Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 08/08/2020 09:25

Chi bộ Vụ Kế hoạch: Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022

14:45 | 20/03/2020
Chi bộ Vụ Kế hoạch (Bộ Công Thương) vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2022, trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của Chi bộ và toàn đơn vị, góp phần cùng Đảng bộ Bộ Công Thương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới

Khép lại mhiệm kỳ 2017 – 2020 với nhiều thành công

Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Bí thư chi bộ - khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Chi ủy, toàn thể Chi bộ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ đề ra.

chi bo vu ke hoach phan dau hoan thanh xuat sac nhiem vu trong nhiem ky 2020 2022
Đồng chí Lý Quốc Hùng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành chi bộ Vụ Kế hoạch nhiệm kỳ 2020-2022

Cụ thể, công tác xây dựng thể chế, cải cách hành chính được quan tâm và tập trung chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó, công tác tổng hợp - quy hoạch tiếp tục có những cải tiến trong phương pháp thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu của một Chính phủ kiến tạo, phục vụ doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, công tác thống kê, phân tích, đánh giá số liệu – một trong những nhiệm vụ quan trong hàng đầu của Vụ Kế hoạch – đã được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu chỉ đạo điều hành của Bộ. Vụ Kế hoạch cũng đã duy trì tốt công tác điều tra thống kê chuyên đề để đóng góp vào công tác nghiên cứu, đề xuất chính sách của ngành Công Thương.

Đặc biệt, công tác đầu tư trong nước đã bám sát và thực hiện tốt các khâu từ lập, giao và theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công, trong khi đó, công tác đầu tư nước ngoài tiếp tục triển khai một cách bài bản, tạo môi trường ổn định và cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập. Cùng đó, Tổ công tác Quốc hội thuộc Vụ Kế hoạch tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn về chất lượng và tiến độ thực hiện các nôi dung phục vụ lãnh đạo Bộ giải trình trước Quốc hội và cử tri các vấn đề thuộc ngành.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao và phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị hữu quan trong công tác tham mưu cho lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Cũng trong nhiệm kỳ qua, tập thể Chi ủy luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Về công tác chính trị tư tưởng, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang cho biết, nhờ các giải pháp phù hợp nên chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt Chi bộ được nâng cao với các nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Cùng đó, công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh được tập trung thực hiện thường xuyên thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao được thực hiện nghiêm túc, bài bản.

Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được Chi bộ thực hiện nghiêm túc với việc duy trì thường xuyên kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng giúp Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra, đóng góp vào thành công chung của Đảng bộ Bộ Công Thương

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang cho biết, phát huy những kết quả đã đạ được trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ Kế hoạch sẽ tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; nâng cao trình độ, kỹ năng để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tham mưu tổng hợp và chuyên sâu về quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực theo chức năng nhiệm vụ của Bộ và của Vụ.

Chi bộ cũng xác định chủ động trong mọi tình huống để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, bảo đảm chất lượng thực hiện nhiệm vụ lập, tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước. Bám sát lộ trình triển khai Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương; bảo đảm tiến độ lập và giao kế hoạch phát triển 5 năm và hàng năm; chủ động tham mưu để tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời quyền hạn, trách nhiệm đầu mối quản lý nhà nước về quy hoạch, thống kê... Đồng thời thực hiện nghiêm chế độ theo dõi, đánh giá, giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công 5 năm, hàng năm thuộc phạm vi quản lý. Chủ động phân tích, dự báo hoặc phối hợp cùng các đơn vị, cơ quan có liên quan đề xuất hoặc tham gia công tác hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 theo Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với phạm vi, lĩnh vực, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước ngành.

Trong công tác xây dựng tổ chức đảng, Chi bộ sẽ tập trung thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng. Coi trọng công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên và thực hiện tốt hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, để cán bộ phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công việc, duy trì nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được giao. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh, bảo đảm tỷ lệ 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Bộ Công Thương, đồng chí Lý Quốc Hùng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương ghi nhận và đánh giá cao kết quả đã đạt được của Chi bộ Vụ Kế hoạch trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, đồng chí Lý Quốc Hùng lưu ý, Chi bộ Vụ Kế hoạch cần tiếp tục có những đổi mới trong công tác sinh hoạt Chi bộ, đảm bảo các đảng viên nắm rõ những vấn đề cốt lõi trong các Nghị quyết của Đảng để vận dụng vào thực tế công tác chuyên môn. Đặc biệt, Chi bộ cần lưu ý tình hình kinh tế - xã hội thế giới liên tục biến động và ngày càng khó dự báo để xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới sát với thực tiễn.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu chi ủy chi bộ Vụ Kế hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 05 đồng chí, trong đó: Đồng chí Dương Duy Hưng - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư chi bộ; đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - giữ chức Phó Bí thư chi bộ và 03 đồng chí giữ chức chi ủy viên.

Đại hội cũng bầu 03 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hoàng Châu