Cà Mau phấn đấu giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới

Năm 2023 Cà Mau phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tối thiểu 0,8% và công tác giảm nghèo bền vững đang được địa phương tập trung triển khai.
Tín dụng chính sách xã hội: “Điểm sáng” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo Cà Mau: Nhân rộng 105 mô hình “Tự hào dùng hàng Việt” Cà Mau gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Giảm nghèo đa chiều tối thiểu 0,8%, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới

Kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2023 của UBND tỉnh Cà Mau đề ra mục tiêu đến cuối năm 2023 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tối thiểu 0,8%. Tỉnh cũng đặt kế hoạch hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới; hỗ trợ người nghèo đảm bảo mức sống tối thiểu, tăng dần khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo hài hoà giữa phát triển kinh tế và an sinh xã hội bền vững…

Để thực hiện, ngay từ đầu năm 2023 UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân. Tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin), gắn các mục tiêu giảm nghèo bền vững với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an sinh xã hội và tạo sinh kế bền vững; giúp hộ nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống.

Tích cực đào tạo nghề, chuyển giao ứng dụng kỹ thuật sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng đối tượng, tránh sai sót. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. (trong đó, ưu tiên đẩy mạnh xã hội hóa), góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hộ nghèo, đảm bảo tính bền vững, lâu dài.

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gồm: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững…

Cà Mau phấn đấu giảm nghèo đa chiều, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới

Người dân Cà Mau được hỗ trợ chính sách để giảm nghèo bền vững

Ảnh Cổng thông tin điện tử Cà Mau

Những kết quả ban đầu

Hiện thực hóa những mục tiêu trên, ngay từ đầu năm các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau đã đưa ra kế hoạch triển khai cụ thể. Điển hình như tại huyện Trần Văn Thời, theo lãnh đạo UBND xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, trong thời gian qua, công tác giảm nghèo được xã chú trọng quan tâm, địa phương đặt ra lộ trình kế hoạch cho cả năm. Xã cũng chỉ đạo phân công hội đoàn thể, đảng viên giúp đỡ những hộ nghèo có khả năng thoát nghèo để họ có động lực, cơ hội thoát nghèo bền vững.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo giảm nghèo của xã rà soát từng tiêu chí của mỗi hoàn cảnh để hỗ trợ sát với thực tế khả năng của từng hộ. Hiện tại, địa phương đang được hỗ trợ 2 chương trình là “Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 – 2025” và “Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số” được áp dụng cho Ấp Đá Bạc A và Ấp Cơi 5 B, nhằm hỗ trợ nhà ở, nước sạch, chuyển đổi ngành nghề.... Đây là những giảm pháp cụ thể hóa hướng đến giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Bên cạnh đó, để linh hoạt trong thực hiện kế hoạch giảm nghèo, xã Khánh Bình Tây đã vận động các tổ chức thiện nguyện trao tặng 10 căn nhà vào năm 2022. Năm 2023, xã đang tiến hành xây dựng 10 căn và đang xin hỗ trợ thêm 3 căn nhà. Bên cạnh xã hội hóa các nguồn lực giảm nghèo, Ban chỉ đạo còn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội rà soát từng hộ có khả năng thoát nghèo để hỗ trợ vốn, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể nhận ủy thác hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn xây dựng mô hình phát triển kinh tế bền vững.

Với sự vào cuộc của các cấp các ngành, theo thống kê từ Sở Lao động và Thương binh xã hội Cà Mau, trong nửa đầu năm 2023 tỉnh có 4.399 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh hỗ trợ vay vốn làm kinh tế; vay giải quyết việc làm 2.790 lượt, cho vay xuất khẩu lao động 27 lượt, với tổng kinh phí là 274.214 triệu đồng và nhiều chương trình cho vay ưu đãi khác. Thực hiện miễn học phí cho 462 học sinh thuộc hộ gia đình nghèo, giảm học phí cho 441 học sinh thuộc hộ gia đình cận nghèo với số tiền trên 187 triệu đồng, hỗ trợ chi phí học tập cho 334 em với số tiền trên 167 triệu đồng; hỗ trợ sữa tươi cho 6.325 học sinh với số tiền là 6.289 triệu đồng; có 285 hộ gia đình học sinh, sinh viên nghèo, cận nghèo và hộ gia đình có mức sống trung bình được hỗ trợ vay vốn tín dụng theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền trên 22.028 triệu đồng…

Đáng chú ý, theo Quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cà Mau, tổng số hộ nghèo 7.407 hộ và tất cả những hộ này đã được hỗ trợ tiền điện hàng tháng, tổng kinh phí thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 là trên 2.460 triệu đồng.

