Phát triển năng lượng tái tạo: Doanh nghiệp kêu có đúng?

Bài 3: Ngăn chặn hội chứng đầu tư theo phong trào

Xu hướng phát triển năng lượng tái tạo, lợi ích của nó thì không cần phải bàn cãi. Nhưng phát triển như thế nào là một câu chuyện cần xem xét thấu đáo.
Bài 1: Điện gió, điện mặt trời -Lãng phí, cạnh tranh và an ninh hệ thống Bài 2: Quốc tế đánh giá thế nào về năng lượng tái tạo Việt Nam?

Nhìn thẳng vào sự thật

Việt Nam là quốc gia có nhu cầu sử dụng điện khá cao, với mức tăng trưởng nhu cầu điện năng khoảng 10%/năm. Trong bối cảnh tiềm năng thủy điện lớn cơ bản khai thác hết, nhiệt điện than khó thu xếp vốn quốc tế do cam kết chống biến đổi khí hậu toàn cầu, nhiệt điện khí, điện than giá cao và phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu thế giới... Bên cạnh đó là cam kết COP 26.

Việt Nam cũng là quốc gia có tiềm năng về phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, điện mặt trời.. Vì vậy, Việt Nam không thể chậm trễ trong xu hướng phát triển NLTT.

Phát triển năng lượng tái tạo nói chung mang lại nhiều lợi ích như đảm bảo nguồn cung năng lượng xanh, sạch; mang lại lợi ích về kinh tế, việc làm, khí hậu, cải thiện chất lượng không khí địa phương và sức khỏe con người.

Điều này hoàn toàn đúng và không còn gì để bàn cãi. Thế nhưng việc phát triển như thế nào để hài hoà, bền vững, đảm bảo đáp ứng đa mục tiêu, đa lợi ích là một câu chuyện không dễ dàng.

Chúng tôi đã từng khuyến nghị về việc cần cân nhắc việc bổ sung các dự án năng lượng tái tạo vào Quy hoạch điện VIII vượt quá tổng nhu cầu điện. Bởi lẽ theo dự thảo, dự kiến tổng quy mô công suất nguồn điện dự kiến phát triển đến năm 2030 khoảng 146.000 MW. Công suất cực đại dự kiến vào năm 2030 vào khoảng 93.000 MW. Tăng trưởng điện cũng sẽ tăng trong vòng 10 năm tới nhưng sau đó sẽ giảm dần.

Tuy nhiên đến thời điểm này, nhu cầu đăng ký của các địa phương, tính đến năm 2030 là khoảng gần 520.000 MW, gấp khoảng 3,5 lần dự kiến tổng công suất đặt.

Và gần đây, nhiều địa phương đều có định hướng quy hoạch, thu hút đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo trở thành 1 trụ cột kinh tế. Và mong muốn hơn là trở thành trung tâm năng lượng tái tạo. Dường như đang có một xu hướng phát triển điện năng lượng tái tạo theo kiểu phong trào.

Câu hỏi đặt ra là: Đầu tư như vậy có lãng phí khi nhu cầu điện chỉ có một giới hạn nhất định? Có tính toán đến gánh nặng đầu tư hệ thống truyền tải điện Quốc gia; các khó khăn trong quản lý, vận hành, yếu tố kỹ thuật; giá bán điện cuối cùng; Và các yếu tố môi trường, xã hội khác như quy hoạch sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, xung đột lợi ích giữa doanh nghiệp và nhân dân địa phương...

Đơn cử như về vấn đề môi trường, hiện có khoảng hàng triệu tấm quang năng của các dự án điện mặt trời đang hiện hữu với tuổi thọ khoảng 20 năm nhưng giải pháp xử lý vẫn đang được Bộ Khoa học Công nghệ nghiên cứu.

Hay đối với điện gió, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra điện gió sản sinh ra 2 loại tiếng ồn: (i) Tiếng ồn cơ học - phát ra trong quá trình làm việc của các chi tiết cơ khí. (ii) Tiếng ồn khí động học - phát ra trong quá trình tương tác của cánh tua bin với luồng gió.

Điều này có thể gây ra ô nhiễm tiếng ồn. Bên cạnh đó còn có những rung động tần số thấp: Một tua bin gió công suất 1 MW có thể gây ra các rung động tần số thấp (truyền qua nền đất) ở mức có thể làm rung kính cửa trong các tòa nhà nằm cách 60m; Ảnh hưởng đến radio và TV: Các kết cấu thép của phong điên, đặc biệt là các cánh gió có khả năng làm nhiễu đáng kể các tín hiệu radio và TV. Tua bin gió càng lớn, tín hiệu càng bị nhiễu...

