Chiến lược mới của EU và liên kết ASEAN ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Vào tháng 4 năm ngoái, Hội đồng châu Âu đã nhất trí về Chiến lược hợp tác của EU ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Khởi động thảo luận về Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vì thịnh vượng Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương: Phát triển công nghiệp trong một khu vực tự do

Sau đó, đại diện cấp cao của Liên minh về Chính sách an ninh và Đối ngoại đã cung cấp thêm cơ sở lý luận cho cách tiếp cận và chiến lược này. Điều này mở đường cho EU tham gia cùng những nước khác của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, chủ yếu là các thành viên của Đối thoại An ninh Tứ giác (QUAD), tức là Úc, Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ, và các quốc gia khác các nước có mức độ cam kết Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thấp hơn như các nước thành viên ASEAN, cũng như New Zealand, Hàn Quốc và Vương quốc Anh - tất cả đều là các đối tác đối thoại của ASEAN.

Chiến lược mới của EU và liên kết ASEAN ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Mặc dù khó có thể dung hòa các lợi ích và nguyện vọng đa dạng của các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng một số hợp tác thực tế giữa các đối tác có thể giúp hình thành một số chuẩn mực hướng tới hợp tác.

EU chắc chắn rằng, sự tham gia của họ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ mang tính nguyên tắc và lâu dài, đồng thời đặt trọng tâm vào quan hệ đối tác, thương mại và an ninh hàng hải là cốt lõi của chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

EU đã xác định 7 lĩnh vực ưu tiên, đó là thịnh vượng bền vững và bao trùm; chuyển đổi xanh; quản trị đại dương; quản trị kỹ thuật số và quan hệ đối tác; sự kết nối; quốc phòng an ninh; và an ninh con người. Những điều này phù hợp với một số lĩnh vực ưu tiên được tìm thấy trong các cách tiếp cận của Pháp, Đức và Hà Lan liên quan đến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cụ thể, EU có kế hoạch (i) ký kết các Hiệp định Đối tác và hợp tác (PCA) với một số quốc gia, bao gồm Malaysia và Thái Lan; (ii) hoàn thành hoặc nối lại các cuộc đàm phán thương mại với một số quốc gia bao gồm một FTA giữa các khu vực với ASEAN; (iii) hình thành các liên minh xanh trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu; (iv) tăng cường quản trị đại dương; (v) thiết lập các thỏa thuận đối tác kỹ thuật số; (vi) triển khai các quan hệ đối tác kết nối bao gồm cả với Ấn Độ và Nhật Bản; (vii) tăng cường triển khai hải quân ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đảm bảo an ninh hàng hải; (viii) tăng cường hợp tác về nghiên cứu và đổi mới với các đối tác cùng chí hướng; và (ix) tăng cường hỗ trợ cho các hệ thống chăm sóc sức khỏe và sự chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch.

Về mặt chiến lược, EU dành lợi ích cho các tuyến đường thủy của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; 40% thương mại nước ngoài của EU đi qua Biển Đông. Do đó, an ninh hàng hải và quản trị là nguyên lý chính trong chiến lược của EU.

Ngoài sự hỗ trợ của EU đối với việc quản lý nghề cá của các nước Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và cuộc chiến chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), còn có thể có các mục tiêu an ninh khác. Như vậy, chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Liên minh châu Âu có thể bổ sung thêm một khía cạnh quy chuẩn mạnh mẽ cho khu vực, cũng cho phép EU hợp tác chặt chẽ với các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong việc giải quyết các thách thức chung, xây dựng lòng tin, đặt ra các tiêu chuẩn và thúc đẩy các thông lệ quản lý tốt trong khu vực. Giống như ASEAN, quan hệ đối tác và tăng cường hợp tác đa phương là cốt lõi trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU.

