Cần quan tâm đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra quy định về đất đai

Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần phải quan tâm đến văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra các quy định về đất đai.
Thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững Thừa Thiên Huế: Tập trung nguồn lực, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số Lào Cai tổ chức hội chợ chuyên biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Quan tâm đến phong tục, tập quán khi đưa ra các quy định về đất đai

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, nhiệm kỳ khoá XV vừa xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Tại hội nghị, một số đại biểu Quốc hội đã nêu ý kiến về chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Bảo đảm đất cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt cộng đồng
Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa - đoàn Lạng Sơn

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa - đoàn Lạng Sơn đánh giá cao nỗ lực của Cơ quan soạn thảo và Cơ quan chủ trì thẩm tra trong việc tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân, ý kiến đại biểu Quốc hội tại 2 Kỳ họp Quốc hội để hoàn thiện Hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Về đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, đại biểu Phạm Trọng Nghĩa - đoàn Lạng Sơn nêu, Nghị quyết số 18 của Trung ương yêu cầu: Tập trung nguồn lực đầu tư, chỉ đạo quyết liệt và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Báo cáo của Chính phủ tổng hợp ý kiến nhân dân cho thấy rất nhiều ý kiến liên quan đến đất đai cho đồng bào thiểu số được đề cập. Đại biểu đánh giá cao việc bổ sung trong Dự thảo một số quy định liên quan đến đất đai cho đồng bào như tại khoản 3 Điều 79, Điều 112, Điều 250. Đặc biệt, Dự thảo Luật đã bổ sung quy định nghiêm cấm hành vi vi phạm chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số vào Điều 11.

Tuy nhiên, đối với trường hợp cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số được giao đất, cho thuê đất lần 2 thì Điều 48 Dự thảo Luật lại bó hẹp hơn Luật hiện hành cũng như dự thảo lấy ý kiến nhân dân. Theo đó, những trường hợp này không được chuyển nhượng kể cả sau thời hạn 10 năm. Do đó, đại biểu đề nghị đánh giá kỹ hơn tác động của quy định.

Đại biểu Phạm Trọng Nghĩa nhấn mạnh, đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đất đai không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa về tâm linh. Vì vậy, cần phải quan tâm đến văn hóa, phong tục, tập quán, truyền thống của đồng bào khi đưa ra các quy định về đất đai. Do đó, đề nghị bổ sung nguyên tắc: Tôn trọng tín ngưỡng, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số vào Điều 5 Dự thảo Luật làm cơ sở cho các chính sách quy định tại Điều 16.

Bên cạnh đó, khoản 5 Điều 70 Hiến pháp quy định: Quốc hội quyết định chính sách dân tộc. Trong khi đó, khoản 6 Điều 16 lại giao Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành chính sách hỗ trợ của địa phương về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Khoản 9 Điều 16 lại giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Do đó, đề nghị rà soát để bảo đảm tính hợp hiến về thẩm quyền quyết định chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số vì đây là nội dung cơ bản của chính sách dân tộc.

Nhiều trường hợp chỉ khoanh vẽ trên bản đồ, độ chính xác thấp

Về trách nhiệm của Nhà nước trong quản lý đất đai đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số thể hiện tại Điều 17 của dự thảo Luật, đại biểu Dương Khắc Mai - đoàn Đắk Nông đề nghị, Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo nghiên cứu, xem xét lại nội dung này với lý do các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã khu vực vùng 1, 2 hoặc các vùng lân cận xã các khu vực vùng 3 rất khó khăn cho việc bố trí đủ đất sinh hoạt cộng đồng.

Cần quan tâm đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra quy định về đất đai
Đại biểu Dương Khắc Mai - đoàn Đắk Nông

Cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu mở rộng phạm vi đối tượng hưởng từ chính sách này. Đồng thời, qua thực tiễn có thể nhận thấy ở nơi phần lớn dân cư là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống còn có vấn đề quản lý, sử dụng đất các nông, lâm trường nói chung, công tác quản lý diện tích đất thu hồi từ các công ty nông lâm nói riêng.

