Cần Thơ: Cơ bản về đích cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Một số chỉ tiêu trong Chương trình mục tiêu quốc gia tại Cần Thơ đạt về số lượng nhưng về thực chất thì chưa tới.
Hai tỉnh miền núi có thể phải trả lại 200 tỉ vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia Đề nghị kéo dài thời gian giải ngân vốn 3 Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo thông tin vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Quan trọng và thiết thực Bộ Công Thương: Phú Thọ xây dựng nông thôn mới đến đâu cần chắc đến đó

Chiều 30/11, ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương chủ trì Đoàn công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với UBND thành phố Cần Thơ.

Cơ bản về đích cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Báo cáo với Đoàn công thác, theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ, tính đến tháng 11/2023, chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới không được phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương mà sử dụng 100% nguồn vốn ngân sách địa phương, do đó, thành phố đã huy động nguồn lực, nguồn vốn lồng ghép với tổng số vốn bố trí, huy động là 1.867,698 tỷ đồng.

Người dân huyện Cờ Đỏ nô nức đón chào ngày huyện được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới Ảnh: V.C
Người dân huyện Cờ Đỏ nô nức đón chào ngày huyện được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (ảnh Vũ Châu, Đại biểu Nhân dân)

Riêng đối với vốn đầu tư công, kết quả phân bổ vốn từ ngân sách là 671,401 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân là 80,3%; ước đến hết năm giải ngân 97,4%. Đến hết tháng 11/2023, toàn thành phố có 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021 – 2025, đạt 100%.

Tính đến tháng 11/2023, có 26/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt tỷ lệ 72%; có 2/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt tỷ lệ 5,6%. Tỉnh Cần Thơ cũng có 4/4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%.

Với Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, kinh phí thực hiện năm 2023 được lồng ghép trong nhiệm vụ chi thường xuyên. Số tiền chi từ nguồn chi thường xuyên, huy động vốn để lồng ghép thực hiện là hơn 489 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,21%, giảm 0,31%, vượt 55% so với kế hoạch đề ra.

Đoàn công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với UBND thành phố Cần Thơ.
Đoàn công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Công Thương đã có buổi làm việc với UBND thành phố Cần Thơ.

Với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn vốn thực hiện năm 2023 là hơn 31 tỷ đồng với 10 dự án. Theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ, việc triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn những khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 3 của Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ triển khai thực hiện thí điểm dự án “Trung tâm kết nối giao thương thương mại, du lịch và quảng bá sản vật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” tại một số địa phương, trong đó có Cần Thơ đến nay gần hết năm thứ ba thực hiện Chương trình. Tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn, đặc biệt là Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 và Thông tư 02/2023/TT-UBDT ngày 21/8/2023 của Ủy ban Dân tộc chưa hướng dẫn chi tiết việc thành lập Trung tâm.

Theo kế hoạch, năm 2024, Cần Thơ phấn đấu có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 - 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 8/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫy đạt tỷ lệ 22,2%; 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, kế hoạch nguồn lực, nguồn vốn thực hiện chương trình năm 2024 – 2025 là hơn 2.947 tỷ đồng. Với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kế hoạch nguồn vốn thực hiện chương trình giai đoàn 2024 – 2025 là hơn 24 tỷ đồng.

Cần Thơ sẽ tập trung các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ gia đình và cá nhân người dân tộc thiểu số, trong đó, ưu tiên cho hộ nghèo, hộ khó khăn đặc thù nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại buổi làm việc, đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh Cần Thơ cũng kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương sớm ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kiến nghị Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội, do không còn phù hợp với giai đoạn mới (2021 – 2025).

Đồng thời, kiến nghị Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành liên quan có hướng dẫn cụ thể việc thành lập “Trung tâm kết nối giao thương thương mại, du lịch và quảng bá sản vật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” tại một số địa phương, trong đó có Cần Thơ, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương để triển khai thực hiện.

Về đích về số lượng nhưng về thực chất thì chưa tới

Theo đánh giá của các thành viên trong Đoàn kiểm tra, Cần Thơ là một trong những địa phương không nhận nguồn ngân sách từ trung ương, nguồn vốn ngân sách địa phương hạn hẹp mà chủ yếu huy động từ các nguồn lực, đến thời điểm này, về cơ bản, các Chương trình mục tiêu quốc gia tại Cần Thơ đã cơ bản về đích của năm nay. Tuy nhiên, một số lưu ý như dù là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo rất thấp, chỉ còn 764 hộ, tuy nhiên, vẫn còn gần 6.000 hộ cận nghèo. Đây là con số đáng lưu ý.

