Chương trình OCOP- Mỗi sản phẩm là một viên gạch tạo dựng nông thôn mới

Chương trình OCOP không chỉ là điểm sáng mà dần được xem như nền tảng vững chắc xây dựng nông thôn mới.
Xúc tiến thương mại để đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với khách hàng Longform | Chương trình OCOP trên địa bàn Hà Nội: Điểm tựa cho sản phẩm làng nghề Thủ đô

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”- Chương trình OCOP (One commune one product) giai đoạn 2018 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Nhà nước ở đây đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng.

Chương trình OCOP- Mỗi sản phẩm là một viên gạch tạo dựng nông thôn mới
Chương trình OCOP ngày càng đáp ứng được các tiêu chuẩn về xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc

Mục tiêu của Chương trình OCOP nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn.

Song song đó, chương trình còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Ngoài ra, thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố), bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.

Chương trình được thực hiện với hai nguyên tắc sản phẩm hướng tới tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đồng thời xác định 6 nhóm hàng hoá, dịch vụ để thực hiện là thực phẩm, đồ uống, thảo dược, lưu niệm - nội thất - trang trí, vải - may mặc và dịch vụ du lịch nông thôn. Sản phẩm OCOP được đánh giá theo 5 hạng, trong đó sản phẩm hạng 5 sao là cao nhất, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Theo đó, hạng 5 sao với sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; hạng 4 sao với sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế; hạng 3 sao với sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 4 sao; hạng 2 sao với sản phẩm chưa đạt đầy đủ tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 3 sao; hạng 1 sao với sản phẩm yếu, có thể phát triển lên hạng 2 sao.

Chương trình OCOP tuy mới triển khai song do việc đáp ứng đúng nhu cầu phát triển đã thực sự trở thành một giải pháp đi đầu trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đến nay 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Trên cả nước đã có 8.565 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó, 65,4% sản phẩm 3 sao, 33,4% sản phẩm 4 sao, 0,7% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 0,2% sản phẩm 5 sao. Đồng thời, đã có hơn 4.392 chủ thể OCOP, trong đó có 38,3% là hợp tác xã, 25,8% là doanh nghiệp, 33% là cơ sở sản xuất, kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Chương trình OCOP đã có những tác động tích cực, đậm nét đến phát triển kinh tế nông thôn. Thông qua thực hiện chương trình, đã góp phần chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, có truy xuất nguồn gốc và theo nhu cầu thị trường. Khơi dậy tiềm năng đất đai, sản vật, lợi thế so sánh, đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng miền để hình thành các sản phẩm OCOP tích hợp “đa giá trị”, gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với dịch vụ, du lịch.

Chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025 đã đặt ra các mục tiêu cụ thể. Theo đó, đến năm 2025, phấn đấu có ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó ít nhất có khoảng 400-500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao.

Chương trình OCOP- Mỗi sản phẩm là một viên gạch tạo dựng nông thôn mới
Sản phẩm OCOP cho thấy sức sống mạnh mẽ của nội lực trong phát triển

Củng cố và nâng cấp ít nhất 50% sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng. Ưu tiên phát triển sản phẩm OCOP gắn với thương hiệu sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch nông thôn. Ưu tiên phát triển các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phấn đấu ít nhất có 40% chủ thể OCOP là hợp tác xã và 30% chủ thể là các doanh nghiệp.

Có ít nhất 30% các chủ thể OCOP xây dựng được chuỗi giá trị theo hướng kinh tế tuần hoàn, OCOP xanh gắn với vùng nguyên liệu ổn định, trong đó, ưu tiên các sản phẩm OCOP đã được đánh giá và phân hạng.

Thành công của Chương trình xây dựng nông thôn mới nói chung và chương trình OCOP nói riêng có thể được xem như một thành tựu nổi bật thứ hai trong việc phát huy vai trò điểm tựa của nền kinh tế cũng như đóng góp vào ổn định tăng trưởng, ổn định xã hội của khu vực nông nghiệp. Thành tựu nổi bật thứ nhất chính là khoán 10 trong thập niên 90 của thế kỷ trước đóng vai trò giải phóng lực lượng sản xuất, năng lực sản xuất từ địa hạt nông nghiệp để từ đó làm đòn bẩy xoay chuyển thế thoát ra khỏi khủng hoảng, thoát nghèo đói.

Chương trình cũng cho thấy nông nghiệp Việt Nam không chỉ đủ khả năng giải quyết những vấn đề “cập thời” của mỗi giai đoạn, từ việc lo “nồi cơm” của từng gia đình đến “nồi cơm” của cả nền kinh tế với những chất lượng mới, tiêu chí mới bằng việc tạo dựng những sản phẩm đáp ứng được đòi hỏi của xã hội hôm nay, thị trường hôm nay bao gồm cả thị trường khu vực, liên khu vực trong nước và rộng hơn là thị trường quốc tế.