Luật Đất đai năm 2013 và các luật chuyên ngành chưa thực sự đảm bảo tính liên kết, đồng bộ với quy hoạch ngành, lĩnh vực dẫn đến chồng chéo, gây khó khăn cho thực hiện, đặc biệt là việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất áp dụng từ việc gia tăng dân số, nhất là tình hình dân di cư không theo kế hoạch gia tăng nhanh và đời sống của người dân ven rừng còn nhiều khó khăn như ở Đắk Nông là một ví dụ.

Diện tích rừng thu hồi từ các công ty nông, lâm nghiệp, lâm trường bàn giao về cho địa phương quản lý còn manh mún, liền kề với nương rẫy của người dân và chủ yếu là rừng gỗ nghèo, rừng lồ ô, tre nứa tái sinh dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ của địa phương.

Việc giao đất cho các nông, lâm trường trước đây chưa được đo đạc rõ ràng để quản lý bằng bản đồ và lưu trữ đầy đủ. Nhiều trường hợp chỉ khoanh vẽ trên bản đồ, có độ chính xác thấp, dẫn đến việc giao đất chồng lấn lên đất của một số tổ chức, cá nhân khác đang sử dụng.

Quá trình lập hồ sơ, thủ tục thu hồi đất rừng chỉ thực hiện theo hồ sơ quản lý nên khi tiến hành điều tra hiện trạng nhiều diện tích rừng đã bị giảm từ nhiều năm trước đây, nếu không nói chỉ còn hình thức trên giấy. "Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo cần có những quy định cụ thể trong Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành để có hướng giải quyết căn cơ cho vấn đề này" - đại biểu đoàn Đắk Nông bày tỏ.

Bảo đảm đất cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt cộng đồng

Phát biểu giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội nêu tại hội nghị về vấn đề đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh cho biết, các đại biểu có trao đổi, chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để xem xét chính sách đất cho sinh hoạt cộng đồng.

Cần quan tâm đến văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số khi đưa ra quy định về đất đai
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh

Theo Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số trở thành một văn hóa đặc trưng và rất cần quỹ đất để cho đồng bào dân tộc thiểu số sinh hoạt cộng đồng. Do đó, chúng tôi sẽ xem xét và cùng với Ủy ban Kinh tế nghiên cứu.

Về vấn đề giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong lần tiếp thu này tại dự thảo Luật, "trách nhiệm của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số là quy định và phải có trách nhiệm đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó kể cả thu hồi đất nông, lâm trường, đất các tổ chức, đơn vị không hiệu quả và những đất đai đảm bảo được sản xuất nông nghiệp cũng như đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số".

Tuy nhiên, theo ông Đặng Quốc Khánh, có quy định khi giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số lần 2, trong đó có "những điều cấm mua và cấm bán, cấm chuyển nhượng", qua đó nhằm đảm bảo công bằng của đồng bào dân tộc chưa được giao lần 1.

"Thực tế tại một số vùng, khi được giao đất thì người dân lại bán, dẫn tới thiếu quỹ đất sản xuất. Cho nên chúng ta sẽ có điều khoản để nghiêm cấm việc này, tạo điều kiện hết sức nhưng cũng phải có điều khoản nghiêm cấm việc lợi dụng chính sách" - Bộ trưởng nói.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Đại biểu Quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

TP. Hồ Chí Minh: Cháy nhà trong ngõ lúc rạng sáng, bé gái 8 tuổi tử vong

TP. Hồ Chí Minh: Cháy nhà trong ngõ lúc rạng sáng, bé gái 8 tuổi tử vong

Rạng sáng ngày 5/12, căn nhà trong ngõ Tôn Thất Thuyết (quận 4, TP. Hồ Chí Minh) đã bất ngờ bốc cháy khiến một bé gái 8 tuổi tử vong.
Rau diếp cá - công dụng và các bài thuốc trị bệnh hiệu quả

