Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên luôn sát sao, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra tài chính

Triển khai chủ đề năm 2023 của EVN, Đảng bộ PC Hưng Yên luôn thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra tài chính Đảng "thực hành tiết kiệm, chống lãng phí".
PC Hưng Yên: Áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh PC Hưng Yên phát triển lưới điện phục vụ khu công nghiệp và khu đô thị

Trong bối cảnh biến động chung của nền kinh tế, dự báo giai đoạn tới ngành Điện vẫn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các năm 2024 - 2025 ở khu vực miền Bắc; xác định nhiệm vụ cấp bách đặt ra, với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, tập thể CBCNV Công ty Điện lực Hưng Yên đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều nhiệm vụ, triển khai đồng bộ các giải pháp trong các mặt công tác để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Với chủ đề năm của Tập đoàn nêu rõ, Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên luôn sát sao và thực hiện nghiêm túc về công tác kiểm tra tài chính Đảng, để “thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí”.

Trải qua một phần tư thế kỷ xây dựng, phát triển, đi lên cùng tỉnh nhà và đất nước, Công ty Điện lực Hưng Yên đã từng bước trưởng thành vững mạnh, trọn vẹn với sứ mệnh cung ứng, đảm bảo nguồn điện năng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và nhu cầu đời sống, sinh hoạt của nhân dân. PC Hưng Yên đã đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (đặc biệt trong 3 năm liền 2020, 2021, 2022 là đơn vị đạt giải Nhất toàn diện công tác sản xuất kinh doanh trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc); đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được nâng lên rõ rệt.

Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên luôn sát sao, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra tài chính
Ông Lương Minh Thanh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên chỉ đạo công tác "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" tới toàn thể Đảng viên Công ty

Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên – trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên. Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh hiện có 77 tổ chức cơ sở đảng (39 đảng bộ, 38 chi bộ) với hơn 4.200 Đảng viên và 40 Ủy ban Kiểm tra các cấp. Đảng uỷ Khối thực hiện chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và đoàn thể vững mạnh; tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy về các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối.

Đảng bộ Công ty Điện lực Hưng Yên hiện có 188 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 12 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy 03 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 03 đồng chí. Nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ là lãnh đạo, chỉ đạo Công ty Điện lực Hưng Yên thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ chính trị, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Những năm qua, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nói chung, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty Điện lực Hưng Yên nói riêng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, trong đó chú trọng đến công tác kiểm tra tài chính Đảng. Hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai các quy định, hướng dẫn liên quan đến tài chính đảng cho các cấp ủy, UBKT các cấp; ban hành các Quy định, Quy chế về quản lý tài chính của Đảng ủy; đồng thời, tập trung chỉ đạo chi bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc công tác quản lý thu, chi tài chính Đảng đi vào nề nếp, thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy định và tiết kiệm.

Thực hiện công tác kiểm tra tài chính Đảng, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, UBKT Đảng uỷ Khối và cơ sở kiểm tra được 231 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và sản xuất kinh doanh, thu nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Qua kiểm tra đã kịp thời nhắc nhở các tổ chức đảng khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế. Các tổ chức đảng sau kiểm tra đã chấp hành, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, yêu cầu trong Thông báo kết luận. Như vậy, công tác kiểm tra tài chính Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm đã góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác kiểm tra, giám sát nói riêng.

Mặc dù thời gian qua, công tác kiểm tra tài chính Đảng đã được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra việc chấp hành chế độ chi hoạt động công tác đảng của một số cấp ủy vẫn còn hạn chế, tồn tại, tập trung ở những vấn đề sau: Việc quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các văn bản, hướng dẫn của Đảng về chế độ đảng phí, chi hoạt động công tác đảng nhiều nơi còn hạn chế; có nơi, việc dự toán thu, chi hoạt động công tác đảng chỉ thực hiện đối với nguồn thu đảng phí được giữ lại, không thực hiện dự toán phần kinh phí cấp chênh lệch; nguồn kinh phí này thường được thực hiện chi theo yêu cầu nhiệm vụ do chuyên môn trực tiếp chi và chứng từ lưu tại cơ quan tài chính chuyên môn, nên không xác định được tổng nguồn thu, chi hoạt động công tác đảng của đảng bộ hằng năm theo Quyết định 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về quy định chế độ chi hoạt động công tác Đảng. Một số cấp ủy chưa thực hiện công khai tài chính trước Ban chấp hành đảng bộ theo quy định. Còn có UBKT đảng ủy chưa thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính đảng đối với cơ quan tài chính cấp ủy cùng cấp theo quy định.

Theo đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về quản lý và sử dụng tài chính đảng ở cơ sở cũng như phát huy tối đa vai trò của cấp ủy trong quản lý và sử dụng có chất lượng, hiệu quả tài chính Đảng, các cấp ủy cần quan tâm thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau: Một là, cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ cần xác định rõ công tác kiểm tra tài chính Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; chỉ đạo UBKT xây dựng chương trình công tác kiểm tra nhiệm kỳ và hàng năm, trong đó có nội dung kiểm tra tài chính Đảng.

