Cần quan tâm đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra quy định về đất đai

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần phải quan tâm đến văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra các quy định về đất đai.
Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững Thừa Thiên Huế: Tập trung nguồn lực, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số Lào Cai tổ chức hội chợ chuyên biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Quan tâm đến phong tục, tập quán khi đưa ra các quy định về đất đai

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, nhiệm kỳ khoá XV vừa xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Tại hội nghị, một số đại biểu Quốc hội đã nêu ý kiến về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Bảo đảm đất cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt cộng đồng
Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa - đoàn Lạng Sơn

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa - đoàn Lạng Sơn đánh giá cao nỗ lực của Cơ quan soạn thảo và Cơ quan chủ trì thẩm tra trong việc tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân, ý kiến đại biểu Quốc hội tại 2 Kỳ họp Quốc hội để hoàn thiện Hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Về đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa - đoàn Lạng Sơn nêu, Nghị quyết số 18 của Trung ương yêu cầu: Tập trung nguồn lực đầu tư, chỉ đạo quyết liệt và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Báo cáo của Chính phủ tổng hợp ý kiến nhân dân cho thấy rất nhiều ý kiến liên quan đến đất đai cho đồng bào thiểu số được đề cập. Đại biểu đánh giá cao việc bổ sung trong Dự thảo một số quy định liên quan đến đất đai cho đồng bào như tại khoản 3 Điều 79, Điều 112, Điều 250. Đặc biệt, Dự thảo Luật đã bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi vi phạm chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào Điều 11.

Tuy nhiên, đối với trường hợp cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số được giao đất, cho thuê đất lần 2 thì Điều 48 Dự thảo Luật lại bó hẹp hơn Luật hiện hành cũng như dự thảo lấy ý kiến nhân dân. Theo đó, những trường hợp này không được chuyển nhượng kể cả sau thời hạn 10 năm. Do đó, đại biểu đề nghị đánh giá kỹ hơn tác động của quy định.

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đất đai không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa về tâm linh. Vì vậy, cần phải quan tâm đến văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống của đồng bào khi đưa ra các quy định về đất đai. Do đó, đề nghị bổ sung nguyên tắc: Tôn trọng tín ngưỡng, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số vào Điều 5 Dự thảo Luật làm cơ sở cho các chính sách quy định tại Điều 16.

Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 70 Hiến pháp quy định: Quốc hội quyết định chính sách dân tộc. Trong khi đó, khoản 6 Điều 16 lại giao Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ của địa phương về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Khoản 9 Điều 16 lại giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Do đó, đề nghị rà soát để bảo đảm tính hợp hiến về thẩm quyền quyết định chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số vì đây là nội dung cơ bản của chính sách dân tộc.

Nhiều trường hợp chỉ khoanh vẽ trên bản đồ, độ chính xác thấp

Về trách nhiệm của Nhà nước trong quản lý đất đai đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số thể hiện tại Điều 17 của dự thảo Luật, đại biểu Dương Khắc Mai - đoàn Đắk Nông đề nghị, Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét lại nội dung này với lý do các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khu vực vùng 1, 2 hoặc các vùng lân cận xã các khu vực vùng 3 rất khó khăn cho việc bố trí đủ đất sinh hoạt cộng đồng.

Cần quan tâm đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra quy định về đất đai
Đại biểu Dương Khắc Mai - đoàn Đắk Nông

Cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu mở rộng phạm vi đối tượng hưởng từ chính sách này. Đồng thời, qua thực tiễn có thể nhận thấy ở nơi phần lớn dân cư là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống còn có vấn đề quản lý, sử dụng đất các nông, lâm trường nói chung, công tác quản lý diện tích đất thu hồi từ các công ty nông lâm nói riêng.

Luật Đất đai năm 2013 và các luật chuyên ngành chưa thực sự đảm bảo tính liên kết, đồng bộ với quy hoạch ngành, lĩnh vực dẫn đến chồng chéo, gây khó khăn cho thực hiện, đặc biệt là việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất áp dụng từ việc gia tăng dân số, nhất là tình hình dân di cư không theo kế hoạch gia tăng nhanh và đời sống của người dân ven rừng còn nhiều khó khăn như ở Đắk Nông là một ví dụ.

Diện tích rừng thu hồi từ các công ty nông, lâm nghiệp, lâm trường bàn giao về cho địa phương quản lý còn manh mún, liền kề với nương rẫy của người dân và chủ yếu là rừng gỗ nghèo, rừng lồ ô, tre nứa tái sinh dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ của địa phương.

Việc giao đất cho các nông, lâm trường trước đây chưa được đo đạc rõ ràng để quản lý bằng bản đồ và lưu trữ đầy đủ. Nhiều trường hợp chỉ khoanh vẽ trên bản đồ, có độ chính xác thấp, dẫn đến việc giao đất chồng lấn lên đất của một số tổ chức, cá nhân khác đang sử dụng.

