Campuchia - Lào - Việt Nam nâng cao theo dõi thực thi kiến nghị kiểm toán nhà nước

Đại diện Kiểm toán nhà nước Campuchia - Lào - Việt Nam đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác kiểm toán.
Hội nghị người đứng đầu Kiểm toán nhà nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 Kiểm toán Nhà nước: Nhiều ngân hàng thẩm định sơ sài trước khi giải ngân Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp với 4 tỉnh nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực công

Đảm bảo tính bền vững của công tác kiểm toán

Thời gian qua, Kiểm toán nhà nước Campuchia, Lào, Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa về hợp tác đa phương, trong đó đặc biệt phải kể đến việc Kiểm toán nhà nước ba nước đã tham gia tích cực mọi hoạt động trong khuôn khổ của Tổ chức Quốc tế các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI), Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao châu Á (ASOSAI), Tổ chức các cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á (ASEANSAI).

Campuchia - Lào - Việt Nam nâng cao theo dõi thực thi kiến nghị kiểm toán nhà nước
Kiểm toán nhà nước Campuchia, Lào, Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa về hợp tác đa phương

Với chủ đề “Theo dõi thực hiện các kiến nghị kiểm toán”, Hội nghị người đứng đầu ba cơ quan Kiểm toán nhà nước Campuchia, Lào, Việt Nam lần thứ 10 (do Kiểm toán nhà nước Việt Nam đăng cai tổ chức, vừa diễn ra tại Đà Nẵng) đã được các bên tập trung thảo luận về: Cơ sở pháp lý và thông lệ quốc tế liên quan đến công tác theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán; Thực tiễn và những bài học kinh nghiệm của mỗi nước trong công tác theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán; Các thách thức đối với các Tổ chức kiểm toán tối cao và giải pháp để nâng cao chất lượng công tác theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán.

Ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, nhận định Kiểm toán Nhà nước có vai trò hết sức quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, cũng như góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công của một quốc gia. Trong hoạt động kiểm toán thì theo dõi việc thực hiện kiến nghị kiểm toán là một giai đoạn rất cần thiết, vì kết quả của giai đoạn này là một trong những thước đo tính hiệu lực, hiệu quả và trên hết thể hiện tác động thực tế của một cuộc kiểm toán.

Campuchia - Lào - Việt Nam nâng cao theo dõi thực thi kiến nghị kiểm toán nhà nước
Ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Bà Som Kim Suor, Tổng Kiểm toán nhà nước Campuchia, cho rằng việc chọn chủ đề “Theo dõi thực hiện các kiến nghị kiểm toán” là phù hợp, giúp thể hiện vai trò quan trọng của cơ quan kiểm toán tối cao trong việc đảm bảo tính bền vững và hiệu quả làm việc, đặc biệt là khả năng công tác hỗ trợ Chính phủ.

Tổng Kiểm toán nhà nước Campuchia nhận định, Hội nghị ba bên lần thứ 10 là minh chứng cho lập trường và thiện chí của lãnh đạo, đồng nghiệp của ba cơ quan kiểm toán hàng đầu của ba nước trong việc tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm làm việc giữa các cơ quan kiểm toán ba nước

“Tôi cho rằng mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa ba quốc gia, ba dân tộc Campuchia, Lào, Việt Nam trên mọi lĩnh vực, mọi cấp bậc có tính chiến lược. Trong đó ba cơ quan kiểm toán hàng đầu luôn trao đổi kinh nghiệm, hoàn thiện lẫn nhau góp phần nâng cao năng lực chuyên môn kiểm toán để hỗ trợ quản lý tài chính công của Chính phủ ba nước một cách minh bạch, có trách nhiệm và hiệu quả”, bà Som Kim Suor nói.

Campuchia - Lào - Việt Nam nâng cao theo dõi thực thi kiến nghị kiểm toán nhà nước
Bà Som Kim Suor, Tổng Kiểm toán nhà nước Campuchia phát biểu tại hội nghị

Còn theo Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Lào Viengthavisone Thephachanh, Hội nghị lần này là cơ hội tốt để đoàn đại biểu của ba cơ quan kiểm toán tối cao gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, đồng thời, tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau thống nhất những phương án thực hiện hợp tác trong thời gian tới đúng theo tinh thần truyền thống hợp tác của ba bên, kể từ năm 2009 đến nay. Qua đó, giúp mỗi đơn vị nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động công tác kiểm toán.

Hội nghị lần này đã đưa ra một chủ đề rất quan trọng, rất đúng và trúng với tình hình hiện tại của ba nước, đó là việc theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán. Những nội dung chủ đề tại Hội nghị đều là những nội dung rất quan trọng và rất phù hợp với tình hình thực tế nhất là sau sự bùng phát của đại dịch Covid-19, những biến đổi khó lường của tình hình khu vực và thế giới tác động hết sức nặng nề, phần nào ảnh hưởng tới hoạt động công tác kiểm toán. Trong đó, việc cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, làm thế nào để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc thực hiện kiến nghị kiểm toán rất quan trọng, thể hiện hiệu quả và chất lượng hoạt động kiểm toán của chúng ta, góp phần xây dựng đất nước cũng như giúp Chính phủ quản lý việc sử dụng tài chính, tài sản công.

