Cà Mau phấn đấu giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới

Năm 2023 Cà Mau phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tối thiểu 0,8% và công tác giảm nghèo bền vững đang được địa phương tập trung triển khai.
Tín dụng chính sách xã hội: “Điểm sáng” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo Cà Mau: Nhân rộng 105 mô hình “Tự hào dùng hàng Việt” Cà Mau gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Giảm nghèo đa chiều tối thiểu 0,8%, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới

Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2023 của UBND tỉnh Cà Mau đề ra mục tiêu đến cuối năm 2023 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tối thiểu 0,8%. Tỉnh cũng đặt kế hoạch hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo đảm bảo mức sống tối thiểu, tăng dần khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững…

Để thực hiện, ngay từ đầu năm 2023 UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân. Tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), gắn các mục tiêu giảm nghèo bền vững với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội và tạo sinh kế bền vững; giúp hộ nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống.

Tích cực đào tạo nghề, chuyển giao ứng dụng kỹ thuật sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng đối tượng, tránh sai sót. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. (trong đó, ưu tiên đẩy mạnh xã hội hóa), góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, đảm bảo tính bền vững, lâu dài.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gồm: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững…

Cà Mau phấn đấu giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới

Người dân Cà Mau được hỗ trợ chính sách để giảm nghèo bền vững

Ảnh Cổng thông tin điện tử Cà Mau

Những kết quả ban đầu

Hiện thực hóa những mục tiêu trên, ngay từ đầu năm các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau đã đưa ra kế hoạch triển khai cụ thể. Điển hình như tại huyện Trần Văn Thời, theo lãnh đạo UBND xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, trong thời gian qua, công tác giảm nghèo được xã chú trọng quan tâm, địa phương đặt ra lộ trình kế hoạch cho cả năm. Xã cũng chỉ đạo phân công hội đoàn thể, đảng viên giúp đỡ những hộ nghèo có khả năng thoát nghèo để họ có động lực, cơ hội thoát nghèo bền vững.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo giảm nghèo của xã rà soát từng tiêu chí của mỗi hoàn cảnh để hỗ trợ sát với thực tế khả năng của từng hộ. Hiện tại, địa phương đang được hỗ trợ 2 chương trình là “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025” và “Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” được áp dụng cho Ấp Đá Bạc A và Ấp Cơi 5 B, nhằm hỗ trợ nhà ở, nước sạch, chuyển đổi ngành nghề.... Đây là những giảm pháp cụ thể hóa hướng đến giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Bên cạnh đó, để linh hoạt trong thực hiện kế hoạch giảm nghèo, xã Khánh Bình Tây đã vận động các tổ chức thiện nguyện trao tặng 10 căn nhà vào năm 2022. Năm 2023, xã đang tiến hành xây dựng 10 căn và đang xin hỗ trợ thêm 3 căn nhà. Bên cạnh xã hội hóa các nguồn lực giảm nghèo, Ban chỉ đạo còn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội rà soát từng hộ có khả năng thoát nghèo để hỗ trợ vốn, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể nhận ủy thác hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn xây dựng mô hình phát triển kinh tế bền vững.

Với sự vào cuộc của các cấp các ngành, theo thống kê từ Sở Lao động và Thương binh xã hội Cà Mau, trong nửa đầu năm 2023 tỉnh có 4.399 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ vay vốn làm kinh tế; vay giải quyết việc làm 2.790 lượt, cho vay xuất khẩu lao động 27 lượt, với tổng kinh phí là 274.214 triệu đồng và nhiều chương trình cho vay ưu đãi khác. Thực hiện miễn học phí cho 462 học sinh thuộc hộ gia đình nghèo, giảm học phí cho 441 học sinh thuộc hộ gia đình cận nghèo với số tiền trên 187 triệu đồng, hỗ trợ chi phí học tập cho 334 em với số tiền trên 167 triệu đồng; hỗ trợ sữa tươi cho 6.325 học sinh với số tiền là 6.289 triệu đồng; có 285 hộ gia đình học sinh, sinh viên nghèo, cận nghèo và hộ gia đình có mức sống trung bình được hỗ trợ vay vốn tín dụng theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền trên 22.028 triệu đồng…

Đáng chú ý, theo Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, tổng số hộ nghèo 7.407 hộ và tất cả những hộ này đã được hỗ trợ tiền điện hàng tháng, tổng kinh phí thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 là trên 2.460 triệu đồng.

