Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Bước đi quan trọng để hoàn thành bảo hiểm y tế toàn dân

Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên có vai trò rất quan trọng đối với an sinh xã hội, là bước đi để hoàn thành bảo hiểm y tế toàn dân.
Đẩy nhanh tốc độ bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên Mức hưởng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên như thế nào?

Những năm qua, chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đã được triển khai hiệu quả, thể hiện không chỉ ở diện bao phủ tăng mà quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế của các em cũng ngày càng được đảm bảo. Ông Đinh Duy Hùng - Phó Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, thẻ (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) đã có trao đổi về chính sách này.

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Bước đi quan trọng để hoàn thành bảo hiểm y tế toàn dân

Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ thông qua chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Sự quan tâm này đã được cụ thể hóa bằng các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện như thế nào, thưa ông?

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã rất quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện chính sách bảo hiểm y tế nói chung cũng như chỉ đạo, tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.

Ngày 14/11/2008, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã thông qua Luật Bảo hiểm y tế (có hiệu lực từ ngày 01/7/2009). Trong đó quy định từ ngày 01/01/2010, học sinh, sinh viên chuyển từ đối tượng tham gia tự nguyện sang đối tượng có trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế. Khi Luật Bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2015) tiếp tục quy định, học sinh sinh viên là đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc và được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng (hỗ trợ tối thiểu từ 30% đến 100% mức đóng tùy thuộc nhóm đối tượng ưu tiên). Trong lộ trình thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, học sinh, sinh viên tiếp tục được lựa chọn là nhóm đối tượng cần sớm được bao phủ bảo hiểm y tế.

Với mục tiêu đẩy nhanh lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân, trên cơ sở Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 2/4/2015… về việc tăng cường thực hiện chính sách, pháp luật BHXH và BHYT, ngày 28/6/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1167/QĐ-TTg về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt phải đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Như vậy, từ định hướng chỉ đạo đến các văn bản pháp lý liên quan đến chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đã thể hiện quyết tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước đối với việc thực hiện pháp luật bảo hiểm y tế nói chung và pháp luật bảo hiểm y tế đối với nhóm học sinh, sinh viên - thế hệ tương lai của đất nước nói riêng. Đồng thời, đã khẳng định sự nhất quán trong chủ trương thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là bước đi quan trọng để hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân ở nước ta.

Hiện, ngoài hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên từ ngân sách Nhà nước, nhiều tỉnh, thành còn có cơ chế, chính sách hỗ trợ thêm để khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. Ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

Năm 2022, có 27 tỉnh, thành phố đã hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên. Trong đó, một số tỉnh, thành phố có mức hỗ trợ lớn như sau: Hà Giang (hỗ trợ 70% mức đóng); Hưng Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu (hỗ trợ 30% mức đóng); Quảng Ngãi (hỗ trợ từ 20-30% mức đóng); Bắc Kạn, Cà Mau, Hậu Giang, Ninh Bình, Sơn La, Vĩnh Phúc (hỗ trợ 20% mức đóng)…

Ngoài ra, một số tỉnh, thành phố hỗ trợ riêng mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đối với các trường hợp đặc biệt, như: TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 100%, Đồng Nai hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên là người khuyết tật; An Giang, Lâm Đồng hỗ trợ 70% đối với học sinh là người dân tộc thiểu số; Bình Phước hỗ trợ 70% đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên: Bước đi quan trọng để hoàn thành bảo hiểm y tế toàn dân
Ông Đinh Duy Hùng, Phó Trưởng Ban quản lý Thu – Sổ, thẻ (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam)

Những năm qua, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức, thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên và đạt được những kết quả vượt bậc. Ông đánh giá thế nào về những kết quả vượt bậc này?

Học sinh, sinh viên chiếm khoảng trên 1/5 dân số cả nước, đóng vai trò là chủ nhân tương lai của đất nước. Việc tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế ở nhóm học sinh, sinh viên không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân mà còn góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước.