Campuchia - Lào - Việt Nam nâng cao theo dõi thực thi kiến nghị kiểm toán nhà nước
Chủ tịch Kiểm toán nhà nước Lào Viengthavisone Thephachanh phát biểu tại hội nghị

Từng bước bắt kịp với trình độ và chuẩn mực của các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới

Chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam và phát biểu tổng kết Hội nghị, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Ngô Văn Tuấn cho biết, các bên đều thống nhất với nhau về tầm quan trọng của việc theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị kiểm toán. Đó chính là thước đo tính hiệu lực, hiệu quả công tác, hoạt động của cơ quan kiểm toán tối cao 3 quốc gia.

Với Việt Nam, trong khuôn khổ pháp lý trong việc theo dõi, đôn đốc, thực hiện các kiến nghị kiểm toán, cái cốt yếu nhất là để các kiến nghị được thực hiện tốt, đạt tỷ lệ cao phải xuất phát từ chất lượng của các kết luận, kiến nghị. Việc đưa ra kết luận xác đáng, phù hợp sẽ quyết định việc đảm bảo thực hiện kiến nghị, kết luận kiểm toán.

Hiện nay, khoảng 80% kiến nghị, kết luận kiểm toán được thực hiện, 20% còn lại chưa được thực hiện do nhiều nguyên nhân. Kiểm tóan nhà nước Việt Nam thống kê, có khoảng 3% nguyên nhân kết luận kiểm toán không thực hiện được là do kết luận kiểm toán chưa phù hợp.

Campuchia - Lào - Việt Nam nâng cao theo dõi thực thi kiến nghị kiểm toán nhà nước
Đại diện Kiểm toán nhà nước Campuchia - Lào - Việt Nam đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác kiểm toán

Ngoài ra, trong thời đại công nghiệp 4.0, phải ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số và công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm toán nói chung và thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán nói riêng.

“Một trong những kinh nghiệm nữa của chúng tôi là phải công khai minh bạch những kết luận, kiến nghị kiểm toán. Có như vậy thì không chỉ đơn vị được kiểm toán, các cơ quan cấp trên có liên quan mà toàn thể nhân dân có thể vào đó để theo dõi, giám sát kết quả kiểm toán có xác thực, phù hợp, xác đáng không, giám sát đơn vị được kiểm toán có thực hiện kiến nghị kiểm toán đầy đủ, kịp thời không và giám sát chỉ đạo, lãnh đạo của cơ quan cấp trên, của Chính phủ, Quốc hội đối với các đơn vị có trách nhiệm không”, ông Tuấn nói.

Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam cũng nhận định: “So với chiều dài, lịch sử phát triển của các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới thì 3 SAI của chúng ta vẫn còn rất non trẻ, cả tuổi đời, cả tuổi nghề, trong khi đó, kỳ vọng của nhân dân, Chính phủ, Quốc hội đối với việc nâng cao công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của quốc gia đặt ra gánh nặng, kỳ vọng rất lớn đối với các cơ quan kiểm toán tối cao. Trong bối cảnh như vậy, ngoài việc cố gắng nâng cao trình độ, kiện toàn khuôn khổ pháp lý thì việc hợp tác, chia sẻ những bài học hay, những kinh nghiệm quý sẽ giúp 3 cơ quan kiểm toán sớm khẳng định vai trò, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, từng bước bắt kịp với trình độ và chuẩn mực của các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới”.

Ngân Thương
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Kiểm toán nhà nước

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Cao Bằng: Phấn đấu trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh

Cao Bằng: Phấn đấu trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh

Quy hoạch tỉnh Cao Bằng đặt mục tiêu đến năm 2030 Cao Bằng trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển nhanh, năng động, xanh, bền vững và toàn diện.
Thí điểm một số chính sách đặc thù đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Thí điểm một số chính sách đặc thù đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ

Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ.
Chặn tình trạng “quân xanh, quân đỏ” trong đấu giá tài sản

Chặn tình trạng “quân xanh, quân đỏ” trong đấu giá tài sản

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản hết sức cần thiết, góp phần ngăn chặn nạn tham nhũng, nhũng nhiễu và thất thoát ngân sách trong lĩnh vực này.
Khai mở thêm thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Khai mở thêm thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam

Tại Hội nghị Thượng đỉnh COP28 sắp tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự các diễn đàn doanh nghiệp để khai mở thêm thị trường cho hàng hóa xuất khẩu.
Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường đề xuất 5 giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và Môi trường đề xuất 5 giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Ô nhiễm môi trường tại các Khu xử lý rác thải ở các đô thị lớn đang đặt ra nhiều thách thức cho cơ quan quản lý nhằm tìm ra một giải pháp toàn diện, bền vững.

