Chú trọng nâng cao chất lượng kiểm toán hoạt động

Trong năm 2024, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tiếp tục đẩy mạnh kiểm toán hoạt động (KTHĐ), tập trung vào các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.
KTNN Việt Nam: Đóng góp tích cực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm đối với các hoạt động của ASOSAI Tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán chuyên đề

Xuất phát từ vai trò ngày càng quan trọng của loại hình kiểm toán này, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các đơn vị kiểm toán tiếp tục tăng cường số cuộc KTHĐ, đi đôi với việc nâng cao chất lượng kiểm toán.

Chú trọng nâng cao chất lượng kiểm toán hoạt động
Đoàn kiểm toán "Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La" làm việc tại hiện trường. Ảnh: N.Lộc

Còn nhiều thách thức khi tiến hành KTHĐ

Theo chân đoàn kiểm toán của KTNN khu vực VII khi thực hiện cuộc KTHĐ “Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La” tại tỉnh Sơn La dịp tháng 7 vừa qua, chúng tôi đã ghi nhận những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện kiểm toán, cũng như những nỗ lực của đoàn kiểm toán.

Theo Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực VII Nguyễn Huy Sáng - Trưởng đoàn kiểm toán, khác với các cuộc kiểm toán tập trung xác nhận tính đúng đắn, trung thực của các thông tin tài chính ngân sách địa phương, báo cáo quyết toán dự án đầu tư hoàn thành…, cuộc KTHĐ lần này tập trung đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, trong việc thực hiện Đề án.

Nêu cụ thể, Phó Trưởng Đoàn Kiểm toán Nguyễn Quang Hợp cho biết, để đạt được mục tiêu đề ra, ngoài việc xem xét hồ sơ, báo cáo liên quan đến Đề án từ nhiều thời kỳ trước, đoàn kiểm toán còn phải trực tiếp đến địa bàn, làm việc với cơ quan chức năng và trao đổi với người dân để có thêm thông tin, từ đó đưa ra đánh giá xác đáng, trung thực.

Chú trọng nâng cao chất lượng kiểm toán hoạt động
Ông Nguyễn Quang Hợp. Ảnh: N.Lộc

KTHĐ là loại hình kiểm toán còn mới và khó. Khi áp dụng loại hình này với cuộc kiểm toán vừa qua, đoàn kiểm toán đã vận dụng tối đa hiểu biết, kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời thực hiện theo đúng kế hoạch, hướng dẫn để hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm toán với những kết luận, kiến nghị đưa ra xác đáng, được đơn vị đồng thuận, đánh giá cao.

Ông Nguyễn Quang Hợp (KTNN khu vực VII)

Đây chỉ là một trong nhiều cuộc KTHĐ mà các đơn vị kiểm toán thuộc KTNN đã thực hiện thời gian qua. Thực hiện chiến lược phát triển KTNN qua từng thời kỳ, KTNN ngày càng chú trọng đến các nội dung, lĩnh vực kiểm toán mới, trong đó có KTHĐ với số lượng cuộc kiểm toán tăng dần qua các năm. Các cuộc KTHĐ cơ bản đã được tổ chức, thực hiện đúng quy trình, thủ tục. Kết quả kiểm toán góp phần không nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm giải trình và tính minh bạch của các cơ quan nhà nước, gia tăng lợi ích xã hội.

Theo Vụ Tổng hợp, kết quả của một số cuộc KTHĐ đã chỉ ra được những bất cập, hạn chế của hệ thống quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong một số lĩnh vực chuyên môn sâu; đưa ra các đánh giá tương đối toàn diện; phân tích được nguyên nhân cụ thể và đánh giá được tác động của những hạn chế, làm căn cứ để đưa ra được các kết luận rõ ràng và các kiến nghị khả thi.

Các ý kiến cũng cho rằng, năng lực KTHĐ trong những năm qua dù đã từng bước được nâng cao, song trước những yêu cầu mới đặt ra cho KTHĐ, đòi hỏi loại hình kiểm toán này cần tiếp tục được đổi mới hơn nữa.

Từng tổ chức thành công nhiều cuộc KTHĐ, KTNN khu vực V cho biết, đến nay, đây vẫn là loại hình kiểm toán chưa thực sự phổ biến. Trong đó, chất lượng nguồn nhân lực và khó khăn trong xây dựng tiêu chí kiểm toán vẫn là thách thức lớn khi tiến hành KTHĐ.

