Bộ Công Thương ký kết phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Ngày 23/3, Bộ Công Thương tổ chức ký kết quy chế phối hợp với Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam.
Bộ Công Thương phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam mở rộng nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học Bộ Công Thương ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với AEON

Hội nghị có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc 3 cơ quan.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, Bộ Công Thương là Bộ có chức năng quản lý Nhà nước đa ngành về kinh tế, trong đó, có nhiều lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm. Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, ngoài nỗ lực của toàn ngành, Bộ Công Thương rất cần có sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, trong đó, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan quản lý trực tiếp của các tập đoàn, các tổng công ty nhà nước. Tuy số lượng các đơn vị trực thuộc không lớn nhưng vai trò, vị trí của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước vô cùng quan trọng; trong khi ngành Công Thương muốn thực thi chức năng, nhiệm vụ của mình thì không thể không có sự phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ Công Thương ký kết phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu khai mạc hội nghị

Đánh giá cao vai trò của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng: Liên đoàn Luật sư Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, cũng có chức năng nhiệm vụ rất quan trọng.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ngành Công Thương phải làm tốt cả 3 phương diện: Thứ nhất, phải triển khai tổ chức thực hiện tốt những quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời từ thực tiễn hoạt động của mình phải phát hiện, đề xuất cấp có thẩm quyền để tiếp tục ban hành những cơ chế chính sách có liên quan đến lĩnh vực được phân công quản lý. Thứ hai, làm sao thể hiện vai trò quản lý nhà nước nhưng đồng thời cũng tạo ra hành lang pháp lý đủ thông thoáng cho các hoạt động kinh tế của đất nước. Thứ ba, phải làm tốt công tác truyền thông để người dân, doanh nghiệp hiểu được và ủng hộ sự nghiệp của ngành.

Vì vậy, từ đầu nhiệm kỳ Chính phủ và Quốc hội khóa XV đến nay, lãnh đạo Bộ Công Thương đã chủ trương phối hợp với các bộ, ban, ngành, các cơ quan trung ương và một số địa phương phải xây dựng quy chế phối hợp để xác định mục đích, yêu cầu, nội dung và phương thức phối hợp để phát huy vai trò, thế mạnh của mỗi bên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi ngành, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu của đất nước”- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nói.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng An đã trình bày về quy chế phối hợp giữa Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Theo đó, 2 cơ quan sẽ phối hợp toàn diện, chặt chẽ hơn nữa, nhất là trên các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật, các đề án, chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và Ủy ban, Liên đoàn Luật sư Việt Nam; phối hợp chỉ đạo doanh nghiệp trong triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh; đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ các khó khăn, xử lý vướng mắc của doanh nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác phối hợp giữa các cơ quan trọng chỉ đạo và thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; xử lý sau thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và một số lĩnh vực khác theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao...

Bộ Công Thương ký kết phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An trình bày về dự thảo quy chế phối hợp giữa 3 cơ quan

Đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 2 cơ quan sẽ phối hợp tổ chức lấy ý kiến của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Tham vấn ý kiến của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đối với các nội dung cấp thiết liên quan đến lợi ích chung của người dân, doanh nghiệp hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; Phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong quá trình tổ chức quán triệt, tuyên truyền thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, ban hành; trong hoạt động trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và xây dựng mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực quản lý và một số lĩnh vực khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đánh giá: Trong số 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban quản lý, có 6 doanh nghiệp lớn thuộc ngành Công Thương. Thời gian qua, các đơn vị chuyên môn và các doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban luôn tích cực, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan trung ương, nhất là Bộ Công Thương trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, phổ biến giáo dục pháp luật; đầu tư vào các dự án quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng (điện, than, dầu khí, xăng dầu), công nghiệp (thuốc lá, hóa chất), xúc tiến thương mại, phát triển thị trường... Ủy ban luôn nhận được sự ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ to lớn của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công Thương, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương.

Bộ Công Thương ký kết phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh phát biểu

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khẳng định, thông qua Quy chế phối hợp này, hai cơ quan sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch hoạt động thiết thực, hiệu quả, cụ thể hơn nữa nhằm thực hiện tốt các nội dung phối hợp theo quy chế, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ cấp trên giao, ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tương xứng với nguồn lực nắm giữ; nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực đáp ứng kỳ vọng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ủy ban và các bộ, ngành trung ương và các tập đoàn, tổng công ty ngày 18/3 vừa qua.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh, Bộ Công Thương là một trong các Bộ quan trọng trong bộ máy Nhà nước quản lý về các lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Nhiều vấn đề quản lý Nhà nước của Bộ và hoạt động của các doanh nghiệp Bộ Công Thương đã nhận được sự quan tâm của nhân dân đặc biệt là sự quan tâm của đội ngũ luật sư Việt Nam.