Đoàn khảo sát thực tế tại Chợ xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.
Đoàn công tác kiểm tra, khảo sát thực tế tại chợ Ba Mít, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, một số tiêu chí về đích về số lượng nhưng về thực chất thì chưa tới. Ví dụ, về Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn mới (Tiêu chí số 7), dù đâu đó đã đạt nhưng vấn đề an toàn thực phẩm cũng cần phải lưu ý. Việc đi vào chiều sâu sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, cũng như mang lại sự hài lòng cho người dân địa phương.

Tham gia Đoàn công tác, bà Lê Việt Nga – Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) thông tin, đây là năm thứ 2 tham gia đoàn công tác của Bộ Công Thương, so với báo cáo năm ngoái, Cần Thơ tiếp tục đạt được những kết quả rất tốt ở cả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

“Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng thương mại Cần Thơ vẫn tiếp tục tăng trưởng 12,7% trong khi mặt bằng của cả nước chỉ đạt 9,7% trong 9 tháng đầu năm 2023, chắc chắn có sự đóng góp của 36 xã đạt nông thôn mới, trong đó, có cải thiện văn minh hạ tầng thương mại”, bà Lê Việt Nga chia sẻ.

Cũng theo bà Lê Việt Nga, ngày 22/6/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1214/QĐ-BCT về việc hướng dẫn và xét công nhận Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Văn bản này đã gửi cho UBND các tỉnh, thành phố, đồng gửi các Sở Công Thương và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia. Do đó, sau cuộc làm việc này, cần sự vào cuộc của Sở Công Thương Cần Thơ hướng dẫn các địa phương về chuyên môn một cách cụ thể để việc đạt được Tiêu chí số 7 xã nông thôn mới nâng cao một cách thực chất.

Về kiến nghị thành lập Trung tâm kết nối giao thương thương mại, du lịch và quảng bá sản vật vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bà Lê Việt Nga cho rằng, Cần Thơ cần phải làm việc lại với Ủy ban Dân tộc để biết được Bộ, ngành nào là đầu mối trong việc đưa ra đề xuất.

Cũng theo bà Lê Việt Nga, mới đây, HĐND thành phố Cần Thơ cũng đã phê duyệt quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, đến năm 2030 thành phố Cần Thơ là trung tâm đô thị của vùng, thúc đẩy phát triển toàn bộ vùng đồng bằng sông Cửu; là trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa thể thao của vùng.

Cần Thơ: Cơ bản về đích cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Toàn bộ Chương trình mục tiêu Quốc gia trong thời gian vừa qua, Cần Thơ đã lồng ghép vào nguồn vốn ngân sách của địa phương và nguồn vốn xã hội hóa. Do đó, địa phương cần xây dựng báo lên lãnh đạo tỉnh từ đó biết được nguồn lực cũng như phương hướng đặt Trung tâm này ở đâu.

Đánh giá cao các kết quả đạt được của thành phố Cần Thơ trong việc triển khai các Chương trình Mục tiêu quốc gia, tuy nhiên, ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương cũng nhắc lại ý kiến của các đại biểu tham gia đoàn kiểm tra về việc Cần Thơ vẫn một số chỉ tiêu còn một chút "băn khoăn" so với kiểm tra thực tế.

Về chương trình, giải pháp kế hoạch năm 2024, 2025, Cần Thơ đã nêu chi tiết và đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm sát sao triển khai thực hiện. “Chương trình nông thôn mới, hệ thống chính trị vào cuộc rất mạnh, tuy nhiên, chương trình dân tộc thiểu số và giảm nghèo bền vững lúc này lúc khác không phải toàn bộ các cấp, các ngành có sự quan tâm thường xuyên, liên tục”, ông Ngô Quang Trung nêu vấn đề.

Đồng thời, đề nghị UBND thành phố Cần Thơ căn cứ hệ thống chính sách của Trung ương từ đó trong điều kiện của mình có thể xây dựng chính sách, tiêu chí, nội dung khác biệt so với các địa phương trong vùng. Ví dụ, nông thôn mới Cần Thơ phải mang dáng dấp một đô thị, hay vấn đề kinh tế số. Tất cả đều phải đi vào thực chất.

Ông Ngô Quang Trung cũng đề nghị địa phương gửi báo cáo cụ thể, chi tiết về những kết quả đạt được, những khó khăn đang vướng mắc trong triển khai các Chương trình gửi về Cục Công thương địa phương trước ngày 10/12 để Cục tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025.

