Bộ Công Thương: Lan tỏa các phong trào thi đua trong mỗi đơn vị, tổ chức

Những thành tựu Bộ Công Thương đạt được trong năm 2023 là kết quả của các phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên, liên tục.
Tiếp tục triển khai thiết thực, hiệu quả các phong trào thi đua Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua Gương cá nhân tiêu biểu trong phong trào “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2023 tại Điện lực Phù Tiên

Sôi nổi các phong trào thi đua

Tại Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ đã khẳng định, những thành tựu Bộ Công Thương đạt được trong năm 2023 là kết quả của các phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên, liên tục trong toàn hệ thống Bộ Công Thương cũng như các tổ chức công đoàn Bộ.

Bộ Công Thương: Lan tỏa các phong trào thi đua trong mỗi đơn vị, tổ chức
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ chì Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

Chủ tịch Công đoàn Bộ cho biết, năm qua các cấp chính quyền và các tổ chức công đoàn đã phát động thi đua nhằm động viên cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, cùng tập thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Bộ, của ngành. Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể và các hoạt động xã hội.

“Từng cá nhân, đơn vị chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo đơn vị về nội dung, phương thức hoạt động trong toàn hệ thống nói chung và cơ quan, đơn vị nói riêng”, bà Nguyễn Minh Huệ khẳng định.

Năm 2023, đối với các phong trào thi đua do Chính phủ phát động, Bộ Công Thương đã tích cực tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể: Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” các đơn vị trong ngành đã thường xuyên quan tâm quán triệt và ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngày càng được nâng cao.

Hay hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Bộ Công Thương đã tổ chức quán triệt và triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua “Ngành Công Thương chung sức xây dựng nông thôn mới” tới các đơn vị thuộc Bộ và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công Thương nhiệt tình hưởng ứng.

“Mặc dù gặp không ít khó khăn và thách thức nhưng với quyết tâm của cả ngành và chung tay đồng thuận từ phía người dân phong trào đã đạt được những kết quả quan trọng. Phong trào trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hòa giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở khu vực còn nhiều khó khăn. Hệ thống lưới điện khu vực nông thôn cả nước hoàn thiện nhờ đầu tư, nâng cấp từ nhiều nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu điện sản xuất và sinh hoạt của người dân”, Chủ tịch Công đoàn Bộ thông tin.

Bộ Công Thương: Lan tỏa các phong trào thi đua trong mỗi đơn vị, tổ chức
Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ phát biểu tại Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương năm 2024

Đối với Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, hưởng ứng và triển khai phong trào này, các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại và đặc biệt Bộ Công Thương là cơ quan thường trực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã thực hiện tốt mục tiêu huy động các nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công, xúc tiến thương mại góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại tại thị trường trong nước đã tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người, các phong trào trên đã góp phần đưa Việt Nam hoàn thành mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về xóa nghèo.

Trong Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Công Thương thi đua thực hiện văn hóa công sở”, đi đôi với việc tiếp tục rà soát, thống kê thủ tục hành chính hiện hành thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, trên cơ sở đó xem xét, đánh giá sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả của các thủ tục hành chính nhằm bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn nhằm nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại, đưa vào thực hiện các hình thức liên thông trong nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước giữa các cơ quan.

Bà Nguyễn Minh Huệ cũng cho biết, các đơn vị trong ngành đã thường xuyên quan tâm quán triệt và ý thức trách nhiệm trong thực hiện văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng đã chủ động nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ; giữ gìn nơi làm việc luôn xanh - sạch - đẹp, văn minh, góp phần không nhỏ nâng cao hình ảnh và chất lượng công vụ của công chức, viên chức, người lao động trong ngành Công Thương.

Bên cạnh đó, các tổ chức Đảng, đoàn thể và cơ quan đơn vị tích cực tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên. Tăng cường ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành kỷ luật lao động, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, khai thác mọi nguồn thu, góp phần chăm lo đời sống cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn và người lao động.

Bộ Công Thương: Lan tỏa các phong trào thi đua trong mỗi đơn vị, tổ chức
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương tham dự Hội nghị

Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Trong quá trình triển khai các phong trào thi đua và phổ biến pháp luật, Bộ Công Thương cũng thường xuyên quán triệt, phổ biến cho các đơn vị chú trọng đến công tác khen thưởng thường xuyên, chuyên đề và khen đột xuất nhằm tôn vinh, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt chú ý khen thưởng những tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động sản xuất.

Theo đó, năm 2023, Bộ đã trình xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân cho 2 cá nhân, Nhà giáo uu tú cho 3 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể, 3 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 cá nhân; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 78 cá nhân.

Đồng thời, tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho 68 tập thể, 214 cá nhân; Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương cho 87 cá nhân; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” cho 83 cá nhân.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương nêu rõ, năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Với tinh thần đó, Công đoàn Bộ phát động thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ.

