Bộ Công Thương theo dõi sát sao tình hình thi hành pháp luật

Bộ Công Thương luôn theo dõi sát sao, có kiểm tra, đánh giá nhằm rút kinh nghiệm và thực thi tốt hơn công tác thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý.
Ban cán sự đảng Bộ Công Thương chú trọng đến công tác xây dựng và hiệu quả thi hành pháp luật ngành Công Thương Bộ Công Thương chú trọng theo dõi thi hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm quản lý

Theo báo cáo từ Bộ Công Thương, thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ- CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Bộ Công Thương luôn bám sát vào theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ năm 2023. Theo đó đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Sau khi Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP được Chính phủ ban hành, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 142/QĐ- BCT ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp đối với các hoạt động sau đây:

Bộ Công Thương theo dõi sát sao tình hình thi hành pháp luật
Bộ Công Thương theo dõi sát sao tình hình thi hành pháp luật

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về một số nội dung quản lý nhà nước của Bộ Công Thương phân cấp cho Sở Công Thương trong lĩnh vực điện lực; thương mại điện tử; kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh rượu, thuốc lá; kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu .

Bộ Công Thương cũng triển khai các hoạt động như tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử.

Trên cơ sở Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 39/QĐ-TTg, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 142/QĐ-BCT về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Công Thương năm 2023, trong đó lồng ghép kế hoạch kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với 02 lĩnh vực trọng tâm bao gồm: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu; về lao động, việc làm đối với các nội dung liên quan đến ngành Công Thương.

Về công tác phổ biến, tuyên truyền, tập huấn, hưởng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Bộ Công Thương triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến phong phú, đa dạng như: Cập nhật, đăng tải nội dung văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ; mở lớp tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ cho các công chức của Bộ; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các khóa tập huấn phổ biến các nội dung của văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương; tổ chức tập huấn lồng ghép với các văn bản chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ cho công chức của Bộ; tổ chức các hội nghị, hội thảo, các khóa tập huấn phổ biến các nội dung của văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Công Thương.

Thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện các văn bản sau khi được ban hành, thu thập thông tin, xây dựng chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, làm việc với địa phương, cơ sở, kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện từ các đối tượng thực thi, các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là thông tin phản hồi từ phía các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, công tác tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật cũng được Bộ Công Thương sát sao trong triển khai, có kiểm tra đánh giá và rút kinh nghiệm thực hiện.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Công Thương trong thời gian tới, Bộ xác định rõ một số hoạt động trọng tâm cần theo dõi. Chủ động tiếp nhận, xử lý thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về những vụ việc cụ thể trong quá trình kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật.

Kết hợp chặt chẽ công tác xây dựng pháp luật với công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; kịp thời tham mưu, đề xuất ban hành các chủ trương, chính sách, pháp luật.

Bộ Công Thương cũng đồng thời chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật, tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm như: Nghiên cứu rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra theo dõi thi hành pháp luật theo chuyên đề, kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính...

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của Bộ Công Thương thông qua việc kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật nhằm phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các điều kiện đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

Gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện có hiệu quả hệ thống pháp luật.

Hải Linh
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có Quyết định Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với gạo, lá thuốc lá khô từ Campuchia

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với gạo, lá thuốc lá khô từ Campuchia

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá thuốc lá khô có xuất xứ từ Campuchia theo hạn ngạch thuế quan năm 2023 và 2024.
Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương về đảm bảo cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công Thương về đảm bảo cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Chỉ thị số 05/CT-BCT về việc đảm bảo cung cấp điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024.
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật điện lực (sửa đổi)

Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật điện lực (sửa đổi)

Ngày 28/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký văn bản 2034/BCT-ĐTĐL về việc xin ý kiến đối với dự án Luật Điện lực (sửa đổi).
Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo nóng việc thực hiện hóa đơn điện tử bản lẻ xăng dầu

Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo nóng việc thực hiện hóa đơn điện tử bản lẻ xăng dầu

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên vừa ký Công điện chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Tin cùng chuyên mục

