ASEAN chung tay vượt qua đại dịch, thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 đã chứa đựng đầy đủ tất cả những nhu cầu, xu thế phát triển của kinh tế tư nhân, khu vực doanh nghiệp trong tương tác chung với khu vực công, từ đó đảm bảo phát triển bền vững, toàn diện của ASEAN và vai trò trung tâm của ASEAN trong phát triển chung của khu vực cũng như thế giới.
Đưa ASEAN trở thành không gian kinh tế rộng lớn và quy mô hơn

Đây là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh với báo chí ngay sau khi kết thúc họp báo Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị có liên quan ngày 30/8/2020.

ASEAN chung tay vượt qua đại dịch, thúc đẩy tăng trưởng bền vững
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trả lời phỏng vấn báo chí

Thưa Bộ trưởng, các Tuyên bố chung tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các Hội nghị liên quan lần này đã phát đi thông điệp gì từ ASEAN?

Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52, các Bộ trưởng ASEAN đã cùng với các đối tác đã phân tích và đánh giá toàn diện về bối cảnh mới của khu vực và thế giới, không chỉ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của ASEAN, các khung khổ hợp tác trong ASEAN và ASEAN với các đối tác khác, mà còn đối phó với những vấn đề của toàn cầu. Đó là những bối cảnh mới liên quan đến dịch bệnh Covid-19, cũng như những tranh chấp thương mại, thậm chí là chiến tranh thương mại và đằng sau đó nữa là cạnh tranh về địa chính trị ở phạm vi toàn cầu.

ASEAN và các đối tác đã ra những tuyên bố quan trọng, thể hiện ở những điểm cụ thể sau: Thứ nhất là sự chia sẻ thống nhất nhận định chung của ASEAN với tất cả các đối tác về những vấn đề đang đặt ra, trong đó có hai trọng tâm lớn mà chúng ta đã thực hiện cho Năm ASEAN 2020. Đó chính là tính chủ động thích ứng và kết nối. Điều này được thể hiện rất rõ trong những hoạt động của AEM 52 và trong các tuyên bố chung mà ASEAN cùng với các đối tác đưa ra.

Thứ hai là thể hiện quan điểm tiếp cận và những hành động rất cụ thể và kịp thời của khu vực công, trong đó bao gồm cả các nước ASEAN, các đối tác để tăng cường tính kết nối và ứng phó, thông qua kết nối với cái khu vực doanh nghiệp và khu vực tư nhân. Đây được coi là nền tảng quan trọng đảm bảo được sự ứng phó kịp thời, có hiệu quả với dịch bệnh Covid-19 và những bối cảnh mới.

Thứ ba là khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN, bởi tất cả các cơ chế, khuôn khổ đối thoại và hợp tác đều luôn luôn nhấn mạnh đến vai trò trung tâm của ASEAN, cho những cơ chế hợp tác giữa ASEAN với các nước, các khu vực trên thế giới. Cho dù đó là Đông Á, hay là các đối tác đối thoại song phương, thậm chí lớn hơn nữa là Hiệp định RCEP luôn luôn phải khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN, vai trò dẫn dắt của ASEAN. Việt Nam với tư cách là Chủ tịch của ASEAN và Nước chủ nhà 2020 của ASEAN đã thực hiện tốt vai trò này và đóng góp vào việc đạt được mục tiêu đấy.

Thưa Bộ trưởng, với những kết quả đã đạt được, từ nay tới cuối năm, những ưu tiên, sự kiện nào của ASEAN có thể tiếp tục đề xuất và thúc đẩy?