Theo Phó Kiểm toán trưởng KTNN khu vực V Lại Xuân Nghị, trong bối cảnh KTNN ngày càng chú trọng đến KTHĐ các lĩnh vực mới, phức tạp, việc xác định tiêu chí cho KTHĐ trở nên khó khăn hơn. “Điển hình như đối với kiểm toán môi trường - một lĩnh vực kiểm toán khó, nên khi áp dụng KTHĐ để đánh giá tính hiệu quả, thì việc xác định tiêu chí kiểm toán càng khó khăn hơn, do việc xác định các dấu hiệu, bằng chứng chứng minh vi phạm môi trường rất khó khăn” - ông Nghị nêu.

Đánh giá về vấn đề này, PGS,TS. Nguyễn Hữu Ánh (Trường Đại học Kinh tế quốc dân) cho biết, tiêu chí kiểm toán quyết định đến việc có thực hiện và thực hiện thành công được cuộc KTHĐ hay không. Bởi, nếu thiếu hoặc tiêu chí kiểm toán không đảm bảo, kiểm toán viên sẽ không có cơ sở để so sánh với thực tế của hoạt động được kiểm toán để đưa ra các phát hiện, đánh giá và kiến nghị kiểm toán. Tuy nhiên, theo ông Ánh, “khó khăn trong việc thiết lập hệ thống tiêu chí kiểm toán không chỉ đối với Việt Nam, mà là thực trạng chung tại nhiều cơ quan kiểm toán trên thế giới”.

Nâng cao chất lượng kiểm toán hoạt động

Để nâng cao chất lượng kiểm toán, các ý kiến cho rằng, KTNN cần tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ việc hoàn thiện quy định, hướng dẫn về KTHĐ, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin về đối tượng kiểm toán...

Đặc biệt, KTNN cần chú trọng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ kiểm toán viên. Điều này xuất phát từ đặc thù KTHĐ gắn với nhiều lĩnh vực, cũng như tiêu chí kiểm toán tương đối phức tạp, không có quy chuẩn nên có nhiều trường hợp, kiểm toán viên phải vận dụng kiến thức, kinh nghiệm của mình để đưa ra đánh giá phù hợp.

Theo đó, các ý kiến cho rằng, KTNN cần tiếp tục chú trọng đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ phát triển KTHĐ. Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương Bùi Anh Tuấn cho rằng, KTNN cần tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm kiểm toán quốc tế, cử cán bộ đi đào tạo ở nước ngoài, tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm KTHĐ để nghiên cứu áp dụng vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, để tăng cường đội ngũ kiểm toán viên có năng lực, kinh nghiệm, KTNN cần tuyển dụng cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn ở các lĩnh vực khác nhau; đồng thời thường xuyên tổ chức bồi dưỡng về KTHĐ. Trong tổ chức kiểm toán, các đơn vị chủ trì thực hiện cuộc KTHĐ cần bố trí các kiểm toán viên có năng lực, kinh nghiệm để tham gia kiểm toán...

Chú trọng nâng cao chất lượng kiểm toán hoạt động
KTNN cần tiếp tục chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực KTHĐ cho kiểm toán viên. Ảnh: N.Lộc

Nhấn mạnh thông tin đầu vào vô cùng quan trọng đối với hoạt động kiểm toán, đặc biệt là KTHĐ, các ý kiến cho rằng, KTNN cần phải thiết lập tốt mối quan hệ với các cơ quan của Quốc hội, của Chính phủ, các đơn vị được kiểm toán để tạo ra môi trường thông tin phục vụ KTHĐ.

Đặc biệt đối với KTHĐ, việc đảm bảo tiêu chí kiểm toán đóng vai trò quan trọng đối với chất lượng kiểm toán, các ý kiến cho rằng, KTNN cần tiếp tục hoàn thiện quy định về xây dựng, phát triển tiêu chí kiểm toán từ khâu lựa chọn chủ đề, lập kế hoạch kiểm toán đến khâu thực hiện kiểm toán.

Theo PGS,TS. Đinh Thế Hùng - Phó Viện trưởng Viện Kế toán - Kiểm toán, đối với KTHĐ, KTNN tập trung vào việc đánh giá về tính kinh tế, tính hợp lý, tính tiết kiệm và về hiệu quả hoạt động của Nhà nước.

Để thực hiện tốt mục tiêu này, kiểm toán viên phải bao quát được toàn bộ hoạt động kinh tế của cơ quan nhà nước được kiểm toán về tính kinh tế của hoạt động đó. KTNN cần tập trung vào một số lĩnh vực đang được nhiều sự quan tâm như kiểm toán môi trường, kiểm toán về các mục tiêu kinh tế, kiểm toán nợ công… để áp dụng KTHĐ nhằm đánh giá toàn diện các vấn đề này.