ASEAN và EU thường được coi là những đối tác lớn trong hội nhập. Cả hai tổ chức đều được công nhận là các tổ chức khu vực thành công. Tiền đề quan trọng cho quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - EU là các giá trị chung liên quan đến chủ nghĩa đa phương hiệu quả và bền vững, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, cũng như thương mại tự do và công bằng. Nơi ASEAN và EU hội tụ mạnh mẽ thực sự là những giá trị mạnh mẽ làm nền tảng cho trật tự Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, hai bên cũng tập trung vào việc thiết lập quan hệ đối tác, làm việc với các đối tác cùng chí hướng trong việc giải quyết các thách thức chung và xây dựng lòng tin. Trong diễn giải của EU về chiến lược của mình, ASEAN đã được đề cập tới 31 lần và có một phần cụ thể về “Vị trí trung tâm của ASEAN”. EU nhấn mạnh tính năng động và hơi thở của quan hệ đối tác với ASEAN và nhấn mạnh sự ủng hộ của khối này đối với vai trò trung tâm của ASEAN và các tiến trình khác do ASEAN dẫn dắt.

Tương tự như chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU, Triển vọng ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) được hình dung là mang tính bao trùm và thúc đẩy các nguyên tắc chính. Bốn lĩnh vực hợp tác chính đã được xác định, đó là: (i) hợp tác hàng hải; (ii) kết nối; (iii) Các mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) 2030; (iv) kinh tế và các lĩnh vực hợp tác khác. Triển vọng ASEAN ghi nhận tính bổ sung của các khuôn khổ hợp tác hiện có như Cấp cao Đông Á, Diễn đàn khu vực ASEAN. Do đó, việc thiết lập các cơ chế hoặc cơ sở hạ tầng mới là không cần thiết.

ASEAN hiện đang nỗ lực tìm cách tiếp tục lồng ghép hợp tác trong khuôn khổ AOIP với các đối tác bên ngoài. EU đã nhiều lần bày tỏ sự ủng hộ đối với AOIP và thể hiện sự quan tâm của mình trong việc khám phá sức mạnh tổng hợp giữa chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của EU và AOIP.

Có một số lĩnh vực hội tụ tiềm năng giữa AOIP và Chiến lược hợp tác của EU ở Ấn Độ - Thái Bình Dương. Điều này bao gồm những điều sau: (i) Hướng tới các cam kết đã được thống nhất chung như Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững, cũng như Thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu, bao gồm thông qua các cuộc đối thoại cấp cao;

(ii) Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao trùm và hướng tới một hiệp định thương mại giữa các khu vực. Điều này bao gồm việc thu hẹp mức độ tham vọng giữa hai khu vực và tìm ra các lĩnh vực trọng tâm chung;

(iii) Thúc đẩy hơn nữa kết nối, bao gồm cả việc thông qua Hiệp định Vận tải hàng không toàn diện ASEAN - EU (CATA) bao gồm 37 quốc gia (hiệp định đầu tiên giữa các khu vực), cũng như sự hỗ trợ của EU đối với Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN 2025. Kết nối là một thành phần cốt lõi của quan hệ ASEAN-EU;

(iv) Tăng cường đối thoại về an ninh hàng hải cũng như các lĩnh vực an ninh khác như tội phạm xuyên quốc gia, cướp biển, chống khủng bố, an ninh mạng, không phổ biến vũ khí hạt nhân và giải trừ quân bị.

(v) Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh và kỹ thuật số, bao gồm hỗ trợ Kế hoạch tổng thể kỹ thuật số ASEAN 2025 và phát triển các tiêu chuẩn trong các công nghệ mới nổi. Điều này sẽ giúp thúc đẩy sự hội tụ giữa các chế độ bảo vệ dữ liệu để đảm bảo các luồng dữ liệu an toàn và miễn phí.

Một lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác là tăng cường khả năng sẵn sàng và năng lực của cả hai khu vực để ứng phó với các tình huống khẩn cấp về sức khỏe hiện tại và trong tương lai. Tầm quan trọng của việc cùng nhau chống lại đại dịch Covid-19 và “xây dựng trở lại tốt hơn” đã được nhấn mạnh trong tất cả các cuộc họp giữa ASEAN và EU.

Sự ủng hộ mạnh mẽ của EU đối với Khuôn khổ Phục hồi Toàn diện ASEAN cũng được ASEAN hoan nghênh. ASEAN và EU điều chỉnh hợp tác của mình ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và xem xét các lợi ích đa dạng của các quốc gia thành viên. ASEAN và EU sẽ kỷ niệm 45 năm quan hệ đối thoại vào năm 2022 tại Brussels. Sự kiện này sẽ tạo cơ hội cho ASEAN và EU thảo luận sâu hơn về sự liên kết ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và nhấn mạnh các giá trị mạnh mẽ của cả hai khối.

