Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội

Hôm nay 3/12, ngày làm việc cuối cùng của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII đã ra mắt Đại hội.
Có nên để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội? Đại biểu Quốc hội “lo mất cán bộ" nếu giao Tổng liên đoàn Lao động làm nhà ở xã hội

Dưới đây là danh sách 168 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội
I. Cơ quan, các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn
1 Phan Văn Anh Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII
2 Tống Văn Băng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn
3 Nguyễn Văn Bắc Giám đốc Nhà khách Tổng Liên đoàn
4 Đặng Trung Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Phó trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn (luân chuyển Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương)
5 Nguyễn Minh Dũng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn
6 Nguyễn Minh Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Phó trưởng Ban Tài chính Tổng Liên đoàn
7 Vũ Anh Đức Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng
8 Nguyễn Mạnh Hà Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Phó Chánh Văn phòng kiêm Giám đốc Văn phòng B - Nhà khách Tổng Liên đoàn
9 Trần Thị Thanh Hà Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn
10 Mai Thị Thanh Hằng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Lao động
11 Nguyễn Ngọc Hiển Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Tổng Biên tập Báo Lao động
12 Ngọ Duy Hiểu Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII
13 Nguyễn Xuân Hùng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Chánh Văn phòng Tổng Liên đoàn
14 Trần Thị Mai Hương Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Việt Nam
15 Vũ Thị Giáng Hương Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn
16 Phí Thu Hương Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Tổng Liên đoàn chuyên trách
17 Nguyễn Đình Khang Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII
18 Nguyễn Mạnh Kiên Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn
19 Hồ Thị Kim Ngân Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn
20 Nguyễn Thị Nhung Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Phó trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn
21 Lê Văn Nghĩa Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng Ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn
22 Trần Duy Phương Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tổng biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn
23 Vũ Hồng Quang Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật Tổng Liên đoàn
24 Nguyễn Ngọc Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn
25 Lê Cao Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng Liên đoàn
26 Nguyễn Đức Thịnh Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn
27 Nguyễn Anh Thơ Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động
28 Đỗ Hồng Vân Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn
29 Nguyễn Duy Vũ Phó Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn
30 Huỳnh Thanh Xuân Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII
31 Thái Thu Xương Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII
II. CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP
32 Đào Việt Ánh Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
33 Nguyễn Văn Bình Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
34 Nguyễn Văn Định Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương
35 Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương
36 Phạm Quốc Hưng Ủy viên Ban cán sự đảng, Thẩm phán, Phó Chánh án, Chủ tịch Công đoàn Tòa án nhân dân tối cao
37 Nguyễn Thị Minh Hương Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
38 Trần Hữu Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
39 Vy Tư Liệu Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Dân vận Trung ương
40 Đinh Ngọc Quý Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội
41 Nguyễn Văn Sinh Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng
42 Đỗ Phương Thảo Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Chủ tịch Công đoàn Ban Tuyên giáo Trung ương
43 Lê Thị Tường Thu Chủ tịch Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư
44 Hoàng Công Thủy Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
45 Trịnh Thị Thủy Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
46 Lê Khánh Toàn Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
47 Phạm Văn Trường Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính
III. CÁC NHÀ KHOA HỌC
48 Lê Xuân Định Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
49 Phạm Thị Thành Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
50 Nguyễn Tri Thức Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng Ban Chuyên đề và Chuyên san, Tạp chí Cộng sản
51 Tạ Minh Tuấn Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
IV. CÔNG ĐOÀN NGÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY TRỰC THUỘC TỔNG LIÊN ĐOÀN
52 Nguyễn Ngọc Ân Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam
53 Phan Văn Bản Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam
54 Phạm Thanh Bình Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
55 Nguyễn Khánh Chi Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
56 Nguyễn Đình Đức Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng
57 Nguyễn Văn Đông Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam
58 Phạm Văn Hải Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
59 Đỗ Đức Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam
60 Nguyễn Mạnh Kha Phó Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam
61 Đào Mạnh Kiên Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam
62 Phạm Đức Long Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam
63 Huỳnh Kim Nhựt Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn, Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam
64 Mai Thành Phương Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam
65 Phạm Hoài Phương Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam
66 Phạm Thị Thanh Tâm Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam
67 Công Thanh Thảo Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Trưởng ban Công đoàn Công an nhân dân
68 Đào Minh Tú Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam
69 Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam
70 Lê Thanh Xuân Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
71 Nguyễn Hà Xuyên Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
VI. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH, THÀNH PHỐ
72 Nguyễn Văn Cảnh Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang
73 Đặng Đình Chung Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
74 Trần Thị Kim Chung Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh
75 Nguyễn Mạnh Cương Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình
76 Nguyễn Văn Danh Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh
77 Phạm Việt Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên
78 Trần Lê Duy Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh
79 Vi Hồng Dương Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn
80 Trần Văn Đông Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoànkhóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Thuận
81 Nguyễn Thị Hương Giang Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước
82 Lê Văn Hà Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam
83 Nguyễn Thị Vân Hà Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh
84 Ngô Thị Thanh Hòa Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương
85 Bế Thị Hòa Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn
86 Lê Văn Hòa Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
87 Lý Thị Huệ Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng
88 Lê Đình Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
89 Lê Minh Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang
90 Lê Công Khanh Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang
91 Dương Đức Khanh Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình
92 Nguyễn Văn Khanh Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu
93 Vàng A Lả Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La
94 Nguyễn Thế Lập Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị
95 Hoàng Liên Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng
96 Nguyễn Phúc Linh Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre
97 Phan Thị Thúy Linh Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng
98 Nguyễn Kim Loan Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương
99 Rơ Chăm Long Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
100 Tẩn Minh Long Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên
101 Lê Thị Sương Mai Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ
102 Trần Văn Minh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Giang
103 Huỳnh Út Mười Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau
104 Bùi Hoài Nam Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa
105 Phạm Tiến Nam Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình
106 Lê Minh Nhân Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế
107 Nguyễn Phúc Nhân Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi
108 Nguyễn Chương Phát Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái
109 Nguyễn Hoàng Phong Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai
110 Phan Xuân Quang Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam
111 Hà Đức Quảng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ
112 Nguyễn Văn Quí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An
113 Đỗ Hữu Quy Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Thuận
114 Lâm Thành Sĩ Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang
115 Võ Mạnh Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa
116 Nguyễn Thanh Sơn Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng
117 Đoàn Văn Sự Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông
118 Kha Văn Tám Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
119 Phạm Quang Thanh Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
120 Lê Văn Thành Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk
121 Tô Xuân Thao Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh
122 Phan Quốc Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên
123 Trịnh Thị Thoa Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc
124 Trần Thị Diệu Thúy Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh
125 Trương Thanh Thúy Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang
126 Nguyễn Thị Thu Thủy Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên Quang
127 Lê Quang Toản Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên
128 Trần Văn Trạch Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long
129 Hà Duy Trung Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định
130 Hoàng Đình Trung Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định
131 Trần Đoàn Trung Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh
132 Hoàng Thọ Trung Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu
133 Nguyễn Anh Tuân Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng
134 Bùi Xuân Vinh Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình
135 Huỳnh Thị Tuyết Vui Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp
136 Nguyễn Thị Như Ý Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai
VII. CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ
137 Ngô Thế Anh Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa
138 Trương Thị Minh Dung Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 1, Thành phố. Hồ Chí Minh
139 Nguyễn Thị Thu Hà Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy
140 Đinh Thị Thúy Hà Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Hải phòng
141 Đặng Văn Hải Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An
142 Trần Văn Hiệu Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp Bắc Ninh
143 Vương Duy Khánh Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Công Thương Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam
144 Nguyễn Thị Kim Liên Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh
145 Nguyễn Đức Long Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định, Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Bình Định
146 Lê Thị Hồng Nhung Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương
147 Bành Hải Ninh Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
148 Hồng Quang Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
149 Nghiêm Thị Minh Tâm Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Ban Công đoàn Quốc Phòng)
150 Nguyễn Đình Thắng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội
151 Ngô Đức Thắng Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang
152 Bùi Thị Ngọc Trang Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Long An
153 Lưu Thị Tuyết Trinh Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Tân Uyên
154 Phan Xuân Trí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Phú Quốc
155 Nguyễn Thành Trung Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng
156 Nguyễn Thị Tuyết Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hòa
157 Vũ Thế Vân Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Các Khu chế xuất - Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
VII. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
158 Mai Cho Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi, Ủy viên Ban Chấp hành Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường Phổ Quang
159 Lại Hoàng Dũng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn cơ sở SamSung Electronics Việt Nam
160 Nguyễn Thị Hằng Chủ tịch Công đoàn Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Công đoàn Xây dựng Việt Nam)
161 Lê Tư Hoàng Chủ tịch Công đoàn cơ sở Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Công đoàn Y tế Việt Nam)
162 Nguyễn Mạnh Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (Công đoàn Công Thương Việt Nam)
163 Đinh Sỹ Phúc Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty TaeKwang Vina
164 Huỳnh Anh Thư Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan)
165 Dương Thị Tuyền Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường Đại học Cần Thơ
VIII. CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP SẢN XUẤT
166 Nguyễn Ngọc Ánh Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, công nhân, Tổ trưởng công đoàn tổ Hoàn Kiếm 3, Đội công viên Hoàn Kiếm, Xí nghiệp Công viên Cây xanh số 1, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội (Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội)
167 Bùi Công Đức Công nhân sản xuất trực tiếp bộ phận sản xuất khuôn Công ty TNHH Vision internation (Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương)
168 Trần Thị Thanh Nga Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XII, Phó phòng Hành chính Nhà máy Đạm Phú Mỹ (Công đoàn Dầu khí Việt Nam)

