Chủ tịch Quốc hội yêu cầu giám sát phát triển năng lượng cần tập trung những vấn đề gì?

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và các báo cáo giám sát về phát triển năng lượng. Chủ tịch Quốc hội lưu ý gì?
Cần có chính sách tổng thể để phát triển năng lượng Việt Nam bền vững Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An: Việt Nam ưu tiên phát triển năng lượng sạch Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch giám sát chính sách năng lượng giai đoạn 2016-2021

Tập trung vào các phân ngành năng lượng để đảm bảo tính toàn diện

Sáng 24/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”.

Chủ tịch Quốc hội: Quan trọng bảo đảm an ninh và tính bền vững trong phát triển năng lượng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp

Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, nội dung phát triển năng lượng rất rộng lớn, liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Đoàn giám sát đã lựa chọn và đề xuất 6 nhóm vấn đề nổi bật trong lĩnh vực năng lượng hiện nay để tập trung giám sát và xây dựng báo cáo. Mỗi nội dung sẽ có các yêu cầu cụ thể, chi tiết đối với từng đối tượng giám sát, theo tất cả các phân ngành năng lượng.

Cụ thể: Thứ nhất, về cung cầu và an ninh năng lượng: Khả năng cung cấp, nhập khẩu năng lượng; thị trường năng lượng, các vấn đề kinh tế, tài chính năng lượng; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Thứ hai, về quy hoạch tổng thể và quy hoạch các phân ngành năng lượng: Tổng thể quy hoạch phát triển năng lượng, sự phối hợp, liên kết giữa các quy hoạch và đánh giá cụ thể đối với từng quy hoạch: Quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng quốc gia, Quy hoạch điện, Quy hoạch than, Quy hoạch dầu khí.

Thứ ba, về bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính: Tác động của quá trình phát triển năng lượng đến môi trường sinh thái, phát thải khí nhà kính, quy chuẩn, tiêu chuẩn phát thải, khả năng đáp ứng mục tiêu trung hoà carbon trong thời gian tới, các giải pháp đã đạt được và khả năng đạt được các mục tiêu phát thải vào năm 2050 của Việt Nam theo cam kết tại Hội nghị COP26.

Thứ tư, về khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành năng lượng: Tình hình thu hút đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển ngành cơ khí năng lượng; nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; công tác đào tạo, sử dụng nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Thứ năm, về quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng: Mô hình tổ chức quản lý nhà nước; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan; tình hình đội ngũ cán bộ; công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm.

Thứ sáu, về một số nội dung khác: Hợp tác quốc tế, các vấn đề xã hội, quốc phòng, an ninh liên quan đến phát triển năng lượng; xử lý các dự án năng lượng chậm tiến độ, gặp khó khăn, vướng mắc.

Góp ý vào kế hoạch giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đồng tình, nội dung phát triển năng lượng rất rộng lớn, liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và đối ngoại, hợp tác quốc tế, bao gồm nhiều ngành kinh tế lớn như điện, than, dầu nên cần phát triển hài hoà chứ không nên tập trung vào một lĩnh vực.

Theo ông Vũ Hồng Thanh, quá trình giám sát đã tập trung vào một số vấn đề đang được dư luận rất quan tâm như việc phát triển năng lượng tái tạo; chính sách đối với ngành than, cần có điều hành chính sách xuất nhập khẩu mặt hàng này như thế nào cho phù hợp để hoạt động đầu tư cho sản xuất, kinh doanh được thuận lợi.

Đánh giá việc ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển năng lượng

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển cho rằng, trong lĩnh vực năng lượng, điện là lĩnh vực quan trọng nhưng cũng cần tập trung vào các lĩnh vực phân ngành năng lượng khác để đảm bảo tính toàn diện hơn.

Về 6 nhóm vấn đề giám sát, ông Hiển cho rằng, có hai vấn đề rất trọng tâm trong giám sát về thực hiện chính sách pháp luật về năng lượng. Theo đó, vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đây là vấn đề trọng tâm nhất. Trong vấn đề này gồm cả xem xét những vấn đề về giá năng lượng - đây là vấn đề có tính nền tảng được nhân dân và xã hội rất quan tâm.

Bên cạnh đó, theo ông Hiển cần tập trung vào vấn đề trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu năng lượng, gắn với phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới và gắn với phát triển hạ tầng năng lượng bền vững và các cam kết giảm lượng phát thải khí nhà kính đến năm 2030.

“Về an ninh năng lượng cũng nên xem xét mở rộng hơn nội hàm. Bởi một trong những nhóm nội dung cần quan tâm là việc liên quan đến tình hình đầu tư phát triển các dự án điện. Đây là vấn đề cần phải tập trung thêm” - ông Hiển kiến nghị.

Ông Đặng Thế Vinh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho hay, về đề cương báo cáo kết quả giám sát thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021, trong phần đánh giá, đề nghị bổ sung các văn bản, các vướng mắc hiện nay trong việc thực hiện phát triển năng lượng.