Phát triển đa dạng hóa các nội dung kiểm toán, từng bước tăng cường các cuộc KTHĐ và các nội dung, lĩnh vực kiểm toán mới; phấn đấu đến năm 2025 thực hiện kiểm toán các nội dung này đạt khoảng 30% và đến năm 2030 đạt từ 40% trở lên số lượng các cuộc kiểm toán hằng năm.

Chiến lược phát triển KTNN đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030)

Theo baokiemtoan.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Kiểm toán nhà nước

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Tĩnh: Cháy lớn trong đêm, ki-ốt kinh doanh vàng mã bị thiêu rụi

Hà Tĩnh: Cháy lớn trong đêm, ki-ốt kinh doanh vàng mã bị thiêu rụi

Một ki-ốt kinh doanh vàng mã và hoa quả tại thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã bốc cháy dữ dội trong đêm.
Nguồn thu từ xổ số sẽ ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế

Nguồn thu từ xổ số sẽ ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế

Theo dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách của Bộ Tài chính, nguồn thu từ xổ số được ưu tiên đầu tư lĩnh vực giáo dục và y tế.
Người dân TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam mua pháo hoa Z121 ở đâu?

Người dân TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam mua pháo hoa Z121 ở đâu?

Người dân TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam muốn mua pháo hoa Z121 sử dụng vào dịp Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn có thế đến những địa chỉ sau.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tàu cá và thuyền trưởng bị phạt gần 1,4 tỷ đồng

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tàu cá và thuyền trưởng bị phạt gần 1,4 tỷ đồng

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa quyết định xử phạt chủ tàu và thuyền trưởng tàu cá BV-96768-TS số tiền 1 tỷ 366,5 triệu đồng.
Cách kiểm tra chất lượng không khí và bảo vệ gia đình khỏi ô nhiễm

Cách kiểm tra chất lượng không khí và bảo vệ gia đình khỏi ô nhiễm

Nên thường xuyên kiểm tra chất lượng không khí và bảo vệ gia đình khỏi ô nhiễm, khi ứng dụng IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí thứ 2 thế giới.

Tin cùng chuyên mục

Những nguyên nhân khiến ô nhiễm không khí ở Hà Nội cao thứ 3 thế giới?

Những nguyên nhân khiến ô nhiễm không khí ở Hà Nội cao thứ 3 thế giới?

Một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội xếp thứ 3 thế giới do khói thải ô tô, xe máy, công trình xây dựng, đốt rác thải, rơm rạ...
Hướng dẫn thủ tục thay đổi màu sơn xe máy, xe ô tô theo quy định mới nhất 2023

Hướng dẫn thủ tục thay đổi màu sơn xe máy, xe ô tô theo quy định mới nhất 2023

Khi muốn thay đổi màu sơn mới, chủ xe cần làm thủ tục đổi màu sơn xe máy, ô tô theo đúng quy định tại cơ quan Cảnh sát giao thông địa phương.
Về nơi đầu tiên ở Hòa Bình xuất khẩu bưởi Diễn sang trời Âu

Về nơi đầu tiên ở Hòa Bình xuất khẩu bưởi Diễn sang trời Âu

Xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy nơi có diện tích trồng bưởi lớn là địa phương đầu tiên ở Hòa Bình xuất khẩu 11 tấn bưởi Diễn sang Vương quốc Anh.
Cần Thơ phát triển du lịch sinh thái mang đậm bản sắc vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Cần Thơ phát triển du lịch sinh thái mang đậm bản sắc vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Theo quy hoạch, TP. Cần Thơ sẽ trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Điều bất ngờ về Ngày Quốc tế Ôm tự do 4/12

Điều bất ngờ về Ngày Quốc tế Ôm tự do 4/12

Ngày 4/12 hàng năm được chọn là Ngày quốc tế Ôm tự do. Đây là dịp để mỗi người thể hiện tình yêu thương với những người xung quanh thông qua một cái ôm.
Đen Vâu: "Bữa ăn không chỉ là bữa ăn mà còn là động lực để các em tới trường"

Đen Vâu: "Bữa ăn không chỉ là bữa ăn mà còn là động lực để các em tới trường"

Đen Vâu chia sẻ, chúng ta thật may mắn khi sống trong một môi trường ổn định, hạnh phúc, vì thế hãy đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn.
Pháo hoa Z121 liệu đã chinh phục được người chơi?