Quá trình lập hồ sơ, thủ tục thu hồi đất rừng chỉ thực hiện theo hồ sơ quản lý nên khi tiến hành điều tra hiện trạng nhiều diện tích rừng đã bị giảm từ nhiều năm trước đây, nếu không nói chỉ còn hình thức trên giấy. "Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo cần có những quy định cụ thể trong Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành để có hướng giải quyết căn cơ cho vấn đề này" - đại biểu đoàn Đắk Nông bày tỏ.

Bảo đảm đất cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt cộng đồng

Phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu tại hội nghị về vấn đề đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, các đại biểu có trao đổi, chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để xem xét chính sách đất cho sinh hoạt cộng đồng.

Cần quan tâm đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra quy định về đất đai
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh

Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số trở thành một văn hóa đặc trưng và rất cần quỹ đất để cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt cộng đồng. Do đó, chúng tôi sẽ xem xét và cùng với Ủy ban Kinh tế nghiên cứu.

Về vấn đề giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong lần tiếp thu này tại dự thảo Luật, "trách nhiệm của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số là quy định và phải có trách nhiệm đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó kể cả thu hồi đất nông, lâm trường, đất các tổ chức, đơn vị không hiệu quả và những đất đai đảm bảo được sản xuất nông nghiệp cũng như đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số".

Tuy nhiên, theo ông Đặng Quốc Khánh, có quy định khi giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số lần 2, trong đó có "những điều cấm mua và cấm bán, cấm chuyển nhượng", qua đó nhằm đảm bảo công bằng của đồng bào dân tộc chưa được giao lần 1.

"Thực tế tại một số vùng, khi được giao đất thì người dân lại bán, dẫn tới thiếu quỹ đất sản xuất. Cho nên chúng ta sẽ có điều khoản để nghiêm cấm việc này, tạo điều kiện hết sức nhưng cũng phải có điều khoản nghiêm cấm việc lợi dụng chính sách" - Bộ trưởng nói.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Đại biểu Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đường sắt giảm giá vé tàu đến 30% sau Tết Nguyên đán 2024

Đường sắt giảm giá vé tàu đến 30% sau Tết Nguyên đán 2024

Sau Tết Nguyên đán 2024, ngành đường sắt áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi sâu đến 30% giá vé cho hành khách.
Hà Nội: 5 giải pháp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Hà Nội: 5 giải pháp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề ra 5 giải pháp tổ chức tốt kỳ thi.
Từ chuyện bà bầu 8 tháng ở Cao Bằng mưu sinh, từ chối nhận từ thiện, ngẫm về lòng tự trọng

Từ chuyện bà bầu 8 tháng ở Cao Bằng mưu sinh, từ chối nhận từ thiện, ngẫm về lòng tự trọng

Câu chuyện về chị Hoàng Thị Diễm, bà bầu 8 tháng ở Cao Bằng bốc vác hàng hóa để mưu sinh nhưng không nhận từ thiện là một bức tranh đẹp về lòng tự trọng.
Kiến nghị giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương lưu

Kiến nghị giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương lưu

Nhiều ý kiến đề nghị giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu xuống còn 15 năm, thậm chí 10 năm để được hưởng lương hưu thay vì 20 năm như hiện nay.
Quảng Ngãi: Chìm tàu, 7 ngư dân được cứu nạn kịp thời

Quảng Ngãi: Chìm tàu, 7 ngư dân được cứu nạn kịp thời

Trong lúc khai thác hải sản trên biển, tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi không may bị chìm. 7 ngư dân được lực lượng cảnh sát biển cứu nạn kịp thời.

Tin cùng chuyên mục

109/111 quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia đã lập xong

109/111 quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia đã lập xong

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện đã có 109/111 quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia đã lập xong, đạt 98% yêu cầu.
Mỗi năm hồ thuỷ điện tiêu tốn bao nhiêu nước cho vụ Đông Xuân?

Mỗi năm hồ thuỷ điện tiêu tốn bao nhiêu nước cho vụ Đông Xuân?

Do làm tốt công tác chuẩn bị, công tác cấp nước vụ Đông Xuân hàng năm ngày càng giảm, tiết kiệm lớn lượng nước từ hồ thuỷ điện.
Cây ké đầu ngựa - Trị viêm khớp trong dân gian

Cây ké đầu ngựa - Trị viêm khớp trong dân gian

Cây ké đầu ngựa rất nổi tiếng trong Đông y, bởi công dụng chữa đau răng, phong hàn, mề đay, mụn nhọt và đặc biệt là chữa bệnh viêm khớp.
Cháy lớn kho chứa nguyên liệu nhựa ở Hải Phòng

Cháy lớn kho chứa nguyên liệu nhựa ở Hải Phòng

Khoảng 19h cùng ngày, nhà kho chứa nguyên liệu nhựa ở thôn Khánh Thịnh, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng bất ngờ cháy lớn.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 23/2/2024: Phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh và sóng lớn

