Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ bảy 04/12/2021 12:15

Ấn Độ đứng thứ 26/141 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam

17:35 | 11/11/2021
Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến tháng 10/2021, các doanh nghiệp Ấn Độ đã đầu tư vào Việt Nam 310 dự án, với tổng vốn đăng ký 910,29 triệu USD. Với kết quả trên, Ấn Độ đứng thứ 26 trong tổng số 141 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Trong đó, tính riêng 10 tháng năm 2021, các doanh nghiệp Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam 20 dự án cấp mới, 7 dự án tăng vốn và 50 dự án góp vốn mua cổ phần với tổng vốn đầu tư là 16,27 triệu USD, đứng thứ 28/97 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 10 tháng.

Hiện các dự án của Ấn Độ tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 60 dự án, tổng vốn đầu tư 459,67 triệu USD, chiếm 50,5% về vốn đầu tư. Tiếp theo là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện với 6 dự án, tổng vốn đầu tư 236,3 triệu USD, chiếm 26% tổng vốn đầu tư. Đứng thứ ba là lĩnh vực khai khoáng với 5 dự án, tổng vốn đầu tư là 96,5 triệu USD. Còn lại là các lĩnh vực khác.

Một số dự án tiêu biểu của Ấn Độ tại Việt Nam là: Dự án nhà máy đường Sơn Hòa tại tỉnh Phú Yên với tổng vốn đăng ký 94,5 triệu USD; Dự án nhà máy điện mặt trời Infra tại Ninh Thuận, có tổng vốn đầu tư 71,9 triệu USD và Dự án Công ty TNHH TATA Coffee Việt Nam tại tỉnh Bình Dương với tổng vốn đầu tư 67,5 triệu USD.

Về địa bàn đầu tư, nếu không tính 3 dự án thăm dò, khai thác dầu khí, Ấn Độ đã đầu tư tại 28 địa phương trên cả nước. Trong đó, Ninh Thuận dẫn đầu với 4 dự án, tổng vốn đầu tư 195,1 triệu USD. Tiếp theo là Phú Yên với 8 dự án, tổng vốn đầu tư 189,64 triệu USD. Bình Dương đứng thứ ba với 10 dự án, tổng vốn đầu tư là 116,26 triệu USD. Còn lại là các dự án tại TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Long An...

Tất Bình