Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hội quần chúng

Đảng ủy Khối các CQ TW đã tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong CQ hội quần chúng
Phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức cơ sở Đảng Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, quyết liệt thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên - từ nhận thức đến hành động

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, việc tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171 QĐ-TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan hội quần chúng là nhiệm vụ rất quan trọng, lần đầu tiên Ban Bí thư giao cho Đảng bộ Khối thực hiện; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định...

Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hội quần chúng
Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: PC

Ngày 11/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến khu vực phía Bắc, góp ý báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171/QĐ-TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan hội quần chúng (Quy định số 171) và dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung Quy định số 171.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Trưởng Ban Biên tập Đề án chủ trì Hội nghị.

Theo dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 171-QĐ/TW ngày 27/6/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng, năm 2008 khi chưa có Quy định số 171, cả nước có 368 tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan hội quần chúng, trong đó có 15 đảng bộ cơ sở, 353 chi bộ cơ sở với 4.642 đảng viên. Sau 15 năm thực hiện Quy định, hiện nay cả nước có 640 tổ chức cơ sở đảng ở cơ quan hội quần chúng (chiếm 0.89% tổng số hội quần chúng trong cả nước), trong số đó có 40 đảng bộ cơ sở và 01 đảng bộ được giao quyền cấp trên cơ sở, 599 chi bộ cơ sở với 10.579 đảng viên. Thành phần đảng viên ở các tổ chức đảng cơ quan hội rất đa dạng gồm cán bộ, người lao động đang trong độ tuổi công tác và cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở các cấp đã nghỉ hưu nay tham gia công tác hội…

Tại Hội nghị, các ý kiến góp ý đã đánh giá, qua 15 năm thực hiện Quy định số 171, nhìn chung các đảng ủy, chi ủy chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng đã quan triệt đầy đủ sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cấp ủy các cấp, nhận thức rõ và thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Qua đó đã không ngừng phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và điều lệ hội; tăng cường, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tích cực tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của hội; góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ cơ quan hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội đã phối hợp với đảng đoàn, lãnh đạo hội lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện kịp thời nhiệm vụ chính trị của cơ quan hội; các cấp ủy, chi bộ đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn để triển khai các mặt công tác xây dựng Đảng; tham gia, phối hợp với đảng đoàn, lãnh đạo hội khi có yêu cầu trong thực hiện các chủ trương, giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của cơ quan hội.

Các đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội đã có nhiều cố gắng trong thực hiện các nội dung Quy định về quan hệ công tác, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên; phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, lãnh đạo hội trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, quyết định của đảng đoàn, lãnh đạo hội…

Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hội quần chúng
Các đại biểu góp ý tại điểm cầu trực tuyến tại Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương. Ảnh: PC

Chia sẻ tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh đề nghị, về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, cần bổ sung thêm nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan hội quần chúng là lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, đảng viên giữ chức lãnh đạo tại cơ quan, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về chức trách, nhiệm vụ nêu gương, đảm bảo Quy định số 101-QÐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐi/TW quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Đại diện Tỉnh ủy Lạng Sơn đề xuất, quy định về lãnh đạo công tác tổ chức cán bộ cần bổ sung thêm thẩm quyền, trách nhiệm của cấp ủy tại các hội trong việc tham gia với đảng đoàn, lãnh đạo hội trong việc lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của hội theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và điều lệ hội; đồng thời tham gia việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan tổ chức của hội.

Tại Hội nghị, các ý kiến cũng tập trung thảo luận, góp ý và làm rõ một số vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng. Các đại biểu tham dự đã phân tích, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế; những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Quy định số 171 của Ban Bí thư. Các ý kiến phát biểu đề xuất một số nội dung liên quan đến nguyên tắc sửa đổi, bổ sung; những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định số 171 của Ban Bí thư (khóa X). Đồng thời, đề nghị Ban Bí thư sớm cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số 171 và ban hành Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng, thay thế Quy định số 171 của Ban Bí thư (khóa X).

Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hội quần chúng
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: PC

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, việc tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171 là nhiệm vụ rất quan trọng, lần đầu tiên Ban Bí thư giao cho Đảng bộ Khối thực hiện; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định số 171 phù hợp với các quy định của Đảng và tình hình thực tế hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể nêu rõ, thực hiện nhiệm vụ Ban Bí thư giao, thời gian qua, Đảng bộ Khối đã thành lập Ban Biên tập, trong đó, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện việc tổng kết, lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan đến sửa đổi Quy định số 171. Các Tỉnh ủy, Thành ủy, hội Trung ương tích cực tham gia vào quá trình chuẩn bị, có báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Quy định số 171 của đơn vị, qua đó, đề xuất nhiều nội dung đưa vào dự thảo Quy định sửa đổi, bổ sung.

