Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên luôn sát sao, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra tài chính

Triển khai chủ đề năm 2023 của EVN, Đảng bộ PC Hưng Yên luôn thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra tài chính Đảng "thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".
PC Hưng Yên: Áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh PC Hưng Yên phát triển lưới điện phục vụ khu công nghiệp và khu đô thị

Trong bối cảnh biến động chung của nền kinh tế, dự báo giai đoạn tới ngành Điện vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các năm 2024 - 2025 ở khu vực miền Bắc; xác định nhiệm vụ cấp bách đặt ra, với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, tập thể CBCNV Công ty Điện lực Hưng Yên đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp trong các mặt công tác để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Với chủ đề năm của Tập đoàn nêu rõ, Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên luôn sát sao và thực hiện nghiêm túc về công tác kiểm tra tài chính Đảng, để “thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí”.

Trải qua một phần tư thế kỷ xây dựng, phát triển, đi lên cùng tỉnh nhà và đất nước, Công ty Điện lực Hưng Yên đã từng bước trưởng thành vững mạnh, trọn vẹn với sứ mệnh cung ứng, đảm bảo nguồn điện năng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và nhu cầu đời sống, sinh hoạt của nhân dân. PC Hưng Yên đã đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (đặc biệt trong 3 năm liền 2020, 2021, 2022 là đơn vị đạt giải Nhất toàn diện công tác sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc); đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được nâng lên rõ rệt.

Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên luôn sát sao, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra tài chính
Ông Lương Minh Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên chỉ đạo công tác "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" tới toàn thể Đảng viên Công ty

Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên – trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hiện có 77 tổ chức cơ sở đảng (39 đảng bộ, 38 chi bộ) với hơn 4.200 Đảng viên và 40 Ủy ban Kiểm tra các cấp. Đảng uỷ Khối thực hiện chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và đoàn thể vững mạnh; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối.

Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên hiện có 188 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 12 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy 03 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 03 đồng chí. Nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ là lãnh đạo, chỉ đạo Công ty Điện lực Hưng Yên thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ chính trị, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Những năm qua, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nói chung, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty Điện lực Hưng Yên nói riêng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong đó chú trọng đến công tác kiểm tra tài chính Đảng. Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai các quy định, hướng dẫn liên quan đến tài chính đảng cho các cấp ủy, UBKT các cấp; ban hành các Quy định, Quy chế về quản lý tài chính của Đảng ủy; đồng thời, tập trung chỉ đạo chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác quản lý thu, chi tài chính Đảng đi vào nề nếp, thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy định và tiết kiệm.

Thực hiện công tác kiểm tra tài chính Đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, UBKT Đảng uỷ Khối và cơ sở kiểm tra được 231 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh, thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở các tổ chức đảng khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế. Các tổ chức đảng sau kiểm tra đã chấp hành, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, yêu cầu trong Thông báo kết luận. Như vậy, công tác kiểm tra tài chính Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm đã góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng.

Mặc dù thời gian qua, công tác kiểm tra tài chính Đảng đã được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra việc chấp hành chế độ chi hoạt động công tác đảng của một số cấp ủy vẫn còn hạn chế, tồn tại, tập trung ở những vấn đề sau: Việc quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các văn bản, hướng dẫn của Đảng về chế độ đảng phí, chi hoạt động công tác đảng nhiều nơi còn hạn chế; có nơi, việc dự toán thu, chi hoạt động công tác đảng chỉ thực hiện đối với nguồn thu đảng phí được giữ lại, không thực hiện dự toán phần kinh phí cấp chênh lệch; nguồn kinh phí này thường được thực hiện chi theo yêu cầu nhiệm vụ do chuyên môn trực tiếp chi và chứng từ lưu tại cơ quan tài chính chuyên môn, nên không xác định được tổng nguồn thu, chi hoạt động công tác đảng của đảng bộ hằng năm theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng. Một số cấp ủy chưa thực hiện công khai tài chính trước Ban chấp hành đảng bộ theo quy định. Còn có UBKT đảng ủy chưa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính đảng đối với cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp theo quy định.

Theo đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về quản lý và sử dụng tài chính đảng ở cơ sở cũng như phát huy tối đa vai trò của cấp ủy trong quản lý và sử dụng có chất lượng, hiệu quả tài chính Đảng, các cấp ủy cần quan tâm thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau: Một là, cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ cần xác định rõ công tác kiểm tra tài chính Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chỉ đạo UBKT xây dựng chương trình công tác kiểm tra nhiệm kỳ và hàng năm, trong đó có nội dung kiểm tra tài chính Đảng.

