Đại biểu Quốc hội: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đủ điều kiện để trình xem xét, thông qua

Theo đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.
Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Quy định cụ thể các phương pháp định giá đất Làm rõ các trường hợp thu hồi đất, những cơ quan nào sẽ quyết định? Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi) tại phiên họp thứ 29

Đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn đặt ra

Phát biểu thảo luận tại hội trường Quốc hội về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Đại Thắng - đoàn Hưng Yên thể hiện sự tán thành cao với Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cơ bản tán thành với những nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Đại biểu đánh giá rất cao sự nỗ lực, cố gắng và quyết tâm của cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tham gia soạn thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đủ điều kiện xem xét, thông qua
Đại biểu Nguyễn Đại Thắng - đoàn Hưng Yên

Hồ sơ dự án luật sửa đổi trình Quốc hội lần này được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng, đã rất lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia hợp lý của các đại biểu Quốc hội, của các chuyên gia, các nhà khoa học và các cơ quan, tổ chức có liên quan, ý kiến của cử tri và nhân dân cả nước; thận trọng đối với những vấn đề lớn, vấn đề khó và còn có ý kiến khác nhau vì dự án Luật Đất đai (sửa đổi) có vai trò rất quan trọng, có sự ảnh hưởng và tác động sâu rộng đến mọi tổ chức, cá nhân, đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm tới.

"Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình tại kỳ họp lần này đã tương đối hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn đặt ra, cơ bản khắc phục được những hạn chế của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5" - ông Nguyễn Đại Thắng nhận định.

Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn dự thảo luật, đại biểu đoàn Hưng Yên tham gia góp ý kiến về quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng đất do nhà nước cho thuê đất thu tiền hằng năm. Tại khoản 2 Điều 34 dự thảo luật quy định “Đơn vị sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm không thuộc trường hợp sử dụng đất để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp quy định tại Điều 202 của luật này thì có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 điều này, trừ quyền bán, quyền thế chấp và quyền góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất và quyền thuê trong hợp đồng thuê”.

Quy định đơn vị sự nghiệp công lập khi lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền hằng năm thì không được quyền bán, quyền thế chấp tài sản gắn liền với đất là hợp lý và phù hợp với việc bảo toàn đất do Nhà nước giao cho đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng; ngăn chặn được việc tài sản có thể bị phát mại nếu thế chấp.

Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu có thể xem xét cho đơn vị sự nghiệp công lập được quyền góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê theo hướng quy định chi tiết, điều kiện góp vốn để tạo điều kiện và giảm áp lực về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ.

Đánh giá cao nỗ lực của cơ quan soạn thảo, thẩm tra

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường - đoàn TP. Hà Nội cũng đánh giá cao nỗ lực của cơ quan soạn thảo cũng như cơ quan thẩm tra trong một thời gian rất ngắn đã tiếp thu, giải trình khá rõ những vấn đề đặt ra của Luật Đất đai trong Kỳ họp thứ 6 và đến thời điểm này, dự thảo Luật Đất đai cũng đã tương đối hoàn chỉnh và chúng ta có thể thông qua được.

Đại biểu Quốc hội: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đủ điều kiện xem xét, thông qua
Đại biểu Hoàng Văn Cường - đoàn Hà Nội

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, có một số điểm cần phải cân nhắc, điều chỉnh để tránh những mâu thuẫn. Cụ thể, theo đại biểu cần phải sửa khoản 27 Điều 79 cho phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 126 và yêu cầu của Nghị quyết 18.

Bởi vì, điểm a khoản 1 Điều 126 quy định: “Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất theo dự án được quy định tại khoản 27 Điều 79 của luật này mà được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất”, đồng thời, cũng quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định tiêu chí để quy định các dự án được lựa chọn theo hình thức đấu thầu cho phù hợp với tình hình của địa phương.

Đại biểu cho rằng, quy định của điểm a khoản 1 Điều 126 như thế là rất phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 18 và cũng phù hợp với điều kiện của địa phương.