Trong những năm qua, cụ thể hóa các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật bảo hiểm y tế, cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc, trong đó đặc biệt là sự chủ động phối hợp chặt chẽ của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và ngành giáo dục, đào tạo trong công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tăng dần qua các năm; đến nay, kết quả đã tiệm cận mục tiêu bao phủ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Nếu như năm học 2012 - 2013, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế đạt 80% trên tổng số học sinh, sinh viên thì đến năm học 2022-2023, tỷ lệ này đạt trên 97% với khoảng 18,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, tăng hơn 17% sau 10 năm thực hiện. Đáng chú ý, năm học vừa qua, nhiều địa phương đã đạt bao phủ 100% học sinh, sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế, như các tỉnh: Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình…

Có thể nói, số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế không ngừng tăng qua các năm đã cho thấy, nhận thức của học sinh, sinh viên và phụ huynh về quyền lợi, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bảo hiểm y tế… đã có sự chuyển biến rõ rệt, chuyển từ tâm thế bị động sang chủ động, tích cực tham gia. Đơn cử, nếu như trước đây, một số phụ huynh có quan niệm, chỉ khi con mắc bệnh nan y, mãn tính, cần điều trị với chi phí khám chữa bệnh lớn mới tham gia bảo hiểm y tế thì hiện nay, phần lớn phụ huynh đã chủ động tham gia bảo hiểm y tế cho con em mình ngay từ khi các con đang khỏe mạnh.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số học sinh, sinh viên chưa tham gia bảo hiểm y tế. Trước thực trạng này, ngành bảo hiểm xã hội đã, đang và sẽ tập trung thực hiện các giải pháp gì để sớm đạt độ bao phủ 100% học sinh, sinh viên tham gia?

Đến nay, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế ở nước ta đã tiệm cận mục tiêu bao phủ 100% học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ học sinh, sinh viên chưa nhận thức được đầy đủ về quyền lợi, tính nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên nên chưa tham gia bảo hiểm y tế (chủ yếu là nhóm HSSV từ năm thứ 2 trở lên của các trường đại học, cao đẳng và dạy nghề). Điều này khiến các em đánh mất cơ hội được hưởng quyền lợi chăm sóc sức khỏe từ chính sách bảo hiểm y tế.

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã, đang và sẽ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, chỉ đạo bảo hiểm tỉnh, thành phố tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ đạo thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như: phân công nhiệm vụ cụ thể các ngành liên quan để thực hiện mục tiêu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; giao chỉ tiêu tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên đối với từng trường học và đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên là một trong các tiêu chí đánh giá, xếp loại; hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên; nhân rộng, lan tỏa phong trào chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm ủng hộ tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Hai là, tiếp tục tăng cường truyền thông về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên, trong đó chú trọng truyền thông để từng phụ huynh và mỗi em học sinh, sinh viên nhận thức sâu sắc về quyền lợi và nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế, thông qua việc truyền tải các nội dung về bản chất nhân văn của bảo hiểm y tế, hiệu quả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với học sinh, sinh viên, các trường hợp được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí cao…

Ba là, cơ quan bảo hiểm xã hội đảm bảo thuận lợi trong các thủ tục hành chính, tăng cường và nâng cao chất lượng giao dịch điện tử, tạo thuận lợi cho người tham gia. Thực hiện rà soát, phân loại danh sách học sinh, sinh viên trong cơ sở dữ liệu hộ gia đình để tích cực vận động các trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế hoặc sắp hết hạn bảo hiểm y tế; cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên và chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các nhà trường kịp thời, đúng quy định, để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại các trường học.

Bốn là, bảo hiểm xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, đào tạo cùng cấp tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá, phổ biến, tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế đến tất cả các trường học; ban hành văn bản hướng dẫn các trường học trên địa bàn tổ chức thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo đúng quy định. Chỉ đạo các trường học tích cực rà soát, lập danh sách học sinh, sinh viên thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế tại trường học, triển khai các thủ tục đảm bảo thu đúng, đủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Năm là, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên.

Xin cảm ơn ông!