Bên cạnh đó, đề nghị bổ sung đánh giá việc điều chỉnh quy hoạch trong phân ngành năng lượng sẽ ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng như thế nào? Đồng thời, đề nghị bổ sung các nội dung về các giải pháp bảo vệ môi trường khi các nhà máy năng lượng dừng hoạt động.

Về đề cương báo cáo các đối tượng chịu giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật phát triển năng lượng, ông Đặng Thế Vinh đề nghị bổ sung đánh giá việc ban hành chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển năng lượng; bổ sung tồn tại, hạn chế đối với cơ chế khuyến khích năng lượng nhưng chưa phù hợp với luật, pháp lệnh hiện nay như Luật Điện lực, Luật Giá….

Ngoài ra, đề nghị bổ sung công tác chỉ đạo việc thực hiện cơ chế, chính sách phát triển đối với các tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực năng lượng, đồng thời, đánh giá việc thực hiện các chỉ đạo của cơ quan quản lý đối với phát triển năng lượng; đánh giá hiệu quả việc ban hành văn bản của các tập đoàn, tổng công ty đã tháo gỡ cho quá trình thực hiện chính sách phát triển năng lượng như thế nào trong bối cảnh nhu cầu về điện tăng cao…

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đánh giá cao công tác chuẩn bị của tổ giúp việc Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021”, nhưng lưu ý, Đoàn giám sát phải tập trung vào một số vấn như: Vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng trong điều kiện hiện nay như thế nào?

"Có cần xem xét điều chỉnh chính sách hay không, vì mỗi thời kỳ đều có “sứ mệnh riêng”. Việc thực hiện chuyển đổi năng lượng phải tập trung các vấn đề về đảm bảo an ninh năng lượng, mỗi thời kỳ có thay đổi riêng phải có điều chỉnh phù hợp" - Chủ tịch Quốc hội nêu.

Vấn đề thứ hai là chuyển đổi năng lượng liên quan đến biến đổi khí hậu, bảo vệ mội trường. Về chuyển đổi năng lượng cơ hội nhiều nhưng thách thức rủi ro cũng lớn làm sao tận dụng được cơ hội, khắc phục được rủi ro.

Câu chuyện chuyển đổi năng lượng liên quan đến điện, liên quan đến năng lượng tái tạo và những vấn đề liên quan đến quy hoạch điện VII điều chỉnh và quy hoạch điện VIII.

Vấn đề thứ ba là chính sách năng lượng, ở nước ta phải tạo ra một thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Cụ thể chính sách liên quan đến phát triển, khuyến khích thu hút đầu tư trong phát triển năng lượng, bao gồm có cả vấn đề giá và phí.

Một lĩnh vực quan trọng nữa là chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển năng lượng, xem vấn đề trọng tâm là tập trung xem xét và rà soát vào vấn đề gì? Ngoài ra, chính sách huy động, quản lý các nguồn lực để đầu tư hạ tầng trong phát triển năng lượng được triển khai ra sao, các thành phần kinh tế tư nhân khuyến khích như thế nào?...

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý làm rõ thêm về chính sách tiết kiệm năng lượng, khắc phục nguồn cung năng lượng cho sản xuất và tiêu dùng; vấn đề thị trường năng lượng cạnh tranh, chính sách mua bán điện trực tiếp còn đang vướng mắc… “Quan trọng là vừa bảo đảm an ninh và tính bền vững trong phát triển năng lượng” - Chủ tịch Quốc hội nói.

Quỳnh Nga - Lan Anh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Chủ tịch Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hàng triệu đoàn viên công đoàn, người lao động cả nước hướng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hàng triệu đoàn viên công đoàn, người lao động cả nước hướng về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Sáng nay 1/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã chính thức khai mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất tin, bài báo chí

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất tin, bài báo chí

Ngày 01/12/2023, tại Lâm Đồng, Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp cùng Vinamilk tổ chức chương trình tập huấn cho lãnh đạo các cơ quan báo chí.
Khai mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khai mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng ngày 1/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khai mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Việt Nam tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao, có kinh nghiệm quản lý, trong đó có doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tư, kinh doanh.
Các nước tiểu vùng sông Mê Kông nỗ lực đối phó ô nhiễm khói mù xuyên biên giới

Các nước tiểu vùng sông Mê Kông nỗ lực đối phó ô nhiễm khói mù xuyên biên giới

Bộ NN&PTNT chủ trì tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước tiểu vùng sông Mê Kông thực hiện Hiệp định ASEAN về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới lần thứ 12.

