Bộ Công Thương ký kết phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Ngày 23/3, Bộ Công Thương tổ chức ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Bộ Công Thương phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mở rộng nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học Bộ Công Thương ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với AEON

Hội nghị có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc 3 cơ quan.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, Bộ Công Thương là Bộ có chức năng quản lý Nhà nước đa ngành về kinh tế, trong đó, có nhiều lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm. Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, ngoài nỗ lực của toàn ngành, Bộ Công Thương rất cần có sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, trong đó, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan quản lý trực tiếp của các tập đoàn, các tổng công ty nhà nước. Tuy số lượng các đơn vị trực thuộc không lớn nhưng vai trò, vị trí của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước vô cùng quan trọng; trong khi ngành Công Thương muốn thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình thì không thể không có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ Công Thương ký kết phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu khai mạc hội nghị

Đánh giá cao vai trò của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng: Liên đoàn Luật sư Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, cũng có chức năng nhiệm vụ rất quan trọng.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ngành Công Thương phải làm tốt cả 3 phương diện: Thứ nhất, phải triển khai tổ chức thực hiện tốt những quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời từ thực tiễn hoạt động của mình phải phát hiện, đề xuất cấp có thẩm quyền để tiếp tục ban hành những cơ chế chính sách có liên quan đến lĩnh vực được phân công quản lý. Thứ hai, làm sao thể hiện vai trò quản lý nhà nước nhưng đồng thời cũng tạo ra hành lang pháp lý đủ thông thoáng cho các hoạt động kinh tế của đất nước. Thứ ba, phải làm tốt công tác truyền thông để người dân, doanh nghiệp hiểu được và ủng hộ sự nghiệp của ngành.

Vì vậy, từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ và Quốc hội khóa XV đến nay, lãnh đạo Bộ Công Thương đã chủ trương phối hợp với các bộ, ban, ngành, các cơ quan trung ương và một số địa phương phải xây dựng quy chế phối hợp để xác định mục đích, yêu cầu, nội dung và phương thức phối hợp để phát huy vai trò, thế mạnh của mỗi bên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi ngành, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu của đất nước”- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã trình bày về quy chế phối hợp giữa Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó, 2 cơ quan sẽ phối hợp toàn diện, chặt chẽ hơn nữa, nhất là trên các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, các đề án, chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và Ủy ban, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; phối hợp chỉ đạo doanh nghiệp trong triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh; đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, xử lý vướng mắc của doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác phối hợp giữa các cơ quan trọng chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý sau thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và một số lĩnh vực khác theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao...

Bộ Công Thương ký kết phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An trình bày về dự thảo quy chế phối hợp giữa 3 cơ quan

Đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 2 cơ quan sẽ phối hợp tổ chức lấy ý kiến của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Tham vấn ý kiến của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đối với các nội dung cấp thiết liên quan đến lợi ích chung của người dân, doanh nghiệp hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong quá trình tổ chức quán triệt, tuyên truyền thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, ban hành; trong hoạt động trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và xây dựng mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực quản lý và một số lĩnh vực khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đánh giá: Trong số 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban quản lý, có 6 doanh nghiệp lớn thuộc ngành Công Thương. Thời gian qua, các đơn vị chuyên môn và các doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban luôn tích cực, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan trung ương, nhất là Bộ Công Thương trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật; đầu tư vào các dự án quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng (điện, than, dầu khí, xăng dầu), công nghiệp (thuốc lá, hóa chất), xúc tiến thương mại, phát triển thị trường... Ủy ban luôn nhận được sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ to lớn của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công Thương, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương ký kết phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh phát biểu

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khẳng định, thông qua Quy chế phối hợp này, hai cơ quan sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch hoạt động thiết thực, hiệu quả, cụ thể hơn nữa nhằm thực hiện tốt các nội dung phối hợp theo quy chế, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao, ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tương xứng với nguồn lực nắm giữ; nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực đáp ứng kỳ vọng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ủy ban và các bộ, ngành trung ương và các tập đoàn, tổng công ty ngày 18/3 vừa qua.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh, Bộ Công Thương là một trong các Bộ quan trọng trong bộ máy Nhà nước quản lý về các lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Nhiều vấn đề quản lý Nhà nước của Bộ và hoạt động của các doanh nghiệp Bộ Công Thương đã nhận được sự quan tâm của nhân dân đặc biệt là sự quan tâm của đội ngũ luật sư Việt Nam.