Bài 3: Cần giải pháp phát triển năng lượng tái tạo thấu đáo
Ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo nhưng phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết

Cần thực hiện đúng theo quy định của pháp luật

Liên quan đến các dự án điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp, ông Phạm Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cho biết, ngay sau khi giá FIT cho điện mặt trời, điện gió hết hiệu lực, từ đó đến nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã chỉ đạo cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực phối hợp với các Cục, Vụ trong Bộ nghiên cứu chính sách nhằm phát triển năng lượng tái tạo nói chung và điện gió nói riêng.

Cụ thể, Bộ Công Thương đã có báo cáo số 17/BC-BCT ngày 27/01/2022 về cơ chế xác định giá bán điện gió, điện mặt trời đối với các dự án chuyển tiếp và có đề xuất, kiến nghị “Giao Bộ Công Thương xây dựng và ban hành Thông tư quy định phương pháp xây dựng khung giá phát điện và phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện đối với các dự án nhà máy điện mặt trời, điện gió nêu trên”.

Trên cơ sở cuộc họp ngày 17 tháng 02 năm 2022, Văn phòng Chính phủ có thông báo số 55/TB-VPCP ngày 26 tháng 02 năm 2022 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại mục “2. Về đề xuất giá điện đối với các dự án điện gió, điện mặt trời đã và đang triển khai đầu tư nhưng không kịp mốc thời gian theo quy định…: Yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện đúng quy định của pháp luật”.

Ngày 24 tháng 3 năm 2022, Bộ Công Thương có Tờ trình số 1513/TTr-BCT về việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế đấu thầu mua điện từ dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp.

Trên cơ sở cuộc họp ngày 13 tháng 4 năm 2022, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 3790/VPCP-CN ngày 20 tháng 6 năm 2022 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành “yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện đúng quy định của pháp luật”.

Theo đó, Bộ Công Thương rà soát quy định pháp luật hiện hành và tại khoản 4 Điều 29 Luật Điện lực (được sửa đổi bổ sung năm 2012) quy định chính sách giá điện: “Bảo đảm quyền tự quyết định giá mua, bán điện trong khung giá ... do Nhà nước quy định của các đối tượng mua bán điện trên thị trường điện lực”; tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực “Bộ Công Thương có trách nhiệm quy định phương pháp, trình tự lập và thẩm định khung giá phát điện…” và điểm b khoản 2 Điều 24 Nghị định số 137/2013/NĐ-CP: “Bộ trưởng Bộ Công Thương có trách nhiệm phê duyệt khung giá phát điện.

Như vậy, theo Luật Điện lực thì khung giá điện sẽ do Bộ Công Thương ban hành và đảm bảo tính tự quyết của bên mua điện ở đây là Tập đoàn Điện lực Việt Nam thông qua đàm phán, hiệp thương… mua điện từ các dự án chuyển tiếp đảm bảo tuân thủ Luật Điện lực.

Tuy nhiên để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương đã gửi văn xin ý kiến của các Bộ, ngành, doanh nghiệp nhằm sớm hoàn thiện dự thảo về cơ chế, chính sách trình Thủ tướng xem xét quyết định.

Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết

Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định quan điểm và mục tiêu rõ ràng là: Phát triển đồng bộ, hợp lý và đa dạng hóa các loại hình năng lượng; ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn NLTT, năng lượng mới, năng lượng sạch; nhằm hướng tới mục tiêu tỷ lệ các nguồn NLTT trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt khoảng 15-20% vào năm 2030; 25-30% vào năm 2045.

Trong Dự thảo quy hoạch điện VIII cũng đã bám sát Nghị quyết này và xác định ưu tiên khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện; tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo đạt khoảng 11,9-13,4% vào năm 2030 và khoảng 26,5-28,4% vào năm 2045. Đặc biệt, ưu tiên hơn đối với điện mặt trời phân tán với mục đích tự dùng là chủ yếu, điện mặt trời nổi.

Ưu tiên là vậy, song nhiều chuyên gia cũng cho rằng, việc phát triển hệ thống nguồn điện, trong đó có nguồn điện năng lượng tái tạo cần tính toán kỹ lưỡng trong mối quan hệ tổng thể, vừa xuất phát từ địa phương, vừa cân đối toàn hệ thống, vùng miền, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, nhà đầu tư. Và quan trọng hơn là "phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết".

Việc tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn cho năng lượng tái tạo nói riêng và nguồn điện nói chung là điều cần phải làm và làm nhanh. Nhưng có lẽ các doanh nghiệp, địa phương cũng cần nhìn thẳng vào thực tế để đưa ra quyết định của mình trong việc định hướng, lựa chọn dự án, nhà đầu tư, tránh việc lãng phí như nhiều người đang đề cập.

