Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 02/12/2021 17:43

Cục Công Thương địa phương: Đa dạng hóa hoạt động khuyến công

14:00 | 28/10/2021
Để phù hợp với tình hình sản xuất thực tế của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), Cục Công Thương địa phương (CTĐP) đã đưa ra những định hướng mới trong triển khai các đề án khuyến công quốc gia (KCQG) giai đoạn tới.

Theo Cục CTĐP, việc đăng ký, triển khai các đề án KCQG đã cải thiện đáng kể trong những năm gần đây. Đặc biệt, một số đề án KCQG điểm được thí điểm thành công, là điểm nhấn về sự mạnh dạn và linh hoạt trong thực hiện Chương trình KCQG. Cụ thể, từ năm 2018-2020, cùng với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (Cục CTĐP) có 4 địa phương, gồm: Thanh Hóa, Bình Phước, Bến Tre, Lâm Đồng triển khai đề án KCQG điểm. Kinh phí phân bổ cho các đề án điểm giai đoạn này là 46,33 tỷ đồng, chiếm 11,3% tổng kinh phí được giao.

Cục Công Thương địa phương: Đa dạng hóa hoạt động khuyến công

Các đề án KCQG sẽ được thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng

Dù nguồn lực của Chương trình KCQG đã được quan tâm bố trí nhưng theo Cục CTĐP vẫn chưa đủ hấp dẫn đối với các doanh nghiệp và cơ sở CNNT trong đầu tư, phát triển sản xuất. Cùng đó, công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách khuyến công còn chưa đa dạng, nhiều đối tượng thụ hưởng chính sách khuyến công chưa tiếp cận được đầy đủ thông tin và chính sách nhà nước về khuyến khích phát triển CNNT. Những điều này đã ảnh hưởng tới hiệu quả triển khai Chương trình KCQG.

Trước thực trạng trên, Cục CTĐP đã định hướng xây dựng và triển khai các đề án KCQG cho phù hợp. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2021 - 2025, các địa phương nghiên cứu, đa dạng hóa hoạt động khuyến công, tuy nhiên cần tập trung vào các nội dung theo thứ tự ưu tiên. Trong đó, ưu tiên thực hiện đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng mô hình xử lý ô nhiễm môi trường cho cơ sở CNNT; hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT; tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và hợp tác đầu tư phát triển các cụm công nghiệp; phát triển nguồn nhân lực…

Công tác khảo sát xây dựng các đề án KCQG sẽ được thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng, huy động mạnh mẽ các nguồn lực để hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm; hỗ trợ các sản phẩm, ngành nghề thế mạnh của địa phương; ưu tiên hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, xuất khẩu lớn; ứng dụng thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 hoặc tạo nhiều việc làm cho người lao động; ưu tiên đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã.

Bên cạnh đó, giảm mạnh việc khảo sát, xây dựng các đề án nhỏ lẻ, dàn trải; hạn chế nội dung mà các chương trình khác đang triển khai hoặc có thể phối hợp lồng ghép để tăng tính hiệu quả, như: Đào tạo nghề, xúc tiến thương mại thông qua hỗ trợ tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước…

Để đảm bảo đề án KCQG được phê duyệt, đại diện Cục CTĐP cũng lưu ý, với dạng đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất lập thành nhóm các đối tượng thụ hưởng, tập trung theo từng ngành nghề, lĩnh vực. Đề án phải có thuyết minh sơ đồ công nghệ, quy trình hoạt động của máy móc; nêu rõ đặc điểm vượt trội của thiết bị.

Cùng đó, dự toán kinh phí của đề án phải được lập chi tiết số lượng, đơn giá, thành tiền, trong đó chia ra kinh phí KCQG đề nghị hỗ trợ, kinh phí đóng góp của đơn vị thụ hưởng và nguồn khác; có nội dung thuyết minh đi kèm… Riêng đối với dự toán của đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật cần nêu rõ hạng mục và năm đầu tư khi tính vào tổng vốn đầu tư.

Đối với đề án KCQG điểm, sau khi được Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch trong năm 2021 sẽ được ưu tiên bố trí kinh phí cho các năm tiếp theo để thực hiện.

Hải Linh