Trong nhiều năm vừa qua, đội ngũ luật sư Việt Nam đã đồng hành và hỗ trợ pháp lý cho một số đề án, dự án của Bộ và cho một số doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương. Như việc đóng góp vào các dự án luật, các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chuẩn bị trình Quốc hội, Chính phủ và qua hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư cho một số doanh nghiệp.

Bộ Công Thương ký kết phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh phát biểu

"Để tiếp tục thắt chặt mối quan hệ giữa Bộ Công Thương với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, hai bên sẽ ký kết quy chế phối hợp để cụ thể hóa những nội dung sẽ hợp tác giữa trong giai đoạn mới. Liên đoàn Luật sư Việt Nam ý thức trách nhiệm về những nội dung hợp tác. Sau ký kết Thường trực Liên đoàn sẽ quán triệt nội bộ và nghiêm túc thực hiện những nội dung đã trao đổi và thống nhất. Liên đoàn tin tưởng sự hợp tác với Bộ Công Thương sẽ góp phần cho cả hai bên cùng thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ được pháp luật quy định, được Đảng, Nhà nước giao phó"- Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cơ quan trực thuộc của Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần tổ chức quán triệt một cách sâu sắc nội dung, phương thức phối hợp, đặc biệt là xây dựng thành những chương trình và kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng quý, đặc biệt là bám sát nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao.

Bộ Công Thương ký kết phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu kết luận hội nghị

Đối với ngành Công Thương, đây là thời điểm Bộ đang phải tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời phải đẩy mạnh quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp dự kiến sẽ trình Quốc hội lần 1 vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang được Chính phủ và Quốc hội giao xây dựng và đề xuất những cơ chế, chính sách đối với các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng bao gồm công nghiệp vật liệu, công nghiệp cơ khí, chế tạo, chế biến, hóa chất, điện tử và năng lượng. Muốn có công nghiệp nền tảng thì cần phải có cơ chế chính sách đủ mạnh và khả thi. “Bộ Công Thương rất mong nhận được sự phối hợp giúp đỡ của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam để hóa giải được những vấn đề đó trong tương lai gần” , Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ kỳ vọng.

Bộ Công Thương ký kết phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh ký kết quy chế phối hợp

Ngoài ra, đối với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương và Ủy ban cần phải có những giải pháp cụ thể và những hành động thực tế để giúp cho những dự án, những doanh nghiệp đang sử dụng vốn nhà nước được bắt đầu hoạt động từ nhiều chục năm trước đến nay vẫn còn khó khăn.

Cùng với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ là "bộ kiềng ba chân" hợp tác hợp tác song phương đến đa phương để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ mỗi ngành và góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Bộ Công Thương ký kết phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Bộ Công Thương và Liên đoàn Luật sư Việt Nam ký kết quy chế phối hợp
Nhóm PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi thư khen lực lượng Thanh Hóa triệt phá vụ 17,7kg ma túy

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi thư khen lực lượng Thanh Hóa triệt phá vụ 17,7kg ma túy

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trao thư khen của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho lực lượng Thanh Hóa đã triệt phá vụ 17,7kg ma tuý.
Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam nêu 5 đề xuất tại đối thoại cấp cao về Hội nhập kinh tế ASEAN

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam nêu 5 đề xuất tại đối thoại cấp cao về Hội nhập kinh tế ASEAN

Chiều 20/2, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tham dự Phiên đối thoại cấp cao về Hội nhập kinh tế Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức

Báo chí phát huy 4 chức năng, vượt lên khó khăn, thách thức

Các cơ quan báo chí - truyền thông phát huy 4 chức năng để đời sống báo chí phong phú, đa dạng, đi vào lòng dân, cảm hóa, lôi cuốn, thu hút bạn đọc.
Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, mục tiêu cao nhất của Đảng và Nhà nước ta là xây dựng một hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc với Bộ Y tế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc với Bộ Y tế

Sáng 20/2, nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm và làm việc tại Bộ Y tế.