Trong nhiều năm vừa qua, đội ngũ luật sư Việt Nam đã đồng hành và hỗ trợ pháp lý cho một số đề án, dự án của Bộ và cho một số doanh nghiệp thuộc Bộ Công Thương. Như việc đóng góp vào các dự án luật, các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công Thương chuẩn bị trình Quốc hội, Chính phủ và qua hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư cho một số doanh nghiệp.

Bộ Công Thương ký kết phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh phát biểu

"Để tiếp tục thắt chặt mối quan hệ giữa Bộ Công Thương với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, hai bên sẽ ký kết quy chế phối hợp để cụ thể hóa những nội dung sẽ hợp tác giữa trong giai đoạn mới. Liên đoàn Luật sư Việt Nam ý thức trách nhiệm về những nội dung hợp tác. Sau ký kết Thường trực Liên đoàn sẽ quán triệt nội bộ và nghiêm túc thực hiện những nội dung đã trao đổi và thống nhất. Liên đoàn tin tưởng sự hợp tác với Bộ Công Thương sẽ góp phần cho cả hai bên cùng thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả các chức năng nhiệm vụ được pháp luật quy định, được Đảng, Nhà nước giao phó"- Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cơ quan trực thuộc của Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần tổ chức quán triệt một cách sâu sắc nội dung, phương thức phối hợp, đặc biệt là xây dựng thành những chương trình và kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng quý, đặc biệt là bám sát nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao.

Bộ Công Thương ký kết phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu kết luận hội nghị

Đối với ngành Công Thương, đây là thời điểm Bộ đang phải tập trung xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời phải đẩy mạnh quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật Phát triển công nghiệp dự kiến sẽ trình Quốc hội lần 1 vào cuối năm nay.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương đang được Chính phủ và Quốc hội giao xây dựng và đề xuất những cơ chế, chính sách đối với các ngành công nghiệp có tính chất nền tảng bao gồm công nghiệp vật liệu, công nghiệp cơ khí, chế tạo, chế biến, hóa chất, điện tử và năng lượng. Muốn có công nghiệp nền tảng thì cần phải có cơ chế chính sách đủ mạnh và khả thi. “Bộ Công Thương rất mong nhận được sự phối hợp giúp đỡ của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam để hóa giải được những vấn đề đó trong tương lai gần” , Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên bày tỏ kỳ vọng.

Bộ Công Thương ký kết phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Chủ tịch Nguyễn Hoàng Anh ký kết quy chế phối hợp

Ngoài ra, đối với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương và Ủy ban cần phải có những giải pháp cụ thể và những hành động thực tế để giúp cho những dự án, những doanh nghiệp đang sử dụng vốn nhà nước được bắt đầu hoạt động từ nhiều chục năm trước đến nay vẫn còn khó khăn.

Cùng với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ là "bộ kiềng ba chân" hợp tác hợp tác song phương đến đa phương để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ mỗi ngành và góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.

Bộ Công Thương ký kết phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Liên đoàn Luật sư Việt Nam
Bộ Công Thương và Liên đoàn Luật sư Việt Nam ký kết quy chế phối hợp
Nhóm PV
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ Công Thương

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Đề xuất 2/3 phiếu tín nhiệm thấp vẫn được chủ động xin từ chức

Đề xuất 2/3 phiếu tín nhiệm thấp vẫn được chủ động xin từ chức

Đề nghị trường hợp lấy phiếu tín nhiệm có 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp vẫn cho phép chủ động xin từ chức, trường hợp không từ chức mới xem xét miễn nhiệm.
Cần làm rõ trách nhiệm nhà cung cấp, trung gian trong giao dịch điện tử

Cần làm rõ trách nhiệm nhà cung cấp, trung gian trong giao dịch điện tử

Góp ý vào dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất cần có qui định rõ ràng trách nhiệm nhà cung cấp trong giao dịch điện tử.
Chiều 30/5, Quốc hội thảo luận về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

Chiều 30/5, Quốc hội thảo luận về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

Chiều 30/5, Quốc hội thảo luận về Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn.
Cơ quan nào sẽ quản lý Chữ ký số chuyên dùng công vụ?

Cơ quan nào sẽ quản lý Chữ ký số chuyên dùng công vụ?

Theo đại biểu Quốc hội, chữ ký số chuyên dùng công vụ nhằm thực thi công vụ của Nhà nước thực hiện nhiệm vụ chính trị đòi hỏi cấp độ an toàn, bảo mật cao hơn.
Cân nhắc không áp dụng giao dịch điện tử với lĩnh vực đất đai, thừa kế

Cân nhắc không áp dụng giao dịch điện tử với lĩnh vực đất đai, thừa kế

Góp ý dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), có ý kiến đề nghị nên hạn chế mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các lĩnh vực đất đai, thừa kế, ly hôn, kết hôn.

