlines và Tổng công ty Đường sắt?

Cú bắt tay của bầu Hiển với Vietnam Airlines và Tổng công ty Đường sắt sẽ đem lại hiệu quả như thế nào là câu hỏi cần có lời giải.
Khai mạc hội thao công nhân viên chức lao động Tổng công ty phát điện 3

Khai mạc hội thao công nhân viên chức lao động Tổng công ty phát điện 3

Sáng ngày 18/8/2022, tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu diễn ra Lễ khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) năm 2022.

Tin cùng chuyên mục

Năm 2035: Dự báo thị trường hàng không đạt 150 triệu lượt hành khách

Năm 2035: Dự báo thị trường hàng không đạt 150 triệu lượt hành khách

Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế, Việt Nam sẽ là thị trường hàng không phát triển nhanh thứ 5 thế giới, đạt 150 triệu lượt hành khách vào năm 2035.
Hội nghị gôn AGIF 2022 tại Đà Nẵng sẽ bàn về 3 nhóm chủ đề đang được quan tâm

Hội nghị gôn AGIF 2022 tại Đà Nẵng sẽ bàn về 3 nhóm chủ đề đang được quan tâm

Hội nghị Gôn quốc tế (AGIF Danang), diễn ra tại Đà Nẵng từ ngày 29-30/8 sẽ thảo luận các nhóm chủ đề đang được quan tâm hiện nay.
Động lực mới từ chiến lược liên kết trong lĩnh vực logistics

Động lực mới từ chiến lược liên kết trong lĩnh vực logistics

Một liên kết giữa các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực logistics và dịch vụ hỗ trợ tại Việt Nam vừa được thiết lập.
Huawei nhận Giải thưởng xuất sắc về An ninh mạng 2022

Huawei nhận Giải thưởng xuất sắc về An ninh mạng 2022

Huawei Technologies Thái Lan đã vinh dự nhận “Giải thưởng Thủ tướng Chính phủ - Giải thưởng xuất sắc về An ninh mạng Thái Lan 2022”
Hội thảo “Thanh niên và công tác chuyển đổi số của PV GAS”

Hội thảo “Thanh niên và công tác chuyển đổi số của PV GAS”

Sáng 16/8, Đoàn Thanh niên PV Gas phối hợp cùng Ban Chuyển đổi số và Công nghệ thông tin tổ chức Hội thảo “Thanh niên và công tác chuyển đổi số của PV GAS”.
Công ty VinBrain hợp tác với Golden Zanekka, triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo tại Myanmar

Công ty VinBrain hợp tác với Golden Zanekka, triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo tại Myanmar

Ngày 15/8, Công ty VinBrain và Công ty Golden Zanekka Public ký Bản ghi nhớ hợp tác triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo tại Myanmar.
Tập đoàn JERA mua 35% cổ phần của công ty năng lượng Việt Nam

Tập đoàn JERA mua 35% cổ phần của công ty năng lượng Việt Nam

Tập đoàn JERA Nhật Bản cho biết sẽ mua 35% cổ phần Công ty CP Điện Gia Lai với giá 15 tỷ yên.
Habeco là tâm điểm tại Triển lãm Quốc tế Đồ uống Việt Nam 2022

Habeco là tâm điểm tại Triển lãm Quốc tế Đồ uống Việt Nam 2022

Tuần qua, Hiệp hội Bia–Rượu–Nước giải khát Hà Nội đã tổ chức Triển lãm Quốc tế Đồ uống Việt Nam 2022 và (HABECO) là nhà tài trợ vàng tham dự triển lãm năm nay.
Vietcetera dịch chuyển toàn bộ nền tảng lên Amazon Web Services

Vietcetera dịch chuyển toàn bộ nền tảng lên Amazon Web Services

Vietcetera- một trong những đơn vị truyền thông số tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam, đã chuyển toàn bộ nền tảng lên đám mây Amazon Web Services.
Vòng chung kết Giải Golf Lexus Cup 2022: Trải nghiệm phong cách sống sang trọng

Vòng chung kết Giải Golf Lexus Cup 2022: Trải nghiệm phong cách sống sang trọng

Tiếp nối thành công từ các giải đấu trước đây, năm nay Lexus Cup 2022 được diễn ra từ ngày 12/08 – 13/09 tại sân Golf Hoiana Shores, Quảng Nam.
Công ty Điện lực Thanh Hóa chuẩn bị các phương án ứng phó mùa mưa bão

Công ty Điện lực Thanh Hóa chuẩn bị các phương án ứng phó mùa mưa bão

Dự báo mưa bão sẽ có diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn lưới điện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, Điện lực Thanh Hóa đã chuẩn bị các phương ứng phó.
Tập đoàn BRG được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2022

Tập đoàn BRG được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2022

Tập đoàn BRG đã được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2022 tại Lễ trao giải HR Asia Awards do Tạp chí HR Asia tổ chức vừa qua.
Lọc hóa dầu Bình Sơn tuyên dương con cán bộ công nhân viên đạt thành tích cao trong năm học 2021 - 2022

Lọc hóa dầu Bình Sơn tuyên dương con cán bộ công nhân viên đạt thành tích cao trong năm học 2021 - 2022

Ngày 14/8, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức Lễ Tuyên dương con cán bộ công nhân viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2021-2022.
Vinamilk và 10 năm khẳng định vị trí trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam của Forbes

Vinamilk và 10 năm khẳng định vị trí trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam của Forbes

Vinamilk và 10 năm khẳng định vị trí trong danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam của Forbes.
Artistry tài trợ mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp 02 năm cho Top 3 Miss World Việt Nam 2022

Artistry tài trợ mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp 02 năm cho Top 3 Miss World Việt Nam 2022

Thương hiệu Artistry thuộc Amway Việt Nam – thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp đã tài trợ mỹ phẩm 02 năm cho Top 3 Miss World Việt Nam 2022
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khai trương Trung tâm vận chuyển và Kho vận khu vực phía Bắc

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam khai trương Trung tâm vận chuyển và Kho vận khu vực phía Bắc

Chiều 15/8 tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tổ chức Lễ khai trương Trung tâm vận chuyển và Kho vận khu vực phía Bắc.
Manulife Việt Nam được vinh danh là “Công ty bảo hiểm của năm”

Manulife Việt Nam được vinh danh là “Công ty bảo hiểm của năm”

Manulife Việt Nam vừa được vinh danh là “Công ty bảo hiểm của năm” tại Giải thưởng Asia Trusted Life Agents & Advisers Awards 2022 lần thứ 7 năm 2022.
Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn chính thức ra mắt ứng dụng di động SNP ePort

Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn chính thức ra mắt ứng dụng di động SNP ePort

Ứng dụng di động SNP ePort trên chính thức ra mắt tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đánh dấu bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng Super Mobile App.
Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh có thêm 2 Phó Tổng giám đốc mới

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh có thêm 2 Phó Tổng giám đốc mới

Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh công bố quyết định bổ nhiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho hai nhân sự làm Phó Tổng giám đốc tổng công ty.
Công đoàn Vinataba: Biểu dương 74 lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2021

Công đoàn Vinataba: Biểu dương 74 lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2021

Vừa qua, tại TP. Đà Nẵng, Công đoàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Lễ tuyên dương Lao động giỏi, lao động sáng tạo năm 2021.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động