Bảo Thoa
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bảo hiểm Y tế học sinh sinh viên

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Hà Tĩnh: Cháy lớn trong đêm, ki-ốt kinh doanh vàng mã bị thiêu rụi

Hà Tĩnh: Cháy lớn trong đêm, ki-ốt kinh doanh vàng mã bị thiêu rụi

Một ki-ốt kinh doanh vàng mã và hoa quả tại thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đã bốc cháy dữ dội trong đêm.
Nguồn thu từ xổ số sẽ ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế

Nguồn thu từ xổ số sẽ ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục, y tế

Theo dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách của Bộ Tài chính, nguồn thu từ xổ số được ưu tiên đầu tư lĩnh vực giáo dục và y tế.
Người dân TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam mua pháo hoa Z121 ở đâu?

Người dân TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam mua pháo hoa Z121 ở đâu?

Người dân TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam muốn mua pháo hoa Z121 sử dụng vào dịp Tết Dương lịch 2024, Tết Nguyên đán Giáp Thìn có thế đến những địa chỉ sau.
Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tàu cá và thuyền trưởng bị phạt gần 1,4 tỷ đồng

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tàu cá và thuyền trưởng bị phạt gần 1,4 tỷ đồng

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa quyết định xử phạt chủ tàu và thuyền trưởng tàu cá BV-96768-TS số tiền 1 tỷ 366,5 triệu đồng.
Cách kiểm tra chất lượng không khí và bảo vệ gia đình khỏi ô nhiễm

Cách kiểm tra chất lượng không khí và bảo vệ gia đình khỏi ô nhiễm

Nên thường xuyên kiểm tra chất lượng không khí và bảo vệ gia đình khỏi ô nhiễm, khi ứng dụng IQAir xếp Hà Nội là thành phố ô nhiễm không khí thứ 2 thế giới.

Tin cùng chuyên mục

Những nguyên nhân khiến ô nhiễm không khí ở Hà Nội cao thứ 3 thế giới?

Những nguyên nhân khiến ô nhiễm không khí ở Hà Nội cao thứ 3 thế giới?

Một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở Hà Nội xếp thứ 3 thế giới do khói thải ô tô, xe máy, công trình xây dựng, đốt rác thải, rơm rạ...
Hướng dẫn thủ tục thay đổi màu sơn xe máy, xe ô tô theo quy định mới nhất 2023

Hướng dẫn thủ tục thay đổi màu sơn xe máy, xe ô tô theo quy định mới nhất 2023

Khi muốn thay đổi màu sơn mới, chủ xe cần làm thủ tục đổi màu sơn xe máy, ô tô theo đúng quy định tại cơ quan Cảnh sát giao thông địa phương.
Về nơi đầu tiên ở Hòa Bình xuất khẩu bưởi Diễn sang trời Âu

Về nơi đầu tiên ở Hòa Bình xuất khẩu bưởi Diễn sang trời Âu

Xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương, huyện Yên Thủy nơi có diện tích trồng bưởi lớn là địa phương đầu tiên ở Hòa Bình xuất khẩu 11 tấn bưởi Diễn sang Vương quốc Anh.
Cần Thơ phát triển du lịch sinh thái mang đậm bản sắc vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Cần Thơ phát triển du lịch sinh thái mang đậm bản sắc vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Theo quy hoạch, TP. Cần Thơ sẽ trở thành đô thị sinh thái, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Điều bất ngờ về Ngày Quốc tế Ôm tự do 4/12

Điều bất ngờ về Ngày Quốc tế Ôm tự do 4/12

Ngày 4/12 hàng năm được chọn là Ngày quốc tế Ôm tự do. Đây là dịp để mỗi người thể hiện tình yêu thương với những người xung quanh thông qua một cái ôm.
Đen Vâu: "Bữa ăn không chỉ là bữa ăn mà còn là động lực để các em tới trường"

Đen Vâu: "Bữa ăn không chỉ là bữa ăn mà còn là động lực để các em tới trường"

Đen Vâu chia sẻ, chúng ta thật may mắn khi sống trong một môi trường ổn định, hạnh phúc, vì thế hãy đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn.
Pháo hoa Z121 liệu đã chinh phục được người chơi?

Pháo hoa Z121 liệu đã chinh phục được người chơi?