Tuy nhiên, khoản 27 Điều 79 quy định là chỉ có dự án thực hiện đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Như vậy nếu thực hiện theo khoản 27 Điều 79 thì rất nhiều dự án xây dựng khu đô thị không thỏa mãn tiêu chí của khoản 27 thì dự án này không được đấu thầu hay dự án sử dụng đất không phải đất ở thì không được phép thỏa thuận và cũng không được đấu thầu. Theo đó, đại biểu đề nghị sửa khoản 27 Điều 79 là “các dự án sử dụng đất thuộc đối tượng phải đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật”.

Đại biểu Hoàng Văn Cường cũng đánh giá rất cao quy định tại Điều 91 về nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Điều 110 về các dự án hỗ trợ, tái định cư, vì đã thể hiện khá rõ yêu cầu của Nghị quyết 18 là việc bồi thường, hỗ trợ phải đảm bảo cho người dân có đất thu hồi có điều kiện chỗ ở và cuộc sống tốt hơn.

“Tôi đánh giá cao và đồng tình với điểm a khoản 2 Điều 110 là hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phải đạt tiêu chuẩn là khu nông thôn mới đối với khu vực nông thôn, đạt tiêu chuẩn đô thị đối với khu vực đô thị - đại biểu nói.

Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn tối thiểu, bởi vì có thể có địa phương xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu vực nông thôn cao hơn khu vực nông thôn mới, đạt như khu vực đô thị.

Như vậy, ông Cường đề nghị bổ sung thêm vào đây là hạ tầng kỹ thuật của khu vực tái định cư tối thiểu phải đạt được điều kiện là khu vực nông thôn mới đối với khu vực nông thôn và tối thiểu là khu đô thị đối với khu vực thành thị. Như vậy, chúng ta sẽ đảm bảo tạo điều kiện cho phát triển khu tái định cư tốt hơn.

Ngoài ra, đại biểu đoàn Hà Nội cũng đồng tình với quy định tại khoản 3 Điều 110 là địa điểm tái định cư lựa chọn phải theo thứ tự ưu tiên, trước hết tại địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi và sau đó mở rộng đến các địa bàn của quận, huyện, thị xã, thành phố và nếu không có nữa thì mở rộng đến các địa phương khác có điều kiện tương đồng.

Song đại biểu đề nghị cần phải bổ sung thêm một điểm là phải ưu tiên lựa chọn khu đất được quy hoạch là đất ở, có vị trí thuận lợi nhất trên địa bàn được lựa chọn để hình thành khu tái định cư. Điều này để tránh tình trạng cùng địa bàn xã đó khu đất được quy hoạch đất ở nhưng thuận lợi thì thường nhiều địa phương lại dành để đấu giá, tái định cư đẩy sang một vị trí khác, cũng chung địa bàn nhưng không thuận lợi.

Đây là một bài học, tôi thấy dự án tái định cư đường vành đai 4 của Hà Nội đang lựa chọn địa điểm là khu đất có điều kiện thuận lợi để tái định cư nên người dân rất đồng tình” - đại biểu nêu.

Điểm tiếp theo, ông Hoàng Văn Cường đánh giá cao quy định tại khoản 4 Điều 91 “Nhà nước có trách nhiệm hỗ trợ cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản để tạo điều kiện cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản có việc làm, có thu nhập ổn định đời sống và sản xuất”.

Theo đại biểu, chúng ta không bỏ rơi những người có đất được thu hồi, không mặc kệ họ có việc làm hay không. Phương án tốt nhất để giúp người ta có việc làm là chúng ta phải tạo ra sinh kế chứ không phải chỉ hỗ trợ bằng tiền. Nếu thu hồi đất đang là nhà xưởng sản xuất, kinh doanh thì chúng ta phải bố trí quỹ đất phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh để tạo cơ hội làm việc cho họ. Nếu thu hồi đất nông nghiệp, người dân không có khả năng chuyển đổi vào khu công nghiệp, khu đô thị thì phải dành một quỹ đất dịch vụ để tạo việc làm cho người nông dân.