Rau diếp cá - công dụng và các bài thuốc trị bệnh hiệu quả

Rau diếp cá là loại quen thuộc đối với mọi người, đây là loại cây không chỉ được dùng làm rau ăn mà còn có công dụng và làm thuốc hiệu quả.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 5/12/2023: Dự báo có gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Dự báo thời tiết biển hôm nay 5/12/2023: Dự báo có gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển

Thời tiết biển hôm nay 5/12, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông.
Thời tiết hôm nay 5/12/2023: Bắc Bộ chuẩn bị rét đậm, Trung Bộ hứng chịu mưa dông

Thời tiết hôm nay 5/12/2023: Bắc Bộ chuẩn bị rét đậm, Trung Bộ hứng chịu mưa dông

Dự báo thời tiết hôm nay 5/12/2023: Bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía Nam, Bắc Bộ chuẩn bị rét đậm, Trung Bộ hứng chịu mưa dông.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 5/12/2023: Hà Nội sáng sớm sương mù, có mưa vài nơi,  trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 5/12/2023: Hà Nội sáng sớm sương mù, có mưa vài nơi, trời rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 5/12/2023, Hà Nội trời rét và có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất các giải pháp khả thi xử lý các Dự án BOT thua lỗ

Đề xuất các giải pháp khả thi xử lý các Dự án BOT thua lỗ

Bộ Giao thông Vận tải cam kết sẽ hoàn thiện đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi xử lý vướng mắc, bất cập đối với một số dự án BOT.
Hà Nội: Hàng loạt công ty dược, nha khoa bị tước giấy phép hoạt động

Hà Nội: Hàng loạt công ty dược, nha khoa bị tước giấy phép hoạt động

Ngày 4/12, Thanh tra Sở Y tế ban hành quyết định tước quyền sử dụng giấy phép đối với hàng loạt công ty dược, nha khoa.
Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dược của Công ty Việt Nam Pharusa

Thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dược của Công ty Việt Nam Pharusa

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Quyết định thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh dược của Công ty cổ phần Việt Nam Pharusa.
Cảnh sát giao thông Nghệ An kịp thời ngăn chặn cháu bé bị lôi kéo xuất cảnh trái phép

Cảnh sát giao thông Nghệ An kịp thời ngăn chặn cháu bé bị lôi kéo xuất cảnh trái phép

Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu thuộc Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn một cháu bé bị lôi kéo xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm rét hại

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc rét đậm rét hại

Một bộ phận không khí lạnh tăng cường từ phương Bắc đang di chuyển xuống phía Nam, miền Bắc trời tiếp tục rét, vùng núi có rét đậm, rét hại.
Có thể xuất trình căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh

Có thể xuất trình căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh

Theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP, kể từ ngày 3/12, người dân có thể xuất trình căn cước công dân thay thế cho thẻ bảo hiểm y tế có ảnh khi đi khám chữa bệnh.
Lý do 4 tuyến cao tốc có thể tăng phí từ đầu năm 2024

Lý do 4 tuyến cao tốc có thể tăng phí từ đầu năm 2024

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam vừa đề xuất điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý khai thác.
Cách tính "lương tháng 13" người lao động cần biết để tránh bị mất quyền lợi

Cách tính "lương tháng 13" người lao động cần biết để tránh bị mất quyền lợi

Người lao động luôn quan tâm tới thưởng Tết hay "lương tháng 13". Vậy, cách tính "lương tháng 13" thế nào và thu nhập này có phải đóng bảo hiểm xã hội không?
Sắp có cầu đi bộ 1.000 tỷ đồng qua sông Sài Gòn nối Thủ Thiêm với quận 1

Sắp có cầu đi bộ 1.000 tỷ đồng qua sông Sài Gòn nối Thủ Thiêm với quận 1

Sáng nay, ngày 4/12, Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh và Công ty Nutifood đã ký thỏa thuận tài trợ về việc xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.
Đu đủ xanh - lợi ích không ngờ cho tóc và da