Pháo hoa Z121 được quảng cáo cải tiến hơn so với năm ngoái, tuy nhiên sau khi mua hàng và trải nghiệm thử, nhiều khách hàng đã chê sản phẩm đắt và không đẹp.
Thời tiết hôm nay 4/12/2023: Bắc Bộ tăng nhiệt, Trung Bộ giảm lượng mưa

Thời tiết hôm nay 4/12/2023: Bắc Bộ tăng nhiệt, Trung Bộ giảm lượng mưa

Dự báo thời tiết hôm nay 4/12/2023: Không khí lạnh có xu hướng suy yếu khi mức nhiệt Bắc Bộ tăng nhẹ; Trung Bộ lượng mưa giảm.
Dự báo thời tiết biển hôm nay 4/12/2023: Dự báo có sóng lớn, gió mạnh và mưa dông trên biển

Dự báo thời tiết biển hôm nay 4/12/2023: Dự báo có sóng lớn, gió mạnh và mưa dông trên biển

Thời tiết biển hôm nay 4/12, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7.
Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 4/11/2023: Hà Nội mưa nhỏ, sương mù và rét

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 4/11/2023: Hà Nội mưa nhỏ, sương mù và rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 4/11/2023, Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, đêm và sáng trời rét.
TP. Hồ Chí Minh: 198 doanh nghiệp nợ thuế 8.080 tỷ đồng, có nhiều "ông lớn" bất động sản

TP. Hồ Chí Minh: 198 doanh nghiệp nợ thuế 8.080 tỷ đồng, có nhiều "ông lớn" bất động sản

Tính đến 30/10, trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 198 doanh nghiệp nợ thuế, tổng số tiền là 8.080 tỷ đồng, đa phần là các "ông lớn" trong lĩnh vực bất động sản.
Chi tiết giá pháo hoa Z121 người dân có thể sử dụng trong dịp Tết

Chi tiết giá pháo hoa Z121 người dân có thể sử dụng trong dịp Tết

Thời điểm này, nhiều người quan tâm giá bán pháo hoa Z121 bao nhiêu và những loại pháo hoa nào được sử dụng dịp Tết 2024?
Thời tiết miền Bắc tuần tới sẽ diễn biến ra sao?

Thời tiết miền Bắc tuần tới sẽ diễn biến ra sao?

Dự báo thời tiết những ngày tới, miền Bắc sẽ tăng nhiệt, ban ngày có nắng, trời chỉ còn rét về đêm và sáng trong khi mưa lớn ở Trung bộ giảm dần.
Ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trúng cử Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

Ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trúng cử Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

Ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trúng cử Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tiền thưởng Tết 2024 có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?

Tiền thưởng Tết 2024 có phải chịu thuế thu nhập cá nhân hay không?

Thời điểm cuối năm, bên cạnh niềm mong mỏi về số tiền thưởng Tết, không ít người lao động thắc mắc số tiền này có phải tính thuế thu nhập cá nhân hay không?
Hà Nội: Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của 6 đơn vị

Hà Nội: Thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của 6 đơn vị

Qua công tác rà soát, hàng loạt các đơn vị không kinh doanh vận tải trong giấy phép quy định đã bị Sở Giao thông vận tải Hà Nội thu hồi phù hiệu.
Hà Nội: Tạm ngừng dịch vụ gần 1.000 thuê bao di động vi phạm

Hà Nội: Tạm ngừng dịch vụ gần 1.000 thuê bao di động vi phạm

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã đề nghị doanh nghiệp viễn thông tạm dừng cung cấp dịch vụ hai chiều với gần 1.000 số điện thoại vi phạm.
Trà sữa đất nung hot nhất mùa đông Hà Nội, khách xếp hàng cả tiếng để

Trà sữa đất nung hot nhất mùa đông Hà Nội, khách xếp hàng cả tiếng để 'đu trend'

Nhiều người ở Hà Nội sẵn sàng chờ 30 phút đến 1 tiếng để thưởng thức món trà sữa đất nung hot trên mạng xã hội.
Đề xuất lao động nữ được nghỉ hưu sớm so với lộ trình tuổi quy định

Đề xuất lao động nữ được nghỉ hưu sớm so với lộ trình tuổi quy định

Nêu ý kiến tại Đại hội, Công đoàn Dệt May Việt Nam đề xuất lao động nữ được nghỉ hưu sớm so với lộ trình tuổi quy định nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023

Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu bao phủ chính sách năm 2023, nhất là bao phủ về bảo hiểm y tế.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động