Việt Dũng
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chuỗi cung ứng kỹ thuật số ASEAN 2030 bắt đầu từ đâu?

Chuỗi cung ứng kỹ thuật số ASEAN 2030 bắt đầu từ đâu?

ASEAN gồm số lượng nền kinh tế năng động, có độ mở thương mại nhất thế giới - từ thủ đô tài chính Singapore đến trung tâm chuỗi cung ứng mới nổi như Việt Nam.
Châu Âu và châu Á tăng cường cuộc chiến đảm bảo nguồn cung khí đốt

Châu Âu và châu Á tăng cường cuộc chiến đảm bảo nguồn cung khí đốt

Cuộc chiến giữa châu Á và châu Âu để đảm bảo nguồn cung cấp khí đốt đang ngày càng gay gắt, làm tăng nguy cơ tăng giá tiếp theo.
Đảng Dân chủ thắng lớn với dự luật trị giá 430 tỷ USD

Đảng Dân chủ thắng lớn với dự luật trị giá 430 tỷ USD

Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng lớn chỉ vài tháng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Việt Nam luôn vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và phát triển

Việt Nam luôn vì một Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và phát triển

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định, Việt Nam tiếp tục nỗ lực hết sức mình cùng ASEAN viết tiếp những chương thành công về xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Trina Solar xây dựng nhà máy quang điện góp phần phát triển ngành công nghiệp năng lượng

Trina Solar xây dựng nhà máy quang điện góp phần phát triển ngành công nghiệp năng lượng

Dự án khu công nghiệp năng lượng mới Trina Solar vừa được khởi công tại Tây Ninh, thuộc tỉnh Thanh Hải, miền Trung Trung Quốc.

Tin cùng chuyên mục

Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình 2 công dân Việt Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha

Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình 2 công dân Việt Nam bị cáo buộc vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, Tòa án đã trả hộ chiếu cho hai công dân Việt Nam do đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với toà án.
Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA: Điểm “ngọt” tương đồng

Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA: Điểm “ngọt” tương đồng

Với nhiều điểm tương đồng, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Vương quốc Anh có thể được gọi là bản sao trực tiếp của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU.
Hội nghị AMM-55: Các nước Cấp cao Đông Á nhất trí thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực

Hội nghị AMM-55: Các nước Cấp cao Đông Á nhất trí thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã cùng ASEAN và đối tác EAS kiểm điểm và định hướng hợp tác EAS, trao đổi tình hình khu vực và quốc tế.
Hội nghị SEOM 3/53 thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Hội nghị SEOM 3/53 thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Từ ngày 31/7 đến 07/8, tại Xiêm Riệp (Campuchia), Hội nghị lần thứ ba các quan chức kinh tế cấp cao ASEAN (Hội nghị SEOM 3/53) đã được tổ chức.
Doanh nghiệp APEC kiến nghị đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế và lấy lại đà tăng trưởng

Doanh nghiệp APEC kiến nghị đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế và lấy lại đà tăng trưởng

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương trong Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC, đã tổ chức hội nghị cuối tháng 7 vừa qua tại Hạ Long.
Vương quốc Anh chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam

Vương quốc Anh chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam

Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội thông báo tiếp tục công nhận hộ chiếu mới màu xanh tím than của Việt Nam.
Các nghị sĩ kêu gọi loại bỏ nền tảng TikTok ra khỏi Mỹ

Các nghị sĩ kêu gọi loại bỏ nền tảng TikTok ra khỏi Mỹ

Một loạt nghị sĩ và quan chức Mỹ đã kêu gọi mở cuộc điều tra mới về hoạt động lưu trữ dữ liệu của TikTok, thậm chí loại nền tảng này khỏi kho ứng dụng tại Mỹ.
Việt Nam lên tiếng về tình hình eo biển Đài Loan

Việt Nam lên tiếng về tình hình eo biển Đài Loan

Trước những diễn biến gần đây ở eo biển Đài Loan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bày tỏ mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm căng thẳng tình hình.
Vai trò đòn bẩy của hiệp định RCEP sau 7 tháng thực thi