Dự báo thời tiết biển hôm nay 23/2/2024: Phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh và sóng lớn

Thời tiết biển hôm nay 23/2/2024, phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao từ 2,0-4,0m.
Thời tiết hôm nay ngày 23/2/2024: Miền Bắc chuyển mưa lạnh

Thời tiết hôm nay ngày 23/2/2024: Miền Bắc chuyển mưa lạnh

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 23/2/2024: Đón không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa lạnh, nhiệt độ thấp phổ biến 17-20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 23/2/2024: Hà Nội trời chuyển lạnh và có mưa

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 23/2/2024: Hà Nội trời chuyển lạnh và có mưa

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 23/2/2024, Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác. Trời chuyển lạnh.
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng các y bác sĩ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng các y bác sĩ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chiều ngày 22/2, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã đến chúc mừng các y bác sĩ ngày Thầy thuốc Việt Nam tại một số bệnh viện ở Hà Nội.
Doanh nghiệp gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ, chuyên môn

Doanh nghiệp gia tăng nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ, chuyên môn

Đầu năm 2024, xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi khi doanh nghiệp đang có nhu cầu nhân lực có trình độ, chuyên môn.
Đề nghị xác minh và xử lý sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Đề nghị xác minh và xử lý sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có công văn gửi Sở Y tế Lâm Đồng đề nghị xác minh và xử lý sự cố y khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng.
Hà Nội: Quận/huyện được thực hiện cấp, thu hồi giấy phép karaoke

Hà Nội: Quận/huyện được thực hiện cấp, thu hồi giấy phép karaoke

Hà Nội giao Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.
An toàn thực phẩm mùa lễ hội: Tuyên truyền là yếu tố tiên quyết

An toàn thực phẩm mùa lễ hội: Tuyên truyền là yếu tố tiên quyết

Mùa lễ hội 2024 đã bắt đầu. Hoạt động lễ hội cũng đồng nghĩa với những quán ăn thời vụ xuất hiện. Điều này đặt ra vấn đề đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm.
Hợp tác giới thiệu sinh viên đi thực tập và làm việc tại Nhật Bản

Hợp tác giới thiệu sinh viên đi thực tập và làm việc tại Nhật Bản

HaUI và Trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên vừa ký biên bản hợp tác giới thiệu học sinh, sinh viên tham gia chương đi thực tập và làm việc tại Nhật Bản.
Phát triển nền kinh tế xanh: Chặng đường phía trước còn dài!

Phát triển nền kinh tế xanh: Chặng đường phía trước còn dài!

Dù đạt được nhiều thành tựu nhưng chặng đường hướng tới nền kinh tế xanh của Việt Nam vẫn còn dài, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn trong thời gian tới.
Quảng Ninh tiếp tục bứt phá, triển vọng thu

Quảng Ninh tiếp tục bứt phá, triển vọng thu 'hút' 1 tỷ USD vốn FDI trong quý I/2024

Từ đầu năm 2024 đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã thu hút được 8 dự án đầu tư FDI với tổng vốn 478 triệu USD.
Hàng loạt tỉnh, thành thay đổi phương án tuyển sinh lớp 10 THPT

Hàng loạt tỉnh, thành thay đổi phương án tuyển sinh lớp 10 THPT

Nhiều tỉnh thành công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT mới như giảm số môn, thi 3 môn là chủ đạo.
Bộ Thông tin và truyền thông: Đề xuất thêm quy định mới siết chặt quản lý thông tin thuê bao

Bộ Thông tin và truyền thông: Đề xuất thêm quy định mới siết chặt quản lý thông tin thuê bao

Bộ Thông tin và truyền thông đề xuất nhiều quy định mới nhằm siết chặt quản lý thông tin thuê bao, từ đó hạn chế tin nhắn, cuộc gọi “rác” và lừa đảo trực tuyến…
Đấu thầu thuốc, thiết bị y tế cần giải quyết những vướng mắc thực tiễn

Đấu thầu thuốc, thiết bị y tế cần giải quyết những vướng mắc thực tiễn

Đấu thầu thuốc, thiết bị y tế là những vấn đề hết sức quan trọng, cần phải giải quyết dứt điểm vướng mắc.
Tuyển sinh đại học 2024: Nhiều trường đại học mở thêm ngành mới

Tuyển sinh đại học 2024: Nhiều trường đại học mở thêm ngành mới

Năm 2024 nhiều trường đại học dự kiến sẽ mở thêm nhiều ngành học, tăng chỉ tiêu giúp sinh viên có nhiều lựa chọn.
Những trái cây đem hấp chín thành thuốc bổ, tốt cho sức khỏe

Những trái cây đem hấp chín thành thuốc bổ, tốt cho sức khỏe

Trái cây là một trong những nguồn dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ. Đối với một số loại trái cây, việc hấp chín có thể đem lại hiệu quả chữa bệnh bất ngờ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động