Đây là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn để gánh vác trọng trách do Đảng, công nhân, viên chức, lao động giao phó.

Ông Phan Văn Bản - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trúng cử Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam để quyết định những vấn đề quan trọng của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn.

Dự kiến sau khi bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII sẽ tổ chức buổi họp báo về kết quả của đại hội.

Thanh Tâm
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Công đoàn

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

CPI tháng 2/2024: 9/11 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá tăng

CPI tháng 2/2024: 9/11 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá tăng

Theo Tổng cục thống kê, trong mức tăng 1,04% của CPI tháng 2/2024 so với tháng trước có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng.
Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều ngày 28/2, Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức quán triệt nội dung các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đối ngoại và đạị đoàn kết.
Khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm và chính sách tiền lương mới

Khẩn trương hoàn thiện danh mục vị trí việc làm và chính sách tiền lương mới

Việc hoàn thiện khung khổ pháp lý đồng bộ để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách.
Cơ hội từ 3 động lực tăng trưởng trong năm 2024

Cơ hội từ 3 động lực tăng trưởng trong năm 2024

3 động lực tăng trưởng được Chính phủ xác định trong năm 2024 là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, 3 động lực này đang tạo ra những cơ hội tăng trưởng tích cực.
Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024

Thủ tướng chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024

Sáng 28/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2024.

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng: Loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống tham nhũng, phòng ngừa sai phạm

Thủ tướng: Loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống tham nhũng, phòng ngừa sai phạm

Thủ tướng yêu cầu bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án luật; đặc biệt nhấn mạnh cần loại bỏ cơ chế xin cho để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
Phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Phát động cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Chiều 27/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự Lễ phát động Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Chủ tịch Tập đoàn Siemens Đức: Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn

Chủ tịch Tập đoàn Siemens Đức: Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn

Chủ tịch Tập đoàn Siemens nhấn mạnh, Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước Việt Nam, Đức.
Chính phủ cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Chính phủ cho ý kiến về đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp công nghệ số

Ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2/2024 với 11 nội dung quan trọng.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Mỗi thầy thuốc cần luôn giữ lửa với nghề

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Mỗi thầy thuốc cần luôn giữ lửa với nghề

Chủ tịch nước căn dặn mỗi thầy thuốc cần luôn giữ lửa với nghề, có tinh thần tìm tòi, nghiên cứu, tiếp nhận cái mới, làm chủ khoa học kỹ thuật cao, chuyên sâu, hiện đại...
Còn "chông chênh" giữa các quy định trong luật, thông tư, nghị định về thủ tục hành chính

Còn "chông chênh" giữa các quy định trong luật, thông tư, nghị định về thủ tục hành chính

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải xử lý vướng mắc về thủ tục hành chính một cách hết sức có trách nhiệm.
Tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào

Tổng Bí thư khẳng định trước sau như một, quan hệ Việt Nam-Lào luôn giữ vai trò quan trọng đặc biệt, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội: Tạo mọi điều kiện để khơi dậy mạnh mẽ "ngọn lửa" nhiệt huyết của thanh niên

Chủ tịch Quốc hội: Tạo mọi điều kiện để khơi dậy mạnh mẽ "ngọn lửa" nhiệt huyết của thanh niên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên và có bài phát biểu quan trọng, động viên và giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ cả nước.
Infographics: Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của các Tập đoàn, DNNN

Infographics: Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của các Tập đoàn, DNNN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/2/2024 về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư phát triển của các Tập đoàn, DNNN
Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, Nghệ An

Sáng 25/2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu đã dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An).
Chủ tịch nước dự Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Chủ tịch nước dự Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”

Ngày 24/2, tại Làng Văn hóa đã diễn ra chương trình Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc”. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dự cùng chung vui với đồng bào.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn hệ thống thông tin

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn hệ thống thông tin

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ thị số 9/CT-TTg ngày 23/2/2024 yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản là hình mẫu thành công trong hợp tác song phương

Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản là hình mẫu thành công trong hợp tác song phương

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá quan hệ Việt Nam-Nhật Bản là điển hình cho thành công trong hợp tác song phương của Việt Nam với các đối tác.
Những “điểm nghẽn” của Thủ đô Hà Nội cần được khắc phục

Những “điểm nghẽn” của Thủ đô Hà Nội cần được khắc phục

Vị thế kinh tế có xu hướng giảm dần so với các tỉnh, thành trong vùng Đồng bằng sông Hồng, đó là một trong những “điểm nghẽn” của Thủ đô Hà Nội.
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 23/2/2024 về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn kiện Đại hội 14

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn kiện Đại hội 14

VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 14 tại cuộc họp của Tiểu ban vào sáng 23/2/2024.
Triển khai công tác Ngoại giao kinh tế năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Triển khai công tác Ngoại giao kinh tế năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Chiều tối 22/2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2024 phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.
"Cắt bỏ" những quy hoạch không cần thiết trong phát triển đô thị, nông thôn

"Cắt bỏ" những quy hoạch không cần thiết trong phát triển đô thị, nông thôn

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng, các quy hoạch đô thị cần có tầm nhìn dài hạn, ổn định, tránh tình trạng phải điều chỉnh cục bộ nhiều lần.
Thủ tướng Chính phủ: Tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của quốc gia

Thủ tướng Chính phủ: Tập trung đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của quốc gia

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đầu tư.
Các nội dung Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa chiến lược, lâu dài

Các nội dung Quốc hội quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa chiến lược, lâu dài

Các nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 có ý nghĩa căn cơ, chiến lược, lâu dài, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động