Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 25/07/2021 22:32

Cơ hội tốt gia tăng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp Bắc Giang

08:00 | 28/04/2021
Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại quốc tế đó là cơ hội tốt để gia tăng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch để xây dựng và phát triển các thương hiệu sản phẩm.

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang cho biết trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Công Thương.

Đến nay, Bắc Giang đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 1.174 giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong đó có 2 chỉ dẫn địa lý, 4 nhãn hiệu chứng nhận, 60 nhãn hiệu tập thể, còn lại là nhãn hiệu thông thường. Vậy tỉnh đã có các chính sách gì hỗ trợ phát triển hoạt động sở hữu trí tuệ, thưa ông?

Tỉnh Bắc Giang xác định sở hữu trí tuệ đóng vai trò tích cực như một động lực thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao trình độ công nghệ, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu tài sản trí tuệ góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Do vậy trong những năm qua tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch để xây dựng và phát triển các thương hiệu sản phẩm, thúc đẩy hoạt động sáng kiến với các nội dung hỗ trợ cụ thể.

Cơ hội tốt gia tăng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp Bắc Giang
Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang

Chẳng hạn, về đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp như: Hỗ trợ 50 % chi phí tư vấn, thiết kế, đăng ký với mức tối đa 35 triệu đồng/nhãn hiệu; hỗ trợ 50% thiết kế mới hoặc nâng cấp mẫu mã bao bì sản phẩm với mức tối đa 200 triệu đồng trên một sản phẩm; hỗ trợ 50% chi phí tem truy xuất nguồn gốc với mức tối đa 20 triệu đồng trên một sản phẩm...

Là tỉnh có thế mạnh phát triển nông nghiệp với nhiều sản phẩm nông nghiệp hàng hoá phong phú, có giá trị kinh tế cao, trong những năm qua tỉnh đã tập trung hỗ trợ xác lập quyền sở hữu với nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc trưng và sản phẩm tiềm năng của tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 802/KH-UBND về Phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2014 - 2020.

Riêng đối với sản phẩm vải thiều, tỉnh đã xây dựng đề án “Phát triển sản phẩm vải thiều hướng tới đạt tiêu chí sản phẩm quốc gia gia đoạn 2017 - 2020”, trong đó thông qua các đề tài, dự án khoa học và công nghệ để triển khai một số nội dung hỗ trợ như: Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác được cấp giấy chứng nhận GlobalGAP với mức 15 triệu đồng/giấy chứng nhận, hỗ trợ 30% kinh phí mua dây chuyền, thiết bị bảo quản vải thiều với mức tối đa 2 tỷ đồng và 100% kinh phí chuyển giao công nghệ, hỗ trợ cho thiết kế bao bì 25 triệu đồng…

Các sản phẩm đặc thù gắn với địa danh, hay những thương hiệu có danh tiếng và uy tín là những tài sản có giá trị về mặt kinh tế và xã hội. Xin ông chia sẻ định hướng phát triển và khai thác thương mại các sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tỉnh?

Thứ nhất, đối với những sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao về số lượng và chất lượng sản phẩm. Sản phẩm phải được sản xuất theo đúng quy trình kỹ thuật tiên tiến, thực hành sản xuất nông nghiệp (VietGAP, GlobalGAP), thiết lập và áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc sản phẩm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ theo chuỗi giá trị; tăng cường công tác quản lý sản phẩm đã được đăng ký bảo hộ, kiểm soát và xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể quyền.

Thứ hai, tiếp tục tăng số lượng và chất lượng sản phẩm mới được đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ... Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có ít nhất 4 chỉ dẫn địa lý, 8 nhãn hiệu chứng nhận, 80 nhãn hiệu tâp thể, số đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp tăng 5%/năm. Đến năm 2030, tỉnh Bắc Giang thuộc nhóm các tỉnh có mức độ khá về trình độ sáng tạo, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ.