Trong khuôn khổ của AEM 52, chúng ta xác định đối với kênh kinh tế, những mục tiêu và sáng kiến được thể hiện không chỉ quan điểm của Nước Chủ tịch ASEAN 2020 là Việt Nam, mà còn là sự kế thừa, tập trung vào những nội dung và nội hàm quan trọng của hợp tác nội khối cũng như ngoại khối. Điều này được thể hiện rất rõ và cụ thể qua 13 sáng kiến mà Nước Chủ tịch ASEAN 2020 là Việt Nam đã đưa ra và nhận được sự đồng thuận ngay từ “cái gật đầu” của Chương trình Nghị sự năm 2020. Đến nay, hai sáng kiến quan trọng là “Chỉ số Hội nhập số ASEAN” và “Tài liệu tham chiếu về Kết nối các trung tâm đổi mới sáng tạo ASEAN” đã được hoàn tất. Đây là những nền tảng rất quan trọng giúp chúng ta có những định hướng dài hạn và yêu cầu trước mắt, để thực hiện mục tiêu tăng tính kết nối và khả năng ứng phó của ASEAN. Đồng thời cũng là những nền tảng hợp tác quan trọng về chuyển đổi số và hỗ trợ cho doanh nghiệp. Còn 11 sáng kiến khác sẽ được coi là trọng tâm để tiếp tục triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm, đặc biệt là trong Hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 năm 2020.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hợp tác giữa ASEAN với các nước khác, chúng ta cũng đề ra hàng loạt các chương trình hợp tác, kế hoạch phải thực hiện. Đặc biệt có một yếu tố mới mà trong khuôn khổ các hoạt động của AEM 52 chính là việc tiếp cận các khu vực công với khu vực doanh nghiệp, tư nhân. Hàng loạt các sáng kiến, kiến nghị và các nội dung đã được đề cập đến mang tính tương tác hai chiều và thống nhất lại, bổ sung vào trong các Chương trình hành động tại các kế hoạch hoạt động. Tôi cho rằng, đây là một nét mới và rất quan trọng để đảm bảo được vai trò của khu vực công trong hỗ trợ cho khu vực tư nhân và doanh nghiệp để phát triển.

Mặt khác, việc thực thi các sáng kiến và tuyên bố quan trọng của Hội nghị thượng đỉnh của ASEAN +3 và các Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế của ASEAN, Bộ trưởng Kinh tế ASEAN + 3, sáng kiến chung giữa Bộ trưởng Kinh tế ASEAN với Hàn Quốc… trong ứng phó với dịch Covid -19 và những mục tiêu cơ bản, nhất là vừa phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả, vừa đảm bảo việc khôi phục lại trạng thái hoạt động bình thường mới của nền kinh tế, cũng như tiếp tục tái cơ cấu lại các chuỗi cung ứng, đảm bảo sự tồn tại, duy trì các hoạt động có hiệu quả. Và những câu chuyện chuyển đổi số hỗ trợ cho các nền kinh tế trong ASEAN và khu vực doanh nghiệp ASEAN. Đặc biệt, tiếp tục tạo thuận lợi hình thành một thị trường thống nhất thương mại hàng hóa, dịch vụ cũng như là thị trường thu hút đầu tư của ASEAN. Chưa kể đến là những biện pháp cụ thể để thực thi Cộng đồng kinh tế ASEAN với mục tiêu tới năm 2025 … Đây đều là trọng tâm rất cơ bản mà các Bộ trưởng ASEAN trong Hội nghị AEM lần này đã thống nhất trong nội khối cũng như trong khuôn khổ hợp tác với các nước đối tác.

Bộ trưởng có thể gợi mở một số nội dung cơ bản tại Hội nghị này liên quan đến các sáng kiến, ưu tiên của ASEAN về đàm phán thúc đẩy đối thoại công - tư và vai trò của Việt Nam thế nào trong vấn đề này, thưa Bộ trưởng?

Trong chuỗi Hội nghị của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52, đã có rất nhiều diễn biến liên quan trực tiếp đến quan hệ đối tác công - tư, cũng như những mục tiêu của các Bộ trưởng ASEAN và đối tác của ASEAN đều hướng tới tạo thuận lợi và tiếp tục hỗ trợ cho khu vực doanh nghiệp, khu vực tư nhân phát triển.

Bất kể nền kinh tế nào, bất kể khuôn khổ hội nhập nào, bất kể cơ chế hợp tác nào đều phải lấy trọng tâm là khu vực doanh nghiệp, khu vực tư nhân. Bởi đó là những khu vực mang lại đóng góp và động lực lớn cho tăng trưởng và phát triển. Trình độ, năng lực của doanh nghiệp tư nhân cũng chính là thước đo năng lực quản trị quốc gia, cũng như năng lực cạnh tranh của nền kinh tế quốc gia đó.