Lùi ngày điều chỉnh giá xăng dầu sang 17/4/2024

Lùi ngày điều chỉnh giá xăng dầu sang 17/4/2024

Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc thông báo về thời gian điều hành giá xăng dầu.
Dự thảo sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Dự thảo sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của các tổ chức, DN đối với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Dự thảo Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới nhất

Dự thảo Cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới nhất

Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định Dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành.
Bộ Công Thương đang tham vấn ý kiến hoàn thiện Dự án Luật Hóa chất (sửa đổi)

Bộ Công Thương đang tham vấn ý kiến hoàn thiện Dự án Luật Hóa chất (sửa đổi)

Bộ Công Thương đăng tải dự thảo Luật Hoá chất (sửa đổi) trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến rộng rãi.
Bộ Công Thương đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện quy định về hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Bộ Công Thương đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện quy định về hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện quy định về hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu theo quy định.
Bộ Công Thương đề nghị các Sở Công Thương giám sát thực hiện hoá đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Bộ Công Thương đề nghị các Sở Công Thương giám sát thực hiện hoá đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Bộ Công Thương vừa có công văn số 1655/BCT-TTTN gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quy định về hóa đơn điện tử xăng dầu.
Bộ Công Thương chỉ đạo khẩn về việc thực hiện hoá đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Bộ Công Thương chỉ đạo khẩn về việc thực hiện hoá đơn điện tử bán lẻ xăng dầu

Bộ Công Thương vừa có văn bản về việc thực hiện quy định về hoá đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hoá đơn điện tử theo quy định.
Bộ Công Thương lấy ý kiến về quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Bộ Công Thương lấy ý kiến về quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Bộ Công Thương sẽ lấy ý kiến rộng rãi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân về Dự thảo Thông tư Quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh.
Bộ Công Thương đề xuất quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí

Bộ Công Thương đề xuất quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến nhân dân đối với “Dự thảo Thông thư quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí”.
Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng-quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của ngành Công Thương

Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng-quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của ngành Công Thương

Bộ Công Thương vừa ban hành Hướng dẫn số 905/HD-BCT về thực hiện công tác quốc phòng-quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024 của ngành Công Thương.
Quyết định về Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

Quyết định về Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết của Chính phủ

Bộ Công Thương ban hành Quyết định về Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ.
Bộ Công Thương ban hành quyết định kết quả rà soát lần thứ hai chống bán phá giá bột ngọt

Bộ Công Thương ban hành quyết định kết quả rà soát lần thứ hai chống bán phá giá bột ngọt

Bộ Công Thương ban hành quyết định kết quả rà soát lần thứ hai áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc.
Bộ Công Thương ban hành Quyết định về thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

Bộ Công Thương ban hành Quyết định về thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.
Bộ Công Thương lấy ý kiến đối với danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” lần thứ 5

Bộ Công Thương lấy ý kiến đối với danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” lần thứ 5

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến đối với danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” và “Nghệ nhân Ưu tú” lần thứ 5 do Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng.
Bộ Công Thương ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về phát triển kinh tế - xã hội 2024

Bộ Công Thương ban hành chương trình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về phát triển kinh tế - xã hội 2024

Bộ Công Thương ban hành chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2024.
Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận cho 161 thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận cho 161 thương nhân đủ điều kiện xuất khẩu gạo

Thông tin từ Bộ Công Thương, tính đến ngày 22/1/2024, cả nước có 161 thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.
VCCI góp ý về đơn giản hóa thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

VCCI góp ý về đơn giản hóa thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

VCCI góp ý Dự thảo Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2023-2025.
Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2024-2025

Tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN giai đoạn 2024-2025

Bộ Công Thương mới đây ban hành Quyết định số 06/QĐ-BCT về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng giai đoạn 2024-2025.
Hướng dẫn về Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Công Thương

Hướng dẫn về Hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Công Thương

Bộ Công Thương ban hành Thông tư 46/2023/TT-BCT hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập ngành Công Thương.
Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Bộ Công Thương mới đây có văn bản số 9333/BCT-ATMT hướng dẫn triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động