Hiện vựa vải thiều Bắc Giang đang sắp bước vào vụ thu hoạch (theo dự kiến, thời gian thu hoạch từ khoảng 20/5 - 20/7/2021). Ông kỳ vọng gì vào việc xuất khẩu vải thiều của tỉnh năm nay, đặc biệt sau khi vải thiều Lục Ngạn đăng ký thành công chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản và Bắc Giang có định hướng chính sách gì để phát triển thương hiệu vải thiều Lục Ngạn trong lâu dài?

Năm 2021, dự kiến diện tích vải thiều toàn tỉnh là 27.700 ha, sản lượng là 160.000 tấn. Trong đó, riêng huyện Lục Ngạn diện tích là 15.450 ha, sản lượng trên 120.000 tấn. Cơ hội xuất khẩu vải thiều trong thời gian tới là rất lớn bởi những lý do sau: Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng. Việt Nam đã tham gia nhiều hiệp định thương mại quốc tế đó là cơ hội tốt để gia tăng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, trong đó có sản phẩm vải thiều ra thế giới.

Cơ hội tốt gia tăng xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp Bắc Giang
Sản xuất vải thiều tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Bên cạnh đó, vải thiều Lục Ngạn đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường. Ngoài các thị trường triuyền thống dễ tính như Trung Quốc, ASEAN đến nay vải thiều Lục Ngạn đã được xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính như Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia... mặc dù với số lượng nhỏ nhưng đó là cơ hội để gia tăng về sản lượng xuất khẩu trong thời gian tới.

Đồng thời, chất lượng vải thiều Lục Ngạn ngày càng được nâng cao bởi việc áp dụng các quy trình kỹ thuật thực hành nông nghiệp (VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ), giá cả quả vải trong vài năm gần đây ổn định hơn, giá trị quả vải thiều được cải thiện rõ rệt tạo đà động lực rất lớn để người dân, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu vải thiều.

Ngoài ra, vải thiều Lục Ngạn đã đăng ký bảo hộ ở 7 quốc gia. Đặc biệt gần đây nhất là vải thiều Lục Ngạn đã được cấp bằng chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, đây là cơ hội lớn để giao thương về kinh tế, giao lưu về văn hóa với Nhật Bản nhưng cũng là thách thức để vải thiều xuất khẩu ngày càng nhiều hơn vào thị trường khó tính này.

Chuẩn bị vụ vải năm nay, đã có 8 doanh nghiệp đặt vấn đề thu mua và 1 doanh nghiệp đã đến khảo sát, chọn địa điểm tiến hành triển khai xuất khẩu vải thiều sang Nhật Bản. Năm 2021, dự kiến xuất khẩu vải thiều Lục Ngạn vào Nhật Bản trên 1.000 tấn. Có thể nói, chúng tôi rất kỳ vọng về xuất khẩu vải thiều Lục Ngạn trong thời gian tới sẽ gia tăng cả về số lượng, chất lượng và giá trị sản phẩm vải thiều. Thương hiệu “vải thiều Lục Ngạn” ngày càng được mở rộng và có uy tín trên thị trường Ttoàn cầu.

Để phát triển bền vững thương hiệu vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang có một số định hướng, chính sách như sau: Tiếp tục thực hiện các chính sách đã ban hành về hỗ trợ phát triển các sản phẩm nông nghiệp trong đó có sản phẩm vải thiều. Rà soát và ban hành chính sách mới phù hợp với thực tiễn nhằm phát triển ổn định bền vững cây vải thiều; duy trì và nâng cao chất lượng diện tích sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, mở rộng mô hình sản xuất vải thiều hữu cơ.

Cùng với đó, triển khai nhân rộng việc áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (mã số mã vạch gắn với thông tin tra cứu về sản phẩm) để nhận diện và truy xuất được nguồn gốc các sản phẩm vải thiều; hỗ trợ ứng dụng công nghệ tiên tiến về bảo quản, chế biến vải thiều sau thu hoạch để nâng cao giá trị sản phẩm; tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vải thiều theo chuỗi giá trị; hỗ trợ tăng cường công tác xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu vải thiều Lục Ngạn.

Xin cảm ơn ông!

Quỳnh Nga (thực hiện)