Hai là, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc công khai các nguồn thu, chi tài chính Đảng tại hội nghị sinh hoạt BCH Đảng bộ, Chi ủy hàng năm. Công ty thực hiện tiết kiệm 10% chi phí định mức; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền; phấn đấu tiết kiệm tối đa các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chi tiếp khách, khánh tiết, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí. Thường xuyên làm tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ tài chính Đảng, phổ biến các chế độ chính sách liên quan để cán bộ theo dõi công tác tài chính Đảng hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

Ba là, bố trí cán bộ Kiểm tra Đảng nói chung, kiểm tra tài chính Đảng nói riêng phải có trình độ chuyên môn, không những về quản lý tài chính, tài sản của Đảng mà phải có kinh nghiệm, nắm vững các chủ trương, cơ chế chính sách và vận dụng các quy định hiện hành.

Bốn là, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tài chính Đảng ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ cho đội ngũ chuyên môn và cán bộ UBKT Đảng ủy cơ sở; thường xuyên cập nhật các văn bản, hướng dẫn nghiệp vụ tài chính Đảng.

Năm là, thường xuyên nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cấp trên sớm điều chỉnh, sửa đổi các văn bản hướng dẫn về chế độ chi công tác Đảng nhằm cụ thể hóa các khoản chi, mức chi cho phù hợp với tình hình hiện nay; bổ sung các quy định về nâng cao trách nhiệm của Đảng ủy, chi bộ và cấp ủy các cấp trong quản lý sử dụng tài chính Đảng góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các tổ chức Đảng.

Cùng với đó, phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nói chung, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty Điện lực Hưng Yên nói riêng quyết tâm thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Đăng Hinh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Hưng Yên

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 sẵn sàng vận hành đáp ứng dòng điện ổn định

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 sẵn sàng vận hành đáp ứng dòng điện ổn định

Hội đồng Kiểm tra Nhà nước đã kiểm tra nghiệm thu Tổ máy 1, Tổ máy 2 và các hạng mục chung của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 để đưa nhà máy vào vận hành.
Tiêu thụ điện lại lập đỉnh mới với 1,025 tỷ kWh/ngày

Tiêu thụ điện lại lập đỉnh mới với 1,025 tỷ kWh/ngày

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thông tin, công suất đỉnh hệ thống điện và tiêu thụ điện toàn quốc lại thiết lập đỉnh mới.
PC Lào Cai đảm bảo cung cấp điện ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

PC Lào Cai đảm bảo cung cấp điện ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) triển khai phương án cấp điện nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp diễn ra từ ngày 25-29/6.
Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động thi công đường dây 500kV mạch 3

Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên người lao động thi công đường dây 500kV mạch 3

Ngày 21/6, lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tới thăm hỏi, động viên, tặng quà người lao động đang thi công đường dây 500kV mạch 3
Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình điện tại tỉnh Bình Phước

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình điện tại tỉnh Bình Phước

Việc đầu tư các công trình phát triển lưới điện trên địa bàn Bình Phước đang gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Tin cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Rà soát quy hoạch các dự án thuỷ điện trên địa bàn

Lâm Đồng: Rà soát quy hoạch các dự án thuỷ điện trên địa bàn

Tỉnh Lâm Đồng rà soát quy hoạch các dự án thuỷ điện trên địa bàn và kiến nghị Trung ương loại ra khỏi quy hoạch đối với các dự án thuỷ điện không đảm bảo.
"Xanh hóa" năng lượng và xu hướng tăng cường sử dụng điện mặt trời áp mái

"Xanh hóa" năng lượng và xu hướng tăng cường sử dụng điện mặt trời áp mái

Giải pháp sử dụng điện mặt trời áp mái không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu quả sản xuất, tiết kiệm chi phí mà còn đóng góp tích cực vào bảo vệ môi trường.
Điện lực Hòa Bình: Đảm bảo điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điện lực Hòa Bình: Đảm bảo điện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Công ty Điện lực Hòa Bình đã chỉ đạo các Điện lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.
Hồ thuỷ điện còn lượng nước tương đương mấy tỷ kWh?

Hồ thuỷ điện còn lượng nước tương đương mấy tỷ kWh?

