Cục Hoá chất - Bộ Công Thương: 15 năm ghi đậm dấu ấn của một chặng đường đầy thử thách

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Cục Hóa chất đã tạo dấu ấn trong quản lý nhà nước góp phần vào tăng trưởng bền vững của ngành công nghiệp hóa chất.
Cục Hóa chất: Đẩy mạnh cải cách, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp Cục Hóa chất - Bộ Công Thương có thêm tân Phó Cục trưởng Ngày này năm xưa 2/1: Thành lập Cục Hoá chất, khánh thành Nhà máy xi mǎng Bỉm Sơn

Những dấu mốc

Ngày 02/1/2009, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 01/QĐ-TTg thành lập Cục Hóa chất, sau khi Luật Hóa chất có hiệu lực. Cục Hóa chất là cơ quan đầu mối tham mưu quản lý nhà nước trong hoạt động hóa chất và là cơ quan đầu mối tham mưu đề xuất chính sách phát triển công nghiệp hóa chất. Ngay từ khi thành lập, Cục Hóa chất đã tập trung ngay vào việc ổn định tổ chức, phát triển đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất, đồng thời tập trung vào việc xây dựng bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quản lý hóa chất làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về hóa chất, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực thi chính sách, pháp luật về hóa chất.

Cục Hoá chất - Bộ Công Thương: 15 năm ghi đậm dấu ấn của một chặng đường đầy thử thách

Nhìn lại chặng đường hơn 15 năm xây dựng và phát triển vừa qua, Cục Hóa chất nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao, tạo được những dấu ấn trong quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

Điểm đáng ghi nhận, năm 2023, Cục đã hoàn thiện hồ sơ Đề nghị xây dựng Luật Hóa chất và gửi Bộ Tư pháp tổng hợp để Chính phủ trình Quốc hội xem xét. Ngày 18/12/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua đề nghị bổ sung một số dự án luật vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, đối với 4 dự án luật gồm: Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi), Luật Hóa chất (sửa đổi), Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật Quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).

Xây dựng Nghị định quy định việc thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học thay thế Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học. Ngoài ra, Cục đã tham gia rà soát, góp ý, xây dựng nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Liên quan đến công tác xây dựng chiến lược phát triển ngành: Cục Hoá chất đã chủ trì xây dựng Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 726/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 30/6/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có văn bản số 3698/BCT-HC về việc triển khai thực hiện Chiến lược gửi Bộ, ngành, các cơ quan liên quan, UBND các tỉnh, thành phố, tập đoàn, các công ty hoạt động trong lĩnh vực hóa chất.

Đến thời điểm hiện tại một số tỉnh thành đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 như: Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Long An, Quảng Bình. Triển khai các nhiệm vụ của Chiến lược, Cục đang thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về dự án đầu tư trong lĩnh vực hóa chất; Đề án xúc tiến đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp hóa chất tập trung; xây dựng kế hoạch hành động ngành Công thương thực hiện Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2040”- Lãnh đạo Cục Hoá chất cho hay.

Một trong những điểm sáng của Cục Hóa chất phải kể đên công tác cải cách hành chính, hiện tại Cục đã thực hiện xây dựng kế hoạch cải cách hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa để nâng cao chất lượng thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Cục, tập trung vào các thủ tục hành chính có liên quan nhiều tới người dân và các doanh nghiệp. Thực hiện việc công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính, kịp thời thống kê đưa các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên các trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương và Cục Hóa chất.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết các thủ tục hành chính, rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục. Áp dụng Hệ thống TCVN ISO 9001:2015 trong quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa; đánh giá giám sát duy trì, cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng.

Bên cạnh đó để vận hành Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia để hỗ trợ tốt cho công tác quản lý của Cục và của ngành. Cục thể quản lý hệ thống, vận hành và xử lý công việc trên hệ thống Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia như: Hỗ trợ doanh nghiệp, Sở Công Thương báo cáo và sử dụng hệ thống qua mail và hotline, thống kê trích xuất dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động hoá chất; nhập dữ liệu hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp theo phụ lục 1 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP vào hệ thống Cơ sở dữ liệu hoá chất quốc gia; nhập dữ liệu hồ sơ hạn chế sản xuất, kinh doanh hóa chất của các doanh nghiệp vào hệ thống Cơ sở dữ liệu hoá chất quốc gia để tiện việc theo dõi quản lý nhà nước.