Theo đó, năm 2024, Bộ Công Thương phấn đấu 100% các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 95% cán bộ, công chức,viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương tham gia đầy đủ các hoạt động đoàn thể; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Xây dựng cơ quan, đơn vị, chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh; Công đoàn và các tổ chức đoàn thể vững mạnh; cơ quan văn hóa, xanh - sạch - đẹp.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu trên, Chủ tịch Công đoàn Bộ Công Thương nhấn mạnh, các đơn vị tiếp tục xây dựng các phong trào thi đua, nội dung thi đua nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, cùng tập thể phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể và các hoạt động xã hội. “Mỗi cá nhân, bộ phận cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo đơn vị về nội dung, phương pháp làm việc. Phát huy vai trò tiên phong, tính gương mẫu của đảng viên. Tăng cường trách nhiệm, ý thức giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành kỷ luật lao động, thực hiện tốt các nội quy, quy chế cơ quan; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; chăm lo, cải thiện đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động”, bà Nguyễn Minh Huệ nêu rõ yêu cầu nhiệm vụ.

Nhóm Phóng viên
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Phong trào thi đua yêu nước

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Nông sản Việt sẽ đi xa hơn nhờ chuỗi giá trị

Nông sản Việt sẽ đi xa hơn nhờ chuỗi giá trị

Nông sản Việt sẽ đi xa hơn nhờ chuỗi giá trị, nhưng để chuỗi này vận hành “trơn tru” thì cần hội tụ nhiều yếu tố, trong đó, cần thái độ và quy mô hợp tác đủ lớn
Ai sẽ giải oan cho thịt gà?

Ai sẽ giải oan cho thịt gà?

Sau khi liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, nhiều người dân ở TP. Nha Trang lo ngại, hạn chế sử dụng các món ăn chế biến từ thịt gà.
Hiệu trưởng trường tiểu học bị tố “ăn bớt” tiền học sinh bán trú: Đừng để "con sâu làm rầu nồi canh"

Hiệu trưởng trường tiểu học bị tố “ăn bớt” tiền học sinh bán trú: Đừng để "con sâu làm rầu nồi canh"

Câu chuyện nữ hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ (tỉnh Thanh Hóa) bị tố “ăn bớt” tiền học sinh bán trú, dư luận mong sớm có kết luận từ cơ quan Công an.
Lãnh đạo Tập đoàn TKV làm việc với tỉnh ủy Lâm Đồng

Lãnh đạo Tập đoàn TKV làm việc với tỉnh ủy Lâm Đồng

Tập đoàn TKV luôn xác định tỉnh Lâm Đồng là địa bàn chiến lược để tiếp tục đầu tư thăm dò phát triển tài nguyên và đầu tư các dự án bô xít - alumin mới.
Giảm thiểu rủi ro khi giá cà phê tăng bất thường

Giảm thiểu rủi ro khi giá cà phê tăng bất thường

Giữa bối cảnh giá cà phê tăng cao, doanh nghiệp nên hạn chế "mua xa, bán xa" còn ngân hàng nên tăng hạn mức cho doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê.

Tin cùng chuyên mục

Gạo ST25 bị làm giả và câu chuyện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Gạo ST25 bị làm giả và câu chuyện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Gạo ST25 bị mạo danh, làm giả xuất hiện tràn lan một lần nữa báo động thực trạng giả mạo thương hiệu thông qua nhãn mác, bao bì, thậm chí là giả mạo gạo ST25.
Sản xuất công nghiệp: Để niềm vui trọn vẹn hơn

Sản xuất công nghiệp: Để niềm vui trọn vẹn hơn

Quý I/2024, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,98%, khu vực này tiếp tục trở thành động lực dẫn dắt tăng trưởng.
Phổ biến Nghị định thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hoá học

Phổ biến Nghị định thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hoá học

Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 33/2024/NĐ-CP quy định thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng vũ khí hoá học.
Sự thật chứng minh không có cơn sốt đất nào cả!

Sự thật chứng minh không có cơn sốt đất nào cả!

Nhà đất ở Hà Nội tăng giá theo ngày chỉ là ảo. Thống kê số lượng giao dịch thực tế từ cơ quan chức năng cho thấy không có cơn sốt đất nào cả!
Để những kỳ nghỉ lễ dài ngày không còn là nỗi lo

Để những kỳ nghỉ lễ dài ngày không còn là nỗi lo

Những kỳ nghỉ lễ kéo dài sẽ mang đến những tác động tích cực nhưng đồng thời cũng là những điểm hạn chế. Vậy giải pháp cho những vấn đề này là gì?
Tiếp tục cảnh báo về an toàn thực phẩm học đường

Tiếp tục cảnh báo về an toàn thực phẩm học đường

Sau việc 23 học sinh lớp 4 ở Quảng Trị vừa bị ngộ độc; 1 học sinh ở Nha Trang tử vong mới đây, câu chuyện về an toàn thực phẩm học đường tiếp tục được cảnh báo.
Phát triển dịch vụ logistics: 5 kiến nghị từ Sở Công Thương Phú Thọ

Phát triển dịch vụ logistics: 5 kiến nghị từ Sở Công Thương Phú Thọ

Vẫn còn những vướng mắc nhất định trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực dịch vụ logistics của ngành Công Thương tại các địa phương cần được tháo gỡ.
Ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng du lịch: Không thể chủ quan!

Ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng du lịch: Không thể chủ quan!

Các vụ ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra tại các thành phố, địa phương du lịch nổi tiếng không chỉ ảnh hưởng đến cư dân bản địa mà còn đến khách du lịch...
Từ chuyện Shopee cho trả hàng trong 15 ngày: Khi bán hàng online không còn là “miếng bánh” dễ ăn

Từ chuyện Shopee cho trả hàng trong 15 ngày: Khi bán hàng online không còn là “miếng bánh” dễ ăn

Những ngày qua cộng đồng người bán hàng trên Shopee "dậy sóng" khi sàn thương mại điện tử này thay đổi chính sách trả hàng/hoàn tiền lên đến 15 ngày.
Làm gì khi lừa đảo trên mạng tăng mức độ hoành hành?

Làm gì khi lừa đảo trên mạng tăng mức độ hoành hành?

Lừa đảo trên mạng vẫn phức tạp và nguy hiểm hơn khi có xu hướng dịch chuyển "bắt kịp" những nhu cầu cao trong cộng đồng.
Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô để thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng

Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô để thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng

Để thúc đẩy tăng trưởng GDP năm 2024, Việt Nam cần duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện hiệu quả,linh hoạt các giải pháp được đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP.
Tỷ phú Trần Bá Dương và giấc mơ đưa Quảng Nam trở thành trung tâm logistics miền Trung

Tỷ phú Trần Bá Dương và giấc mơ đưa Quảng Nam trở thành trung tâm logistics miền Trung

Với việc tập trung đầu tư vào hạ tầng, cảng biển, sân bay, đường bộ, ông Trần Bá Dương tin rằng, Quảng Nam sẽ trở thành trung tâm logistics trong tương lai.
“Tráo nhà hàng” nơi thành phố du lịch: Đừng làm xấu hình ảnh địa phương

“Tráo nhà hàng” nơi thành phố du lịch: Đừng làm xấu hình ảnh địa phương

Từ việc đoàn khách đến Nha Trang du lịch bị tài xế taxi “tráo nhà hàng”, một lần nữa dấy lên vấn nạn “chi hoa hồng”, "chặt chém" vốn tồn tại nhiều năm.
Tổng LĐLĐVN thăm hỏi, hỗ trợ công nhân bị tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh

Tổng LĐLĐVN thăm hỏi, hỗ trợ công nhân bị tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh

Sau sự cố hầm lò tại Cẩm Phả, Tổng LĐLĐVN đã tới hỏi thăm, trao quà cho các công nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Sự cố tấn công mã hoá dữ liệu tại PVOIL, VNDIRECT: Đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"

Sự cố tấn công mã hoá dữ liệu tại PVOIL, VNDIRECT: Đừng để "mất bò mới lo làm chuồng"

Từ các sự cố tấn công mã hoá dữ liệu tại PVOIL, VNDIRECT, doanh nghiệp cần chuẩn bị các phương án đưa các hệ thống quan trọng vào giám sát an ninh mạng 24/7.
Mạnh tay xử lý người thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Mạnh tay xử lý người thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Trong thời đại 4.0 mạng xã hội như con dao hai lưỡi gây ra những hệ luỵ rất lớn, tác động tiêu cực tới sự phát triển xã hội, con người, trật tự, an toàn xã hội.
Đề nghị không loại bỏ Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội - cần sự nhìn nhận khách quan

Đề nghị không loại bỏ Trương Mỹ Lan ra khỏi đời sống xã hội - cần sự nhìn nhận khách quan

Công – tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo Trương Mỹ Lan sẽ được Hội đồng xét xử xem xét, đánh giá một cách toàn diện khi lượng hình.
Đưa Quy hoạch điện VIII trở thành chỗ dựa vững chắc phát triển năng lượng

Đưa Quy hoạch điện VIII trở thành chỗ dựa vững chắc phát triển năng lượng

Quy hoạch điện VIII đã chỉ ra mối quan hệ giữa lĩnh vực năng lượng với các lĩnh vực khác.
Bộ Công Thương lập đoàn công tác hỗ trợ xử lý sự cố tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh

Bộ Công Thương lập đoàn công tác hỗ trợ xử lý sự cố tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin sự cố tai nạn hầm lò tại Quảng Ninh, Bộ Công Thương đã lập đoàn công tác xuống hiện trường hỗ trợ khắc phục sự cố.
Bộ Công Thương đề nghị góp ý dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu

Bộ Công Thương đề nghị góp ý dự thảo Nghị định mới về kinh doanh xăng dầu

Ngày 1/4, Bộ Công Thương có Công văn số 2122/BCT-TTTN về việc góp ý nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị định mới của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động