Tin cùng chuyên mục

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Từ ngày 26/2/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
Cần phân cấp quản lý trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản

Cần phân cấp quản lý trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản

Chiều 19/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự án Luật Địa chất và Khoáng sản. Theo Phó Thủ tướng cần phân cấp quản lý lĩnh vực này.
Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 7/3

Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội sẽ diễn ra vào ngày 7/3

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ 2 triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án luật

Phiên họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 2 dự án luật

Dự kiến, ngày 22/2/2024 sẽ diễn ra phiên họp thứ 30 (tháng 2/2024) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến 2 luật và một số vấn đề quan trọng khác.
Họp báo Công bố lệnh của Chủ tịch nước về các Luật: Đất đai, Các tổ chức tín dụng

Họp báo Công bố lệnh của Chủ tịch nước về các Luật: Đất đai, Các tổ chức tín dụng

Họp báo Công bố lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố các luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5.
Chủ tịch nước khai bút đầu xuân tại Khu Lưu niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi

Chủ tịch nước khai bút đầu xuân tại Khu Lưu niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dâng hương và dự Lễ khai bút đầu xuân tại Khu Lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dự án 500kV mạch 3 đến đời sống người dân

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dự án 500kV mạch 3 đến đời sống người dân

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, cần hạn chế mức thấp nhất những ảnh hưởng đến đời sống người dân tại khu vực dự án 500kV đi qua.
Đoàn công tác Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Đoàn công tác Chính phủ làm việc với 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình

Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đã làm việc với 3 tỉnh về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn.
Tập trung mọi nguồn lực triển khai dự án cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt và đường dây 500 kV mạch 3

Tập trung mọi nguồn lực triển khai dự án cao tốc Diễn Châu-Bãi Vọt và đường dây 500 kV mạch 3

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công... tiếp tục triển khai nghiêm túc, hiệu quả các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không.
Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc: Vì chính nghĩa, độc lập, chủ quyền Tổ quốc

Cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc: Vì chính nghĩa, độc lập, chủ quyền Tổ quốc

Nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc để khẳng định sự thật lịch sử, tính chính nghĩa của dân tộc Việt Nam,sẵn sàng Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
Nikkei: Việt Nam thu hút công ty nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất chip

Nikkei: Việt Nam thu hút công ty nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất chip

Việt Nam dự kiến sẽ tiếp nhận hàng triệu USD trong khuôn khổ Đạo luật CHIPS và Khoa học của Mỹ, đồng thời là nơi đặt nhà máy lắp ráp, thử nghiệm lớn nhất toàn cầu của Intel.
Hướng về Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hướng về Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kêu gọi cả nước hướng về Điện Biên Anh hùng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Ban Bí thư yêu cầu nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường ngay sau nghỉ Tết

Ban Bí thư yêu cầu nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường ngay sau nghỉ Tết

Ban Bí thư đã họp, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23/11/2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Xử lý nghiêm, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong gỡ "thẻ vàng" IUU

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Xử lý nghiêm, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong gỡ "thẻ vàng" IUU

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, lơ là, chủ quan trong việc gỡ "thẻ vàng" IUU.
Tăng tốc thực hiện các công trình giao thông trọng điểm, với tổng mức đầu tư 422.000 tỷ đồng

Tăng tốc thực hiện các công trình giao thông trọng điểm, với tổng mức đầu tư 422.000 tỷ đồng

Nếu 2021-2022 là năm khởi động, chuẩn bị, năm 2023 triển khai đồng loạt thì năm 2024 sẽ là năm tăng tốc thực hiện các công trình giao thông trọng điểm.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Sản xuất công nghiệp, bảo đảm hàng hoá cần tạo ra dư địa và xung lực mới

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên: Sản xuất công nghiệp, bảo đảm hàng hoá cần tạo ra dư địa và xung lực mới

Cùng những tin vui ngay đầu năm 2024, dự báo ngành Công Thương sẽ đối diện với nhiều khó khăn đòi hỏi sự nỗ lực cao độ tự sớm, từ xa để đạt mục tiêu đặt ra.
Thủ tướng Chính phủ: Mỗi công trình giao thông đều mang sứ mệnh riêng, là đột phá chiến lược

Thủ tướng Chính phủ: Mỗi công trình giao thông đều mang sứ mệnh riêng, là đột phá chiến lược

Sáng nay 16/2, Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 9 Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.
Bộ Công Thương họp triển khai đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Bộ Công Thương họp triển khai đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3

Ngày 16/2, tại trụ sở Bộ Công Thương, đã diễn ra cuộc họp đánh giá, kiểm điểm tiến độ đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối.
Bộ Công Thương họp đánh giá tình hình sản xuất, cung cầu dịp Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Công Thương họp đánh giá tình hình sản xuất, cung cầu dịp Tết và triển khai nhiệm vụ trọng tâm

Sáng 16/2, diễn ra Hội nghị trực tuyến "Đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp, đảm bảo hàng hóa Tết Nguyên đán năm 2024 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới".
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động