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam - Nhật Bản thiết lập khuôn khổ hợp tác về chuyển đổi năng lượng

Việt Nam - Nhật Bản thiết lập khuôn khổ hợp tác về chuyển đổi năng lượng

Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã trao đổi “Biên bản ghi nhớ hợp tác về chuyển đổi năng lượng”.
Quốc hội chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Quốc hội chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)

Sáng 28/11, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Phấn đấu giải ngân đầu tư công ít nhất 95% kế hoạch được giao năm 2023

Phấn đấu giải ngân đầu tư công ít nhất 95% kế hoạch được giao năm 2023

Thủ tướng phê bình các bộ, cơ quan, địa phương có tỉ lệ giải ngân thấp và chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công.
Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc họp lần thứ 12

Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc họp lần thứ 12

Ngày 27/11, tại Hà Nội đã diễn ra Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc.
Lưu trữ điện tử nhằm hướng tới xây dựng Chính phủ số

Lưu trữ điện tử nhằm hướng tới xây dựng Chính phủ số

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phát triển lưu trữ điện tử là một trong những chính sách mới, cơ bản của dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).
Quốc hội chính thức thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Quốc hội chính thức thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Chiều 27/11, với đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Quốc hội thông qua Luật Căn cước với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành

Quốc hội thông qua Luật Căn cước với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Luật Căn cước với tỷ lệ 87,25% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.
Quy định nồng độ cồn bằng 0 là bảo vệ tính mạng người dân

Quy định nồng độ cồn bằng 0 là bảo vệ tính mạng người dân

Theo nhiều cử tri và đại biểu Quốc hội, quy định nồng độ cồn bằng 0 sẽ giúp bảo vệ tính mạng người dân, đặc biệt là người tham gia giao thông.
Tạo mọi điều kiện để người tài phát triển, cống hiến

Tạo mọi điều kiện để người tài phát triển, cống hiến

ĐBQH đề nghị, cần bổ sung cơ chế chính sách về xây dựng môi trường làm việc công bằng, văn minh, hiện đại, tạo mọi điều kiện để người tài phát triển.
Đại biểu Quốc hội ủng hộ quan điểm đã lái xe là không có nồng độ cồn

Đại biểu Quốc hội ủng hộ quan điểm đã lái xe là không có nồng độ cồn

Đại biểu Quốc hội cho rằng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông với quyết tâm không có ngoại lệ, tạo niềm tin rất lớn...
Quốc hội đồng ý Tổng Liên đoàn Lao động tham gia xây dựng nhà ở xã hội

Quốc hội đồng ý Tổng Liên đoàn Lao động tham gia xây dựng nhà ở xã hội

Với tỷ lệ 85,6% đại biểu Quốc hội tán thành, Luật Nhà ở (sửa đổi) được thông qua, như vậy Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam được phép xây dựng nhà ở xã hội.
Chủ tịch nước đến Tokyo, bắt đầu chương trình thăm chính thức Nhật Bản

Chủ tịch nước đến Tokyo, bắt đầu chương trình thăm chính thức Nhật Bản

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Nhật Bản diễn ra đúng thời khắc đặc biệt trong quan hệ hai nước.
Thủ tướng chủ trì Hội nghị tham vấn quy hoạch vùng Đông Nam Bộ

Thủ tướng chủ trì Hội nghị tham vấn quy hoạch vùng Đông Nam Bộ

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị lần thứ 2 của Hội đồng với chủ đề tham vấn Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Thủ tướng chủ trì Hội nghị về thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TPHCM

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TPHCM

Thủ tướng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức Nhật Bản

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Nhật Bản từ ngày 27-30/11.
Mở rộng quy mô thương mại Việt Nam - Trung Quốc theo hướng bền vững, cân bằng hơn

Mở rộng quy mô thương mại Việt Nam - Trung Quốc theo hướng bền vững, cân bằng hơn

Chiều 25/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Đoàn đại biểu Bộ Thương mại Trung Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi nhất cho khởi nghiệp

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi nhất cho khởi nghiệp

Thủ tướng nêu, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn khẳng định và hết sức ủng hộ, tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi nhất cho khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
Gỡ vướng, thúc đẩy triển khai nhanh các công trình, dự án giao thông trọng điểm

Gỡ vướng, thúc đẩy triển khai nhanh các công trình, dự án giao thông trọng điểm

Sáng 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT chủ trì phiên họp thứ 8.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu 6 điểm lưu ý để triển khai hiệu quả quy hoạch TP. Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu 6 điểm lưu ý để triển khai hiệu quả quy hoạch TP. Đà Nẵng

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, TP. Đà Nẵng cần ưu tiên đầu tư dự án động lực, trọng điểm tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, có tính lan tỏa.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động