Tin cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ Y tế: Mong sớm xóa bỏ tâm lý “sợ mua sắm, sợ đấu thầu”

Bộ trưởng Bộ Y tế: Mong sớm xóa bỏ tâm lý “sợ mua sắm, sợ đấu thầu”

Bộ trưởng Bộ Y tế mong nhận được sự đồng hành để tháo gỡ vấn đề liên quan đến tâm lý sợ mua sắm, sợ đấu thầu bằng những giải pháp căn cơ.
Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan: Phải có cơ chế cho người làm y tế và bảo vệ người làm cơ chế

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan: Phải có cơ chế cho người làm y tế và bảo vệ người làm cơ chế

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan chỉ ra “chiến thắng về trảm tướng và thay tướng” chúng tôi cần có cơ chế cho người làm y tế và bảo vệ người làm cơ chế đó.
Đại biểu Quốc hội: "Có những cú lừa ngoạn mục sắc như dao của Việt Á"

Đại biểu Quốc hội: "Có những cú lừa ngoạn mục sắc như dao của Việt Á"

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, có những cú lừa ngoạn mục sắc như dao cắt của Công ty Việt Á trong tổ chức sản xuất test kit thật đau đớn, đáng lên án.
Đại biểu Quốc hội: Việt Nam nên xem xét công bố hết dịch Covid-19

Đại biểu Quốc hội: Việt Nam nên xem xét công bố hết dịch Covid-19

Phát biểu thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 29/5, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu - đoàn Bình Định cho rằng, Việt Nam nên xét công bố hết dịch Covid-19.
Các sai phạm trong phòng chống dịch Covid-19: Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu

Các sai phạm trong phòng chống dịch Covid-19: Trách nhiệm thuộc về người đứng đầu

Sáng 29/5, bắt đầu tuần làm việc thứ 2, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao về việc huy động, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, y tế dự phòng.
Sáng 29/5, diễn ra Tọa đàm “Đẩy mạnh chuyển đổi số đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2050”

Sáng 29/5, diễn ra Tọa đàm “Đẩy mạnh chuyển đổi số đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2050”

Sáng nay 29/5, Báo Công Thương tổ chức Tọa đàm: “Đẩy mạnh chuyển đổi số đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2050”.
Sáng 29/5: Quốc hội giám sát nguồn lực phòng, chống covid-19

Sáng 29/5: Quốc hội giám sát nguồn lực phòng, chống covid-19

Sáng 29/5, bắt đầu tuần làm việc thứ 2, Quốc hội tiến hành giám sát tối cao về việc huy động, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, y tế dự phòng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang

Chiều 28/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ và thực hiện nghi thức khởi công xây dựng cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1).
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự Hội nghị Bộ trưởng IPEF

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên tham dự Hội nghị Bộ trưởng IPEF

Trong hai ngày 26 – 27/5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Khuôn khổ Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF)
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hà Giang phải xây dựng cơ chế, chính sách, mở đường cho phát triển

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hà Giang phải xây dựng cơ chế, chính sách, mở đường cho phát triển

Sáng 28/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang.
Hà Tĩnh ký ghi nhớ với 25 nhà đầu tư, tổng vốn 219.000 tỉ đồng

Hà Tĩnh ký ghi nhớ với 25 nhà đầu tư, tổng vốn 219.000 tỉ đồng

Sáng 28/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ trưởng Bộ Công Thương tham dự phiên 2 Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 29

Bộ trưởng Bộ Công Thương tham dự phiên 2 Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 29

Ngày 26/5, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã tham dự loạt sự kiện cấp Bộ trưởng gồm phiên thảo luận 2 của Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 29 (MRT 29)...
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự khai mạc Ngày hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự khai mạc Ngày hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La

Tối 27/5, diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội Du lịch Văn hóa tỉnh Sơn La với chủ đề "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới".
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Boeing- Hoa Kỳ

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp Phó Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Boeing- Hoa Kỳ

Ngày 26/5, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có cuộc làm việc với ông Steve Biegun, Phó Chủ tịch cấp cao của Tập đoàn Boeing, Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Tập đoàn Năng lượng AES

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tiếp và làm việc với Tập đoàn Năng lượng AES

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên có cuộc làm việc với ông Bernerd De Santos, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Năng lượng AES.
Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký ban hành Công điện 469/CĐ-TTg về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.
Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ

Phó bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Thành phố Cần Thơ.
Cần có tiêu chí cụ thể về thăng hàm cấp Tướng trước thời hạn

Cần có tiêu chí cụ thể về thăng hàm cấp Tướng trước thời hạn

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi), các đại biểu đề nghị cần có quy định tiêu chuẩn, tiêu chí về thăng hàm cấp Tướng trước thời hạn.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè

Sáng 27/5, tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023.
Đề nghị giám sát “lời hứa” của các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ

Đề nghị giám sát “lời hứa” của các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ

Trong phiên thảo luận góp ý dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội 2024, ĐBQH đề nghị thực hiện giám sát “lời hứa” của các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động