Biểu dương, ghi nhận các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, các ý kiến đóng góp có nhiều nội dung mới, thiết thực, phù hợp với quy định về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở ở cơ quan hội quần chúng; đề nghị Ban biên tập Đề án tiếp thu tối đa các ý kiến để làm cơ sở hoàn thiện báo cáo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể lưu ý, việc sửa đổi, bổ sung quy định theo nguyên tắc kế thừa những nội dung vẫn còn phù hợp, sửa đổi nội dung chưa cụ thể, chưa rõ ràng; đồng thời, bổ sung, cập nhật một số nội dung theo các quy định hiện hành của Đảng để giải quyết khó khăn, vướng mắc, đảm bảo phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng trong cơ quan hội quần chúng./.

dangcongsan.vn
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 17/4, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban quý 2/2024.
Kỳ cuối:

Kỳ cuối: 'Rút ngắn' khoảng cách thương mại xuyên biên giới

Để hiện thực hoá giấc mơ đưa hàng Việt xuyên biên giới cần bản lĩnh "dám mơ lớn" của chính doanh nghiệp và sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý Nhà nước và Chính phủ.
Bài 3: Xây dựng thương hiệu: Kinh nghiệm của các nước và bài học cho Việt Nam

Bài 3: Xây dựng thương hiệu: Kinh nghiệm của các nước và bài học cho Việt Nam

Cà phê Colombia, THAI’S RICE;… là những thương hiệu được nhiều người tiêu dùng trên thế giới biến đến. Kinh nghiệm của các nước cũng là bài học cho Việt Nam.
Bài 2: Bộ Công Thương nỗ lực "xây nền chính sách" cho phát triển cụm công nghiệp

Bài 2: Bộ Công Thương nỗ lực "xây nền chính sách" cho phát triển cụm công nghiệp

Trên cơ sở chủ trương, Nghị quyết của Đảng, là đơn vị trực tiếp quản lý, Bộ Công Thương kịp thời điều chỉnh, ban hành chính sách cho phát triển cụm công nghiệp.
Cục QLTT Thanh Hóa phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cục QLTT Thanh Hóa phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã được Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa triển khai có hiệu quả trong thời gian qua.

Tin cùng chuyên mục

Bài 1: Phát triển cụm công nghiệp: Từ chủ trương đúng đắn của Đảng đến quyết liệt trong triển khai thực hiện

Bài 1: Phát triển cụm công nghiệp: Từ chủ trương đúng đắn của Đảng đến quyết liệt trong triển khai thực hiện

Từ Nghị quyết của Đảng đến sự quyết liệt triển khai trong thực tế, cụm công nghiệp đã và đang góp sức vào công cuộc công nghiệp hóa nông thôn.
Kỳ 3: Hành trình đưa sản phẩm Việt ra thế giới

Kỳ 3: Hành trình đưa sản phẩm Việt ra thế giới

Từ doanh thu tăng trưởng vượt mong đợi, doanh nghiệp cho rằng, sàn thương mại điện tử đóng vai trò quan trọng trong hành trình đưa sản phẩm Việt ra quốc tế.
Bài 2 - Tăng năng suất lao động: Yếu tố quan trọng để phát triển bền vững

Bài 2 - Tăng năng suất lao động: Yếu tố quan trọng để phát triển bền vững

Việt Nam từng có tốc độ tăng GDP nhanh nhất thế giới, để duy trì kỳ tích này, chìa khóa cần nắm chắc là tăng năng suất lao động.
Bài 2: Xây dựng thương hiệu: Nút thắt do đâu?

Bài 2: Xây dựng thương hiệu: Nút thắt do đâu?

Xây dựng thương hiệu nông sản có 3 cấp độ gồm: doanh nghiệp; ngành hàng/địa phương; quốc gia. Tuy nhiên, ở cả 3 cấp độ này đều đang rất vướng.
Bài 1: Khoảng lặng của hạt gạo Việt

Bài 1: Khoảng lặng của hạt gạo Việt

Dù Việt Nam đang là quốc gia xuất khẩu nằm trong Top 3 về sản lượng, nhưng tên tuổi hay sự nhận diện thương hiệu gạo Việt vẫn còn khá mờ nhạt.
Bài 1: Năng suất lao động của Việt Nam đứng ở đâu?

Bài 1: Năng suất lao động của Việt Nam đứng ở đâu?