Về Công tác hợp tác quốc tế, Cục Hóa chất đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cơ quan đầu mối triển khai các Công ước (thực hiện các thủ tục hành chính, tham gia các hội thảo, hội nghị theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, thực hiện nghĩa vụ thông báo, báo cáo, trao đổi thông tin với Ban thư ký các Công ước, đóng niên liễm công ước cấm vũ khí hóa học, Công ước Rotterdam, Công ước Minamata…). Thực hiện nghĩa vụ trao đổi thông tin với Ban Thư ký các Công ước CWC, Rotterdam, Minamata; các tổ chức quốc tế (OECD, UNEP, UNIDO…) và các đối tác song phương (Mỹ, Nhật Bản, Thuỵ Điển…

Ngoài ra công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp cũng được đẩy mạnh thông qua các hoạt động rà soát, giải đáp các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định về quản lý hóa chất thông qua Cổng thông tin phản ánh kiến nghị của Chính phủ, các văn bản gửi trực tiếp qua dịch vụ bưu chính và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất theo đúng quy định. Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động hóa chất hàng năm qua Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi, đối chiếu thông tin giữa các đơn vị quản lý hóa chất và giảm thời gian, chi phí cho các doanh nghiệp.

Hướng tới các giải pháp trọng tâm

Qua quá trình xây dựng và phát triển, nhận thức rõ những cơ hội và thách thức, Cục Hóa chất đặt ra định hướng phát triển trong giai đoạn tới là: Đổi mới, đoàn kết phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất, đưa Cục Hóa chất trở thành một cơ quan quản lý chuyên ngành, chuyên sâu về hóa chất,đáp ứng xu hướng quản lý hóa chất thể giới.

Cho đến nay, Tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động luôn luôn đoàn kết, chung sức chung lòng nỗ lực thực hiện theo định hướng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình quản lý, nâng cao năng lực của hệ thống quản lý và điều hành, tiếp tục thực hiện cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Trong năm 2024, Cục Hoá chất sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Cụ thể, đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản lý, điều hành, tham khảo và áp dụng mô hình quản lý hóa chất tiên tiến của các nước trên thế giới.

Quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo môi trường làm việc tốt nhất. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ và các kỹ năng chuyên nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật về quản lý hóa chất theo hướng quản lý hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất. Bên cạnh đó cải cách hành chính, hiện đại hóa môi trường làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Cục.

Hoàn thiện và nâng cấp các phần mềm quản lý văn bản trong Cục; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất; Tiếp tục hỗ trợ và có các giải pháp để phát triển ngành công nghiệp hóa chất, ngành công nghiệp hóa dược; Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa chất.

Bên cạnh đó, Cục Hóa chất khẳng định, thời gian tới Cục sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình quản lý, nâng cao năng lực của hệ thống quản lý và điều hành. Đồng thời, tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật về quản lý hóa chất theo hướng quản lý hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất đảm bảo sự chặt chẽ, phù hợp với tình hình phát triển của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cục Hóa chất đặt ra định hướng phát triển trong giai đoạn tới là trở thành một cơ quan quản lý chuyên ngành, chuyên sâu về hóa chất, đáp ứng kỳ vọng của Bộ và phù hợp xu hướng quản lý hóa chất thế giới.

Với sự nỗ lực lớn và những đóng góp của mình trong việc hoàn thiện thể chế quản lý, thực thi và phát triển ngành công nghiệp hóa chất, tập thể Cục đã vinh dự được tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua khen thưởng của Bộ Công Thương. Nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Hai, hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương hữu nghị, danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và cấp Bộ…
Việt Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Cục Hóa chất (Bộ Công Thương)

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Triển lãm Contech Vietnam và EL Vietnam 2024: Cơ hội giao thương cho doanh nghiệp ngành xây dựng, năng lượng điện

Triển lãm Contech Vietnam và EL Vietnam 2024: Cơ hội giao thương cho doanh nghiệp ngành xây dựng, năng lượng điện