Ng. Vũ
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Năng lượng tái tạo

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

EVN hoàn thiện dự thảo khung giá phát điện cho các nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

EVN hoàn thiện dự thảo khung giá phát điện cho các nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xây dựng khung giá phát điện của nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp.
Nhiều sai phạm tại hai dự án điện mặt trời ở Bà Rịa -Vũng Tàu

Nhiều sai phạm tại hai dự án điện mặt trời ở Bà Rịa -Vũng Tàu

Đoàn kiểm tra vừa phát hiện nhiều sai phạm về đất đai, điều kiện đưa vào khai thác tại hai dự án điện mặt trời.
PC1 Group - Điểm sáng từ phát điện các dự án năng lượng sạch

PC1 Group - Điểm sáng từ phát điện các dự án năng lượng sạch

Công ty CP Tập đoàn PC1 (PC1 Group) đã ghi nhận nhiều điểm sáng từ công tác phát điện các dự án năng lượng sạch.
Trina Solar thúc đẩy ngành năng lượng mặt trời bước vào kỷ nguyên 600W+

Trina Solar thúc đẩy ngành năng lượng mặt trời bước vào kỷ nguyên 600W+

Môđun Vertex 600W+ sản phẩm đáp ứng 4 tiêu chí công suất,hiệu suất lớn, độ tin cậy và năng suất cao giúp giảm chỉ số LCOE thúc đẩy phát triển ngành năng lượng.
Sắp diễn ra Hội nghị Điện gió Việt Nam 2022

Sắp diễn ra Hội nghị Điện gió Việt Nam 2022

Từ ngày 01-02/12, Hội nghị Điện gió Việt Nam 2022 sẽ diễn ra tại Hà Nội với mục tiêu nhằm thúc đẩy chuyển dịch năng lượng

Tin cùng chuyên mục

Growatt ra mắt trạm phát điện di động Infinity 1500

Growatt ra mắt trạm phát điện di động Infinity 1500

Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về máy phát điện bằng nguồn năng lượng mặt trời, công ty Growatt đã ra mắt bộ máy điện di động đầu tiên với tên gọi Infinity 1500
Doosan Vina và Ørsted ký thỏa thuận hợp tác phát triển chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi

Doosan Vina và Ørsted ký thỏa thuận hợp tác phát triển chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi

Ngày 01/11, tại Hà Nội, Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Ørsted về phát triển chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi.
SIKA® Việt Nam giới thiệu chuỗi giải pháp bền vững cho điện gió

SIKA® Việt Nam giới thiệu chuỗi giải pháp bền vững cho điện gió

Vừa qua, tại triển lãm Năng lượng điện gió ASEAN 2022, Sika® Việt Nam đã mang đến chuỗi giải pháp xây dựng và hoàn thiện từ móng đến cánh quạt điện gió.
NIC ký kết với Liên danh Tập đoàn Ørsted và T&T Group về lĩnh vực điện gió

NIC ký kết với Liên danh Tập đoàn Ørsted và T&T Group về lĩnh vực điện gió

Liên danh Tập đoàn Ørsted và T&T Group vừa ký kết thỏa thuận nghiên cứu và phát triển với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) về lĩnh vực điện gió.
Quảng Ngãi dừng đề xuất bổ sung dự án điện mặt trời Đầm An Khê vào Quy hoạch điện lực

Quảng Ngãi dừng đề xuất bổ sung dự án điện mặt trời Đầm An Khê vào Quy hoạch điện lực

Tỉnh Quảng Ngãi sẽ có văn bản báo cáo Bộ Công Thương về việc không tiếp tục đề xuất bổ sung dự án điện mặt trời trên đầm An Khê vào Quy hoạch điện VIII.
EVN giải thích về việc huy động 172,12 MW của điện mặt trời Trung Nam

EVN giải thích về việc huy động 172,12 MW của điện mặt trời Trung Nam

Liên quan đến việc dừng huy động phần công suất 172,12 MW của điện mặt trời Trung Nam chưa có giá, EVN cho biết đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
Xây dựng khung giá cho dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp: Đến hạn, chỉ 29/293 dự án gửi số liệu

Xây dựng khung giá cho dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp: Đến hạn, chỉ 29/293 dự án gửi số liệu

Mặc dù đã có đề nghị gửi số liệu làm căn cứ xây dựng khung giá cho dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp nhưng đến hạn chỉ 29/293 dự án gửi thông tin.
Petrovietnam làm chủ công nghệ năng lượng tái tạo ngoài khơi

