Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Sửa đổi Luật Dầu khí giúp nhanh chóng tháo gỡ một số việc khó

Tại phiên thảo luận về Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) chiều ngày 14/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cần có quy định rất chặt chẽ, đầy đủ, minh bạch địa vị pháp lý, vai trò của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trong dự án luật này.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Luật Dầu khí (sửa đổi): 6 nhóm chính sách sẽ giải quyết nhiều vấn đề mới

Chia sẻ các vấn đề liên quan đến chính sách dầu khí, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Nghị quyết 41 ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, sau này Nghị quyết 55-NQ/TW năm 2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Luật Dầu khí (sửa đổi): Cần minh bạch vai trò, địa vị pháp lý của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên thảo luận về Dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Theo đó, có rất nhiều chính sách liên quan hoạt động dầu khí, trong đó có vấn đề thượng nguồn, hạ nguồn. Riêng nội dung liên quan tới điều tra cơ bản và hoạt động dầu khí rất nhiều.

Ví dụ như trong quy định của Nghị quyết 41 và Nghị quyết 55 có nêu: Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò nhằm gia tăng trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí tại các khu vực tiềm năng, nước sâu, xa bờ gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. “Tuy nhiên, trong Điều 5 của dự thảo Luật Dầu khí sửa đổi chưa rõ”- Chủ tịch Quốc hội chỉ ra.

Chủ tịch Quốc hội nêu, Luật cần thể hiện rõ hơn vai trò của các cơ quan quản lý Nhà nước và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

“Trước đây, PVN vừa là doanh nghiệp vừa là quản lý nhà nước lĩnh vực dầu khí. Bây giờ vai quản lý nhà nước tới đâu? Vì chúng ta còn Bộ Công Thương, còn Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thì vai của PVN thế nào? Phần quản lý chức năng Nhà nước chưa rõ, địa vị pháp lý ở Điều 8 đến đâu? Đề nghị rà soát lại xem trên cơ sở đánh giá đầy đủ mô hình hoạt động dầu khí, địa vị pháp lý của PVN”- Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp ý.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, về phân loại phần tham gia của PVN là dự án độc lập hay một phần trong dự án chung của hợp đồng dầu khí. Đây là vấn đề hiện nay chưa có quy định. Khi PVN tham gia với vai trò nhà thầu thì được phê duyệt theo quy định tại Luật Dầu khí và chưa có quy định rõ ràng bước nào tương đương với chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Hiện nay chưa có hướng dẫn chi tiết và chưa có cách hiểu thống nhất khi Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam - PVN đầu tư dự án thăm dò, khai thác dầu khí. Chưa có quy định rõ nội dung quản lý khi PVN tham gia từng giai đoạn theo hợp đồng dầu khí như ký hợp đồng, chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng, thực hiện quyền ưu tiên của các nước chủ nhà, thực hiện hoạt động tìm kiếm, thăm dò…

Góp ý thêm về dự án Luật, ông Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chia sẻ, Luật Dầu khí này ra đời rất sớm, từ năm 1993 và đã trải qua một số lần sửa đổi như 2008, chưa kể đến là Luật Quy hoạch 2018, tức là được Đảng, Chính phủ, Quốc hội hết sức quan tâm, luôn luôn theo dõi và có những điều chỉnh khi cần thiết.

"Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Công Thương, các bộ, ngành đã tham mưu cho Chính phủ trình với Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đồng chí làm rất tích cực. Về tinh thần chung, chúng tôi thấy rất ủng hộ dự thảo Luật và thấy được về hồ sơ, nội dung cơ bản đã đủ điều kiện để có thể báo cáo Thường vụ trình Quốc hội trong kỳ họp tới" - ông Lê Quang Huy nói.

Đặc biệt, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đánh giá rất cao dự thảo đã bổ sung chính sách quy định về điều tra cơ bản về dầu khí. Đây là việc cần phải đi trước. Tuy nhiên, thông tin về dữ liệu trong quá trình điều tra cơ bản cần phải được thẩm định, lưu trữ, quản lý thống nhất, chia sẻ phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.

Bên cạnh đó, việc thăm dò dầu khí xu hướng càng ngày càng trở nên khó hơn, không thể nào gần bờ được nữa, càng ngày càng xa, dung lượng, trữ lượng ít, mà đi vào những vùng phải nói rất khó khăn. Do đó, ứng dụng khoa học công nghệ phải đẩy lên rất mạnh.