Trong 6 tháng qua, tỉnh cũng triển khai thực hiện quy trình, thủ tục thực hiện dự án xây dựng 490 căn nhà cho người nghèo và Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 13/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 101 xã, phường, thị trấn

Mới đây Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập từ ngày 01/9 đến hết ngày 14/12/2023.

Đối tượng rà soát là toàn bộ hộ gia đình có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 do UBND xã, phường, thị trấn đang quản lý.

Tiêu chí và chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

Ngọc Thùy
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: giảm nghèo bền vững

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

TP. Hồ Chí Minh: Đầu tư các trung tâm logistics đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng

TP. Hồ Chí Minh: Đầu tư các trung tâm logistics đón đầu làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng

TP. Hồ Chí Minh tăng cường các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng logistics trên địa bàn để đón đầu làn sóng dịch chuyển các chuỗi cung ứng.
Quảng Ninh: Tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Quảng Ninh: Tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI

Quảng Ninh vẫn là tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,11 tỷ USD, chiếm gần 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 42,3% cùng kỳ.
Hà Nội có vai trò dẫn dắt phát triển thành phố thông minh, bền vững

Hà Nội có vai trò dẫn dắt phát triển thành phố thông minh, bền vững

Sáng 29/11, Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam-châu Á 2023 đã khai mạc với chủ đề: “Khai thác dữ liệu - xây dựng thành phố thông minh phát triển bền vững".
Hà Nội xây dựng và nâng tầm sản phẩm du lịch golf

Hà Nội xây dựng và nâng tầm sản phẩm du lịch golf

Được nhận giải thưởng “Điểm đến thành phố golf tốt nhất thế giới năm 2023”, Hà Nội là điểm đến du lịch độc đáo, hấp dẫn, đặc sắc, an toàn và chất lượng.
Thừa Thiên Huế: Nghiên cứu xây dựng cơ sở sửa chữa, thực hành máy bay

Thừa Thiên Huế: Nghiên cứu xây dựng cơ sở sửa chữa, thực hành máy bay

Tỉnh Thừa Thiên Huế có buổi làm việc với các đơn vị liên quan về việc nghiên cứu xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, kết hợp thực hành đào tạo máy bay.

Tin cùng chuyên mục

Quảng Ninh: 9 năm liền tăng trưởng trên 2 con số

Quảng Ninh: 9 năm liền tăng trưởng trên 2 con số

Trong 9 năm (từ 2015 - 2023), tỉnh Quảng Ninh giữ vững đà tăng trưởng trên 2 con số; tổng GRDP ước đạt 11,03%.
Lý do UBND TP.Hà Nội đề xuất không sáp nhập quận Hoàn Kiếm?

Lý do UBND TP.Hà Nội đề xuất không sáp nhập quận Hoàn Kiếm?

Quận Hoàn Kiếm thuộc diện sáp nhập vì không đủ tiêu chí về diện tích, nhưng UBND TP. Hà Nội nêu 8 lý do không nên sáp nhập quận này.
Thanh Hóa: Ứng phó với hạn hán trong mùa khô để phục vụ sản xuất

Thanh Hóa: Ứng phó với hạn hán trong mùa khô để phục vụ sản xuất

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô.
200 gian hàng sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn của 21 tỉnh quy tụ tại hội chợ khu vực Đông Bắc

200 gian hàng sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn của 21 tỉnh quy tụ tại hội chợ khu vực Đông Bắc

Hội chợ khu vực Đông Bắc được tổ chức tại tỉnh Bắc Kạn, diễn ra từ ngày 24 – 30/11 với sự tham gia 200 gian hàng đến từ 21 địa phương.
Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh kết nối tàu hàng container qua cảng Chân Mây

Thừa Thiên Huế: Đẩy mạnh kết nối tàu hàng container qua cảng Chân Mây

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp tổ chức hội nghị kết nối hãng tàu, doanh nghiệp có hàng container qua cảng Chân Mây.
Đồng Nai đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ cho nông sản

Đồng Nai đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tiêu thụ cho nông sản

Từ đầu năm 2023 đến nay, tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh.
Chính phủ Canada giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ Trà Vinh nâng cao năng lực cạnh tranh

Chính phủ Canada giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ Trà Vinh nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong 9 năm, Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) đã tài trợ 11 triệu đô la Canada cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Trà Vinh.
Hải Phòng và Quảng Ninh dẫn đầu thu hút đầu tư nước ngoài