Có 4 yêu cầu, mục tiêu chính được thể hiện rất rõ tại AEM-52 lần này liên quan đến khu vực tư nhân:

Một là, trong quá trình phát triển vừa qua, những diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19 đã tác động sâu rộng đến tất cả các nền kinh tế của ASEAN và các nước đối tác, thậm chí đối với cả kết cấu và thực thể kinh tế - thương mại của khu vực và toàn cầu. Nhưng doanh nghiệp, đằng sau đó là người dân, là khu vực chịu tác động sâu sắc và nặng nề nhất. Dịch bệnh tác động đến hoạt động và thu nhập của doanh nghiệp, kinh tế của người dân, và rất nhiều khía cạnh khác.

Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra cho các Bộ trưởng ASEAN và các nước đối tác là phải tính đến những yêu cầu thiết yếu ngay bây giờ cho sự hồi phục của nền kinh tế, cho sự trở lại trạng thái bình thường của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh cũng như trong hỗ trợ cho người dân.

Hai là, dưới tác động của dịch bệnh, chúng ta đã thấy những bất cập, tồn tại và hạn chế của mô hình kinh tế thương mại hiện nay. Chúng ta đều hiểu rằng dịch bệnh sẽ còn phức tạp, chưa ai có thể dự đoán dịch bệnh sẽ được kiểm soát, diễn biến như thế nào trong tương lai. Vì vậy, phải từ thực tế hiện nay để có những điều chỉnh trong quản trị quốc gia, quản trị doanh nghiệp, trong các mô hình và cơ cấu tăng trưởng kinh tế - thương mại. Câu chuyện thương mại điện tử, chuyển đổi số hay số hóa nền kinh tế không còn xa lạ, đặc biệt trong hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vì vậy, một trong những nội dung lớn đã được bàn bạc tại Hội nghị AEM-52 chính là làm sao để tiếp tục tương tác tốt hơn giữa khu vực công với khu vực doanh nghiệp tư nhân, tạo ra những nền tảng số nhằm phát triển kinh tế, thương mại thuận lợi, có hiệu quả và bền vững hơn nữa.

Ba là, việc tăng cường khả năng kết nối, ứng phó kịp thời, như chủ đề của Năm ASEAN 2020, đang đặt ra yêu cầu ở một tầm cao mới do diễn biến mới của dịch bệnh và cục diện chính trị, kinh tế, thương mại thế giới. Những câu chuyện về chiến tranh thương mại và cạnh tranh địa chính trị đang đặt ra cho ASEAN và cả Việt Nam những vấn đề mới phải đối mặt, từ cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để tạo nên một nền tảng bền vững, chắc chắn hơn nữa cho hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, đến củng cố các hiệp định thương mại tự do như là công cụ cho toàn cầu hóa ở giai đoạn mới.

Đặc biệt, phải tiếp tục cải cách, hoàn thiện thể chế pháp luật để tạo ra môi trường thuận lợi cho tự do hóa thương mại, cho những dòng chảy của thương mại, đầu tư, công nghệ, của dịch chuyển thể để chúng ta tiếp tục được toàn cầu hóa theo đúng định hướng.

Các vấn đề đó đều là những nội dung nền tảng để tăng cường tính tương tác giữa khu vực công với khu vực tư nhân, hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt khi các doanh nghiệp ASEAN phần lớn là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa.

Tất cả những điều đó đều đã được đề cập đến, và hàng loạt vấn đề đã được giải quyết, thông qua. Các Sáng kiến chung và Chương trình Hành động đều hàm chứa các vấn đề này, trong đó có cả những kiến nghị, đề xuất rất cụ thể của khu vực tư nhân, doanh nghiệp như Hội đồng Kinh doanh ASEAN, Hội đồng Kinh doanh của các đối tác tại ASEAN như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc, New Zealand,… đều đã được tiếp thu, phản ánh.

Trên cơ sở này, chúng tôi khẳng định rằng Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 đã kết tủa và chứa đựng, bao hàm đầy đủ tất cả những nhu cầu, xu thế phát triển của kinh tế tư nhân, của khu vực doanh nghiệp trong tương tác chung với khu vực công, từ đó đảm bảo phát triển bền vững, toàn diện của ASEAN và vai trò trung tâm của ASEAN trong phát triển chung của khu vực cũng như thế giới.

Trân trọng cám ơn Bộ trưởng!

