Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 04/03/2021 22:56
Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025:

Đảng bộ TKV quyết tâm xây dựng tập đoàn phát triển bền vững

17:09 | 25/06/2020
Ngày 25/6, báo cáo tại Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam (TKV) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy TKV - khẳng định, từ những bài học thực tiễn quý báu trong quá trình xây dựng, phát triển tập đoàn và những kết quả trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TKV sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động, xây dựng TKV phát triển bền vững.

Phát huy vai trò của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ TKV đã tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, trong đó, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Chú trọng việc kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và đồng bộ hệ thống chính trị ở cơ sở, đề cao vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và đơn vị. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ, công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên mới và phát huy cao nhất vai trò của các đoàn thể trong hệ thống chính trị gắn với công tác nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên.

5027 1
Đảng bộ TKV tự hào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020

“Đây là một trong những yếu tố quan trọng duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần ổn định chính trị, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ được giao” - đồng chí Lê Minh Chuẩn nói và cho biết thêm, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy tập đoàn cũng đã phối hợp chặt chẽ với các đảng ủy cấp trên cơ sở có liên quan trong lãnh đạo xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong Tập đoàn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ hằng năm, khắc phục những bất cập của mô hình tổ chức chính trị. Nhờ đó, các tổ chức đảng trong tập đoàn đã phát huy được vai trò là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị ở cơ sở.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy tập đoàn đã kịp thời chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch sản xuất - kinh doanh hằng năm cũng như kế hoạch dài hạn 5 năm cho phù hợp với thị trường, với mục tiêu là đảm bảo đủ việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh chung của tập đoàn, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

“Chấp hành nghiêm túc sự ch đạo, điều hành của Chỉnh phủ trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” – đồng chí Lê Minh Chuẩn bổ sung kết quả hoạt động nổi bật của Đảng bộ TKV trong nhiệm kỳ qua và cho rằng, những kết quả quan trọng trong công tác Đảng nói trên đã góp phần giúp TKV hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật đề ra trong nhiệm kỳ vừa qua.

Cụ thể, kết quả 5 năm 2016-2020, toàn tập đoàn đạt tổng doanh thu gần 614 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 7,9%/năm. Tổng lợi nhuận trước thuế trong giai đoạn này dự kiến đạt 17,9 nghìn tỷ đồng, bình quân 3,6 nghìn tỷ đồng/năm. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 84,5 nghìn tỷ đồng, bình quân 16,9 nghìn tỷ đồng/năm.

Về các chỉ tiêu kỹ thuật, đồng chí Lê Minh Chuẩn cho biết, sản lượng chủ yếu từ năm 2016-2020, gồm: than nguyên khai đạt 188 triệu tấn, bình quân 37,6 triệu tấn/năm; than sạch sản xuất đạt 185,7 triệu tấn, bình quân 37,1 triệu tấn/năm. Sản lượng than tiêu thụ đạt 205,8 triệu tấn, bình quân 41,2 triệu tấn/năm, trong đó than nhập khẩu tiêu thụ là 18,8 triệu tấn. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực khoáng sản, sản phẩm đồng tấm đạt 63,7 nghìn tấn, bình quân 12,7 nghìn tấn/năm; alumin đạt 5,74 triệu tấn, bình quân 1,15 triệu tấn/năm. Sản lượng điện 46,9 tỷ kwh, bình quân 9,4 tỷ kwh/năm. Sản xuất thuốc nổ đạt 340,9 nghìn tấn,…

Đặc biệt, trong giai đoạn này, TKV triển khai thành công chương trình “3 hoá” - cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa - bằng việc đổi mới và thúc đẩy mạnh mẽ công tác phát triển khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh. Việc đổi mới công nghệ theo hướng hiện đại hoá đã góp phần giảm tỉ lệ tổn thất tài nguyên trong khai thác hầm lò từ 23,5% xuống 20% và trong khai thác lộ thiên từ 4,9% xuống 4,3%. Đồng thời năng suất lao động tăng lên. Cụ thể, năng suất lao động toàn tập đoàn tính theo giá trị tăng bình quân 12%/năm. Năng suất lao động theo sản lượng hiện vật quy đổi đối với sản phẩm than thực hiện năm 2019 đã đạt 771 tấn/người/năm, tăng bình quân 12%/năm. Thu nhập bình quân trong nhiệm kỳ vừa qua của người lao động toàn tập đoàn đạt 10,4 triệu đồng/ người/ tháng (năm 2019 đạt 12,8 triệu đồng/ người/ tháng), tốc độ tăng tiền lương bình quân 9,2%/năm. Tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến thực hiện 66,8 nghìn tỷ đồng, bình quân 13,36 nghìn tỷ đồng/năm…

Phấn đấu thực hiện thng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, xây dựng TKV phát triển bền vững

Phát huy truyền thống "kỷ luật và đồng tâm", trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TKV đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ TKV và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh; xây dựng TKV phát triển bền vững” – đồng chí Lê Minh Chuẩn tóm tắt những định hướng lớn của Đảng bộ TKV trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ là lãnh đạo tập đoàn, các công ty TKV hoàn thành nhiệm vụ chính trị hằng năm, kế hoạch 5 năm 2021-2025; chiến lược phát triển TKV giai đoạn 2015-2025, tầm nhìn 2030 góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng, an ninh năng lượng quốc gia và hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; bảo đảm đủ việc làm và thu nhập của người lao động, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”.

5027 2
Đồng chí Lê Minh Chuẩn: Đảng bộ TKV sẽ nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thẳng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng TKV phát triển bền vững

Đảng bộ TKV đã xây dựng và đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021-2025, như: Tổng doanh thu đạt 760 nghìn tỷ đồng (tăng 25% so với thực hiện giai đoạn 2015-2020, bình quân tăng 5%/năm). Lợi nhuận 17,5 nghìn tỷ đồng, bình quân 3,5 nghìn tỷ đồng/năm. Nộp ngân sách tăng 5%/năm. Tổng giá trị đầu tư 76,9 nghìn tỷ đồng, bình quân 15,4 nghìn tỷ đồng/năm; năng suất lao động tăng 6-7%/năm. Bảo đảm đủ việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng 5-7%/năm. Chăm lo, thực hiện tốt các chế độ chính sách, phúc lợi và nhà ở cho người lao động…

Để hoàn thành những mục tiêu quan trọng nói trên, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ TKV sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, như: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; tăng cường công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng…

“Từ những bài học thực tiễn quý báu được rút ra trong quá trình xây dựng, phát triển tập đoàn và những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tập đoàn sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động toàn tập đoàn” – đồng chí Lê Minh Chuẩn nói và khẳng định, Đảng bộ TKV sẽ nắm chắc thời cơ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thẳng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng TKV phát triển bền vững, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hoàng Châu