Hải Phòng và Quảng Ninh dẫn đầu thu hút đầu tư nước ngoài

Hải Phòng, Quảng Ninh đang là 2 địa phương dẫn đầu trong bảng xếp hạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Đà Nẵng: Đưa thiết bị truyền nhận tín hiệu công nghiệp cho xe đầu kéo vào dây chuyền khai thác container

Đà Nẵng: Đưa thiết bị truyền nhận tín hiệu công nghiệp cho xe đầu kéo vào dây chuyền khai thác container

Việc đưa thiết bị truyền nhận tín hiệu công nghiệp cho xe đầu kéo vào dây chuyền khai thác container làm lợi cho Cảng Đà Nẵng ít nhất 4 tỷ đồng trong 3 năm.
Điện Biên: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hàng hoá cho bà con đồng bào dân tộc

Điện Biên: Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu hàng hoá cho bà con đồng bào dân tộc

Trong năm 2022-2023, Điện Biên đã nỗ lực thúc đẩy xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu nông sản của bà con đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực phát triển Thủ đô

Văn hóa và con người là nền tảng, nguồn lực phát triển Thủ đô

Phát huy nguồn lực văn hóa giai đoạn mới, Hà Nội cần tập trung vào 3 yếu tố chính: Con người, di sản văn hóa và hạ tầng văn hóa (không gian sáng tạo).
Đồng Nai: Sản xuất công nghiệp tháng 10 vẫn duy trì tăng trưởng trong khó khăn

Đồng Nai: Sản xuất công nghiệp tháng 10 vẫn duy trì tăng trưởng trong khó khăn

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2023 của Đồng Nai vẫn có sự tăng trưởng so với tháng trước dù gặp nhiều khó khăn do bất ổn chính trị trên thế giới.
Bắc Ninh đứng thứ 8 toàn quốc về chỉ số năng lực cạnh tranh logistics

Bắc Ninh đứng thứ 8 toàn quốc về chỉ số năng lực cạnh tranh logistics

Kết quả khảo sát mới đây cho thấy, tỉnh Bắc Ninh đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh logistics.
Tháo gỡ vướng mắc tại dự án đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình

Tháo gỡ vướng mắc tại dự án đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình

Sau gần 6 năm thi công, qua 2 lần giãn thời gian về đích, Dự án đầu tư xây dựng đường ven biển Hải Phòng-Thái Bình vẫn gặp nhiều vướng mắc chờ tháo gỡ.
Hải Phòng: Giảm 30% tiền thuê đất cho doanh nghiệp trong khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

Hải Phòng: Giảm 30% tiền thuê đất cho doanh nghiệp trong khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải

Các doanh nghiệp Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải sẽ được giảm tiền thuê đất 30%. Việc này không áp dụng với doanh nghiệp có nợ, chậm nộp tiền của các năm trước.
Ninh Bình: Triển khai hiệu quả Chương trình OCOP

Ninh Bình: Triển khai hiệu quả Chương trình OCOP

Chương trình OCOP đã được tỉnh Ninh Bình triển khai có hiệu quả với việc phát triển mạnh các sản phẩm chủ lực, đặc sản có giá trị kinh tế cao.
Quảng Ninh: Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm chưa đạt 50% kế hoạch

Quảng Ninh: Giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng đầu năm chưa đạt 50% kế hoạch

Tính đến ngày 31/10/2023, tỉnh Quảng Ninh mới giải ngân được gần 50% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.
Thừa Thiên Huế: Công nhận 64 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Thừa Thiên Huế: Công nhận 64 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho 64 sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2023.
Hải Dương đấu thầu chọn đơn vị thi công cầu vượt sông Kinh Môn vào quý 1/2024

Hải Dương đấu thầu chọn đơn vị thi công cầu vượt sông Kinh Môn vào quý 1/2024

Dự kiến quý 1/2024, Hải Dương tổ chức đầu thầu lựa chọn nhà thầu thi công cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với Quốc lộ 5.
Thanh Hóa: Chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc thu hút người lao động

Thanh Hóa: Chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc thu hút người lao động

Chương trình đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc đang thu hút và mở ra nhiều cơ hội cho người lao động, đã có hơn 9.600 lao động tỉnh Thanh Hóa đăng ký dự tuyển.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động