Như vậy, trong quy định về thu hồi đất, chúng ta phải có một quy định thu hồi đất nhưng sẽ tạo quỹ đất, tạo việc làm. Hiện nay, quy định mới chỉ có thu hồi đất, tạo khu định cư, chưa có khu đất tạo điều kiện xuất, kinh doanh. Do vậy, đại biểu đề nghị bổ sung vào khoản 21 của Điều 79 thêm một nội dung là "Thu hồi đất để tạo mặt bằng sản xuất, kinh doanh cho người có đất bị thu hồi".

Trong phát biểu khai mạc Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Luật Đất đai là dự án Luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước; có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời cũng là dự án Luật rất khó và phức tạp.

Dự án Luật đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức liên quan chuẩn bị rất trách nhiệm, kỹ lưỡng, công phu qua nhiều vòng, nhiều bước; đã được thảo luận, cho ý kiến tại 3 Kỳ họp Quốc hội, 2 Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, 6 phiên họp chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được chỉnh lý, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và trên 12 triệu lượt ý kiến của nhân dân.

Sau Kỳ họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại hai phiên họp (tháng 12/2023 và tháng 01/2024). Dự thảo Luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều (bỏ 5 điều, chỉnh lý 250 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6).

Đến nay, dự thảo Luật đã quán triệt đầy đủ và thể chế hóa các quan điểm, nội dung của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, phù hợp với Hiến pháp, đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật, đủ điều kiện để trình Quốc hội tại Kỳ họp này.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Việt Nam-Cuba đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực mới về công nghệ sinh học, sản xuất lương thực

Việt Nam-Cuba đẩy mạnh hợp tác các lĩnh vực mới về công nghệ sinh học, sản xuất lương thực

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng gợi mở những định hướng hợp tác mới giữa hai nước dựa trên thế mạnh của mỗi bên trong lĩnh vực công nghệ sinh học, lương thực.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong chuyến thăm chính thức Cuba, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Thủ đô La Habana.
Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt ngay các hành động vũ lực

Việt Nam kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt ngay các hành động vũ lực

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng vừa trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước vụ bắn tên lửa vào lãnh thổ Israel.
Phân luồng giao thông đoạn qua khu vực đèo Cả để sửa hầm đường sắt Bãi Gió

Phân luồng giao thông đoạn qua khu vực đèo Cả để sửa hầm đường sắt Bãi Gió

Ngành chức năng tổ chức phân luồng giao thông đoạn quốc lộ 1 qua khu vực đèo Cả (Khánh Hoà) do sự cố sụt lún khu vực hầm đường sắt Bãi Gió để đảm bảo an toàn.
Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động

Thủ tướng dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động

Sáng 14/4/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Lực lượng Cảnh sát Cơ động và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân lần thứ 2.

Tin cùng chuyên mục

Phát triển Hòa Bình theo mô hình tập trung đa cực với 2 hành lang kinh tế và 3 vùng công nghiệp

Phát triển Hòa Bình theo mô hình tập trung đa cực với 2 hành lang kinh tế và 3 vùng công nghiệp

Thủ tướng đề nghị Hòa Bình cần phát triển theo mô hình đa cực với 2 hành lang kinh tế và 3 vùng công nghiệp, trong đó ưu tiên phát triển công nghệ cao...
Thủ tướng dự lễ khởi công nhà máy sản xuất vi mạch điện tử gần 5.000 tỷ đồng tại Hòa Bình

Thủ tướng dự lễ khởi công nhà máy sản xuất vi mạch điện tử gần 5.000 tỷ đồng tại Hòa Bình

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công nhà máy sản xuất vi mạch điện tử gần 5.000 tỷ đồng tại tỉnh Hòa Bình.
Huy động tối đa nguồn lực khắc phục sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Huy động tối đa nguồn lực khắc phục sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Công điện số 37/CĐ-TTg ngày 13/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo huy động tối đa nguồn lực khắc phục sự cố sạt lở hầm Bãi Gió.
Thủ tướng dự lễ khởi công Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử

Thủ tướng dự lễ khởi công Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử

Chiều 13/4, tại Hòa Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất, chế tạo các loại bảng mạch in điện tử (PCB) trong Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà, thành phố Hòa Bình.
Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Dự kiến từ 15 - 22/4/2024, diễn ra Phiên họp thứ 32 (tháng 4/2024) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phiên họp này sẽ cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.
Phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025

Phấn đấu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025

Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương chung tay, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025.
Tiếp tục củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Cuba

Tiếp tục củng cố quan hệ truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Cuba

Theo Đại sứ Lê Quang Long, Việt Nam và Cuba duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc.
Đột phá chiến lược, tạo bước ngoặt cho ngày chiến thắng

Đột phá chiến lược, tạo bước ngoặt cho ngày chiến thắng

Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mở màn với chiến thắng mang tính đột phá chiến lược của chiến dịch Tây Nguyên và tiếp đó là thắng lợi nhanh chóng, vang dội của chiến dịch tiến công Huế - Đà Nẵng.
Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội "đóng góp thiết thực" cho quan hệ Việt-Trung

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội "đóng góp thiết thực" cho quan hệ Việt-Trung

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội là bước tiến mới trong quan hệ Việt-Trung, thể hiện sự đóng góp quan trọng của cơ quan lập pháp đối với sự phát triển tổng thể của quan hệ hai Đảng, hai nước.
Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 303/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Đông Bắc Á, Bộ Ngoại giao giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông.
Tạo tính đột phá, huy động tối đa nguồn lực phát triển bền vững kinh tế biển

Tạo tính đột phá, huy động tối đa nguồn lực phát triển bền vững kinh tế biển

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị các bộ, ngành phải xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật có tính liên ngành, liên vùng để phát triển bền vững kinh tế biển.
Chính thức: Dịp lễ 30/4 và 1/5/2024 được nghỉ 5 ngày

Chính thức: Dịp lễ 30/4 và 1/5/2024 được nghỉ 5 ngày

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.
Khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế

Khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế

Để tạo động lực tăng trưởng kinh tế, các chuyên gia khuyến nghị cần tập trung vào nhóm giải pháp tháo gỡ rào cản pháp lý gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp.
Đề nghị sớm kết nối đoạn tuyến đường sắt giữa ga Lào Cai và ga Hà Khẩu Bắc

Đề nghị sớm kết nối đoạn tuyến đường sắt giữa ga Lào Cai và ga Hà Khẩu Bắc

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên sớm thống nhất phương án kết nối đoạn tuyến đường sắt giữa ga Lào Cai (Việt Nam) và ga Hà Khẩu Bắc (Vân Nam, Trung Quốc).
Danh sách Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm những ai?

Danh sách Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm những ai?

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 11/4/2024 thành lập Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Vinh danh 100 hợp tác xã tiêu biểu giành giải "Ngôi sao Hợp tác xã" lần thứ nhất năm 2024

Vinh danh 100 hợp tác xã tiêu biểu giành giải "Ngôi sao Hợp tác xã" lần thứ nhất năm 2024

Tối 11/4, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh Hợp tác xã tiêu biểu và trao giải Ngôi sao Hợp tác xã 2024.
Thủ tướng: Xử lý nghiêm các hành vi gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng

Thủ tướng: Xử lý nghiêm các hành vi gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng

Thủ tướng yêu cầu can thiệp kịp thời, xử lý ngay và luôn tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Bulgaria

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Bulgaria

Chiều ngày 11/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Bulgaria Pavlin Todorov.
Thủ tướng tiếp Đại sứ Nhật Bản: 5 điểm hơn trong quan hệ song phương

Thủ tướng tiếp Đại sứ Nhật Bản: 5 điểm hơn trong quan hệ song phương

Chiều 11/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động