Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ năm 22/11/2018 01:04

Bãi bỏ quy hoạch sản phẩm

14:33 | 02/07/2018
Cùng với các dự án Luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật liên quan đến quy hoạch cũng vừa được công bố vào ngày 28/6. 

Tại lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 4 sẽ có hiệu lực thi hành vào đầu năm 2019 đã thay đổi phương thức quản lý nhà nước theo hướng nhà nước kiến tạo và phục vụ. Trong đó, xác định quy hoạch là công cụ quan trọng để phân bổ nguồn lực theo cơ chế thị trường và thúc đẩy huy động các nguồn lực của xã hội cho đầu tư phát triển, nhằm giảm bớt gánh nặng đầu tư công. Việc bãi bỏ quy hoạch sản phẩm là hành lang pháp lý quan trọng để bãi bỏ những giấy phép trái quy luật của kinh tế thị trường.

Bên cạnh đó, Luật Quy hoạch cũng nhằm tạo sự thống nhất trong chỉ đạo điều hành; đổi mới phương pháp, nội dung quy hoạch theo phương pháp tích hợp, đa ngành quản lý phát triển một cách đồng bộ, khắc phục tình trạng chia cắt, cục bộ ngành và tính cát cứ địa phương. Luật này cũng hướng tới thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh thông qua việc loại bỏ các quy hoạch sản phẩm đang tồn tại và được xem là giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh công khai, minh bạch, thông thoáng và hiệu quả.

Cụ thể, Luật Quy hoạch đã bãi bỏ các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ (quy hoạch sản phẩm) đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; bãi bỏ các quy hoạch sản phẩm như: Quy hoạch công nghiệp hóa chất, dược, quy hoạch kinh doanh thuốc lá, quy hoạch tổng thể các tổ chức hành nghề công chứng… đang tồn tại.

Sau Luật Quy hoạch, Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục rà soát tổng thể các luật khác có quy định về quy hoạch (khoảng 40 Luật) để trình Chính phủ xem xét thông qua tại phiên họp Chính phủ tháng 7 và trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm nay theo thủ tục rút gọn.

Viết Duân

TagTag: