Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 26/01/2020 23:11

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

14:16 | 18/09/2019
Trong những năm qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng luôn được Đảng và Nhà nước chú trọng với nhiều chỉ thị, kế hoạch được ban hành. 

Ngày 22/1/2019, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Nhằm triển khai Chỉ thị số 30, ngày 13/9/2019, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 11-KH/BCSĐ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW.

bo cong thuong ban hanh ke hoach tang cuong cong tac bao ve quyen loi nguoi tieu dung

Theo đó, trong thời gian tới, để triển khai thực hiện Kế hoạch số 11-KH/BCSĐ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức đảng, cấp ủy cùng cấp sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, Bộ Công Thương sẽ tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò tiên phong, giám sát của chi bộ, đảng viên trong công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng;

Song song với đó hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tổ chức bộ máy chuyên trách, nâng cao năng lực thực thi pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Đặc biệt, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm và hỗ trợ người tiêu dùng sẽ được tăng cường hơn nữa; Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và tổ chức xã hội trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Bộ Công Thương cũng khẳng định sẽ chủ động tích cực hội nhập quốc tế trong các hoạt động hợp tác về bảo vệ người tiêu dùng trong khuôn khổ ASEAN và quốc tế.

Trong 8 tháng năm 2019, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã tiếp nhận và xử lý hơn 4.000 khiếu nại của người tiêu dùng trong nhiều lĩnh vực và thường xuyên đưa ra những cảnh báo hướng dẫn cho người dân trong việc bảo vệ quyền lợi của chính mình.

Thu Hà