Nhóm Phóng viên
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Bộ trưởng Trần Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

UAE đóng góp 240.000 CHF hỗ trợ các nước kém phát triển nhất tham gia MC13

UAE đóng góp 240.000 CHF hỗ trợ các nước kém phát triển nhất tham gia MC13

UAE đã đóng góp 1 triệu AED (240.000 CHF) để giúp các nước kém phát triển nhất tham gia Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13.
Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay 1/3/2024: Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây; Nga tuyên bố Ukraine tổn thất nặng ở Donetsk

Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay 1/3/2024: Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây; Nga tuyên bố Ukraine tổn thất nặng ở Donetsk

Thông tin chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 1/3/2024: Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây; Nga tuyên bố Ukraine tổn thất nặng ở Donetsk.
Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn nữa hợp tác nhiều mặt với Ireland

Việt Nam mong muốn làm sâu sắc hơn nữa hợp tác nhiều mặt với Ireland

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới.
Hội nghị cấp Bộ trưởng WTO lần thứ 13 kết thúc muộn hơn so với dự kiến

Hội nghị cấp Bộ trưởng WTO lần thứ 13 kết thúc muộn hơn so với dự kiến

Theo thông tin mới nhất từ Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Phiên bế mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng WTO lần thứ 13 sẽ kết thúc muộn hơn so với dự kiến.
Tổng thống Nga công bố Thông điệp Liên bang năm 2024

Tổng thống Nga công bố Thông điệp Liên bang năm 2024

Ngày 29/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Thông điệp Liên bang năm 2024 ở Gostiny Dvor.

Tin cùng chuyên mục

Sức hút từ triển lãm quy mô lớn nhất thế giới về lĩnh vực năng lượng tái tạo

Sức hút từ triển lãm quy mô lớn nhất thế giới về lĩnh vực năng lượng tái tạo

Triển lãm WSEW 2024 là triển lãm có quy mô lớn nhất thế giới về lĩnh vực năng lượng tái tạo đang được diễn ra tại Nhật Bản.
Triển vọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Australia

Triển vọng thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Australia

Hai nền kinh tế Việt Nam-Australia có sự bổ sung cao. Việt Nam mạnh về đồ điện tử, máy móc, dệt may, giày dép; còn Australia có nhiều tài nguyên, nhiên liệu...
Trước thềm bế mạc MC13: WTO tăng tốc thu hẹp khoảng cách còn lại để đạt thành tựu chung

Trước thềm bế mạc MC13: WTO tăng tốc thu hẹp khoảng cách còn lại để đạt thành tựu chung

Trước thềm bế mạc MC13, Tổng giám đốc WTO đã kêu gọi các bộ trưởng nỗ lực hơn nữa và tìm ra sự đồng thuận về các vấn đề khác nhau vẫn còn tồn tại.
Chuỗi Hội nghị SOM 1 APEC 2024: Chương trình nghị sự tăng trưởng chất lượng

Chuỗi Hội nghị SOM 1 APEC 2024: Chương trình nghị sự tăng trưởng chất lượng

Từ ngày 24/2 - 8/3, chuỗi Hội nghị lần thứ nhất của các quan chức cấp cao APEC năm 2024 được tổ chức tại Lima, Peru.
Chiến sự Israel-Hamas hôm nay ngày 29/2/2024: Thủ lĩnh Hamas có động thái mới; Mỹ đề nghị Israel ký thư cam kết

Chiến sự Israel-Hamas hôm nay ngày 29/2/2024: Thủ lĩnh Hamas có động thái mới; Mỹ đề nghị Israel ký thư cam kết

Thông tin chiến sự Israel-Hamas ngày 29/2/2024: Thủ lĩnh Hamas có động thái mới; Mỹ đề nghị Israel ký thư cam kết.
Chiến sự Israel - Hamas ngày 29/2/2024: Mỹ yêu cầu Israel tuân thủ luật pháp quốc tế tại Dải Gaza

Chiến sự Israel - Hamas ngày 29/2/2024: Mỹ yêu cầu Israel tuân thủ luật pháp quốc tế tại Dải Gaza

Chiến sự Israel – Hamas ngày 29/2/2024: Mỹ yêu cầu Israel tuân thủ luật pháp quốc tế tại Dải Gaza sau hàng loạt cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 29/2/2024: Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tiến vào Robotine

Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 29/2/2024: Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tiến vào Robotine

Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 29/2/2024: Bộ Quốc phòng Nga xác nhận tiến vào Robotine sau những đòn tấn công quyết liệt của đơn vị xung kích Nga.
Tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo để thực thi và tận dụng các FTA trong tháng 3/2024

Tổ chức khảo sát nhu cầu đào tạo để thực thi và tận dụng các FTA trong tháng 3/2024

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản về việc “Khảo sát nhu cầu đào tạo để thực thi và tận dụng các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam (FTA)”.
Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay 29/2/2024: Mỹ không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine; Nga giành thêm lợi thế ở Avdiivka

Chiến sự Nga-Ukraine hôm nay 29/2/2024: Mỹ không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine; Nga giành thêm lợi thế ở Avdiivka

Thông tin chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 29/2/2024: Mỹ không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine; Nga giành thêm lợi thế ở Avdiivka.
Đề nghị Venezuela tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam

Đề nghị Venezuela tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam

Việt Nam đề nghị Venezuela tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam như: Gạo, dệt may, giày dép, điện tử... và mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng khác.
Hội nghị MC13 là cơ hội "cùng nhau vạch ra con đường tương lai"

Hội nghị MC13 là cơ hội "cùng nhau vạch ra con đường tương lai"

Các Bộ trưởng thương mại trên thế giới đang tập trung tại Abu Dhabi để tham dự cuộc họp của WTO nhằm thiết lập các quy tắc thương mại mới.
Chiến sự Israel-Hamas hôm nay ngày 28/2/2024: Israel cảnh báo Hezbollah; Mỹ, Qatar nhận định khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn

Chiến sự Israel-Hamas hôm nay ngày 28/2/2024: Israel cảnh báo Hezbollah; Mỹ, Qatar nhận định khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn

Thông tin chiến sự Israel-Hamas ngày 28/2/2024: Israel cảnh báo Hezbollah; Mỹ, Qatar nhận định khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn.
Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dệt may và thời trang

Việt Nam - Ấn Độ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực dệt may và thời trang

Hội chợ dệt may Bharat Tex 2024 được tổ chức bởi Bộ Dệt may Ấn Độ và 11 Hội đồng xúc tiến xuất khẩu dệt may Ấn Độ tại thủ đô New Delhi từ ngày 26 - 29/2/2024.
Chiến sự Nga-Ukraine: Phương Tây và NATO có thực sự muốn gửi quân tới Ukraine?

Chiến sự Nga-Ukraine: Phương Tây và NATO có thực sự muốn gửi quân tới Ukraine?

Chiến sự Nga-Ukraine: Phương Tây và NATO có thực sự muốn gửi quân tới Ukraine? hay chỉ là tuyên bố để thử phản ứng của các quốc gia châu Âu tại Paris?
Xây nhà máy xe điện tại Ấn Độ: Góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Xây nhà máy xe điện tại Ấn Độ: Góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

VinFast khởi công xây dựng nhà máy ôtô tại Ấn Độ là sự kiện quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Ấn Độ phát triển.
Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) dỡ bỏ lệnh cấm vận với Niger

Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) dỡ bỏ lệnh cấm vận với Niger

Cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) ngày 24/2 tuyên bố dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Niger, Mali, Burkina Faso.
Việt Nam - Trung Quốc: Duy trì quan hệ kinh tế tốt đẹp, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư

Việt Nam - Trung Quốc: Duy trì quan hệ kinh tế tốt đẹp, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đã gặp gỡ, trao đổi với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc.
Chiến sự Nga-Ukraine ngày 28/2/2024: Nga cảnh báo NATO; Mỹ hối thúc G7 giải phóng tài sản bị phong tỏa của Nga

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 28/2/2024: Nga cảnh báo NATO; Mỹ hối thúc G7 giải phóng tài sản bị phong tỏa của Nga

Thông tin chiến sự Nga-Ukraine hôm nay ngày 28/2/2024: Nga cảnh báo NATO; Mỹ hối thúc G7 giải phóng tài sản bị phong tỏa của Nga.
Việt Nam coi trọng hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn

Việt Nam coi trọng hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã tiếp và làm việc với ông John Neuffer, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ để trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn.
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương giữa Việt Nam - Costa Rica

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương giữa Việt Nam - Costa Rica

Để thúc đẩy hợp tác kinh tế, hai bộ trưởng của Việt Nam và Costa Rica thống nhất tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội giao thương.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động