Trong thời gian qua, PVN đã rất tích cực trong các hoạt động nghiên cứu, sử dụng nhiều nguồn lực để có những đề tài, dự án rất tốt. Trong Luật Dầu khí từ năm 1993 cũng đã quy định rất rõ việc ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến nhất, ngoài ra một số chính sách khác cũng có nhưng chưa thực sự rõ ràng.

Cho nên trong thời gian tới, các công nghệ khoan, công nghệ thu hồi, xử lý dầu thô, các loại năng lượng dầu khí mà gọi là phi truyền thống, ví dụ như đá phiến.... cần ứng dụng khoa học công nghệ nhiều hơn. "Tôi đọc toàn bộ phần Luật Dầu khí, tôi thấy đây là một nội dung rất cần thiết đưa vào, nhưng hàm lượng đưa vào trong này và cách thức đưa tôi thấy chưa rõ lắm" - ông Lê Quang Huy nêu.

Ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nêu, về cơ bản, tôi đánh giá rất cao hồ sơ của Chính phủ trình và về mặt tài liệu thì hồ sơ đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và cũng trình đúng thời hạn để đảm bảo cơ quan nghiên cứu, thẩm tra để có thể kịp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ ba theo đúng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

"Chúng tôi cũng thống nhất cao nghiên cứu, sửa đổi toàn diện Luật Dầu khí. Ý kiến các đồng chí vừa nói Luật Dầu khí được ban hành lần đầu năm 1993, đến nay qua ba lần sửa đổi vào năm 2000-2008 và 2018. Trong đó năm 2018 chủ yếu sửa đảm bảo phù hợp với Luật Quy hoạch, cho nên nhiều quy định so với yêu cầu hiện hành trong tình hình, bối cảnh mới" - ông Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh.

Phát biểu trước Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương cảm ơn, tiếp thu sâu sắc những ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các ý kiến phát biểu tại phiên thảo luận. Theo Bộ trưởng, Luật Dầu khí đã qua 2-3 lần sửa. Lần này mặc dù cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã rất cầu thị cùng với các cơ quan liên quan chuẩn bị, nhưng mới chỉ gỡ thêm được một số vướng mắc, khó khăn, còn những vấn đề rất căn bản như gợi ý của Chủ tịch Quốc hội hoặc ý kiến phát biểu của một số đại biểu thì chưa giải quyết được một cách căn bản. Nhưng cũng có một số vấn đề ban soạn thảo đã chỉnh sửa song chưa có điều kiện cập nhật vào phiên họp.

Phát biểu kết luận phiên họp, ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao quá trình chuẩn bị dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) của Chính phủ, hồ sơ dự án luật đã đầy đủ theo quy định, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế cũng đã tập trung bao quát các vấn đề của dự án luật và cần phải khẩn trương tiếp tục nghiên cứu để đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Đồng thời, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các cơ quan thẩm tra và ý kiến tham gia của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự án luật trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tiếp thu đầy đủ ý kiến của Chủ tịch Quốc hội về một số vấn đề. Cụ thể, tiếp tục rà soát để thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 41 ngày 23/7/2015, Nghị quyết số 55, Nghị quyết Trung ương ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển ngành dầu khí.

Trong các nghị quyết đã nêu yêu cầu quy định rõ về hoạt động dầu khí, tăng cường phân công, phân cấp quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, đảm bảo hiệu lực, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong lĩnh vực dầu khí.

Xây dựng cơ chế chính sách tăng cường thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế, các tổ chức trong và ngoài nước để phát triển ngành dầu khí. Xây dựng cơ chế đặc thù thu hút đầu tư nước ngoài vào phát triển dầu khí trong nước tại các vùng sâu, vùng xa bờ, các vùng tiềm năng mà như Chủ tịch Quốc hội cũng đã nói là tạo điều kiện để khai thác các dạng năng lượng mới trên lĩnh vực dầu khí.

Rà soát kỹ các quy định về áp dụng Luật Dầu khí, các luật có liên quan đến pháp luật nước ngoài, các thông lệ, tập quán công nghiệp dầu khí quốc tế để đảm bảo rõ ràng, cụ thể, khả thi vào bao quát được thực tiễn phát sinh, tính đặc thù trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí, cân nhắc bỏ quy định về hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí, vì không thuộc phạm vi điều chỉnh của dự án luật.