Trong 6 tháng qua, tỉnh cũng triển khai thực hiện quy trình, thủ tục thực hiện dự án xây dựng 490 căn nhà cho người nghèo và Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 13/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại 101 xã, phường, thị trấn

Mới đây Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Thời gian rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập từ ngày 01/9 đến hết ngày 14/12/2023.

Đối tượng rà soát là toàn bộ hộ gia đình có tên trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 do UBND xã, phường, thị trấn đang quản lý.

Tiêu chí và chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

Ngọc Thùy
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: giảm nghèo bền vững

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Thanh Hóa: 11 tháng, hơn 3.300 doanh nghiệp thành lập mới, đứng thứ 8 cả nước

Thanh Hóa: 11 tháng, hơn 3.300 doanh nghiệp thành lập mới, đứng thứ 8 cả nước

11 tháng, Thanh Hóa đã có hơn 3.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, vượt 10% so với kế hoạch đề ra và đứng thứ 8 cả nước về phát triển mới doanh nghiệp.
Thừa Thiên Huế: Cảng Chân Mây hướng tới trở thành “điểm nối” hàng container quốc tế

Thừa Thiên Huế: Cảng Chân Mây hướng tới trở thành “điểm nối” hàng container quốc tế

Sau hơn 1 năm triển khai dịch vụ hàng container, cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế) đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên vẫn chưa như kỳ vọng đề ra.
Nhiều sự kiện “Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa” diễn ra trong 2 ngày 8-9/12

Nhiều sự kiện “Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa” diễn ra trong 2 ngày 8-9/12

Tại TP. Thanh Hóa sẽ diễn ra chuỗi sự kiện “Ngày Italia tại tỉnh Thanh Hóa” với các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và giao lưu văn hóa.
Lãnh đạo Hà Nội chỉ ra nguyên nhân khiến hàng loạt dự án giao thông chậm tiến độ

Lãnh đạo Hà Nội chỉ ra nguyên nhân khiến hàng loạt dự án giao thông chậm tiến độ

Trong phần chất vấn tại kỳ họp thứ 14, HĐND TP khóa 16, lãnh đạo Hà Nội đưa ra loạt nguyên nhân khiến nhiều dự án giao thông chậm tiến độ.
Bắc Giang: Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở mức cao

Bắc Giang: Phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng công nghiệp ở mức cao

Là địa phương có thế mạnh về phát triển công nghiệp, Bắc Giang luôn định hướng quy hoạch bài bản để đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Vĩnh Phúc: Quy hoạch xây dựng 2 tuyến đường sắt đô thị nối với Hà Nội

Vĩnh Phúc: Quy hoạch xây dựng 2 tuyến đường sắt đô thị nối với Hà Nội

Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Nghị quyết thông qua quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Từ năm 2024, Hà Nội sẽ miễn giảm học phí 100% học sinh mầm non, phổ thông?

Từ năm 2024, Hà Nội sẽ miễn giảm học phí 100% học sinh mầm non, phổ thông?

Tại Kỳ họp thứ 14 HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết chế độ hỗ trợ học phí cho trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông thuộc hộ cận nghèo.
TP. Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp tìm cơ hội giao thương qua kết nối cung cầu

TP. Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp tìm cơ hội giao thương qua kết nối cung cầu

Tại hội thảo “Kết nối cung cầu - giải pháp đầu ra cho doanh nghiệp”, hơn 100 doanh nghiệp đã cùng chia sẻ cơ hội hợp tác giao thương, mở rộng thị trường.
Kỳ họp thứ 13 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X bàn nhiều quyết sách quan trọng

Kỳ họp thứ 13 HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X bàn nhiều quyết sách quan trọng

Kỳ họp thứ 13 của HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X tập trung thảo luận, thông qua các Nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế, đô thị, giáo dục, biên chế-tổ chức…
Thừa Thiên Huế: 3 mỏ khoáng sản nào bị thu hồi, vì sao?

Thừa Thiên Huế: 3 mỏ khoáng sản nào bị thu hồi, vì sao?

Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành các quyết định về việc thu hồi đất của 3 mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp; đấu giá 7 mỏ khoáng sản khác trên địa bàn.
Thanh Hóa: Quyết liệt các giải pháp nhằm bứt phá giải ngân vốn đầu tư công

Thanh Hóa: Quyết liệt các giải pháp nhằm bứt phá giải ngân vốn đầu tư công

Chuẩn bị kết thúc năm 2023, hiện tỉnh Thanh Hóa mới giải ngân được 65,1% vốn đầu tư công. Thanh Hóa đang quyết liệt nhằm bứt phá tiến độ giải ngân.
Bình Dương thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghiệp 4.0

Bình Dương thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghiệp 4.0

Bình Dương đã và đang tích cực triển khai các giải pháp đón đầu xu hướng công nghiệp 4.0, trong đó ưu tiên xây dựng đô thị phát triển theo hướng bền vững.
Quảng Ninh: Tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP

Quảng Ninh: Tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP

Cùng với nỗ lực nâng cao chất lượng, Quảng Ninh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm kết nối, quảng bá, chắp cánh cho sản phẩm OCOP vươn xa.
Hải Phòng: Phấn đấu trở thành trung tâm logistics quốc tế, trọng điểm du lịch cả nước

Hải Phòng: Phấn đấu trở thành trung tâm logistics quốc tế, trọng điểm du lịch cả nước

Đến năm 2030, TP. Hải Phòng phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm quốc tế, trọng tâm là dịch vụ cảng biển, logistics và du lịch biển.
Điện Biên: Tăng cường quảng bá, kích cầu tiêu thụ nông sản

Điện Biên: Tăng cường quảng bá, kích cầu tiêu thụ nông sản

Để tìm kiếm thị trường bền vững cho nông sản, tỉnh Điện Biên đã tích cực thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh.
Những tín hiệu tích cực cho ngành dâu tằm tơ Việt Nam

Những tín hiệu tích cực cho ngành dâu tằm tơ Việt Nam

Thời gian qua, diện tích trồng dâu nuôi tằm của Lâm Đồng nói riêng, trong cả nước nói chung ngày càng tăng, là tín hiệu tích cực cho ngành dâu tằm tơ Việt Nam.
Đà Nẵng tính chuyện làm kinh tế đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi

Đà Nẵng tính chuyện làm kinh tế đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi

Từ quý I/2024 – 2028, Đà Nẵng thí điểm tổ chức dịch vụ phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi, tạo điểm đến mới cho du khách, thúc đẩy kinh tế đêm.
Thanh Hóa: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

Thanh Hóa: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông

UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông và các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn.
Bắc Kạn: Xây dựng hệ sinh thái du lịch kích cầu tiêu thụ hàng hoá

Bắc Kạn: Xây dựng hệ sinh thái du lịch kích cầu tiêu thụ hàng hoá

Với tiềm năng sẵn có, Bắc Kạn có điều kiện thuận lợi phát triển du lịch sinh thái, từ đó kích cầu giao thương, tiêu thụ hàng hoá.
Thừa Thiên Huế: 27 sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp tiêu biểu miền Trung – Tây Nguyên

Thừa Thiên Huế: 27 sản phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp tiêu biểu miền Trung – Tây Nguyên

Tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt danh sách 27 sản phẩm, bộ sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu miền Trung - Tây Nguyên.
Bắc Ninh: Tháp Thần Nông được VietKings trao tặng Kỷ lục Việt Nam

Bắc Ninh: Tháp Thần Nông được VietKings trao tặng Kỷ lục Việt Nam

Tháp Thần Nông (Bắc Ninh) hình hạt lúa ghép từ 1.012 chiếc cối đá vừa được VietKings trao tặng Kỷ lục Việt Nam.
Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ, bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử nhận giải Sáng tạo kỹ thuật

Thừa Thiên Huế: Hỗ trợ, bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử nhận giải Sáng tạo kỹ thuật

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ XIII, năm 2023.
Xây dựng đô thị thông minh phải bắt nguồn từ việc quy hoạch đô thị

Xây dựng đô thị thông minh phải bắt nguồn từ việc quy hoạch đô thị

Xây dựng đô thị thông minh phải bắt nguồn từ việc quy hoạch đô thị, từ đó xây dựng quản lý đô thị thông minh, tiếp đến cung cấp các dịch vụ tiện ích thông minh.
Hà Nội nhận Giải thưởng Thành phố hấp dẫn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo

Hà Nội nhận Giải thưởng Thành phố hấp dẫn Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo

Sáng ngày 30/11, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức lễ vinh danh và trao Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2023 lần thứ IV.
Quảng Ninh: Khai mạc Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15

Quảng Ninh: Khai mạc Hội chợ Thương mại và Du lịch quốc tế Việt - Trung lần thứ 15

Ngày 30/11, Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt - Trung lần thứ 15 năm 2023 chính thức khai mạc tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động