Đu đủ xanh - lợi ích không ngờ cho tóc và da

Đu đủ xanh chứa nhiều enzyme, vitamin và khoáng chất, nhưng thực tế nó mang lại lợi ích không ngờ cho da và tóc.
Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch và các ngày lễ trong năm 2024

Chi tiết lịch nghỉ Tết Dương lịch, Âm lịch và các ngày lễ trong năm 2024

Trong năm 2024, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày, Tết Nguyên đán 7 ngày liên tiếp và dịp Quốc khánh 2/9 nghỉ 4 ngày.
Hà Nam: Tân Hiệp Phát tiếp tục hỗ trợ học sinh vượt khó tới trường

Hà Nam: Tân Hiệp Phát tiếp tục hỗ trợ học sinh vượt khó tới trường

Tân Hiệp Phát phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Hà Nam thực hiện Chương trình Kết nối yêu thương – Nâng bước tới trường.
Trường hợp nào giáo viên không được nhận tiền thưởng Tết?

Trường hợp nào giáo viên không được nhận tiền thưởng Tết?

Thời điểm cuối năm, nhiều người bày tỏ sự quan tâm tới mức thưởng Tết dành cho giáo viên bao nhiêu và trường hợp nào không được nhận?
Xe Mercedes đâm vào nhà cổ ở Hà Nội: Nữ tài xế sinh năm 2003 có nồng độ cồn

Xe Mercedes đâm vào nhà cổ ở Hà Nội: Nữ tài xế sinh năm 2003 có nồng độ cồn

Nữ tài xế sinh năm 2003 điều khiển xe Mercedes đâm đổ nhà cổ ở phố Hàng Bạc (Hà Nội) được xác định có nồng độ cồn khi lái xe.
Đề xuất xe hợp đồng phải vào bến đón, trả khách

Đề xuất xe hợp đồng phải vào bến đón, trả khách

Cục Đường bộ đưa ra nhiều đề xuất nhằm chặn tình trạng xe hợp đồng trá hình ngang nhiên chạy khắp các ngõ ngách tại một số thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM...
Hà Tĩnh: Đốt than sưởi ấm, 3 người ngộ độc khí CO

Hà Tĩnh: Đốt than sưởi ấm, 3 người ngộ độc khí CO

3 người trong một gia đình ở Hà Tĩnh phải nhập viện cấp cứu với chẩn đoán bị ngộ độc khí CO do đốt than sưởi ấm trong phòng kín.
Cách ăn trứng an toàn cho người mắc bệnh gout

Cách ăn trứng an toàn cho người mắc bệnh gout

Trứng cung cấp protein tốt cho bệnh nhân gout vì purine thấp, có thể ăn một quả trứng mỗi ngày để hấp thu nguồn protein an toàn.
“Thủ phủ” bán đồ trang trí Giáng sinh tại TP. Hồ Chí Minh nhộn nhịp đón khách

“Thủ phủ” bán đồ trang trí Giáng sinh tại TP. Hồ Chí Minh nhộn nhịp đón khách

Những ngày này, người dân tại TP. Hồ Chí Minh đổ xô về con phố Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) để tìm mua đồ trang trí cho dịp lễ Giáng sinh 2023.
Biểu hiện bệnh cúm A và cách phòng tránh

Biểu hiện bệnh cúm A và cách phòng tránh

Cúm A, một bệnh nhiễm trùng hô hấp phổ biến ở trẻ em, có những triệu chứng tương đồng với cảm thông thường như sốt, viêm họng, mệt mỏi và đau cơ.
Hà Tĩnh: Cháy lớn trong đêm, ki-ốt kinh doanh vàng mã bị thiêu rụi

Hà Tĩnh: Cháy lớn trong đêm, ki-ốt kinh doanh vàng mã bị thiêu rụi

Một ki-ốt kinh doanh vàng mã và hoa quả tại thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã bốc cháy dữ dội trong đêm.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động