Triển lãm Contech Vietnam 2024 và EL Vietnam 2024 là cơ hội giao thương cho doanh nghiệp ngành xây dựng, công nghiệp mỏ, giao thông và năng lượng điện.
Việt Nam cần ít nhất 50.000 kỹ sư để có chỗ đứng trên bản đồ bán dẫn thế giới

Việt Nam cần ít nhất 50.000 kỹ sư để có chỗ đứng trên bản đồ bán dẫn thế giới

Theo tính toán, Việt Nam cần ít nhất 50.000 kỹ sư vào năm 2030, gấp 10 lần con số hiện nay, để có chỗ đứng trên bản đồ bán dẫn thế giới.
Bộ Công Thương - UNIDO hợp tác đào tạo về chính sách chuyển đổi số ngành công nghiệp

Bộ Công Thương - UNIDO hợp tác đào tạo về chính sách chuyển đổi số ngành công nghiệp

Ngày 16/4/2024, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) và UNIDO đã khai giảng Chương trình đào tạo về chính sách chuyển đổi số trong ngành công nghiệp.
TKV sẽ đẩy mạnh đầu tư, khai thác bauxite

TKV sẽ đẩy mạnh đầu tư, khai thác bauxite

Vừa qua, TKV có Báo cáo tình hình triển khai thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng bauxite thời kỳ 2021–2023 và tầm nhìn 2050.
Bắc Giang: Kết nối, tạo nguồn lao động cho ngành công nghiệp bán dẫn

Bắc Giang: Kết nối, tạo nguồn lao động cho ngành công nghiệp bán dẫn

Hội thảo về thực trạng, giải pháp phát triển nguồn lao động trong ngành công nghiệp bán dẫn do UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức đã thu hút gần 30 đơn vị tham dự.

Tin cùng chuyên mục

TP. Hồ Chí Minh: Phổ biến Nghị định 33 về cấm vũ khí hoá học ở phía Nam

TP. Hồ Chí Minh: Phổ biến Nghị định 33 về cấm vũ khí hoá học ở phía Nam

Nghị định 33/NĐ-CP quy định về thực hiện Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học có nhiều thay đổi so với Nghị định cũ.
Doanh nghiệp đua xây dựng cụm công nghiệp "Net Zero"

Doanh nghiệp đua xây dựng cụm công nghiệp "Net Zero"

Sự phát triển của cụm công nghiệp trung hòa carbon không chỉ giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu mà còn mở ra cơ hội hợp tác kinh tế với tất cả các nhà đầu tư.
Công nghiệp chế biến, chế tạo: Khơi thông thị trường, nỗ lực giảm tồn kho

Công nghiệp chế biến, chế tạo: Khơi thông thị trường, nỗ lực giảm tồn kho

Công nghiệp chế biến, chế tạo quý I/2024 đã có chuyển biến tích cực, tuy nhiên cần có biện pháp kích thích tiêu dùng để giải phóng hàng tồn kho.
Longform | Góc nhìn chuyên gia: Đà Nẵng làm gì để phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn?

Longform | Góc nhìn chuyên gia: Đà Nẵng làm gì để phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn?

Báo Công Thương có buổi phỏng vấn độc quyền với chuyên gia về những cơ hội và các khuyến nghị khi TP. Đà Nẵng thúc đẩy phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn.
Bộ Công Thương sắp tổ Hội nghị trực tuyến về cụm công nghiệp

Bộ Công Thương sắp tổ Hội nghị trực tuyến về cụm công nghiệp

Sáng ngày 23/4, Bộ Công Thương sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Nghị định số 32/2024/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
Doanh nghiệp dệt may "bắt nhịp" phát triển bền vững

Doanh nghiệp dệt may "bắt nhịp" phát triển bền vững

Đầu tư sử dụng năng lượng tái tạo, sản xuất, quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn xanh, doanh nghiệp dệt may đang "bắt nhịp" phát triển bền vững.
Xuất khẩu tuabin điện gió made in Viet Nam sang Hàn Quốc