Đồng thời đề nghị các Sở ngành địa phương phải phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, Trung ương trong quá trình trao đổi, thông tin triển khai thực hiện, từ đó tổng hợp, rút kinh nghiệm.

Các Chương trình mục tiêu quốc gia mang ý nghĩa chính trị rất lớn, do đó, ông Ngô Quang Trung cũng đề nghị Cần Thơ đẩy mạnh công tác phối hợp truyền thông với cơ quan truyền thông trung ương và địa phương.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thực Hiện - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cho biết, với các Tiêu chí số 4 về điện nông thôn và Tiêu chí số 7 về hạ tầng thương mại nông thôn, UBND thành phố sẽ giao Sở Công Thương phối hợp với các Sở ngành khảo sát, đánh giá, đối chiếu tiêu chí, từ đó tham mưu cho UBND thành phố và Ban chỉ đạo để đưa vào thực hiện trong thời gian tới, để làm sao khi nói về chợ thì chợ phải đạt chuẩn hay việc sử dụng điện là phải điện an toàn.

Trước đó, sáng nay (30/11), Đoàn công tác kiểm tra, giám sát hình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Công Thương đã khảo sát thực tế tại Hợp tác xã Du lịch sinh thái cộng đồng Mỹ Khánh - xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền; Chợ Ba Mít, ấp Trường Trung, xã Trường Thành, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

Trong ngày mai 1/12, Đoàn công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia của Bộ Công Thương sẽ tiếp tục có buổi làm việc với các tỉnh, thành phố An Giang, Đồng Tháp về việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

Nguyễn Hạnh
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Hạ tầng thương mại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hợp tác song phương Úc - Việt Nam về nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Hợp tác song phương Úc - Việt Nam về nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu

Báo cáo chiến lược hợp tác song phương Úc - Việt Nam về nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu trong ngành tôm và lúa gạo sẽ ra mắt vào 27/02.
Mỗi năm hồ thuỷ điện tiêu tốn bao nhiêu nước cho vụ Đông Xuân?

Mỗi năm hồ thuỷ điện tiêu tốn bao nhiêu nước cho vụ Đông Xuân?

Do làm tốt công tác chuẩn bị, công tác cấp nước vụ Đông Xuân hàng năm ngày càng giảm, tiết kiệm lớn lượng nước từ hồ thuỷ điện.
Gỡ

Gỡ 'thẻ vàng' IUU, Bộ Nông nghiệp yêu cầu rà soát, xác định rõ tình trạng tàu cá mất kết nối

Để gỡ 'thẻ vàng' IUU, Bộ Nông nghiệp đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển rà soát, xác định rõ tình trạng tàu cá mất kết nối.
Rà soát, khắc phục bất cập trên tuyến Cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Rà soát, khắc phục bất cập trên tuyến Cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sau vụ tai nạn khiến 3 người chết, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh phương án giao thông tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.
Tổ chức Tết trồng cây, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng

Tổ chức Tết trồng cây, tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Dồn tổng lực, mở "đợt cao điểm của cao điểm" để gỡ “thẻ vàng” IUU

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Dồn tổng lực, mở "đợt cao điểm của cao điểm" để gỡ “thẻ vàng” IUU

Thời gian còn lại rất ít nên phải dồn tổng lực, mở "đợt cao điểm của cao điểm" với mục tiêu cao nhất là gỡ được “thẻ vàng” IUU sau lần thanh tra thứ 5 sắp tới.
Có một ngôi chợ quê giữa lòng Hà Nội

Có một ngôi chợ quê giữa lòng Hà Nội

Ở ngoại thành Hà Nội có một ngôi chợ hàng trăm năm tuổi vẫn giữ được sự mộc mạc, đơn sơ của chợ xưa. Đó là chợ Vạng, ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức.
Trà Shan tuyết cổ thụ tạo sinh kế cho người dân trên đỉnh Tây Côn Lĩnh

Trà Shan tuyết cổ thụ tạo sinh kế cho người dân trên đỉnh Tây Côn Lĩnh

Những cây trà Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi đã tạo sinh kế cho người dân nơi ở xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Buôn lậu động vật, sản phẩm động vật qua biên giới diễn biến phức tạp

Buôn lậu động vật, sản phẩm động vật qua biên giới diễn biến phức tạp

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến, thời gian qua, tình hình buôn lậu động vật và sản phẩm động vật qua biên giới diễn biến phức tạp.
Trồng khoai tây chất lượng cao giúp nông dân thu lãi 100 triệu đồng/ha

