Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam:

Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua

Phong trào thi đua do Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam phối hợp với chuyên môn đều hướng tới mục tiêu năng suất, nâng cao đời sống người lao động.
Công đoàn Trường Đại học Sao Đỏ: Thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Điểm sáng Công đoàn Công Thương Việt Nam

Đa dạng các phong trào thi đua

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam hiện có 40 công đoàn cơ sở với gần 20.000 cán bộ công nhân viên chức lao động. Trong nhiều năm qua, công đoàn luôn tổ chức tốt các phong trào thi đua phát huy ý tưởng sáng tạo, nhằm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua
Mới đây Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Nguyễn Huy Thông – Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cho biết: Nhận thức được vai trò và vị trí của phong trào thi đua trong thời kỳ mới, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, hàng năm, Ban Tổng Giám đốc và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đều ban hành chỉ thị liên tịch về việc phát động thi đua hoàn thành kế hoạch năm của Tập đoàn.

Nhiều phong trào thi đua với các tên gọi khác nhau được phát động và nhận được sự hưởng ứng tích cực của người lao động, như phong trào “Tập hợp ý tưởng, lao động sáng tạo, sáng kiến tiết kiệm”, “Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường”, “Xanh - Sạch - Đẹp”...

Nội dung thi đua cụ thể, thiết thực, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn như thi đua thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng; đẩy nhanh hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm; đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, thực hiện tốt quy chế dân chủ; thi đua phát huy ý tưởng, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân viên chức lao động; thi đua đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; thi đua xây dựng văn hóa doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội… Các phong trào thi đua đều hướng tới mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua
Nét đẹp người lao động ngành hóa chất

Qua đánh giá tổng kết, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã góp phần làm lợi cho doanh nghiệp và cho chính người lao động, nên theo chúng tôi đây chính là phong trào thi đua có tính lan tỏa rộng khắp, đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn và được người sử dụng lao động tin tưởng. Lãnh đạo Tập đoàn và Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã chọn phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo là phong trào thi đua trọng tâm”, ông Thông cho biết.

Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua
Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Báo cáo của Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cho thấy, trong 5 năm (2017 - 2023) đã có tổng số 9.169 ý tưởng được đăng ký, trong đó 5.749 sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn với số tiền làm lợi 1631 tỷ đồng; đã có 266 lượt người lao động được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo. Tiêu biểu trong phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo là Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Cao su Đà Nẵng, Cao su Miền Nam, Ắc quy Tia Sáng, Pin ắc quy Miền Nam, Lân Văn Điển, Lân Ninh Bình, Cao su Sao Vàng, Hóa chất Việt Trì, Viện Hóa học Công nghiệp…

Động viên kịp thời người lao động

Đạt được những kết quả nêu trên các đơn vị đã áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích người lao động. Nhiều đơn vị kịp thời động viên, khen thưởng người lao động đề xuất những ý tưởng, sáng kiến mới bằng cách có thư khen đến tất cả các cá nhân có ý tưởng dù là lớn hay nhỏ.

Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua
Công đoàn kịp thời động viên người lao động

Nhiều đơn vị còn thưởng ngay bằng tiền từ 300 - 500 nghìn đồng cho những người có ý tưởng và đề xuất; đơn vị thưởng cao nhất cho ý tưởng của người lao động là Công ty CP Phân lân Ninh Bình với 2 triệu đồng/1 ý tưởng. Những cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo còn được đơn vị thưởng thêm từ 3 - 5 triệu đồng/người. Có đơn vị còn tạo điều kiện cho các cá nhân có thành tích được đi du lịch trong và ngoài nước.

Công tác tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả phong trào thi đua hàng năm được Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và công đoàn cơ sở tổ chức thường xuyên, góp phần duy trì, đẩy mạnh phong trào.

Trong 5 năm qua, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và Tập đoàn đã phối hợp tổ chức được 2 hội nghị, tuyên dương 58 lượt cán bộ quản lý, 125 lượt công nhân lao động trực tiếp vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo; 47 công nhân trực tiếp được Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng Bằng khen; 15 công nhân được Bộ Công Thương tặng Bằng khen. Những hoạt động thiết thực trên đã góp phần mang lại niềm vui tươi, phấn khởi và quyết tâm tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua trong đông đảo người lao động.

Qua phong trào thi đua Lao động giỏi, lao động sáng tạo đã mang lại hiệu quả và có lợi cho doanh nghiệp cũng như người lao động. Tạo nên bầu không khí phấn khởi, dân chủ, tự giác, tự nguyện, người lao động tích cực luôn được tôn vinh, vai trò của tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp được khẳng định.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa công đoàn và Giám đốc luôn tạo được sự đồng thuận để cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để phát triển bền vững, việc làm, thu nhập của người lao động được ổn định. Từ phong trào nhiều cán bộ, công nhân đã trưởng thành hơn.

Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam cho biết thêm: Phong trào thi đua lao động sáng tạo đạt nhiều thành tích là do có sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự chủ động của tổ chức công đoàn cơ sở gắn liền với yêu cầu của doanh nghiệp. Hơn thế, phải luôn trân trọng các ý tưởng dù lớn hay nhỏ, dù được triển khai hay không được triển khai, dù là của cán bộ quản lý hay của công nhân trực tiếp, phải coi đây là một kênh đầu tư hiệu quả nhất. Việc triển khai phong trào phải gọn nhẹ, thủ tục đơn giản tạo điều kiện thuận lợi để ai cũng có thể tham gia được. Đặc biệt là phải quan tâm đến công nhân trực tiếp sản xuất; kịp thời động viên, khen thưởng bằng vật chất, tinh thần tương xứng với công sức của người lao động đã đóng góp.

Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua
Tôn vinh và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua

Để các phong trào thi đua phát huy hiệu quả hơn nữa, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chú trọng công tác phát triển, xây dựng điển hình tiên tiến và có nhiều hình thức tổ chức nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong công nhân viên chức lao động. Thi đua trong tình hình mới phải gắn với những động lực về kinh tế và tinh thần, tôn vinh người tốt việc tốt, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào thi đua; có hình thức khen thưởng vật chất, tinh thần cao hơn nữa đối với những cá nhân có nhiều ý tưởng sáng tạo mang lại hiệu quả về kinh tế - xã hội cho doanh nghiệp, cho đất nước.

Tâm An
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công đoàn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Chủ tịch HĐTV EVNHANOI Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Tổng giám đốc EVN từ ngày mai 1/12/2023

Chủ tịch HĐTV EVNHANOI Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Tổng giám đốc EVN từ ngày mai 1/12/2023

Từ ngày 1/12, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội, giữ chức vụ Tổng giám đốc EVN.
Hợp tác để bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng

Hợp tác để bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng

Công ty CP công nghệ chống giả Việt Nam và Công ty Cổ phần EPOS Toàn Cầu đã hợp tác phân phối sản phẩm của nhau để bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng.
Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

Tôn Đông Á đạt chứng nhận ISO 50001:2018 - Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Bảo hiểm PJICO được A.M Best xếp hạng năng lực tài chính “aaa.VN” - mức cao nhất tại Việt Nam

Bảo hiểm PJICO được A.M Best xếp hạng năng lực tài chính “aaa.VN” - mức cao nhất tại Việt Nam

Mới đây tại Singapore, tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính hàng đầu thế giới A.M.Best đã công bố xếp hạng tín nhiệm năm 2023 của Bảo hiểm PJICO.
Phân bón Cà Mau trao xe Mercedes cho khách trúng thưởng "Đón mùa vàng – Rước xe sang"

Phân bón Cà Mau trao xe Mercedes cho khách trúng thưởng "Đón mùa vàng – Rước xe sang"

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau đã trao xe ô tô Mercedes Benz GLC 200 cho ông Nguyễn Đặng Thanh Nghiêm – Đại lý Nghiêm Thủy ở An Giang.

Tin cùng chuyên mục

Hơn 200 thương hiệu, công ty tham gia Triển lãm Gốm sứ Đông Nam Á

Hơn 200 thương hiệu, công ty tham gia Triển lãm Gốm sứ Đông Nam Á

ASEAN Ceramics 2023 kéo dài 3 ngày kỳ vọng sẽ là một trải nghiệm đột phá với sự tham gia kỷ lục của hơn 200 thương hiệu và công ty trưng bày đến từ 19 quốc gia.
PC Thừa Thiên Huế: Khối Dịch vụ - Thương mại 1 tổng kết phong trào thi đua

PC Thừa Thiên Huế: Khối Dịch vụ - Thương mại 1 tổng kết phong trào thi đua

Ngày 29/11, PC Thừa Thiên Huế đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Khối Dịch vụ - Thương mại 1.
11 tháng, cả nước có hơn 146 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

11 tháng, cả nước có hơn 146 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

11 tháng năm 2023, cả nước có hơn 146 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.366,2 nghìn tỷ đồng.
Chuyện về Nữ Chủ tịch công đoàn Nhiệt điện Hải Phòng tận tâm và trách nhiệm

Chuyện về Nữ Chủ tịch công đoàn Nhiệt điện Hải Phòng tận tâm và trách nhiệm

Từ bỏ nghề giáo viên “theo chồng” về Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng công tác, chị Dương Thị Định đã trở thành tấm gương cán bộ trẻ tận tâm, trách nhiệm.
Hãng sữa Nanomilk phản hồi thông tin Báo Công Thương phản ánh

Hãng sữa Nanomilk phản hồi thông tin Báo Công Thương phản ánh

Trụ sở chính hãng sữa Nanomilk có địa chỉ tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; nhà máy sản xuất tại lô CN – 2 Khu công nghiệp Phú Nghĩa (Hà Nội).
TNS Holdings củng cố nội lực, sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới

TNS Holdings củng cố nội lực, sẵn sàng chinh phục mục tiêu mới

Tổng công ty TNS Holdings (mã CK: TN1) đang tập trung đầu tư cho công nghệ, mâng cao trải nghiệm khách hàng, nhờ vậy, công ty vẫn giữ được đà tăng trưởng
EVN triển khai Tháng tri ân khách hàng năm 2023

EVN triển khai Tháng tri ân khách hàng năm 2023

Tháng tri ân khách hàng của EVN năm 2023 với chủ đề “Đồng hành cùng khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả”
Imexpharm đặt mục tiêu tăng trưởng bằng chất lượng sản phẩm

Imexpharm đặt mục tiêu tăng trưởng bằng chất lượng sản phẩm

Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm đặt mục tiêu đầu tư có chiều sâu cho chất lượng sản phẩm, đồng thời đảm bảo giá thành hợp lý đến tay người dùng.
Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Nhiều biện pháp nâng cao an toàn và phòng cháy chữa cháy

Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Nhiều biện pháp nâng cao an toàn và phòng cháy chữa cháy

Nhằm đảm bảo công tác an toàn, phòng chống cháy, nổ trong sản xuất…, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả.
Dầu khí -

Dầu khí - 'Đầu tàu' của nền kinh tế Việt Nam

Sau 62 năm, đến nay, ngành Dầu khí Việt Nam, chủ lực là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ, trở thành “đầu tàu” của nền kinh tế.
Bitrix24 – Hệ sinh thái giúp xây dựng “Văn phòng điện tử trực tuyến" tất cả trong một cho doanh nghiệp

Bitrix24 – Hệ sinh thái giúp xây dựng “Văn phòng điện tử trực tuyến" tất cả trong một cho doanh nghiệp

Việc trang bị một hệ sinh thái giúp xây dựng "Văn phòng điện tử trực tuyến" là rất cần thiết. Nó giúp các tổ chức xây dựng môi trường làm việc một cách dễ dàng.
Growatt giới thiệu SPH 10000TL-HU -Biến tần hybrid tiên tiến cho thị trường Việt Nam

Growatt giới thiệu SPH 10000TL-HU -Biến tần hybrid tiên tiến cho thị trường Việt Nam

Biến tần hybrid SPH 10000TL-HU có tính năng tối ưu hóa sản lượng phát điện, nâng cao độ an toàn, thích hợp với nhiều hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà.
Diễn đàn “Đẩy mạnh hiệu quả kết nối cung – cầu”

Diễn đàn “Đẩy mạnh hiệu quả kết nối cung – cầu”

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công thương phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức “Diễn đàn Đẩy mạnh hiệu quả kết nối cung - cầu.
Quyết tâm hiện thực hóa ước nguyện của Bác Hồ

Quyết tâm hiện thực hóa ước nguyện của Bác Hồ

Trải qua hơn 6 thập niên với biết bao thăng trầm, các thế hệ người lao động dầu khí đã nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm thực hiện ước nguyện của Bác Hồ.
VinFuture cải thiện hình ảnh quốc gia và kích thích đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

VinFuture cải thiện hình ảnh quốc gia và kích thích đổi mới sáng tạo ở Việt Nam

Giải thưởng VinFuture là nhân tố đột phá giúp cải thiện hình ảnh quốc gia, đồng thời là nguồn cảm hứng kích thích đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
Xu hướng bảo hiểm trực tuyến tăng mạnh

Xu hướng bảo hiểm trực tuyến tăng mạnh

Thời đại công nghệ cho phép người dùng mua và thanh toán các gói bảo hiểm trực tuyến nhanh chóng, tiện lợi cùng nhiều ưu điểm mà hình thức truyền thống không có
Phân bón DAP Đình Vũ: Hiệu quả vượt trội cho cây trồng

Phân bón DAP Đình Vũ: Hiệu quả vượt trội cho cây trồng

Phân bón DAP là một loại phân bón phức hợp chất lượng cao đã được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp tại các nước tiên tiến trên thế giới.
PC Kon Tum triển khai sớm các hoạt động tri ân khách hàng năm 2023

PC Kon Tum triển khai sớm các hoạt động tri ân khách hàng năm 2023

PC Kon Tum đã triển khai các hoạt động ý nghĩa như: “Bữa ăn yêu thương” tại huyện Đăk Tô, “Đông ấm áp” tại huyện Tu Mơ Rông; tuyên truyền an toàn điện…
PV Power NT vinh dự đón nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”

PV Power NT vinh dự đón nhận danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”

PV Power NT được vinh danh và trao chứng nhận "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam.
Xí nghiệp 11 - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống

Xí nghiệp 11 - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống

Sáng 25/11, Xí nghiệp 11 - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng đã long trọng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống (25/11/1973 - 25/11/2023).
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động