Hội nghị công tác nữ và đánh giá 15 năm thi hành Luật bình đẳng giới của Bộ Công Thương

Ngày 21/10/2022, Hội nghị công tác nữ và bình đẳng giới năm 2022, đánh giá 15 năm thi hành Luật Bình đẳng giới của Bộ Công Thương được tổ chức tại TP. Đà Lạt.
Bộ Công Thương - 15 năm thành quả thực hiện Bình đẳng giới

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh - Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Công Thương chủ trì và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị cũng có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Công Thương, đại diện chuyên trách công tác nữ và bình đẳng giới của Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Công Thương, đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Lâm Đồng...

Hội nghị công tác nữ và đánh giá 15 năm thi hành Luật bình đẳng giới của Bộ Công Thương
Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh phát biểu tại Hội nghị

Khai mạc Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể các cán bộ, công chức, lao động nữ của Bộ Công Thương nhân ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10. Thứ trưởng cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp không mệt mỏi, đầy bản lĩnh, trí tuệ của các giới nữ đối với sự nghiệp phát triển của Bộ Công Thương và ngành Công Thương nói chung trong thời gian qua, đặc biệt là từ khi dịch bệnh Covid1-19 bùng phát đến nay.

Hội nghị công tác nữ và đánh giá 15 năm thi hành Luật bình đẳng giới của Bộ Công Thương
Hội nghị công tác nữ và đánh giá 15 năm thi hành Luật bình đẳng giới của Bộ Công Thương
Toàn cảnh Hội nghị công tác nữ và bình đẳng giới 2022 Bộ Công Thương

Đi sâu phân tích kết quả qua 15 năm thực hiện Luật bình đẳng giới của Bộ Công Thương từ năm 2007 đến nay, Báo cáo của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Công Thương nêu rõ: Trong 15 năm Thực hiện chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; quy định của Nhà nước Luật Bình đẳng giới có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2007, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã ban hành 1 Chỉ thị và 1 Nghị quyết và chỉ đạo ban hành các văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm. Cụ thể: Chỉ thị số 48/CT-BCSĐ ngày 14 tháng 2 năm 2014 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; Nghị quyết số 26-NQ/BCSĐ ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới.

Qua đó, có thể thấy rõ sự quan tâm đặc biệt của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương đối với công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Quán triệt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo các cấp các đơn vị nghiêm túc triển khai pháp luật về bình đẳng giới và việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Hàng năm Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đều xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác bình đẳng giới, phấn đấu thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

Cụ thể, một số chỉ tiêu đã đạt được: Trong lĩnh vực đào tạo, y tế và thông tin truyền thông, hầu hết các nữ công chức, viên chức người lao động ngành Công Thương hàng năm đều được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ và kỹ năng nghề nghiệp; hàng năm được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh định kỳ, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; chị em cũng được thông tin kịp thời về chế độ chính sách, pháp luật trong lĩnh vực công tác và các nội dung liên quan đến bình đẳng giới.

Trong lĩnh vực chính trị: Số lượng nữ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025: 12/38 đạt tỷ lệ: 31,58%; trong đó nữ ủy viên Ban Thường vụ: 2/9 đồng chí đạt tỷ lệ 22,22%. Số lượng nữ Ủy viên Ban chấp hành công đoàn Bộ Công Thương 10/21 đồng chí đạt tỷ lệ 47,61%; trong đó nữ ủy viên Ban Thường vụ: 4/7 đồng chí đạt tỷ lệ: 57,14%; Nữ lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ (Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương): Năm 2022 có 65/264 đồng chí đạt tỷ lệ 24,62% (so với cùng kỳ tháng 7/2018 đạt 18, 6%, 7/2019 đạt 25,87%); Nữ lãnh đạo là Tham tán và Trưởng các chi nhánh Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài có: 15/61 đồng chí đạt tỷ lệ 24,6%.

Quy hoạch vị trí lãnh đạo: Quy hoạch chức danh Thứ trưởng giai đoạn 2016-2021: 2/20 đồng chí, đạt tỷ lệ 10%; giai đoạn 2021-2026 có 2/17 đồng chí là nữ đạt tỷ lệ 11,76%: Quy hoạch chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương giai đoạn 2016-2021: 130 đồng chí là nữ đạt 16,88%; 239 nữ cán bộ trong tổng số 761 cán bộ, chiếm 31,41%%.