Vai trò đòn bẩy của hiệp định RCEP sau 7 tháng thực thi

7 tháng sau khi hiệp định RCEP, thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới có hiệu lực, có nhiều ý kiến khác nhau về hiệu quả của hiệp định mang lại.
4 nước ASEAN bắt đầu phát hành toàn bộ chứng nhận xuất xứ Mẫu D điện tử

4 nước ASEAN bắt đầu phát hành toàn bộ chứng nhận xuất xứ Mẫu D điện tử

Kể từ tháng 7/2022, 4 nước ASEAN là Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam phát hành toàn bộ giấy chứng nhận xuất xứ Mẫu D theo hình thức điện tử.
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Cam go “cuộc chiến” chống hàng giả trên nền tảng số

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương: Cam go “cuộc chiến” chống hàng giả trên nền tảng số

Buôn bán hàng giả chiếm khoảng 2,5% thương mại toàn cầu (tương đương 461 tỷ USD), và hơn 80% hàng giả này được sản xuất ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương.
Mỹ thông qua Đạo luật CHIPS trị giá 52 tỷ USD để tăng cạnh tranh với châu Á

Mỹ thông qua Đạo luật CHIPS trị giá 52 tỷ USD để tăng cạnh tranh với châu Á

Sau thời gian dài chờ đợi, cuối tháng 7, Quốc hội Mỹ đã thông qua Đạo luật CHIPS là một chiến thắng cho nhóm nhà sản xuất chip của Mỹ và các công ty nước ngoài.
Những kỳ vọng vào cuộc họp của OPEC+ tháng 8

Những kỳ vọng vào cuộc họp của OPEC+ tháng 8

Mọi tập trung đều đổ dồn vào cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC +) đầu tháng 8, nơi sẽ thảo luận về kế hoạch tháng 9.
WTO công bố ấn bản tổng hợp thuế quan thế giới năm 2022

WTO công bố ấn bản tổng hợp thuế quan thế giới năm 2022

Ngày 29/7, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã ban hành ấn bản tổng hợp thuế quan thế giới năm 2022 cung cấp thông tin toàn diện về thuế quan.
Đại sứ quán Đức sẽ cấp xác nhận về nơi sinh để xuất trình kèm hộ chiếu mẫu mới

Đại sứ quán Đức sẽ cấp xác nhận về nơi sinh để xuất trình kèm hộ chiếu mẫu mới

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức sẽ cấp xác nhận về nơi sinh xuất trình kèm hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân Việt Nam.
ASEAN khởi động xây dựng Chỉ số Chính sách SME ASEAN 2024

ASEAN khởi động xây dựng Chỉ số Chính sách SME ASEAN 2024

Sau cuộc họp của 55 quan chức từ cơ quan phụ trách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ASEAN của ASEAN, Chỉ số Chính sách SME ASEAN 2024 chính thức khởi động.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế: Nhu cầu than toàn cầu đang thiết lập mức kỷ lục

Cơ quan Năng lượng Quốc tế: Nhu cầu than toàn cầu đang thiết lập mức kỷ lục

Ngày 28/7, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết giá khí đốt tự nhiên tăng cao khiến nhu cầu than toàn cầu đang thiết lập mức cao kỷ lục.
Cộng đồng doanh nghiệp APEC thúc đẩy các mục tiêu bền vững và tiến tới FTAAP

Cộng đồng doanh nghiệp APEC thúc đẩy các mục tiêu bền vững và tiến tới FTAAP

Ngày 26-29/7, Hội nghị Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC được tổ chức với sự tham dự của cộng đồng doanh nghiệp APEC trong khu vực.
Bộ Ngoại giao thông tin về việc Đức tạm thời dừng cấp thị thực với hộ chiếu mẫu mới

Bộ Ngoại giao thông tin về việc Đức tạm thời dừng cấp thị thực với hộ chiếu mẫu mới

Cục Lãnh sự đã giao thiệp với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đề nghị hai bên phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn tạo điều thuận lợi cho công dân Việt Nam.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm tăng áp lực thị trường các Ngân hàng châu Á

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) làm tăng áp lực thị trường các Ngân hàng châu Á

Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong cuộc họp ngày 27/7 đang gây áp lực lên các đối tác châu Á.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động