Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ sáu 23/04/2021 00:49

Bình Thuận: Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020

00:36 | 22/07/2020
Nhằm tìm kiếm, tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn có chất lượng, giá trị sử dụng cao và có tiềm năng phát triển sản xuất để có kế hoạch hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ, thiết bị... góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020.

Phát huy kết quả đạt được từ việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu qua những năm 2012, 2014, 2016, 2018 và để hoàn thành chỉ tiêu về công tác bình chọn theo Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 04/01/2013 của UBND tỉnh Bình Thuận, Trung tâm Khuyến công tiếp tục triển khai tổ chức chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020. Việc bình chọn năm nay nhằm khẳng định thêm vị trí giá trị của các sản phẩm đã đạt danh hiệu trong những năm qua, giúp cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đồng thời, khuyến khích các đơn vị, cơ sở sản xuất ở các địa phương mặc dù có các sản phẩm chất lượng, có giá trị cao nhưng vẫn chưa mạnh dạn tham gia, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm của mình đến người tiêu dùng.

4515 untitled 1
Ban Giám khảo họp đánh giá, chấm điểm các sản phẩm tham gia bình chọn năm 2020

Trung tâm Khuyến công đã triển khai các công tác cần thiết để tổ chức bình chọn như tham mưu các văn bản liên quan, hướng dẫn các địa phương về công tác bình chọn, phối hợp với phòng Kinh tế/Kinh tế & Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố đến các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh để tư vấn, hướng dẫn lập hồ sơ và thu gom sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận. Năm nay có 27 cơ sở đăng ký tham gia với 40 sản phẩm thuộc 03 nhóm: nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ là 07 sản phẩm; nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm là 32 sản phẩm; nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí là 01 sản phẩm. Trong đó, có 09 sản phẩm của 08 cơ sở đã đạt giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Thuận năm 2018 tiếp tục đăng ký tham gia kỳ bình chọn lần này, có 13 sản phẩm của 07 cơ sở tham gia sản phẩm mới và 09 sản phẩm của 08 cơ sở tham gia lần đầu.

Ban Giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã tổ chức họp để đánh giá và chấm điểm các sản phẩm đăng ký tham gia. Qua xem xét đánh giá, Ban Giám khảo nhận thấy các sản phẩm tham gia lần này cơ bản là những sản phẩm công nghiệp nông thôn đặc thù của tỉnh, có những sản phẩm mới và những sản phẩm đăng ký tham gia lần đầu. Nhiều sản phẩm đã phát triển tốt, có mẫu mã, kiểu dáng chất lượng cao và có thị trường tiêu thụ mạnh; sử dụng nguồn nguyên liệu dồi dào, lợi thế của địa phương như nước mắm, các sản phẩm từ thanh long…và các cơ sở chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường. Các sản phẩm đăng ký tham gia đã được các cơ sở quan tâm, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ. Qua tổng hợp kết quả chấm điểm, Ban Giám khảo đề xuất 30/40 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và 30/30 sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp khu vực phía Nam năm 2020 tại tỉnh Vĩnh Long dự kiến tổ chức vào cuối tháng 07/2020.

Các sản phẩm tham gia được công nhận kỳ này sẽ được phép in hoặc dán Logo của Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm được công nhận, tạo điều kiện và ưu tiên hỗ trợ từ chính sách khuyến công như: trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ triển lãm được tổ chức trong và ngoài tỉnh. hỗ trợ thay đổi máy móc thiết bị, thay đổi bao bì mẫu mả, đào tạo nghề… từ nguồn kinh phí khuyến công. Quảng bá sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng như: Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh, Bản tin Công Thương, Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công, Trung tâm Xúc tiến Thương mại; Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận và chương trình truyền hình Khuyến công Trung ương.

Sự thành công của việc bình chọn qua các năm đã tạo tiền đề cho các cơ sở tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất và cải tiến công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của đơn vị mình ngày càng đáp ứng với nhu cầu thị trường. Đồng thời, tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để từ đó có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn của tỉnh Bình Thuận ngày càng phát triển.