Hai là, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc công khai các nguồn thu, chi tài chính Đảng tại hội nghị sinh hoạt BCH Đảng bộ, Chi ủy hàng năm. Công ty thực hiện tiết kiệm 10% chi phí định mức; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi mua sắm phương tiện, trang thiết bị đắt tiền; phấn đấu tiết kiệm tối đa các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chi tiếp khách, khánh tiết, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí. Thường xuyên làm tốt công tác hướng dẫn nghiệp vụ tài chính Đảng, phổ biến các chế độ chính sách liên quan để cán bộ theo dõi công tác tài chính Đảng hoàn tất các thủ tục thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

Ba là, bố trí cán bộ Kiểm tra Đảng nói chung, kiểm tra tài chính Đảng nói riêng phải có trình độ chuyên môn, không những về quản lý tài chính, tài sản của Đảng mà phải có kinh nghiệm, nắm vững các chủ trương, cơ chế chính sách và vận dụng các quy định hiện hành.

Bốn là, tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ tài chính Đảng ngay từ đầu mỗi nhiệm kỳ cho đội ngũ chuyên môn và cán bộ UBKT Đảng ủy cơ sở; thường xuyên cập nhật các văn bản, hướng dẫn nghiệp vụ tài chính Đảng.

Năm là, thường xuyên nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị cấp trên sớm điều chỉnh, sửa đổi các văn bản hướng dẫn về chế độ chi công tác Đảng nhằm cụ thể hóa các khoản chi, mức chi cho phù hợp với tình hình hiện nay; bổ sung các quy định về nâng cao trách nhiệm của Đảng ủy, chi bộ và cấp ủy các cấp trong quản lý sử dụng tài chính Đảng góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các tổ chức Đảng.

Cùng với đó, phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, Cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh nói chung, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công ty Điện lực Hưng Yên nói riêng quyết tâm thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Đăng Hinh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Hưng Yên

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

TP. Hồ Chí Minh: Trên 1,5 triệu sinh viên và người lao động thuê nhà được mua điện đúng giá

TP. Hồ Chí Minh: Trên 1,5 triệu sinh viên và người lao động thuê nhà được mua điện đúng giá

Nhiều năm qua, ngành điện TP. Hồ Chí Minh đưa nhiều giải pháp để sinh viên, người lao động thuê nhà trọ trên địa bàn thành phố được mua điện đúng giá quy định.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 4/12/2023: Nhiều hồ duyên hải Nam Trung Bộ điều tiết nước xả tràn

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 4/12/2023: Nhiều hồ duyên hải Nam Trung Bộ điều tiết nước xả tràn

Hồ thủy điện ngày 4/12/2023: Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ mực nước cao, một số hồ đã điều tiết nước xả tràn, chủ động vận hành phát điện.
Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn

Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn

Tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn và đường dây đấu nối.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 2/12/2023: Khu vực Quảng Trị vận hành điều tiết hồ chứa chống lũ

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 2/12/2023: Khu vực Quảng Trị vận hành điều tiết hồ chứa chống lũ

Hồ thủy điện 2/12/2023: Các hồ chứa thủy điện khu vực tỉnh Quảng Trị... vận hành điều tiết hồ chứa chống lũ, chủ động vận hành phát điện.
Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 02 dự án đường dây 500kV mạch 3

Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 02 dự án đường dây 500kV mạch 3

Ngày 1/12/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký 02 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư 02 dự án thành phần thuộc đường dây 500kV mạch 3

Tin cùng chuyên mục

Nỗ lực đảm bảo tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nam Định I - Thanh Hóa

Nỗ lực đảm bảo tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nam Định I - Thanh Hóa

Ngày 1/12 tại Thanh Hóa, lãnh đạo EVN và EVNNPT đã đi kiểm tra và họp điều độ tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I -Thanh Hoá.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 1/12/2023: Thủy điện Phú Yên điều tiết hạ mực nước hồ

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 1/12/2023: Thủy điện Phú Yên điều tiết hạ mực nước hồ

Hồ thủy điện ngày 1/12/2023: Thủy điện Phú Yên vận hành điều tiết hồ chứa hạ mực nước hồ, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước.
Hoàn thành nâng công suất máy biến áp 110kV Trạm biến áp 220kV Huế

Hoàn thành nâng công suất máy biến áp 110kV Trạm biến áp 220kV Huế

Ngày 30/11/2023, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công máy biến áp 110kV thứ 2 (máy biến áp T1)
Chủ tịch HĐTV EVNHANOI Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Tổng giám đốc EVN từ ngày mai 1/12/2023

Chủ tịch HĐTV EVNHANOI Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Tổng giám đốc EVN từ ngày mai 1/12/2023

Từ ngày 1/12, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội, giữ chức vụ Tổng giám đốc EVN.
Chấp thuận đầu tư Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa – rẽ Nho Quan – Hà Tĩnh

Chấp thuận đầu tư Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa – rẽ Nho Quan – Hà Tĩnh

UBND Thanh Hoá vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án đường dây 500kV Thanh Hóa – rẽ Nho Quan – Hà Tĩnh.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 30/11/2023: Thủy điện Tây Nguyên phát điện theo quy trình của cơ quan điều hành

