Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ tư 30/09/2020 23:36
Bộ Công Thương

Ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án “Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại”

09:07 | 11/08/2020
Bộ Công Thương vừa ra Quyết định số 2074/QĐ-BCT ngày 5/8/2020 ban hành Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 1/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại”.
Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại Hệ thống cảnh báo sớm: Tận dụng sức mạnh thông tin

Theo Quyết định số 2074/QĐ-BCT, để triển khai hiệu quả Đề án “Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm về phòng vệ thương mại”, Bộ Công Thương nêu rõ, các đơn vị chức năng của Bộ được yêu cầu tích cực, chủ động thực hiện các giải pháp nhằm triển khai nhiệm vụ trong Quyết định đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả với trọng tâm chỉ đạo điều hành, cụ thể sau:

Thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng vệ thương mại (PVTM), giúp nâng cao hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hế mới. Xây dựng và vận hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo sớm để theo dõi, cảnh báo và hỗ trợ cơ quan điều tra về PVTM và các cơ quan liên quan trong việc điều tra, xử lý các vụ việc PVTM trong và ngoài nước, giải quyết tranh chấp tại WTO; đảm bảo mục tiêu bảo vệ sản xuất trong nước; chủ động phòng ngừa và ứng phó với các vụ kiện PVTM của nước ngoài, hướng tới xuất khẩu bền vững. Tăng cường sự phố hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt tình hình, thường xuyên cập nhật các điều chỉnh trong chính sách thương mại của các nước là đối tác thương mại lớn của Việt Nam…

4022-quyet-dinh
Hệ thống cảnh báo sớm nhằm bảo vệ lợi ích cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trong bối cảnh hội nhập của đất nước

Đồng thời, Bộ Công Thương yêu cầu, tăng cường công tác đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chính sách và thực tiễn các vụ kiện PVTM của Việt Nam và các nước cho cán bộ cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ luật sư để nâng cao năng lực, trình độ pháp luật quốc tế. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PVTM theo hướng bảo vệ lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu. Tăng cường theo dõi tình hình tuân thủ các quy định quốc tế, quy định trong các hiệp định thương mại song phương, đa phương của các doanh nghiệp trong nước hoạt động trên các lĩnh vực đã và đang có nguy cơ bị nước ngoài điều tra, áp dụng các biện pháp PVTM. Nghiên cứu, rà soát và hoàn thiện các chính sách, quy định pháp luật trong nước và quốc tế có liên quan đến PVTM.

Trên cơ sở các yêu cầu được đề ra, Bộ Công Thương giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ như: Cục PVTM, Cục Xuất nhập khẩu, Tổng cục Quản lý thị trường, Vụ Thị trường trong nước, Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp, Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại, Cục Hóa chất, Cục Công nghiệp, Báo Công Thương. Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị triển khai các nhiệm vụ, nội dung công tác thuộc lĩnh vực được giao, bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ, thời hạn yêu cầu theo Quyết định số 2074.

Tại Quyết định số 2074/QĐ-BCT, Bộ Công Thương giao Vụ Tài chính và Đổi mới doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị bố trí kinh phí triển khai Chương trình hành động theo quy định hiện hành.

Quyết định số 2074/QĐ-BCT có hiệu lực từ ngày 5/8/2020.

Hoa Quỳnh