Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 02/03/2021 02:49

Chung sức cùng thúc đẩy thị trường trái phiếu Chính phủ

11:01 | 01/11/2020
Các chủ thể tham gia thị trường trái phiếu Chính phủ (TPCP) từ cơ quan quản lý, tổ chức phát hành đến tổ chức vận hành thị trường…, cần phải tiếp tục chung tay nỗ lực thúc đẩy thị trường trái phiếu Việt Nam phát triển hơn. Đó là đề nghị của ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), tại Hội nghị Thành viên thị trường TPCP quý 4/2020, do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tổ chức ngày 31/10/2020.

Báo cáo của HNX cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2020, trên thị trường trái phiếu Chính phủ sơ cấp, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 260.116 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua đấu thầu tại HNX, tăng 17,8% so với cả năm 2019, đã đạt 100% kế hoạch năm 2020; lãi suất phát hành bình quân đạt 2,92%/năm, giảm 37% so với năm 2019…

Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, HNX cho biết, tính đến cuối tháng 10/2020, quy mô niêm yết đạt 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2019; kỳ hạn niêm yết bình quân được kéo dài tới 8,93 năm, tăng 8% so với năm 2019; giá trị giao dịch bình quân đạt 9.600 tỷ đồng/phiên, tăng 6,4% so với năm 2019; giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trên 3.000 tỷ đồng; tỷ trọng giao dịch repo có xu hướng giảm và đạt dưới 50% tổng giá trị giao dịch; các ngân hàng thương mại vẫn là chủ thể giao dịch chính, chiếm 82,5%, khối bảo hiểm giao dịch chỉ chiếm 2,74% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Theo đại diện Kho bạc Nhà nước, dù dịch Covid-19 tác động đã khiến Chính phủ phải thực thi các gói hỗ trợ doanh nghiệp, người dân như giãn, hoãn thuế, đẩy mạnh chi an sinh xã hội và đầu tư công tạo đà cho tăng trưởng kinh tế, đã dẫn đến nhu cầu vốn cho cân đối ngân sách tăng cao, trong khi thị trường tài chính và tiền tệ biến động mạnh một số thời điểm thanh khoản kém khiến việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong 10 tháng năm 2020, KBNN vẫn huy động được 260.116 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, tăng 17,8% so với cả năm 2019, đã hoàn thành 100% kế hoạch năm 2020.

3137-tpcp-copy
KBNN, HNX, VSD và Ngân hàng Chính sách Xã hội ký kết biên bản phối hợp

Đánh giá thị trường trái phiếu Chính phủ 10 tháng đầu năm, ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBCKNN, cho rằng: ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã khiến tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 2,12%, là mức thấp nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011 - 2020. Mặc dù vậy, thị trường trái phiếu Chính phủ vẫn phát triển ổn định cả ở thị trường sơ cấp và thứ cấp. Để thị trường trái phiếu Chính phủ tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, tăng trưởng…, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên toàn cầu, theo ông Phạm Hồng Sơn, tất cả các chủ thể tham gia thị trường từ cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức phát hành đến tổ chức vận hành thị trường…, cần phải tiếp tục chung tay góp sức, nỗ lực thực hiện các giải pháp thiết thực, phù hợp để thúc đẩy thị trường trái phiếu phát triển hiệu quả hơn trong 2 tháng cuối năm và năm 2021.

Tại hội nghị, phía KBNN cho biết, tới đây sẽ tiếp tục duy trì các giải pháp đã thực hiện của năm 2020 nhằm huy động vốn đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước. Kỳ hạn danh mục bình quân sẽ được duy trì ở mức 7-8 năm theo lộ trình phát triển thị trường trái phiếu đến năm 2030. KBNN sẽ tập trung phát hành trái phiếu Chính phủ trả lãi cuối kỳ, phát hành linh hoạt trái phiếu long/short coupon. Tiếp tục phát hành bổ sung vào các mã trái phiếu Chính phủ đang lưu hành để tăng quy mô, giảm số lượng, duy trì từ 15.000 - 18.000 tỷ đồng/mã trái phiếu, hướng tới 1 tỷ USD; tiếp tục thực hiện hoán đổi trái phiếu Chính phủ nhằm giảm đỉnh nợ, giảm rủi ro thanh khoản cho NSNN, giảm mã nhỏ lẻ, tăng thanh khoản cho trái phiếu Chính phủ ... Hiện KBNN đang hoàn thiện để trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ , dự kiến thực hiện từ đầu năm 2021.

Ông Nguyễn Như Quỳnh - Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành HNX, khẳng định: thời gian tới HNX sẽ triển khai nghiệp vụ đấu thầu mua lại, hoán đổi trái phiếu, phát hành trái phiếu có lãi suất thả nổi và nghiệp vụ phát hành trái phiếu đảm bảo thanh khoản cho các nhà tạo lập thị trường. Trên thị trường trái phiếu Chính phủ thứ cấp, HNX sẽ hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin để hỗ trợ các hoạt động giao dịch, trong đó ưu tiên hoàn thành các hoạt động kết nối thanh toán với hạ tầng thanh toán mới của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD); tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai giao dịch “bán kết hợp mua lại trái phiếu” và “vay trái phiếu”; nghiên cứu hình thức giao dịch khớp lệnh theo lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Ông Dương Văn Thanh - Tổng Giám đốc VSD, cũng cho biết: trong năm 2021, VSD sẽ chuẩn bị sẵn sàng hệ thống và pháp lý để đáp ứng việc bù trừ và thanh toán cho các giao dịch của sản phẩm “hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ” kỳ hạn 10 năm; hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin về đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán trái phiếu Chính phủ theo hướng giảm thiểu thủ tục hành chính, rút ngắn hơn thời gian phát hành, niêm yết và giao dịch; triển khai các giải pháp cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thực hiện lộ trình phát triển thị trường trái phiếu đến năm 2030 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Tại hội nghị, KBNN, HNX, VSD và Ngân hàng Chính sách Xã hội đã ký kết biên bản phối hợp thực hiện đấu thầu, niêm yết, đăng ký, lưu ký và thanh toán trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách xã hội phát hành. Thỏa thuận này là nhằm thúc đẩy và hỗ trợ Ngân hàng Chính sách xã hội trong công tác phát hành trái phiếu Chính phủ, với mục tiêu tăng khối lượng phát hành, tạo thêm nguồn cung để thúc đẩy thanh khoản trên thị trường trái phiếu Chính phủ.

Ngọc Quỳnh