Rà soát các quy định về hợp đồng dầu khí để đảm bảo chặt chẽ, rõ ràng, cụ thể, quy định phù hợp, khả thi, sát với thực tế, gắn trách nhiệm trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng dầu khí.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên: Thế giới đang đứt gãy rất nhiều nguồn cung, Cho nên việc sửa đổi luật lúc này giúp chúng ta khẩn trương tháo gỡ được một số việc khó để nâng được năng lực khai thác về dầu và khí.

Các pháp nhân hoạt động trong lĩnh vực dầu khí thì đồng thời phải tuân thủ Luật Dầu khí và tuân thủ rất nhiều luật khác có liên quan như các đại biểu đã nêu, thậm chí phải tuân thủ luật pháp quốc tế, thậm chí các thông lệ quốc tế .

“Việc sửa đổi luật lần này tháo gỡ một số khó khăn và cố gắng làm sao không mâu thuẫn với những dự án, những hợp đồng hay là những pháp nhân đang hoạt động” .

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 23/5: Nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử tăng mạnh

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 23/5: Nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử tăng mạnh

Chủ đề xuất nhập khẩu được báo chí phản ánh nhiều trong ngày 23/5. Trong đó, đáng chú ý là thông tin nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử tăng gần 7 tỷ USD.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 22/5: Giá xăng dầu ngày 23/5 diễn biến thế nào?

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 22/5: Giá xăng dầu ngày 23/5 diễn biến thế nào?

Ngày 23/5 là ngày điều chỉnh giá xăng dầu theo quy định. Dự báo, giá xăng sẽ tăng trong đợt điều chỉnh này.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 21/5: Tăng kết nối giao thương, tăng hiệu quả tiêu thụ hàng Việt

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 21/5: Tăng kết nối giao thương, tăng hiệu quả tiêu thụ hàng Việt

Kết nối giao thương, giá xăng dầu, Luật Bảo vệ người tiêu dùng áp dụng trên nền tảng thương mại điện tử... là những thông tin mà báo chí phản ánh ngày hôm nay.
Công nghiệp là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn nền kinh tế

Công nghiệp là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn nền kinh tế

Ngành công nghiệp vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong 4 tháng đầu năm và là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn ngành kinh tế trong thời gian tới.
Vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm phòng vệ thương mại

Vận hành hiệu quả hệ thống cảnh báo sớm phòng vệ thương mại

Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại – bà Phạm Châu Giang đã có cuộc chia sẻ hệ thống cảnh báo sớm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó các vụ kiện phòng vệ thương mại

Tin cùng chuyên mục

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 20/5: Công nghiệp hỗ trợ tìm đường vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 20/5: Công nghiệp hỗ trợ tìm đường vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Chủ đề sản xuất công nghiệp hỗ trợ, tiêu dùng... vẫn tiếp tục là các nội dung nổi bật được báo chí phản ánh trong ngày hôm nay 20/5.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 19/5: Giá thép giảm có vai trò của Bộ Công Thương

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 19/5: Giá thép giảm có vai trò của Bộ Công Thương

Diễn đàn báo chí ngày 19/5 đề cập tới vấn đề đang được dư luận quan tâm, đó là giá thép giảm mạnh sau 7 lần tăng giá; bảo đảm cung ứng điện trong mùa nắng nóng.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 18/5: Bộ Công Thương lên kịch bản tháng, quý để điều hành giá xăng dầu

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 18/5: Bộ Công Thương lên kịch bản tháng, quý để điều hành giá xăng dầu

Thị trường, xuất nhập khẩu, năng lượng là các nội dung nổi bật trong ngành Công Thương được phản ánh nhiều qua góc nhìn báo chí ngày 18/5.
Ngăn chặn những vi phạm gian lận trên sàn thương mại điện tử

Ngăn chặn những vi phạm gian lận trên sàn thương mại điện tử

Năm 2021, lực lượng quản lý thị trường và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số kiểm tra hơn 3.000 vụ lợi dụng thương mại điện tử để kinh doanh hàng lậu, với số
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 17/5: Chủ đề công nghiệp, thương mại được quan tâm

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 17/5: Chủ đề công nghiệp, thương mại được quan tâm

Công nghiệp, thương mại, thị trường là những chủ đề của ngành Công Thương được đề cập nhiều trên diễn đàn báo chí ngày 17/5.
Làm thế nào để hạ nhiệt giá xăng dầu?

Làm thế nào để hạ nhiệt giá xăng dầu?