Tin cùng chuyên mục

Tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số báo chí, xuất bản – Lý luận và thực tiễn

Tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức Hội thảo Chuyển đổi số báo chí, xuất bản – Lý luận và thực tiễn

Ngày 30/11/2023, tại Thái Bình đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Chuyển đổi số báo chí, xuất bản – Lý luận và thực tiễn”.
Sớm nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ lên 4 tỷ USD

Sớm nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ lên 4 tỷ USD

Ngày 29/11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Chính phủ đã hội đàm với Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz.
Giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6/2024: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6/2024: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV, Quốc hội đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 1/1/2024 đến hết ngày 30/6/2024.
Nồng độ cồn bằng 0: Các cơ quan báo chí tuyên truyền để thay đổi nhận thức, người dân ủng hộ

Nồng độ cồn bằng 0: Các cơ quan báo chí tuyên truyền để thay đổi nhận thức, người dân ủng hộ

Về quy định "nồng độ cồn bằng 0", Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền để thay đổi nhận thức, người dân ủng hộ.
Quốc hội đang xin ý kiến tổ chức kỳ họp bất thường vào tháng 1/2024

Quốc hội đang xin ý kiến tổ chức kỳ họp bất thường vào tháng 1/2024

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, đang xin ý kiến cấp có thẩm quyền về việc tổ chức Kỳ họp bất thường vào tháng 1/2024 để xem xét một số nội dung quan trọng.
Chủ tịch Quốc hội: Tăng trưởng kinh tế dần được phục hồi theo hướng tích cực hơn

Chủ tịch Quốc hội: Tăng trưởng kinh tế dần được phục hồi theo hướng tích cực hơn

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tăng trưởng kinh tế dần được phục hồi theo hướng ngày một tích cực hơn, dự báo cả năm GDP tăng trên 5%.
Hình thành chuỗi liên kết ngành, nâng cao giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp

Hình thành chuỗi liên kết ngành, nâng cao giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp

Triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển loại hình khu công nghiệp mới, nhằm hình thành chuỗi liên kết ngành, nâng cao giá trị gia tăng sản xuất công nghiệp.
Thổ Nhĩ Kỳ - cầu nối để hàng Việt tiếp cận thị trường EU, Trung Đông

Thổ Nhĩ Kỳ - cầu nối để hàng Việt tiếp cận thị trường EU, Trung Đông

Thổ Nhĩ Kỳ là cầu nối cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường EU và Trung Đông, trong khi Việt Nam là cửa ngõ cho doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ chạm tới ASEAN.
Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thông qua 7 Luật và 9 Nghị quyết

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thông qua 7 Luật và 9 Nghị quyết

Báo cáo tại phiên Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Tổng thư ký Bùi Văn Cường cho biết, Quốc hội đã thông qua 07 Luật và 09 Nghị quyết.
Đâu là nguyên nhân khiến CPI tháng 11/2023 tăng 0,25%?

Đâu là nguyên nhân khiến CPI tháng 11/2023 tăng 0,25%?

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2023 tăng 0,25% so với tháng trước và tăng 3,46% so với tháng 12/2022.
Quốc hội đồng ý chuyển vốn của các Chương trình MTQG  chưa giải ngân hết sang năm 2024

Quốc hội đồng ý chuyển vốn của các Chương trình MTQG chưa giải ngân hết sang năm 2024

Theo đó, nguồn vốn của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia chưa thực hiện giải ngân hết trong năm 2023 được Quốc hội đồng ý chuyển sang năm 2024.
Đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính

Đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nội dung về cải cách hành chính

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 489/TB-VPCP kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ 6 ngày 14/11/2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới Ankara, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới Ankara, bắt đầu thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Tối ngày 28/11 giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân và Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay Quốc tế Esenboga Thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ.
Chính phủ sẽ thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu

Chính phủ sẽ thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu

Quốc hội giao Chính phủ trong năm 2024 xây dựng dự thảo Nghị định về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu.
Sáng nay 29/11, bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Sáng nay 29/11, bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Sáng 29/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết và họp phiên bế mạc Kỳ họp thứ 6.
Cao Bằng: Phấn đấu trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh

Cao Bằng: Phấn đấu trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu đến năm 2030 Cao Bằng trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh, năng động, xanh, bền vững và toàn diện.
Thí điểm một số chính sách đặc thù đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Thí điểm một số chính sách đặc thù đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.
Chặn tình trạng “quân xanh, quân đỏ” trong đấu giá tài sản

Chặn tình trạng “quân xanh, quân đỏ” trong đấu giá tài sản

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản hết sức cần thiết, góp phần ngăn chặn nạn tham nhũng, nhũng nhiễu và thất thoát ngân sách trong lĩnh vực này.
Khai mở thêm thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Khai mở thêm thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Tại Hội nghị Thượng đỉnh COP28 sắp tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự các diễn đàn doanh nghiệp để khai mở thêm thị trường cho hàng hóa xuất khẩu.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường đề xuất 5 giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường đề xuất 5 giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Ô nhiễm môi trường tại các Khu xử lý rác thải ở các đô thị lớn đang đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan quản lý nhằm tìm ra một giải pháp toàn diện, bền vững.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động