Câu chuyện qua 5 năm thực hiện Chương trình OCOP cho thấy sức mạnh của nội lực của thể chế từ cấp Trung ương, các bộ hữu quan trong đó có vai trò trực tiếp của Bộ Công Thương đến những chính sách cụ thể ở từng địa địa phương. Ít có một chương trình nào tạo được sự đồng thuận cao, sự tham gia đầy đủ với tinh thần trách nhiệm từ chính quyền đến từng hộ gia đình, người nông dân. Mỗi một sản phẩm OCOP dù còn và sẽ được gắn hạng “sao” nào đó nhưng đều chứa đựng trong đó ý thức về phát triển, không cam chịu đói nghèo, tụt hậu mà sẵn sàng tạo dựng một không gian phát triển ngay trên mảnh đất của mình, ngay từ nơi đã từng in dấu ấn khai mở của các bậc tiền nhân

OCOP không chỉ là câu chuyện về sản phẩm, về thương hiệu, về kinh tế mà còn là câu chuyện về hội nhập. Ở đây hội nhập tự khoác lên mình một chất lượng mới theo đó, hội nhập không còn là chuyện ở nơi nào đó, của sản phẩm nào đó mà hội nhập đã hiện diện ngay nơi làng xã thân thuộc của các hộ sản xuất của người nông dân. Không ít nơi đã thấm đẫm tinh thần “yêu cây như con”. Hội nhập đã trở thành yếu tố tự thân, cũng là nhu cầu với việc xây dựng các sản phẩm OCOP với các giá trị căn bản như sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý cùng việc đáp ứng các tiêu chuẩn nhất định, những tín hiệu căn bản của thị trường

OCOP cũng còn là câu chuyện về văn hoá. Mỗi một sản phẩm OCOP đã và đang tự khẳng định bản sắc đa dạng, đa sắc màu về thương hiệu, về giá trị để khi nó ra khỏi nơi sản xuất, nuôi trồng đã góp vai trò như một sứ giả, như một câu chuyện về nơi làm ra nó, người làm ra nó. Giá trị văn hoá của mỗi sản phẩm OCOP ngày càng lớn hơn giá trị vật chất mà mỗi sản phẩm OCOP mang trên mình.

Đương nhiên với một chương trình mới được triển khai như chương trình OCOP sẽ còn nhiều việc cần phải làm cũng như cần đến những tư duy mới, cách làm mới. Bởi xu hướng thị trường vẫn ngày càng hướng tới việc “quý hồ tinh” bên cạnh việc “quý hồ đa”.

Nhưng cũng đã có cơ sở để khẳng định, mỗi sản phẩm từ Chương trình OCOP sẽ vẫn là một viên gạch tạo dựng nông thôn mới.

Quang Lộc
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Chương trình OCOP

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đắk Lắk: Cùng bạn đi chơi tại hồ sen, một bé gái đuối nước tử vong

Đắk Lắk: Cùng bạn đi chơi tại hồ sen, một bé gái đuối nước tử vong

Chiều 22/3, trên địa bàn huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra một vụ đuối nước khiến một em học sinh cấp 2 tử vong.
Đoàn thanh niên Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thấm nhuần vẻ vang ngành Công Thương

Đoàn thanh niên Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thấm nhuần vẻ vang ngành Công Thương

Buổi sinh hoạt nhằm giáo dục đoàn viên, thanh niên, tập thể công chức, viên chức Cục TMĐT&KTS, thấm nhuần truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Công Thương.
Chìm tàu trên biển Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh): Một người tử vong

Chìm tàu trên biển Cần Giờ (TP. Hồ Chí Minh): Một người tử vong

Ngày 22-3, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ TP.HCM cho biết vừa xảy ra vụ chìm tàu trên biển Cần Giờ làm một người tử vong.
Giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải

Giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và quản lý chất thải

Áp dụng những công nghệ hiện đại và giải pháp sáng tạo trong kinh tế tuần hoàn, Việt Nam còn có thể trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về phát triển bền vững.
Nhà báo Trần Trung Thượng được bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng

Nhà báo Trần Trung Thượng được bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng

Thời báo Ngân hàng vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập đối với nhà báo Trần Trung Thượng.

Tin cùng chuyên mục

Quản chặt ‘thổi giá’ thực phẩm chức năng dành cho trẻ em

Quản chặt ‘thổi giá’ thực phẩm chức năng dành cho trẻ em

Trong những năm gần đây, các thực phẩm chức năng dần trở thành một phần thiết yếu trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho trẻ.
Trồng cải kale thu tiền triệu mỗi ngày

Trồng cải kale thu tiền triệu mỗi ngày

Với giá bán trung bình từ 25.000 - 35.000 đồng/kg, cải kale hiện đã đem lại tiền triệu mỗi ngày cho gia đình.
Người lao động chính thức được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/04 và 01/05

Người lao động chính thức được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/04 và 01/05

Người lao động chính thức được nghỉ 5 ngày liên tục dịp lễ 30/04 và 01/05 và dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch.
Enjoy Coffee và khát vọng mọi người dân Việt Nam đều được uống cà phê sạch

Enjoy Coffee và khát vọng mọi người dân Việt Nam đều được uống cà phê sạch

Lập nghiệp ở nơi đất khách quê người, chàng trai trẻ Lê Văn Hoàng đã xây dựng Enjoy Coffee với khát vọng, mọi người dân Việt Nam đều được uống cà phê sạch.
Sinh viên được hỗ trợ gì khi học tại các trường đại học ngành Công Thương?