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 30/11/2023: Thủy điện Tây Nguyên phát điện theo quy trình của cơ quan điều hành

Hồ thủy điện ngày 30/11/2023: Các hồ thủy điện lớn khu vực Tây Nguyên, mực nước cao, đang tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa.
EVN cảnh báo trang web giả mạo thương hiệu

EVN cảnh báo trang web giả mạo thương hiệu

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vừa đưa ra cảnh báo về trang web giả mạo thương hiệu, nhãn hiệu EVN trên mạng internet.
EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV

EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV

EVNHANOI đã đảm bảo điện an toàn, liên tục và ổn định phục vụ kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 29/11/2023: Các hồ chứa lưu vực sông, suối nhỏ Bắc Trung Bộ mực nước cao

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 29/11/2023: Các hồ chứa lưu vực sông, suối nhỏ Bắc Trung Bộ mực nước cao

Hồ thủy điện ngày 29/11/2023: Các hồ chứa thủy điện khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế, vận hành điều tiết hồ chứa để hạ mực nước hồ, chủ động vận hành phát điện.
EVN triển khai Tháng tri ân khách hàng năm 2023

EVN triển khai Tháng tri ân khách hàng năm 2023

Tháng tri ân khách hàng của EVN năm 2023 với chủ đề “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 28/11/2023: Khu vực Bắc Bộ vận hành phát điện sử dụng hiệu quả nguồn nước

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 28/11/2023: Khu vực Bắc Bộ vận hành phát điện sử dụng hiệu quả nguồn nước

Hồ thủy điện ngày 28/11/2023: Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ đang phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.
Sóc Trăng: Thống nhất chủ trương thực hiện dự án cấp điện cho Côn Đảo

Sóc Trăng: Thống nhất chủ trương thực hiện dự án cấp điện cho Côn Đảo

Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng đồng ý với chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án cấp điện cho huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 26/11/2023: Bắc Trung Bộ mực nước cao, tăng cường phát điện tránh xả thừa

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 26/11/2023: Bắc Trung Bộ mực nước cao, tăng cường phát điện tránh xả thừa

Hồ thủy điện 26/11/2023: Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực Bắc Trung Bộ mực nước cao, tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa.
Truyền tải điện Hòa Bình: Đảm bảo cấp điện an toàn trong dịp Tết nguyên đán 2024

Truyền tải điện Hòa Bình: Đảm bảo cấp điện an toàn trong dịp Tết nguyên đán 2024

Đến thời điểm này, Truyền tải điện Hòa Bình đã xây dựng các phương án nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định trong dịp tết Nguyên đán 2024.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 25/11/2023: Nước về hồ Buôn Kuốp cao, tiếp tục xả tràn 38 m3/s

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 25/11/2023: Nước về hồ Buôn Kuốp cao, tiếp tục xả tràn 38 m3/s

Hồ thủy điện 25/11/2023: Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về dao động nhẹ so với ngày hôm qua, hồ Buôn Kuốp cao 359 m3/s; xả tràn 38 m3/s.
Phó Chủ tịch Hải Dương trực tiếp chỉ đạo điều hành giải phóng mặt bằng Đường dây 500kV mạch 3

Phó Chủ tịch Hải Dương trực tiếp chỉ đạo điều hành giải phóng mặt bằng Đường dây 500kV mạch 3

Nhằm đảm bảo tiến độ dự án, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Hải Dương sẽ trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV mạch 3.
Công ty Điện lực Bắc Giang: Đẩy nhanh số hóa trong quản lý vận hành và kinh doanh điện năng

Công ty Điện lực Bắc Giang: Đẩy nhanh số hóa trong quản lý vận hành và kinh doanh điện năng

Đào tạo nâng cao chất lượng nhân lực, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số đã và đang được Công ty Điện lực Bắc Giang quan tâm thực hiện.
Thái Bình phê duyệt chủ trương và nhà đầu tư Trạm biến áp 500kV trị giá hơn 1.500 tỷ đồng

Thái Bình phê duyệt chủ trương và nhà đầu tư Trạm biến áp 500kV trị giá hơn 1.500 tỷ đồng

EVNNPT vừa được UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận là nhà đầu tư Dự án Trạm biến áp 500kV Thái Bình và đấu nối. Tổng giá trị dự án lên tới 1.500 tỷ đồng.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện 23/11/2023: Nam Trung Bộ mực nước cao, hồ A Vương điều tiết xả tràn

Cập nhật tình hình hồ thủy điện 23/11/2023: Nam Trung Bộ mực nước cao, hồ A Vương điều tiết xả tràn

Hồ thủy điện ngày 23/11/2023: Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ nhiều, giảm chậm so với ngày hôm qua, nước về hồ A Vương cao 88 m3/s, xả tràn 69 m3/s.
Đóng điện nhánh rẽ 220kV Dự án TBA 220kV Krông Ana và đấu nối

Đóng điện nhánh rẽ 220kV Dự án TBA 220kV Krông Ana và đấu nối

Ngày 22/11/2023, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện nhánh rẽ 220kV Dự án TBA 220kV Krông Ana và đấu nối.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động