Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 18/06/2019 22:08

Bước chuyển và kỳ vọng

00:00 | 25/03/2019
Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DNKHCN) có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019 với nhiều ưu đãi như miễn, giảm thuế thu nhập DN; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước... được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội phát triển mới cho DN.  
buoc chuyen va ky vong
Tạo điều kiện cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ phát triển

Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DNKHCN) có hiệu lực thi hành từ ngày 20/3/2019 với nhiều ưu đãi như miễn, giảm thuế thu nhập DN; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước... được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội phát triển mới cho DN.

Ra đời từ năm 2007, Nghị định 80/2007/NĐ-CP vốn dựa trên cơ sở Luật KHCN năm 2000, mục đích chủ yếu hỗ trợ việc hình thành mạng lưới DNKHCN từ các viện, trường, qua đó đẩy nhanh quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu của những tổ chức công lập này.

Hơn 12 năm qua, số lượng DNKHCN dần tăng lên, một phần nhờ tác động của Nghị định 80/2007/NĐ-CP và văn bản pháp luật liên quan. Tính đến đầu năm 2019, cả nước có khoảng 3.000 DN đủ điều kiện để coi là DNKHCN.

Thực tế, Nghị định 80/2007/NĐ-CP khi triển khai đã bộc lộ những hạn chế, bất cập khi gây khó khăn cho DN trong việc chứng minh đáp ứng điều kiện theo quy định. Nhiều nội dung không còn phù hợp với Luật KHCN sửa đổi năm 2013 và các Luật về DN, đất đai, đầu tư...

Theo ông Nguyễn Kỳ Phùng - Phó giám đốc Sở KHCN TP. Hồ Chí Minh - việc Chính phủ ban hành Nghị định 13/2019/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ có những bước chuyển mới. Nghị định này có nhiều ưu đãi cho DN. Cụ thể, DNKHCN được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai. Sở KHCN có trách nhiệm phối hợp với cơ quan tiếp nhận hồ sơ của người sử dụng đất theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 43/2014/NĐ- CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ khi xác định diện tích đất được miễn, giảm cho mục đích KHCN. Thủ tục, hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thực hiện theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất và quản lý thuế.

Bên cạnh đó, Nghị định 13/2019/NĐ-CP giúp hỗ trợ giải quyết một trong những khó khăn lâu nay của DNKHCN đó là nghiên cứu và thương mại hóa kết quả KHCN. Trong thực tế, quá trình thương mại hóa các kết quả khoa học gặp nhiều rào cản, như: Quy định về công nhận sản phẩm mới; tâm lý e ngại từ người tiêu dùng; khó thương mại hóa các sản phẩm hướng tới những đối tượng thu nhập thấp; vấn đề bảo hộ bản quyền sở hữu trí tuệ…

Ngoài ra, DNKHCN được sử dụng Quỹ phát triển KHCN của DN và các nguồn huy động hợp pháp khác để thương mại hóa kết quả KHCN; được ưu tiên tham gia các dự án hỗ trợ thương mại hóa kết quả KHCN, tài sản trí tuệ của nhà nước.

Ông Trần Anh Tuấn - CEO Công ty Sao Bắc Đẩu - cho rằng, Nghị định 13/2019/NĐ-CP vừa chính thức có hiệu lực sẽ mang đến nhiều cơ hội phát triển mới cho DNKHCN. Theo đó, DN sẽ được hưởng ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. “Quan trọng nhất, DNKHCN phải làm nghiêm túc, phát triển sản phẩm mới có chất lượng thì mới tận dụng được những ưu đãi kể trên”- ông Tuấn chia sẻ thêm.

Điểm nổi bật của Nghị định 13/2019/NĐ-CP là các chính sách ưu đãi, hỗ trợ DNKHCN đồng bộ, thống nhất với pháp luật về thuế thu nhập DN, đầu tư, đất đai và tín dụng đầu tư. Về cơ bản, chính sách ưu đãi, hỗ trợ sẽ đảm bảo tính khả thi, từ đó, tạo lập môi trường thuận lợi cho cộng đồng DNKHCN phát triển.

Thanh - Dương