Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Chủ nhật 26/09/2021 06:58

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép

15:01 | 19/02/2021
Năm 2020 khép lại với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần quyết tâm và sự chủ động, sáng tạo, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã hoàn thành thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong năm. Đây là tiền đề quan trọng để đơn vị đạt được thành công hơn nữa trong năm 2021.

Những kết quả nổi bật

Trong năm 2020, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy vậy, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, đồng thời bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN), BHTGVN đã khẳng định được vai trò quan trọng của một tổ chức tài chính nhà nước không vì mục tiêu lợi nhuận, hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD), đảm bảo sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Theo đó, những kết quả nổi bật của BHTGVN trong năm 2020 phải kể đến như: Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ BHTGVN lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng. Trong năm, nguồn lực tài chính của BHTGVN tiếp tục được tăng trưởng mạnh mẽ, tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản tăng 18,5% so với cùng kỳ 2019, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2020 được NHNNVN giao, cụ thể: Tổng số phí BHTG thu được là 8.322 tỷ đồng, đạt 108,7% kế hoạch thu phí được NHNNVN giao, tăng 13% so với số phí BHTG thu được năm 2019. Tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đã thực hiện đầu tư năm 2020 đạt 105,2% kế hoạch được NHNNVN giao. Doanh thu hoạt động đầu tư vốn năm 2020 đối với các khoản đầu tư đạt 102,5% kế hoạch NHNNVN giao.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép

BHTGVN cũng phối hợp tốt với các Vụ, Cục của NHNNVN trong việc hoàn thiện dự thảo Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; dự thảo Đề án Hạn mức trả BHTG; dự thảo Đề án phí BHTG phân biệt. Trong năm, công tác giám sát và kiểm tra cũng được tăng cường triển khai, theo đó đã hoàn thành có chất lượng đối với báo cáo giám sát hệ thống tổ chức tham gia BHTG và báo cáo giám sát chuyên sâu đối với Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) có vấn đề. Hiện nay, báo cáo giám sát của BHTGVN ngày càng được cải tiến về nội dung và chất lượng, là một kênh thông tin giám sát chất lượng, hỗ trợ NHNNVN trong công tác quản lý, giám sát các TCTD. Hoàn thành kiểm tra theo kế hoạch đối với 365 đơn vị, đạt 100% so với Kế hoạch kiểm tra đã được điều chỉnh, hoàn thành kiểm tra đối với 18 QTDND theo chỉ đạo của NHNNVN, đạt 100% kế hoạch được giao.Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 và Đề án củng cố, phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tổ chức thành công chuỗi sự kiện có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 20 năm thành lập BHTGVN, như: Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Hội nghị tổng kết 5 năm hoạt động của Ban chỉ đạo giám sát, kiểm tra và xử lý QTDND có vấn đề. Tổng kết công tác kiểm tra QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNNVN năm 2019. Đặc biệt, tổ chức cuộc thi tìm hiểu chuyên môn nghiệp vụ BHTG, cuộc thi đã tạo sự chuyển biến lớn, lôi cuốn hầu hết người lao động ở trụ sở chính và chi nhánh BHTGVN tham gia, qua đó giúp cán bộ nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng chuyên môn.

Nhiệm vụ trọng tâm 2021

Phát huy những kết quả đạt được năm 2020, BHTGVN đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong năm 2021. Cụ thể là, xây dựng và triển khai các Nghị quyết, Kế hoạch, Chương trình hành động theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, HNNNVN. Nghiên cứu. đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật BHTG theo chỉ đạo của NHNNVN để BHTGVN triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao thêm. Đặc biệt, sửa đổi, bổ sung pháp lý để BHTGVN phát huy vai trò và sử dụng được nguồn lực tài chính hiện có, nhằm hỗ trợ, xử lý các QTDND yếu kém, góp phần đảm bảo an toàn hệ thống QTDND.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép

Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hoàn thành Đề án phí BHTG phân biệt theo yêu cầu của NHNNVN...

Triển khai đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ BHTG, bao gồm: Thu thập, tổng hợp và xử lý thông tin từ NHNN và từ tổ chức tham gia BHTG, giám sát 100% tổ chức tham gia BHTG. Kiểm tra tổ chức tham gia BHTG theo kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 và kiểm tra đối với các QTDND theo chỉ đạo của NHNN. Báo cáo, kiến nghị NHNN xử lý kịp thời những vi phạm, quy định về an toàn hoạt động ngân hàng. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cảnh báo rủi ro và xử lý cacsTCTD yếu kém, đặc biệt là các QTDND có vấn đề. Tích cực thu nhập và sử dụng hiệu quả hơn nguồn dữ liệu thu thập từ NHNN và các kênh khác; nghiên cứu, ứng dụng các mô hình giám sát tiên tiến, kết hợp kiểm tra tại chỗ, kiểm tra chuyên sâu nhằm phát hiện, cảnh báo an toàn hệ thống. Thực hiện cấp và thu hồi chứng nhận tham gia BHTG theo đề nghị của tổ chức tham gia BHTG. Thực hiện cấp lại và cấp bản sao chứng nhận tham gia BHTG sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về hạn mức BHTG mới.

Tích cực tham gia quá trình cơ cấu lại TCTD yếu kém theo chỉ đạo của NHNNVN, phối hợp chặt chẽ với NHNNVN trước, trong và sau quá trình kiểm soát đặc biệt, nhằm đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền và triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các TCTD. Triển khai đúng tiến độ, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1173/QĐ-NHNN ngày 30/5/2019 của Thống đốc NHNN về Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp nhằm bảo đảm an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND và Đề án củng cố, phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Xây dựng, hoàn thiện các Đề tài nghiên cứu của BHTGVN. Hoàn thiện các thủ tục để thực hiện bảo vệ Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp bộ về “Vai trò của BHTGVN trong hỗ trợ phát triển bền vững hệ thống QTDND Việt Nam đến năm 2025”. Triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, thực hiện tốt các hoạt động hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ, học hỏi kinh nghiệm của các tổ chức BHTG trên thế giới, thể hiện là thành viên của Hiệp hội BHTG quốc tế.

Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, BHTGVN tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo quản lý. Xây dựng đội ngũ cán bộ có trính độ chuyên môn cao, có đạo đức nghề nghiệp và ý thức làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phù hợp với xu thế phát triển của hệ thống ngành Ngân hàng Việt Nam.