Xuất khẩu tuabin điện gió made in Viet Nam sang Hàn Quốc

Dự kiến cuối tháng 4/2024, các tuabin điện gió được sản xuất tại Việt Nam (made in Viet Nam) sẽ được xuất khẩu sang Hàn Quốc.
Công nghệ hiện đại giúp doanh nghiệp dệt may đón đầu xu hướng 4.0

Công nghệ hiện đại giúp doanh nghiệp dệt may đón đầu xu hướng 4.0

Ứng dụng công nghệ, cải tiến sản xuất và áp dụng sản phẩm xanh hóa là bước đi tất yếu để dệt may Việt Nam phát triển bền vững.
Bắc Giang: Đầu tư, xây dựng cụm công nghiệp còn chậm tiến độ

Bắc Giang: Đầu tư, xây dựng cụm công nghiệp còn chậm tiến độ

Kiểm điểm tiến độ về đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Phan Thế Tuấn đánh giá, còn chậm triển khai và sơ suất khi quy hoạch.
Phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam theo hướng hiện đại

Phát triển ngành công nghiệp chế biến sữa Việt Nam theo hướng hiện đại

Việt Nam chỉ mới đáp ứng 35-40% nhu cầu sữa trong nước, dư địa tăng trưởng thị trường sữa trong nước vẫn còn lớn.
Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong các khu công nghiệp hướng tới phát triển bền vững

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong các khu công nghiệp hướng tới phát triển bền vững

Thúc đẩy tính tuần hoàn trong các khu công nghiệp có thể giúp Việt Nam không chỉ giảm tác động môi trường mà còn tạo cơ hội đổi mới và tăng trưởng xanh.
Thực hành ESG: Thách thức nào đang chờ doanh nghiệp dệt may?

Thực hành ESG: Thách thức nào đang chờ doanh nghiệp dệt may?

Tài chính được xem là trở ngại lớn cho doanh nghiệp dệt may thực hành ESG khi vẫn phải “ăn đong” vốn để duy trì sản xuất.
Cần nhân rộng việc thực hiện khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Cần nhân rộng việc thực hiện khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam

Hội thảo tổng kết Dự án “Triển khai khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCN sinh thái toàn cầu” đã diễn ra vào sáng nay.
Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới về cụm công nghiệp

Bộ Công Thương công bố thủ tục hành chính mới về cụm công nghiệp

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp.
Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế về máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp năm 2024

Sắp diễn ra Triển lãm Quốc tế về máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp năm 2024

Triển lãm Quốc tế về máy móc, thiết bị, công nghệ và sản phẩm công nghiệp Việt Nam 2024 (VINAMAC EXPO 2024) sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18/5 tại Hà Nội.
Thanh Hóa: Nhà đầu tư chưa “mặn mà” với các Cụm công nghiệp huyện Bá Thước

Thanh Hóa: Nhà đầu tư chưa “mặn mà” với các Cụm công nghiệp huyện Bá Thước

Do đặc thù là huyện miền núi, kinh tế, cơ sở hạ tầng chưa phát triển nên gặp nhiều khó khăn trong thu hút đầu tư, nhiều nhà đầu tư đã “một đi không trở lại".
Bắc Giang sắp tổ chức hội thảo về giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn

Bắc Giang sắp tổ chức hội thảo về giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn

Ngày 16/4 tới đây, UBND tỉnh Bắc Giang sẽ tổ chức hội thảo về thực trạng, giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp bán dẫn.
Ninh Thuận: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp

Ninh Thuận: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào khu, cụm công nghiệp

Ninh Thuận sẽ phát triển 4 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 1.700ha và 19 cụm công nghiệp với diện tích 770ha.
Bộ Quốc phòng làm việc với Quân chủng Hải quân về đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân quý I/2024

Bộ Quốc phòng làm việc với Quân chủng Hải quân về đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân quý I/2024

Sáng 10/4, tại Lữ đoàn 169 (Vùng 1 Hải quân), Bộ Quốc phòng tổ chức làm việc với Quân chủng Hải quân về đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân quý I/2024.
Thanh Hóa: Phát triển sản xuất công nghiệp làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thanh Hóa: Phát triển sản xuất công nghiệp làm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát triển công nghiệp sẽ là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Thanh Hóa đặt mục tiêu trong năm 2024 giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng 14,9% trở lên.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động