Sinh viên được hỗ trợ gì khi học tại các trường đại học ngành Công Thương?

Để hỗ trợ sinh viên, nhiều chính sách và hoạt động đã được các trường đại học ngành Công Thương đưa ra trong những năm gần đây.
5.000 vé tàu hỏa giảm giá 20% trong tháng 4

5.000 vé tàu hỏa giảm giá 20% trong tháng 4

5.000 vé tàu hỏa giảm giá 20% được Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn áp dụng trong tháng 4/2023, nhằm kích cầu đi lại của hành khách.
Triển khai hỗ trợ đầu tư cho những sáng kiến kinh doanh khả thi của phụ nữ

Triển khai hỗ trợ đầu tư cho những sáng kiến kinh doanh khả thi của phụ nữ

Chiều 22/3, tại Hà Nội đã chính thức giới thiệu Dự án cộng đồng EM-Ventures nhằm triển khai hỗ trợ đầu tư cho những sáng kiến kinh doanh khả thi của phụ nữ.
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp: Vai trò đồng hành của báo chí

Phát triển Đảng trong doanh nghiệp: Vai trò đồng hành của báo chí

Công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam cần có vai trò đồng hành của báo chí trong bối cảnh hiện nay.
Tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, sử dụng thuốc do Arena Group S.A. (Romania) sản xuất

Tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, sử dụng thuốc do Arena Group S.A. (Romania) sản xuất

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng các thuốc do Arena Group S.A. (Romania) sản xuất.
Danh sách kênh chính thức của các nhà mạng chuẩn hóa thông tin thuê bao

Danh sách kênh chính thức của các nhà mạng chuẩn hóa thông tin thuê bao

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa công bố danh sách kênh chính thức của các nhà mạng về chuẩn hóa thông tin thuê bao.
Đóng tạm thời sân bay Điện Biên trong 8 tháng, bắt đầu từ ngày 15/4

Đóng tạm thời sân bay Điện Biên trong 8 tháng, bắt đầu từ ngày 15/4

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định về việc đóng cửa tạm thời Sân bay Điện Biên trong 8 tháng, từ ngày 15/4 để thi công mở rộng sân bay này.
Dự báo thời tiết ngày 22/3/2023: Miền Bắc nắng nóng, Hà Nội nhiệt độ  tăng trên 36 độ C

Dự báo thời tiết ngày 22/3/2023: Miền Bắc nắng nóng, Hà Nội nhiệt độ tăng trên 36 độ C

Dự báo thời tiết ngày 22/3, nắng nóng mở rộng tại khu vực các tỉnh miền Bắc, nhiệt độ tăng cao, Hà Nội nhiệt độ tăng trên 36 độ C.
Dự kiến cải tạo 7 ga đường sắt phía Bắc vào tháng 4/2023

Dự kiến cải tạo 7 ga đường sắt phía Bắc vào tháng 4/2023

Cục Quản lý đầu tư xây dựng cho biết, dự án cải tạo các ga trên tuyến đường sắt phía Bắc đang tiến hành lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công vào tháng 4/2023.
Hà Nội có 17 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động

Hà Nội có 17 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đến thời điểm ngày 21/3, thành phố Hà Nội có 17 đơn vị đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động.
Xây dựng Tuyên Quang trở thành trung tâm sản xuất chế biến gỗ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Xây dựng Tuyên Quang trở thành trung tâm sản xuất chế biến gỗ của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Ngày 21/3, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (Chỉ thị số 13-CT/TW).
17 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân

17 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân

Tính đến ngày 15/3/2023, cả nước có 17 triệu lượt tra cứu thành công thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chíp.
Thêm 19 kiểm định viên quân sự hỗ trợ trung tâm đăng kiểm phía Nam

Thêm 19 kiểm định viên quân sự hỗ trợ trung tâm đăng kiểm phía Nam

Chiều 21/3, thêm 19 kiểm định viên quân sự được điều động đến 8 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai để hỗ trợ đăng kiểm.
Đoàn Thanh niên tiên phong trong lao động, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia

Đoàn Thanh niên tiên phong trong lao động, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Trung ương Đoàn Thanh niên lựa chọn chủ đề công tác năm 2023 và chủ đề Tháng Thanh niên gắn với “chuyển đổi số”.
Tát đìa, bắt được cặp cá lóc "khủng" gần 7kg/ 1 con

Tát đìa, bắt được cặp cá lóc "khủng" gần 7kg/ 1 con

Chiều 21/3, ông Trần Văn Ngọc (P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ) mang từ tỉnh Hậu Giang về cặp cá lóc khủng khiến nhiều người phải trầm trồ, kinh ngạc.
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bố trí nhân sự, ngân sách làm công tác truyền thông chính sách

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bố trí nhân sự, ngân sách làm công tác truyền thông chính sách

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo bố trí cán bộ phụ trách công tác truyền thông chính sách ở bộ, ngành, địa phương; Bộ Tài chính bố trí ngân sách cho công tác này.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động