Những tuần gần đây, lượng nước về các hồ có cải thiện do mưa lớn. Đến ngày 16/6, các hồ thuỷ điện còn dự trữ lượng nước tương đương khoảng 8 tỷ kWh
Cung cấp điện tuần 24: Tiêu thụ điện miền Bắc đạt đỉnh mới

Cung cấp điện tuần 24: Tiêu thụ điện miền Bắc đạt đỉnh mới

Cục Điều tiết Điện lực cho biết, trong tuần 24 từ 10-16/6/2024, công tác cấp điện vẫn được duy trì tốt dù tiêu thụ điện tiếp tục đạt đỉnh mới.
Những hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công Thương trên công trường đường dây 500 kV mạch 3

Những hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công Thương trên công trường đường dây 500 kV mạch 3

Trong 2 ngày 17-18/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương dẫn đầu đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV mạch 3 tại Nghệ An, Thanh Hoá, Nam Định, Hưng Yên.
Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV mạch 3 tại Thanh Hóa, Nam Định

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ đường dây 500 kV mạch 3 tại Thanh Hóa, Nam Định

Tiếp tục chương trình công tác, sáng ngày 18/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã đi kiểm tra công tác thi công dựng cột, kéo dây 1 số vị trí đường dây 500 kV mạch 3.
Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, EVNNPC nỗ lực đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định

Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, EVNNPC nỗ lực đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định

Trong tháng 5, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đạt 8,639 tỷ kWh, tăng đến 18,44% so với tháng 05/2023.
Hoàn thành đóng điện hạng mục thứ 2 đường dây 500kV mạch 3

Hoàn thành đóng điện hạng mục thứ 2 đường dây 500kV mạch 3

Hạng mục Mở rộng ngăn lộ 585, 586 TBA 500kV Phố Nối thuộc đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nam Định I- Phố Nối đã được đóng điện thành công
TP. Hồ Chí Minh: Trên 99% người dân thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

TP. Hồ Chí Minh: Trên 99% người dân thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Đến nay tỷ lệ khách hàng thanh toán điện tử, không sử dụng tiền mặt để thanh toán tiền điện trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 99,85%.
Phải đặt kỹ thuật và an toàn cho người và tài sản lên hàng đầu

Phải đặt kỹ thuật và an toàn cho người và tài sản lên hàng đầu

Đây là yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công Thương đối với các đơn vị thi công trên công trường đường dây 500kV mạch 3 và Trạm biến áp 500kV Thanh Hoá.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tiến độ trạm biến áp 500kV Thanh Hoá

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kiểm tra tiến độ trạm biến áp 500kV Thanh Hoá

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 17/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã tới kiểm tra tiến độ trạm biến áp 500kV Thanh Hoá.
Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Đoàn công tác do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đã đi kiểm tra tiến độ thi công các dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối
Thông tin mới nhất về tiến độ đường dây 500kV mạch 3 đến ngày 17/6

Thông tin mới nhất về tiến độ đường dây 500kV mạch 3 đến ngày 17/6

Đến ngày 17/6, các đường dây 500kV mạch 3 đã hoàn thành lắp dựng 604 vị trí cột, đang lắp dựng 423/1177 vị trí cột.
Bình Dương: Kiểm tra, tuyên truyền phòng ngừa các sự cố cháy nổ về điện

Bình Dương: Kiểm tra, tuyên truyền phòng ngừa các sự cố cháy nổ về điện

Điện lực Bình Dương vừa kiểm tra kết hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân trong đề phòng ngừa các sự cố cháy nổ về điện.
Lâm Đồng: Tổ chức diễn tập ứng phó thiệt hại do thiên tai gây ra đối với hệ thống lưới điện

Lâm Đồng: Tổ chức diễn tập ứng phó thiệt hại do thiên tai gây ra đối với hệ thống lưới điện

Công ty Điện lực Lâm Đồng tổ chức diễn tập ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra đối với lưới điện 110kV, 22kV, hạ thế,..
Tăng trưởng điện nhiều địa phương phía Bắc đạt kỷ lục và giải pháp cấp điện thời gian tới

Tăng trưởng điện nhiều địa phương phía Bắc đạt kỷ lục và giải pháp cấp điện thời gian tới

Sự phục hồi kinh tế, cùng các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng điện của nhiều địa phương phía Bắc đạt mức kỷ lục.
Cách sử dụng lò nướng tiết kiệm điện mà hiệu quả

Cách sử dụng lò nướng tiết kiệm điện mà hiệu quả

Lò nướng là thiết bị nhà bếp được sử dụng phổ biến hiện nay, lò nướng dùng để nướng chín thực phẩm trên cơ chế đốt nóng dòng điện từ trường và dẫn nhiệt.
Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa tăng tốc về đích

Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa tăng tốc về đích

Là một trong những hạng mục quan trọng của dự án đường dây 500kV mạch 3, hiện TBA 500kV Thanh Hóa đang tăng tốc về đích, đảm bảo đóng điện vào 22/6 tới.
Thăm hỏi, động viên Đội xung kích PC Gia Lai hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Thăm hỏi, động viên Đội xung kích PC Gia Lai hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3

Lãnh đạo PC Gia Lai trực tiếp thăm hỏi, động viên đội xung kích PC Gia Lai đang tham gia hỗ trợ thi công Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động