Các chuyên gia cho rằng đã đến lúc Việt Nam cần xây dựng chiến lược dự trữ quốc gia về giá xăng dầu để ổn định nguồn cung, chủ động điều tiết giá.
Thương mại điện tử Việt Nam có thể đạt 39 tỷ USD vào năm 2025

Thương mại điện tử Việt Nam có thể đạt 39 tỷ USD vào năm 2025

Theo hãng Statista, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ và có thể cán mốc 39 tỷ USD vào năm 2025.
Chuối Việt Nam có khả năng cạnh tranh tại thị trường Nhật Bản

Chuối Việt Nam có khả năng cạnh tranh tại thị trường Nhật Bản

Trong quý I/2022, Việt Nam là thị trường cung cấp trái chuối lớn thứ 7 cho thị trường Nhật Bản.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 16/5: Cần thu hút doanh nghiệp sản xuất thép đầu tư vùng duyên hải miền Trung

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 16/5: Cần thu hút doanh nghiệp sản xuất thép đầu tư vùng duyên hải miền Trung

Báo chí ngày 16/5 đề cập tới những vấn đề đang được dư luận tiếp tục quan tâm, như: Ưu tiên doanh nghiệp sản xuất thép phát triển, hạ nhiệt giá xăng dầu...
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 15/4: Việt Nam chủ động hội nhập sâu rộng

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 15/4: Việt Nam chủ động hội nhập sâu rộng

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 15/4 tập trung vào các vấn đề nóng trong lĩnh vực hội nhập, giá xăng dầu.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 14/5: “Điểm nhấn” 71 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 14/5: “Điểm nhấn” 71 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương

Diễn đàn báo chí ngày 14/5, điểm nhấn 71 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương Việt Nam.
Bộ Công Thương đồng hành cùng tỉnh Bắc Giang “vượt dịch” thành công

Bộ Công Thương đồng hành cùng tỉnh Bắc Giang “vượt dịch” thành công

Trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh Covid -19, tỉnh Bắc Giang đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất hiệu quả của Bộ Công Thương.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 13/5: Lĩnh vực hội nhập - xuất nhập khẩu được quan tâm

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 13/5: Lĩnh vực hội nhập - xuất nhập khẩu được quan tâm

Những vấn đề nóng trong lĩnh vực hội nhập – xuất nhập khẩu là nội dung được các cơ quan báo chí nhắc đến nhiều trong ngày hôm nay 13/5.
Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP. Hồ Chí Minh: Bộ Công Thương đã đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP. Hồ Chí Minh: Bộ Công Thương đã đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (FFA): FFA đánh giá cao Bộ Công Thương trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 12/5: “Nóng” lĩnh vực năng lượng

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 12/5: “Nóng” lĩnh vực năng lượng

Những vấn đề nóng trong lĩnh vực năng lượng là nội dung được các cơ quan báo chí bàn thảo nhiều trong ngày hôm nay 12/5
Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam- Đặng Phúc Nguyên: Nâng cao vai trò của Thương vụ trong kết nối xuất khẩu

Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam- Đặng Phúc Nguyên: Nâng cao vai trò của Thương vụ trong kết nối xuất khẩu

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam bày tỏ mong muốn của doanh nghiệp là được Thương vụ hỗ trợ nhiều hơn nữa trong kết nối xuất khẩu.
Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh: Công nghiệp phục hồi nhờ giải pháp đúng và trúng

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh: Công nghiệp phục hồi nhờ giải pháp đúng và trúng

Chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh – Giảng viên cao cấp Học viện Tài chính cho rằng: Công nghiệp phục hồi nhờ giải pháp đúng và trúng.
Cải cách hành chính Bộ Công Thương đã đem lại kết quả tích cực

Cải cách hành chính Bộ Công Thương đã đem lại kết quả tích cực

Cải cách hành chính của Bộ Công Thương đem lại kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào việc cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam.
Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 11/5: Giá xăng dầu chiều 11/5 ở mức nào?

Công Thương qua góc nhìn báo chí ngày 11/5: Giá xăng dầu chiều 11/5 ở mức nào?

Thông tin giá xăng dầu tăng và những thông tin về điện nhận được sự quan tâm của báo chí trong ngày 11/5.
Bộ Công Thương: Cần chính sách đặc thù để phát triển ngành thép

Bộ Công Thương: Cần chính sách đặc thù để phát triển ngành thép

Năng lực cạnh tranh của ngành thép Việt Nam được nhận định là khá thấp khi phần lớn các nguyên liệu đầu vào để sản xuất thép phải nhập khẩu.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động