Thực hiện Luật Bình đẳng giới và các Văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, hằng năm, Bộ Công Thương đã ban hành chương trình, kế hoạch liên quan đến công tác chỉ đạo triển khai công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Công Thương. Các đơn vị thuộc Bộ đã tích cực tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ triển khai công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phát động chương trình, tháng hành động phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. 100% cán bộ, công chức, viên chức người lao động các đơn vị thuộc Bộ được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Nhiều đơn vị sự nghiệp như các trường đại học, cao đẳng thuộc Bộ đã phổ biến rộng rãi đến học sinh, sinh viên.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh khẳng định, đội ngũ nữ cán bộ công nhân viên của ngành Công Thương đã và đang không ngừng phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung của ngành và sự bình đẳng, tiến bộ của phụ nữ. Đội ngũ cán bộ nữ không chỉ tăng về số lượng mà còn phát triển rõ rệt về chất lượng, được tin tưởng và tham gia nhiều vị trí trọng trách trong Ban Thường vụ Đảng ủy, công đoàn, Ban Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các đơn vị trực thuộc ngày một gia tăng. Với cơ cấu cán bộ nữ ngành Công Thương hiện đang chiếm khoảng 44% tổng số hơn 11,5 triệu lao động toàn ngành. Với nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị, kết quả trong 8 lĩnh vực của đời sống, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quy định tại Luật, Bộ Công Thương cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các con số, tỷ lệ này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của phụ nữ và vẫn còn nhiều rào cản để phụ nữ tham gia nhiều hơn trong các hoạt động của đời sống, kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội. Trong khung khổ pháp lý luôn đảm bảo đầy đủ quyền của phụ nữ trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm, song trong quá trình thực thi chính sách chưa được triển khai, thực hiện đầy đủ. Điều này đã tạo ra khoảng trống giữa chính sách và thực thi chính sách quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ. Vì thế, phụ nữ luôn gặp bất lợi trong việc được phân công, bố trí các vị trí chủ chốt. Các quy định về bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình đã được lồng ghép trong các luật chuyên ngành, cụ thể như Luật đất đai 2013, Luật hôn nhân và gia đình 2014, Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2007, Luật trẻ em năm 2016...

Hội nghị công tác nữ và đánh giá 15 năm thi hành Luật bình đẳng giới của Bộ Công Thương
Tham luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường - Trần Hữu Linh

Tại Hội nghị công tác nữ và bình đẳng giới năm 2022 Bộ Công Thương, các đại biểu đã được nghe một số tham luận chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất xây dựng những mục tiêu Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Công Thương trong giai đoạn mới với nội dung: “Phân biệt hàng giả, hàng kém chất lượng, sản phẩn xấu độc ảnh hưởng đến phụ nữ và trẻ em” của Tổng cục Quản lý thị trường; “Tác động của môi trường thương mại điện tử có ảnh hưởng đến tâm lý mua sắm của người tiêu dùng nói chung và chị em phụ nữ nói riêng” của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số; “Bảo vệ người tiêu dùng nữ trong dự án Luật Bảo vệ người tiêu dùng (sửa đổi)” của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng.

Hội nghị công tác nữ và đánh giá 15 năm thi hành Luật bình đẳng giới của Bộ Công Thương
Tham luận của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Đây là những nhiệm vụ chuyên môn gắn liền với chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương đồng thời cũng gắn liền với các nhiệm vụ, hoạt động của công tác nữ, công tác bình đẳng giới. Đây là những thông tin rất cần thiết được đúc kết từ thực tế, giúp ích rất nhiều cho các cơ quan, đơn vị chuyên môn trong Bộ trong việc lồng ghép nhiệm vụ chuyên môn với công tác bình đẳng giới.