Pháo hoa Z121 liệu đã chinh phục được người chơi?

Pháo hoa Z121 được quảng cáo cải tiến hơn so với năm ngoái, tuy nhiên sau khi mua hàng và trải nghiệm thử, nhiều khách hàng đã chê sản phẩm đắt và không đẹp.
Thời tiết hôm nay 4/12/2023: Bắc Bộ tăng nhiệt, Trung Bộ giảm lượng mưa

Thời tiết hôm nay 4/12/2023: Bắc Bộ tăng nhiệt, Trung Bộ giảm lượng mưa

Dự báo thời tiết hôm nay 4/12/2023: Không khí lạnh có xu hướng suy yếu khi mức nhiệt Bắc Bộ tăng nhẹ; Trung Bộ lượng mưa giảm.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 4/12/2023: Dự báo có sóng lớn, gió mạnh và mưa dông trên biển

Dự báo thời tiết biển hôm nay 4/12/2023: Dự báo có sóng lớn, gió mạnh và mưa dông trên biển

Thời tiết biển hôm nay 4/12, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 4/11/2023: Hà Nội mưa nhỏ, sương mù và rét

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 4/11/2023: Hà Nội mưa nhỏ, sương mù và rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 4/11/2023, Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời rét.
TP. Hồ Chí Minh: 198 doanh nghiệp nợ thuế 8.080 tỷ đồng, có nhiều "ông lớn" bất động sản

TP. Hồ Chí Minh: 198 doanh nghiệp nợ thuế 8.080 tỷ đồng, có nhiều "ông lớn" bất động sản

Tính đến 30/10, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 198 doanh nghiệp nợ thuế, tổng số tiền là 8.080 tỷ đồng, đa phần là các "ông lớn" trong lĩnh vực bất động sản.
Chi tiết giá pháo hoa Z121 người dân có thể sử dụng trong dịp Tết

Chi tiết giá pháo hoa Z121 người dân có thể sử dụng trong dịp Tết

Thời điểm này, nhiều người quan tâm giá bán pháo hoa Z121 bao nhiêu và những loại pháo hoa nào được sử dụng dịp Tết 2024?
Thời tiết miền Bắc tuần tới sẽ diễn biến ra sao?

Thời tiết miền Bắc tuần tới sẽ diễn biến ra sao?

Dự báo thời tiết những ngày tới, miền Bắc sẽ tăng nhiệt, ban ngày có nắng, trời chỉ còn rét về đêm và sáng trong khi mưa lớn ở Trung bộ giảm dần.
Ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trúng cử Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

Ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trúng cử Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

Ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trúng cử Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tiền thưởng Tết 2024 có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?

Tiền thưởng Tết 2024 có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?

Thời điểm cuối năm, bên cạnh niềm mong mỏi về số tiền thưởng Tết, không ít người lao động thắc mắc số tiền này có phải tính thuế thu nhập cá nhân hay không?
Hà Nội: Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của 6 đơn vị

Hà Nội: Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của 6 đơn vị

Qua công tác rà soát, hàng loạt các đơn vị không kinh doanh vận tải trong giấy phép quy định đã bị Sở Giao thông vận tải Hà Nội thu hồi phù hiệu.
Hà Nội: Tạm ngừng dịch vụ gần 1.000 thuê bao di động vi phạm

Hà Nội: Tạm ngừng dịch vụ gần 1.000 thuê bao di động vi phạm

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã đề nghị doanh nghiệp viễn thông tạm dừng cung cấp dịch vụ hai chiều với gần 1.000 số điện thoại vi phạm.
Trà sữa đất nung hot nhất mùa đông Hà Nội, khách xếp hàng cả tiếng để

Trà sữa đất nung hot nhất mùa đông Hà Nội, khách xếp hàng cả tiếng để 'đu trend'

Nhiều người ở Hà Nội sẵn sàng chờ 30 phút đến 1 tiếng để thưởng thức món trà sữa đất nung hot trên mạng xã hội.
Đề xuất lao động nữ được nghỉ hưu sớm so với lộ trình tuổi quy định

Đề xuất lao động nữ được nghỉ hưu sớm so với lộ trình tuổi quy định

Nêu ý kiến tại Đại hội, Công đoàn Dệt May Việt Nam đề xuất lao động nữ được nghỉ hưu sớm so với lộ trình tuổi quy định nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023

Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu bao phủ chính sách năm 2023, nhất là bao phủ về bảo hiểm y tế.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động