Petrovietnam làm chủ công nghệ năng lượng tái tạo ngoài khơi

Ngày 19/10, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức Hội thảo về chiến lược nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ năng lượng tái tạo ngoài khơi.
Diễn đàn Thượng đỉnh Năng lượng bền vững Đan Mạch – Việt Nam: Cùng kiến tạo một tương lai xanh hơn

Diễn đàn Thượng đỉnh Năng lượng bền vững Đan Mạch – Việt Nam: Cùng kiến tạo một tương lai xanh hơn

Diễn đàn Thượng đỉnh Năng lượng bền vững Đan Mạch và Việt Nam cùng với hai hội thảo chuyên đề về Năng lượng gió và Năng lượng hiệu quả sẽ diễn ra ngày 1/11/2022
MHI và ITB hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất điện sạch

MHI và ITB hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất điện sạch

MHI và ITB đã ký thỏa thuận hợp tác tiến hành một dự án nghiên cứu và phát triển công nghệ sản xuất điện bằng khí đốt amoniac sử dụng tuabin khí.
Tọa đàm “Triển vọng Hydrogen xanh trong nền kinh tế carbon thấp của Việt Nam”

Tọa đàm “Triển vọng Hydrogen xanh trong nền kinh tế carbon thấp của Việt Nam”

Chiều 18/10, Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIETSE) tổ chức Tọa đàm “Triển vọng Hydrogen xanh trong nền kinh tế carbon thấp của Việt Nam”.
Yêu cầu EVN thực hiện đúng hợp đồng đã ký với nhà máy điện mặt trời của Trung Nam

Yêu cầu EVN thực hiện đúng hợp đồng đã ký với nhà máy điện mặt trời của Trung Nam

Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo vừa có văn bản về việc dừng khai thác phần công suất chưa có cơ chế giá của Nhà máy điện mặt trời của Trung Nam.
Growatt nhận giải thưởng ‘All Quality Matters’ cho sản phẩm biến tần C&I công suất cao

Growatt nhận giải thưởng ‘All Quality Matters’ cho sản phẩm biến tần C&I công suất cao

Vượt qua đợt kiểm tra khắt khe về chất lượng, biến tần cho công nghiệp và thương mại công suất cao của Growatt đã nhận được giải thưởng “All Quality Matters".
Hội thảo Chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi – Cơ hội cho các nhà đầu tư

Hội thảo Chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi – Cơ hội cho các nhà đầu tư

Ngày 07/10 tại Hà Nội, Tập đoàn Ørsted và Tập đoàn và T&T Group đã tổ chức Hội thảo Chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi Việt Nam.
Growatt được xếp hạng trong số 3 nhà cung cấp biến tần hàng đầu trên toàn cầu

Growatt được xếp hạng trong số 3 nhà cung cấp biến tần hàng đầu trên toàn cầu

Sự nỗ lực về công nghệ, sản phẩm chất lượng đã giúp Công ty Growatt nhận danh hiệu là 1 trong 3 nhà cung cấp biến tần hàng đầu thế giới.
Bài 2: Quốc tế đánh giá thế nào về năng lượng tái tạo Việt Nam?

Bài 2: Quốc tế đánh giá thế nào về năng lượng tái tạo Việt Nam?

Các chuyên gia quốc tế đánh giá, năng lượng tái tạo Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trên thế giới.
Bài 1: Điện gió, điện mặt trời -Lãng phí, cạnh tranh và an ninh hệ thống

Bài 1: Điện gió, điện mặt trời -Lãng phí, cạnh tranh và an ninh hệ thống

Thời gian qua, một số doanh nghiệp đầu tư điện năng lượng tái tạo đã phản ánh những khó khăn về huy động nguồn, lãng phí nguồn điện.
EDPR Sunseap hoàn tất giao dịch hai dự án điện mặt trời tại Việt Nam

EDPR Sunseap hoàn tất giao dịch hai dự án điện mặt trời tại Việt Nam

EDPR Sunseap đã hoàn tất giao dịch hai dự án điện mặt trời tại Việt Nam, tăng cường sự hiện diện của tập đoàn tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Bộ Công Thương sớm xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật các công trình khai thác năng lượng tái tạo trên biển

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành: Bộ Công Thương sớm xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật các công trình khai thác năng lượng tái tạo trên biển

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.
Bàn giải pháp phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo bền vững

Bàn giải pháp phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo bền vững

Cần sớm ban hành các quy định phù hợp, để các dự án năng lượng, năng lượng tái tạo phát triển bền vững theo định hướng Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động