Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên: Nâng cao vai trò công đoàn ngành địa phương

Với vai trò của mình, Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, mang lại quyền lợi chính đáng cho người lao động.
Khánh Hoà: Phát huy vai trò của công đoàn về an toàn vệ sinh lao động Công đoàn Xăng dầu Việt Nam: Phối hợp với chuyên môn làm tốt công tác an toàn lao động

Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên đang quản lý 30 công đoàn cơ sở, với tổng số trên 18.000 công nhân viên chức lao động, trong đó có hơn 15.000 đoàn viên công đoàn; thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,2 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian qua, công đoàn ngành luôn xác định đổi mới nội dung và phương thức hoạt động là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn, góp phần xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên: Nâng cao vai trò công đoàn ngành địa phương
Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Công Thương Việt Nam; Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên xác định mục tiêu “Vì việc làm, đời sống, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, đổi mới hoạt động của công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra”.

Vì vậy, Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên luôn lựa chọn và bồi dưỡng để đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn tại các công đoàn cơ sở luôn là những cán bộ nắm chắc nghiệp vụ, nhiệt tình, tận tụy, sáng tạo trong mọi hoạt động; thường xuyên phối hợp với công đoàn cơ sở gặp gỡ, trao đổi thống nhất với người sử dụng lao động để chủ doanh nghiệp hiểu, ủng hộ các hoạt động của công đoàn cơ sở.

Đến thời điểm hiện tại, quan hệ giữa Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên, các công đoàn cơ sở và người sử dụng lao động ở các doanh nghiệp khá chặt chẽ, thân thiết, do công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động giúp cho năng suất và hiệu quả của doanh nghiệp được nâng cao, doanh nghiệp giải đáp nhiều thắc mắc, khiếu nại của người lao động. Ngược lại, người sử dụng lao động cũng tạo điều kiện cho công đoàn cơ sở và người lao động trong mọi hoạt động công đoàn, quan tâm chăm lo hơn đến quyền lợi của người lao động.

Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên: Nâng cao vai trò công đoàn ngành địa phương
Một nội dung luôn được công đoàn coi là nhiệm vụ hàng đầu đó là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động

Một nội dung luôn được công đoàn ngành và các công đoàn cơ sở quan tâm, coi là nhiệm vụ hàng đầu đó là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Hàng năm, 100% đơn vị, doanh nghiệp trong ngành đều tổ chức đối thoại, trên 90% đơn vị tổ chức hội nghị người lao động, 100% đơn vị đủ điều kiện đã ký thỏa ước lao động tập thể, trong đó trên 90% thỏa ước lao động tập thể xếp loại A.

Khi có những vấn đề nảy sinh, công đoàn phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; quan tâm, động viên, thăm hỏi kịp thời đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo…

Riêng bản thỏa ước lao động tập thể nhóm ngành may sẽ giúp người lao động được hưởng nhiều phúc lợi như chế độ ăn ca, chuyên cần, hỗ trợ xăng xe, tham quan nghỉ mát, trợ cấp khó khăn, hiếu hỉ, hỗ trợ nhà trẻ, mẫu giáo... Thông qua đó hạn chế được tình trạng người lao động chuyển qua lại giữa các công ty, do mỗi doanh nghiệp có điều kiện làm việc, chế độ phúc lợi khác nhau.

Cùng với đó, công đoàn còn đổi mới nội dung phương thức hoạt động, thể hiện trong việc tổ chức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động, nổi bật như phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo với năng suất chất lượng hiệu quả, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; “Học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu sự nghiệp Công nghiệp hóa – hiện đại hóa”; và các phong trào thi đua chuyên đề: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; gắn với thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương. Sau mỗi đợt thi đua có sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng đoàn viên, công nhân viên chức lao động có thành tích xuất sắc, đồng thời nhân rộng điển hình tiên tiến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên cũng chia sẻ những khó khăn, hạn chế trong hoạt động, đó là: Đa số doanh nghiệp trong tỉnh đều có quy mô nhỏ, số lượng lao động không lớn và thiếu ổn định; nhận thức của chủ doanh nghiệp và người lao động về tổ chức công đoàn chưa đầy đủ, một bộ phận người sử dụng lao động chưa nhiệt tình tham gia các hoạt động công đoàn…

Để hoạt động công đoàn thời gian tới đạt kết quả cao, Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên đã đưa ra một số giải pháp, đó là: Tích cực, chủ động tham gia ý kiến xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến quyền lợi của người lao động; chủ động tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến công nhân lao động như chính sách về nhà ở; chính sách bảo đảm việc làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo và các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân lao động; quy định pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp, bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; chính sách đối với lao động nữ, đào tạo, đào tạo lại nghề cho công nhân lao động; chính sách đãi ngộ đặc biệt đối với công nhân có sáng kiến, có tay nghề cao.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị người lao động; hướng dẫn, giúp đỡ công nhân lao động ký hợp đồng lao động…

Ngoài ra, đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với điều kiện sống và làm việc của công nhân lao động; kịp thời nắm vững tâm tư, nguyện vọng của người lao động để chủ động đề xuất, kiến nghị với người sử dụng lao động, cơ quan chức năng nhằm hạn chế cũng như giải quyết kịp thời tranh chấp lao động, đình công tự phát; bảo đảm hài hòa lợi ích của công nhân lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước.

Những nơi có đông công nhân lao động cần chủ động đề xuất với chính quyền xây dựng nhà văn hóa công nhân và các công trình công cộng phục vụ công nhân lao động; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động tại doanh nghiệp…

Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”...; có nội dung và hình thức tổ chức thi đua, khen thưởng phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên: Nâng cao vai trò công đoàn ngành địa phương
Công đoàn tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”

Tập trung đẩy mạnh hoạt động nhằm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, động viên công nhân lao động ở các doanh nghiệp gia nhập tổ công đoàn, gắn với việc củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở đã có; bảo đảm thực chất về chất lượng những công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Nhằm góp phần khích lệ, tạo động lực để đoàn viên, người lao động toàn tỉnh nỗ lực thi đua thực hiện thành công nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, dự kiến vào ngày 28/4 sẽ diễn ra Lễ Phát động Tháng Công nhân 2024 và Chương trình “Cám ơn người lao động” tôn vinh, khen thưởng công nhân viên chức lao động tiêu biểu của Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên.
Thanh Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Tháng Công nhân

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế

Sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 56/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
Triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình: Bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả

Triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình: Bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/5/2024 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.
20.000 bác sĩ tham gia Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

20.000 bác sĩ tham gia Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác

Khoảng 20.000 bác sĩ trẻ sẽ tham gia khám bệnh cho người dân theo hình thức trực tiếp và trực tuyến trong chuỗi Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác...
Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành chiếu sáng Việt Nam

Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành chiếu sáng Việt Nam

Chuyển đổi số trong ngành chiếu sáng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và gia tăng giá trị sản phẩm trong lĩnh vực chiếu sáng.
Mức chênh lệch lương hưu khi nghỉ hưu trước và sau cải cách tiền lương

Mức chênh lệch lương hưu khi nghỉ hưu trước và sau cải cách tiền lương

Việc cải cách tiền lương sẽ làm phát sinh chênh lệch khá lớn về lương hưu giữa người nghỉ hưu trước và sau ngày 1/7/2024?

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hàng ngàn thanh niên công nhân được khám chữa bệnh miễn phí

Thanh Hóa: Hàng ngàn thanh niên công nhân được khám chữa bệnh miễn phí

Hàng ngàn thanh niên công nhân ở tỉnh Thanh Hóa đã được tư vấn, khám bệnh và phát thuốc miễn phí trong Ngày hội thanh niên công nhân.
Vụ cháy tại Đường Láng, Hà Nội: 50 người đã được lực lượng chữa cháy hướng dẫn thoát nạn

Vụ cháy tại Đường Láng, Hà Nội: 50 người đã được lực lượng chữa cháy hướng dẫn thoát nạn

50 người tại Tòa nhà số 1174 Đường Láng, Hà Nội đã được lực lượng PCCC&CNCH Công an Hà Nội kịp thời hướng dẫn thoát nạn an toàn.
Thời tiết hôm nay ngày 18/5/2024: Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá

Thời tiết hôm nay ngày 18/5/2024: Bắc Bộ có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 18/5/2024: Khu vực Bắc Bộ, từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Tây Nguyên có mưa dông, cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 18/5/2024: Có mưa rào và dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy

Dự báo thời tiết biển hôm nay 18/5/2024: Có mưa rào và dông, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy

Thời tiết biển hôm nay 18/5/2024, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/5/2024: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/5/2024: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 18/5/2024, Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.
Hà Nội: Cháy lớn tại đường Láng, nhiều người leo lên nóc nhà chờ cứu hộ

Hà Nội: Cháy lớn tại đường Láng, nhiều người leo lên nóc nhà chờ cứu hộ

Hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng số 1174, trên đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, nhiều người lên nóc nhà thoát thân và đã được cứu hộ kịp thời.
Chính phủ thông qua Đề nghị Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực

Chính phủ thông qua Đề nghị Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết thống nhất thông qua Đề nghị Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở có hiệu lực.
Trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024

Trao giải Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 năm 2024

Ban tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 53 đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 30 giải Khuyến khích, 61 giải Cây bút triển vọng,...
Nhà giáo được hưởng lợi gì từ quy định Chứng chỉ hành nghề

Nhà giáo được hưởng lợi gì từ quy định Chứng chỉ hành nghề

Một trong những quy định mới được nêu trong dự thảo Luật Nhà giáo thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội là quy định Chứng chỉ hành nghề đối với nhà giáo.
Tìm lời giải cho sự mất cân đối thị trường lao động

Tìm lời giải cho sự mất cân đối thị trường lao động

Thị trường lao động dần trở lại xu hướng phát triển bình thường như trước dịch Covid-19, nhưng hiện tượng mất cân đối cung - cầu vẫn diễn ra.
3 bảng lương mới của quân đội khi thực hiện cải cách tiền lương

3 bảng lương mới của quân đội khi thực hiện cải cách tiền lương

Khi cải cách tiền lương, 3 bảng lương mới theo vị trí việc làm của quân đội, công an thay thế 2 bảng lương hiện hành quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Áp quy định giá tối đa sách giáo khoa từ 1/7/2024

Áp quy định giá tối đa sách giáo khoa từ 1/7/2024

Bộ Giáo dục & Đào tạo đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1/7/2024.
35 phóng viên, biên tập viên tham gia khóa bồi dưỡng “Kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương”

35 phóng viên, biên tập viên tham gia khóa bồi dưỡng “Kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương”

Ngày 17/5 tại Hà Nội, 35 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí đã tham gia khóa bồi dưỡng “Kỹ năng đưa tin về nhóm dễ bị tổn thương”.
Quy định mới về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Quy định mới về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Chính phủ đã ban hành quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
Quy định về điều tra cơ bản tài nguyên nước

Quy định về điều tra cơ bản tài nguyên nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trong đó quy định về điều tra cơ bản tài nguyên nước.
Độc đáo thúng chai “trét phân bò” ở Phú Yên xuất khẩu 5 châu

Độc đáo thúng chai “trét phân bò” ở Phú Yên xuất khẩu 5 châu

Thúng chai được trét phân bò, dầu rái của người dân Phú Yên xuất khẩu khắp các nước, tạo sinh kế và bảo tồn nghề khỏi nguy cơ mai một.
Phó Tổng thanh tra Chính phủ đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại kéo dài tại Nam Định

Phó Tổng thanh tra Chính phủ đề nghị giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại kéo dài tại Nam Định

Sáng 17/5, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024, vụ việc về chính sách thân nhân người có công tại Nam Định.
Phân loại rác tại nguồn từ 2025: Có kịp không?

Phân loại rác tại nguồn từ 2025: Có kịp không?

Từ 1/1/2025, hành vi không phân loại rác tại nguồn sẽ bị xử phạt. Nhưng đến nay, việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt là bài toán khó giải quyết.
Phát triển du lịch không nên chỉ dựa vào ngành hàng không

Phát triển du lịch không nên chỉ dựa vào ngành hàng không

Tại hội thảo "Hạ nhiệt giá vé máy bay được không?", chuyên gia, doanh nghiệp đã nêu quan điểm rằng, phát triển du lịch không nên chỉ dựa vào ngành hàng không.
Chính thức đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024

Chính thức đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chính thức đề xuất tăng 6% lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động