Nâng cao năng suất lao động là con đường ngắn nhất để đưa nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững với tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Kỳ 2: "Giai đoạn vàng" để xuất khẩu trực tuyến tăng tốc

Kỳ 2: "Giai đoạn vàng" để xuất khẩu trực tuyến tăng tốc

Xuất khẩu trực tuyến-thương mại điện tử xuyên biên giới đang mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường toàn cầu, là thời cơ 'vàng' để hàng Việt vươn xa.
Kỳ 1: Bệ đỡ cho hàng Việt vươn xa toàn cầu

Kỳ 1: Bệ đỡ cho hàng Việt vươn xa toàn cầu

Nhờ tận dụng thành quả của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, từ một ngành non trẻ, thương mại điện tử đã trở thành 'trợ thủ' dẫn dắt nền kinh tế số Việt Nam.
Nhiều đóng góp có giá trị vào Đề cương chi tiết Báo cáo Tổng kết 40 năm đổi mới

Nhiều đóng góp có giá trị vào Đề cương chi tiết Báo cáo Tổng kết 40 năm đổi mới

Phiên họp thứ hai Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng XHCN trong 40 năm qua ở Việt Nam đã diễn ra.
Longform | Bài 3: Để doanh nghiệp dân tộc có vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng

Longform | Bài 3: Để doanh nghiệp dân tộc có vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng

Làm sao để phát triển doanh nghiệp dân tộc, có quy mô lớn, đóng vai trò dẫn dắt một số ngành trọng yếu và có vị thế quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu?
Bài 4: Tạo bệ phóng cho khoa học và công nghệ tăng tốc

Bài 4: Tạo bệ phóng cho khoa học và công nghệ tăng tốc

Để khoa học và công nghệ thực sự là động lực cho phát triển kinh tế, nhiều ý kiến nhận định, cần tiếp tục khơi thông những vướng mắc về cơ chế, chính sách.
Longform |Bài 2: Doanh nghiệp “chung vai” chia sẻ khó khăn cùng đất nước

Longform |Bài 2: Doanh nghiệp “chung vai” chia sẻ khó khăn cùng đất nước

Không chỉ lớn mạnh về lượng và chất, những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã khẳng định vai trò trong việc “chung vai” chia sẻ khó khăn cùng đất nước.
Bài 3: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong cung cấp điện, xây dựng cơ chế giá điện

Bài 3: Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong cung cấp điện, xây dựng cơ chế giá điện

Đảm bảo cung ứng điện, giữ vững an ninh năng lượng quốc gia đóng vai trò quyết định thành công của quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.
Bài 3: Hướng đến sản xuất thông minh, làm chủ công nghệ 4.0

Bài 3: Hướng đến sản xuất thông minh, làm chủ công nghệ 4.0

Việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 4.0 đã được ngành Công Thương triển khai một cách mạnh mẽ, trở thành giải pháp cấp bách, có tính sống còn.
Bài 2: Minh bạch, kịp thời - không để xảy ra khoảng trống thông tin

Bài 2: Minh bạch, kịp thời - không để xảy ra khoảng trống thông tin

Dự báo đúng nên ngay từ đầu năm 2023, Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN, các cục, vụ kịp thời cung cấp thông tin đến người dân và xã hội về tình hình sản xuất điện.
Bài 2: Gieo nỗ lực, gặt thành công trong nghiên cứu khoa học

Bài 2: Gieo nỗ lực, gặt thành công trong nghiên cứu khoa học

Với nỗ lực cống hiến không ngừng nghỉ của các nhà khoa học, đơn vị nghiên cứu, hoạt động khoa học và công nghệ ngành Công Thương đang cho những “trái ngọt”.
Bài 1: Bài học từ câu chuyện thiếu điện mùa khô 2023, giá điện và các luận điệu xuyên tạc, kích động

Bài 1: Bài học từ câu chuyện thiếu điện mùa khô 2023, giá điện và các luận điệu xuyên tạc, kích động

Việc giữ nước ở các hồ thủy điện để đảm bảo cung ứng điện cho mùa khô năm 2024 là bài học được rút ra từ điều hành cung ứng điện năm 2023.
Bài 1: Những quyết sách tạo động lực phát triển khoa học và công nghệ

Bài 1: Những quyết sách tạo động lực phát triển khoa học và công nghệ

Phát triển khoa học và công nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đòi hỏi tiên quyết, tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển của ngành Công Thương.
Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương quán triệt các chuyên đề thông tin

Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương quán triệt các chuyên đề thông tin

Ngày 10/4/2024, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề quý I/2024 cho các đảng bộ trực thuộc Đảng uỷ Khối.
Đường dây 500kV mạch 3 – đường Trường Sơn công nghiệp thời bình - Bài 5: Con đường đi giữa lòng dân

Đường dây 500kV mạch 3 – đường Trường Sơn công nghiệp thời bình - Bài 5: Con đường đi giữa lòng dân

“Dễ trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong” – chân lý ấy một lần nữa toả sáng trên con đường năng lượng chiến lược quốc gia.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động