Để nâng cao vai trò của nữ giới ngành Công Thương trong thời gian tới, theo Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, trước hết Bộ Công Thương sẽ bám sát chủ trương, chính sách của Đảng Nhà nước, tạo điều kiện tốt nhất để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình dẳng giới. Tiếp tục thực hiện những chỉ tiêu đã đề ra như nâng tỷ lệ cán bộ nữ trong ban chấp hành Đảng bộ, tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt và tỷ lệ nữ trong quy hoạch ở tất cả các cấp… Đề cao vai trò của người đứng đầu đơn vị, quan tâm đến công tác phụ nữ và đưa ra các chương trình kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác này.

Hội nghị công tác nữ và đánh giá 15 năm thi hành Luật bình đẳng giới của Bộ Công Thương
Thứ Trưởng Trần Quốc Khánh cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh yêu cầu mỗi cán bộ, công chức viên chức, người lao động ngành Công Thương nói chung và nữ cán bộ, công chức viên chức, người lao động nói riêng cần tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm kiến thức, rèn kỹ năng, tăng cường sực sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm, có ý chí quyết tâm cao để thành đạt trong cuộc sống, sự nghiệp, cũng như hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Phạm Tiệp
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng theo hướng “xanh hóa”

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng theo hướng “xanh hóa”

Tại Diễn đàn và Triển lãm kinh tế Xanh - GEFE 2022, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng theo hướng “xanh hóa”.
Chiều nay Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2022

Chiều nay Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chủ trì Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2022

Chiều 28/11 tại Trung tâm Hội nghị Sala, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên sẽ chủ trì Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam năm 2022.
Khai mạc Diễn đàn Logistics Việt Nam 2022 với chủ đề "Logistics xanh"

Khai mạc Diễn đàn Logistics Việt Nam 2022 với chủ đề "Logistics xanh"

Diễn đàn Logistics Việt Nam 2022 do Bộ Công Thương và UBND TP. Hải Phòng tổ chức đã khai mạc sáng 26/11/2022 tại TP Hải Phòng.
Khai mạc Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may - thiết bị & nguyên phụ liệu 2022

Khai mạc Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may - thiết bị & nguyên phụ liệu 2022

Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp Dệt & May- Thiết bị & Nguyên phụ liệu 2022 tổ chức từ ngày 23-25/11 tại Hà Nội.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư nhân kỷ niệm 77 năm truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên gửi thư nhân kỷ niệm 77 năm truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam

Nhân dịp Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã gửi thư chúc mừng tới các cán bộ, công chức thanh tra ngành Công Thương.

Tin cùng chuyên mục

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Cần Thơ về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với Cần Thơ về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 25/11, tại Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã làm việc với UBND thành phố về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với tỉnh An Giang về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với tỉnh An Giang về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều 24/11, tại An Giang, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với tỉnh Đồng Tháp về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân làm việc với tỉnh Đồng Tháp về thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 24/11, tại Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân đã làm việc với UBND tỉnh về tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
Bộ Công Thương hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam và Kỷ niệm 40 năm thành lập Vụ Pháp chế

Bộ Công Thương hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam và Kỷ niệm 40 năm thành lập Vụ Pháp chế

Ngày 22/11, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Kỷ niệm 40 năm thành lập Vụ Pháp chế.
Đoàn công tác Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình phát triển các dự án điện

Đoàn công tác Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Gia Lai về tình hình phát triển các dự án điện

Ngày 21/11, tại Gia Lai, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An và EVN đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình đầu tư xây dựng các dự án điện.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải dự khai mạc Hội chợ Trung Quốc – Nam Á lần thứ 6

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải dự khai mạc Hội chợ Trung Quốc – Nam Á lần thứ 6

Ngày 19/11/2022, Hội chợ Trung Quốc – Nam Á lần thứ 6 và Hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 26 đã khai mạc tại Côn Minh, Trung Quốc.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng New Zealand

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên làm việc với Bộ trưởng New Zealand

Mới đây tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã hội đàm với ông Damien O'Connor, Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu New Zealand.
AMM 33: Việt Nam đề xuất 4 nội dung hợp tác trong APEC

AMM 33: Việt Nam đề xuất 4 nội dung hợp tác trong APEC

Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 (AMM 33) đã diễn ra ngày 17/11 tại Bangkok.
Bộ Công Thương: Kiểm tra công tác sản xuất, quản lý vật liệu nổ công nghiệp tại Nhà máy Z121

