Bộ Công Thương thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới

Trong báo cáo gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội mới đây cho thấy, năm qua, Bộ Công Thương đã thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.
Bộ Công Thương - 15 năm thành quả thực hiện Bình đẳng giới Hội nghị công tác nữ và đánh giá 15 năm thi hành Luật bình đẳng giới của Bộ Công Thương

Cụ thể: Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ hướng dẫn tuyên truyên, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên toàn ngành Công Thương.

Bộ Công Thương thường xuyên đôn độc các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Nghị qyết số 26-NQ/TW ngày 29/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cấp chiến luợc, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quyết định số 2232/QD-TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1555/QĐ-BCT ngày 11/6/2021 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025.

Đáng chú ý, các phong trào thi đua được phát động trong toàn ngành Công Thương nhằm đẩy mạnh tuyên truyên, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về văn hóa công sở, đạo đức công vụ; thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân hiện, hiện đại; cơ quan xanh, sąch, đẹp, an toàn, văn minh.

Bộ Công Thương thực hiện tốt mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới
Hằng năm, nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Lãnh đạo Bộ Công Thương thường tổ chức gặp mặt, tặng quà cán bộ, công nhân viên chức, người lao động nữ

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương và các đơn vị thuộc Bộ tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nữ thông qua nhiều hình thức: Đào tạo, tập huấn trực tiếp hoặc thông qua các chương trình mít tinh, hội thảo chuyên đề...; cử cán bộ làm công tác nữ, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của Bộ tham gia các chương trình tập huấn, hội nghị, hội thảo...

Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị phổ biến rộng rãi tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Công Thương nội dung: Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 được Chính phủ phê duyệt và ban hành kèm theo Nghị quyết số 28/NĐ-CP ngày 3/3/2021; Quyết định số 2232/QÐ- TTg ngày 28/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giai đoạn 2021-2025.

Triển khai hướng dẫn các đơn vị lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và 2021-2030 đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Công tác tư vấn, hỗ trợ cho phụ nữ tại cơ quan, đơn vị thông qua Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Nữ công, tổ chức công đoàn các cấp đã được chủ động triển khai, tích cực, qua đó kịp thời bảo vệ được quyền lợi hợp pháp cho phụ nữ, đồng thời góp phần nâng cao ý thức, nhận thức cho phụ nữ, xây dựng nếp sống văn minh, phát huy dân chủ cơ sở, từng bước nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Thực hiện nghiêm quy định việc lồng ghép vấn đề giới, bình đẳng giới trong xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, năm 2023, Bộ Công Thương đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc “không phân biệt nội dung thời gian đảm nhiệm chức vụ đối với nam và nữ đối với quy định nguời đuợc phong hàm Đại sứ" tại đề xuất xây dựng Luật Hàm, cấp ngoại giao.

Định kỳ hằng năm, Bộ Công Thuơng đều ban hành Chương trình làm việc của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, trong đó có kế hoạch kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ về tình hình thực hiện pháp luật về bình đảng giới. Theo đó, năm 2023, Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra 8 đơn vị thuộc Bộ nhằm nắm bắt tình hình hoạt động công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và đôn đốc triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới, công tác phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực phụ nữ, trẻ em, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đưa ra giải pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả của công tác. Đến nay, Bộ Công Thương chưa phát hiện những vi phạm hành chính về bình đẳng giới tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đến mức phải xem xét xử lý.

Trước những kết quả tích cực đã đạt được, năm 2024, Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách lao động nữ và bình đẳng giới. Thúc đẩy kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các đơn vị thuộc Bộ. Tích cực phối hợp tham gia xây dựng chế độ, chính sách, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối công tác bình đẳng giới, lao động nữ. Quan tâm xây dựng đội ngũ nữ cán bộ, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nữ, nâng cao tỷ lệ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về "tiếp tục đấy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới". Đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua lao động giỏi, chủ động sáng tạo nâng cao hiệu suất, hiệu quả công việc trong toàn ngành nói chung và nữ công chức, viên chức, người lao động nói riêng...

Tâm An
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: công tác nữ và bình đẳng giới

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hành khách thông cảm với sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Hành khách thông cảm với sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Hơn 6.500 hành khách phải chuyển tải do sạt lở hầm Bãi Gió, nhưng mọi người đều thông cảm cho sự cố ngoài ý muốn của ngành đường sắt.
Bài cuối: Bền bỉ, kiên trì, không khoan nhượng, không lùi bước

Bài cuối: Bền bỉ, kiên trì, không khoan nhượng, không lùi bước

Sự hiệp đồng của các lực lượng Biên phòng, Hải quan và Quản lý thị trường đã thể hiện nỗ lực không ngừng nghỉ, đem lại hiệu quả tích cực.
Thời tiết hôm nay ngày 15/4/2024: Ba miền Bắc, Trung, Nam nắng nóng

Thời tiết hôm nay ngày 15/4/2024: Ba miền Bắc, Trung, Nam nắng nóng

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 15/4/2024: Ba miền Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 38 độ.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 15/4/2024: Có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết biển hôm nay 15/4/2024: Có mưa vài nơi

Thời tiết biển hôm nay 15/4/2024, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 15/4/2024: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa và dông

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 15/4/2024: Hà Nội ngày nắng, chiều tối có mưa và dông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 15/4/2024, Hà Nội nhiều mây trưa chiều giảm mây trời nắng; tối và đêm mưa rào, dông

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Chủ động phòng ngừa, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Hà Nội: Chủ động phòng ngừa, xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường

Năm 2023, các cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã thành lập 90 đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 1.474 cơ sở vi phạm về môi trường.
Chốt phương án xử lý dứt điểm việc sạt lở hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam

Chốt phương án xử lý dứt điểm việc sạt lở hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam

Ngành chức năng sẽ tiến hành khoan từ đỉnh núi xuống vị trí hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam, rồi đổ bê tông vào trong để vá các vị trí sạt lở.
Chuyển đổi số giáo dục mở ra nhiều triển vọng hấp dẫn trong cuộc đua công nghệ

Chuyển đổi số giáo dục mở ra nhiều triển vọng hấp dẫn trong cuộc đua công nghệ

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của ngành giáo dục trong thời đại số. Việc ứng dụng dữ liệu và AI vào giáo dục sẽ giúp nâng cao chất lượng dạy và học.
Công khai kết quả thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế

Công khai kết quả thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục thực việc công khai giá từng loại thuốc trúng thầu được thanh toán từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế của từng bệnh viện, địa phương.
Lan tỏa thông điệp “Khát vọng xanh” đến cộng đồng

Lan tỏa thông điệp “Khát vọng xanh” đến cộng đồng

Ngày 13/4, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức Chương trình “Phú Thọ - Khát vọng xanh” tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.
Quảng Bình: Phát hiện thêm 22 hang động mới ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

Quảng Bình: Phát hiện thêm 22 hang động mới ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

Qua khảo sát và thám hiểm hang động ở khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa đã phát hiện thêm 22 hang động mới.
Hà Nội: Nhân viên xe buýt sơ cứu kịp thời hành khách bị co giật, ngất xỉu

Hà Nội: Nhân viên xe buýt sơ cứu kịp thời hành khách bị co giật, ngất xỉu

Trong khi đang di chuyển trên xe buýt ở Hà Nội, một hành khách bất ngờ lên cơn co giật, nhân viên xe buýt đã kịp thời phản ứng, sơ cứu.
Máy điều hòa mở chế độ nào để tiết kiệm điện?

Máy điều hòa mở chế độ nào để tiết kiệm điện?

Mùa nắng nóng đang đến gần, việc sử dụng điều hoà như thế nào để tiết kiệm điện đang là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Nghiên cứu tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp

Nghiên cứu tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu tăng mức đóng bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với ngân sách nhà nước, khả năng chi trả của nhân dân.
Dự kiến thông hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam trong 72 giờ tới

Dự kiến thông hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam trong 72 giờ tới

Ngành đường sắt dự kiến trong 72 giờ tới sẽ thông hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam. Hiện các đơn vị đang căng mình để thông tuyến trong thời gian sớm nhất.
Phú Yên: Hơn 100 con cá heo xuất hiện gần danh thắng Mũi Điện

Phú Yên: Hơn 100 con cá heo xuất hiện gần danh thắng Mũi Điện

Người dân địa phương ghi lại khoảnh khắc đàn cá heo hơn 100 con bơi lội tại vùng biển gần danh thắng Mũi Điện, TX. Đông Hoà, tỉnh Phú Yên.
Điều chỉnh lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước

Điều chỉnh lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh cả nước

Chiếu theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, lịch nghỉ lễ 30/4-1/5 của học sinh sẽ theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH, tức là nghỉ 5 ngày liên tục (27/4-1/5).
Bình Dương: Cháy lớn tại công ty sản xuất bao bì ở Thuận An, hàng trăm m2 nhà xưởng đổ sụp

Bình Dương: Cháy lớn tại công ty sản xuất bao bì ở Thuận An, hàng trăm m2 nhà xưởng đổ sụp

Đám cháy lớn bùng phát vào đêm qua đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của một công ty sản xuất bao bì ở phường Vĩnh Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Phú Thọ: Trang nghiêm Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Phú Thọ: Trang nghiêm Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ

Sáng 14/4, tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sỹ cả nước, kiều bào ở nước ngoài tổ chức Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.
Bài 2: Phối hợp, phát huy sức mạnh của các lực lượng tuyến đầu

Bài 2: Phối hợp, phát huy sức mạnh của các lực lượng tuyến đầu

Nhờ phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, các lực lượng tuyến đầu của Quảng Ninh đã kịp thời ngăn ngặn nhiều vụ buôn lậu vào Việt Nam.
Thời tiết hôm nay ngày 14/4/2024: Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng trên 38 độ

Thời tiết hôm nay ngày 14/4/2024: Bắc Bộ, Nam Bộ nắng nóng trên 38 độ

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 14/4/2024: Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết nắng gắt với nền nhiệt cao nhất có nơi trên 38 độ.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 14/4/2024: Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi

Dự báo thời tiết biển hôm nay 14/4/2024: Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi

Thời tiết biển hôm nay 14/4/2024, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m. Các vùng biển khác không mưa.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 14/4/2024: Hà Nội tăng nhiệt nắng nóng

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 14/4/2024: Hà Nội tăng nhiệt nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 14/4/2024, Hà Nội nhiều mây, sáng có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Bên trong hầm Bãi Gió bị sạt lở khiến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Bên trong hầm Bãi Gió bị sạt lở khiến đường sắt Bắc - Nam gián đoạn

Hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam bị sạt lở, hơn 230 m3 đất đá đổ xuống đường ray, lực lượng chức năng đang nỗ lực thông tàu trong thời gian sớm nhất.
Gần 3.700 hành khách phải chuyển tải vì sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Gần 3.700 hành khách phải chuyển tải vì sự cố sạt lở hầm Bãi Gió

Sau sự cố sập hầm Bãi Gió đường sắt Bắc - Nam, ngành chức năng đã chuyển tải 3.695 hành khách qua lại giữa ga Giã và ga Tuy Hòa để tiếp tục hành trình.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động