Trồng khoai tây chất lượng cao giúp nông dân thu lãi 100 triệu đồng/ha

Việc trồng khoai tây chất lượng cao sẽ giúp nông dân ở các tỉnh phía Bắc, khu vực Tây Nguyên và các vùng cao thu lãi từ 70-100 triệu đồng/ha.
Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng trong cơ cấu kinh tế của Sơn La

Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng trong cơ cấu kinh tế của Sơn La

Năm 2023, Sơn La đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực như: Sản xuất nông, lâm, thủy sản, hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp...
Vùng kiệu Khánh Hòa tất bật thu hoạch bán Tết

Vùng kiệu Khánh Hòa tất bật thu hoạch bán Tết

Người trồng kiệu ở Khánh Hòa hối hả thu hoạch, sơ chế, đóng bao giao cho thương lái; thu nhập năm nay giảm hơn 30% vì giá rớt do ảnh hưởng của thời tiết.
Lợn nhập lậu tăng đột biến, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai kêu cứu

Lợn nhập lậu tăng đột biến, Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai kêu cứu

Từ 1-15/1/2024, trung bình mỗi đêm có khoảng 6.000-7.000 con lợn từ Campuchia nhập lậu vào Việt Nam, chiếm 30% lượng chăn nuôi trong nước bán mỗi ngày.
Xử lý tình trạng tranh chấp ngư trường trên vùng biển tỉnh Cà Mau

Xử lý tình trạng tranh chấp ngư trường trên vùng biển tỉnh Cà Mau

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Công văn gửi UBND tỉnh Cà Mau về xử lý tình trạng tranh chấp ngư trường trên vùng biển tỉnh Cà Mau.
Đã huy động gần 9,5 nghìn tỷ đồng cho Đề án trồng 1 tỷ cây xanh

Đã huy động gần 9,5 nghìn tỷ đồng cho Đề án trồng 1 tỷ cây xanh

Tổng nguồn vốn huy động để thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh trong 3 năm (năm 2021 - 2023) là gần 9,5 nghìn tỷ đồng.
Bảo Thắng chuẩn bị gia cầm cho thị trường Tết Nguyên đán 2024

Bảo Thắng chuẩn bị gia cầm cho thị trường Tết Nguyên đán 2024

Cuối năm, nhất là dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thịt động vật trên địa bàn huyện Bảo Thắng tăng từ 20 - 30% so với ngày thường.
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Tăng quy mô, nâng chất lượng

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Tăng quy mô, nâng chất lượng

Đẩy mạnh đào tạo nghề không chỉ giúp bà con vùng đồng bào dân tộc giảm nghèo, mà còn góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới.
Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề không những giải quyết việc làm cho lao động nông thôn mà còn góp phần hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.
Cần linh hoạt và sáng tạo trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Cần linh hoạt và sáng tạo trong đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Mạnh dạn khởi nghiệp sau khi học nghề, chia sẻ kiến thức, cùng nhau làm giàu,… hiệu quả công tác đào nghề lao động nông thôn ngày càng được nhân rộng.
Đẩy mạnh liên kết, hướng đến xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp

Đẩy mạnh liên kết, hướng đến xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp

Sự đồng hành của doanh nghiệp trong phát triển vùng nguyên liệu góp phần xây dựng đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, thích ứng với tình hình mới.
Làng hoa lớn nhất Thừa Thiên Huế: tất bật chuẩn bị phục vụ Tết

Làng hoa lớn nhất Thừa Thiên Huế: tất bật chuẩn bị phục vụ Tết

Những ngày này người trồng hoa chậu ở làng Dạ Lê Chánh, thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế đang tất bật chăm sóc để kịp cung ứng cho dịp Tết Nguyên đán.
Tuyên Quang: Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Tuyên Quang: Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo lao động nông thôn, tỉnh Tuyên Quang từng bước góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
Họp báo thông tin kết quả Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Họp báo thông tin kết quả Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Sáng ngày 27/12, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn chủ trì họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.
Gỡ nút thắt, tăng cạnh tranh cho hợp tác xã

Gỡ nút thắt, tăng cạnh tranh cho hợp tác xã

Những bất cập từ cơ chế chính sách được tháo gỡ trong Luật Hợp tác xã năm 2023 sẽ góp phần tăng sức cạnh tranh cho hợp tác xã trong thời kỳ hội nhập.
Khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Khai mạc ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Hôm nay 25/12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Việt Nam, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII chính thức khai mạc.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động