Bộ Công Thương: Kiểm tra công tác sản xuất, quản lý vật liệu nổ công nghiệp tại Nhà máy Z121

Ngày 17/11, tại Phú Thọ, đoàn công tác của Bộ Công Thương có buổi làm việc với Công ty Hóa chất 21 về công tác sản xuất, quản lý vật liệu nổ công nghiệp.
Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ: Chú trọng hợp tác các lĩnh vực thương mại, năng lượng

Diễn đàn Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ: Chú trọng hợp tác các lĩnh vực thương mại, năng lượng

Diễn đàn thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ với chủ đề “Thay đổi - Thách thức - Thích ứng” đã diễn ra sáng 17/11/2022 tại TP. Hồ Chí Minh.
Ngành da giày đặt mục tiêu xuất khẩu 27 tỷ USD năm 2023

Ngành da giày đặt mục tiêu xuất khẩu 27 tỷ USD năm 2023

Thông tin được Hiệp hội Da giày- Túi xách Việt Nam đưa ra tại Hội nghị tổng kết ngành da giày năm 2022.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải dự Hội nghị ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải dự Hội nghị ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải dự Hội nghị ngành Công Thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ V năm 2022 .
Khai mạc Vietnam Foodexpo 2022: Thúc đẩy phát triển bền vững ngành công nghiệp thực phẩm

Khai mạc Vietnam Foodexpo 2022: Thúc đẩy phát triển bền vững ngành công nghiệp thực phẩm

Sáng ngày 16/11 Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2022 (Vietnam Foodexpo 2022) đã khai mạc tại TP. Hồ Chí Minh.
Đối thoại Doanh nghiệp New Zealand - Việt Nam: Đối tác chiến lược trong Thương mại và Đầu tư

Đối thoại Doanh nghiệp New Zealand - Việt Nam: Đối tác chiến lược trong Thương mại và Đầu tư

Sáng 15/11, Đối thoại Doanh nghiệp New Zealand - Việt Nam: Đối tác chiến lược trong Thương mại và Đầu tư đã diễn ra tại Hà Nội.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải làm việc với đoàn Thống đốc của Argentina

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải làm việc với đoàn Thống đốc của Argentina

Sáng ngày 14/11/2022, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải làm việc với đoàn Thống đốc ba tỉnh miền Trung Argentina do ông Gustavo Bordet, Thống đốc tỉnh Entre Rios, dẫn đầu
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chia sẻ thông tin cuộc họp lãnh đạo Chính phủ chủ trì về điều hành xăng dầu chiều 11/11

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chia sẻ thông tin cuộc họp lãnh đạo Chính phủ chủ trì về điều hành xăng dầu chiều 11/11

Bộ trưởng Bộ Công Thương cho biết Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các Bộ ngành cùng chung tay đảm bảo nguồn cung xăng dầu.
Bộ Công Thương tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023

Bộ Công Thương tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023

Chiều 11/11, tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Bộ Công Thương đã tổ chức tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022-2023.
Thứ trưởng Bộ Công Thương giải trình về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Thứ trưởng Bộ Công Thương giải trình về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)

Chiều 10/11, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã giải trình, làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm về Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng(sửa đổi).
Thứ trưởng Đặng Hoàng An tiếp Đại sứ Cộng hòa Uzbekistan tại Indonesia, kiêm nhiệm Việt Nam

Thứ trưởng Đặng Hoàng An tiếp Đại sứ Cộng hòa Uzbekistan tại Indonesia, kiêm nhiệm Việt Nam

Ngày 9/11/2022, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đã tiếp Ngài Ulugbek Rozukulov – Đại sứ Cộng hòa Uzbekistan tại Indonesia, kiêm nhiệm Việt Nam.
Tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện khung pháp lý để phát triển cụm công nghiệp bền vững

Tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện khung pháp lý để phát triển cụm công nghiệp bền vững

Dự kiến kế hoạch xây dựng Nghị định mới về cụm công nghiệp thay thế Nghị định 68/2017, 66/2020 trình lên Thủ tướng tháng 6/2023, có thể thông qua năm 2023.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động