11 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn ước đạt hơn 4,5 tỷ USD

Theo UBND Lạng Sơn, 11 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh ước đạt 4.595 triệu USD; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,28% so với cùng kỳ.
11 tháng, thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 335.116 tỷ đồng Nâng cao năng lực thông quan cho cửa khẩu Lạng Sơn Khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Chi Ma - Ái Điểm

Thông quan hơn 1.200 xe xuất nhập khẩu mỗi ngày

Báo cáo mới nhất của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho thấy, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan trong ngày 5/12/2023 qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn là 1.215 xe. Trong đó, số phương tiện có hàng xuất khẩu 405 xe (gồm 271 xe hoa quả, 134 xe hàng khác); số phương tiện nhập khẩu 810 xe (gồm: 798 xe hàng, 12 xe mới).

11 tháng, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn ước đạt hơn 4,5 tỷ USD
Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn

Đáng chú ý, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là 681 xe. Trong đó, số phương tiện chở hàng xuất khẩu 128 xe (gồm: 38 xe hoa quả, 90 xe mặt hàng khác); số phương tiện nhập khẩu 553 xe (gồm: 541 xe hàng, 12 xe mới). Số phương tiện quay đầu (chuyển cửa khẩu khác): 0 xe.

Tại Cửa khẩu phụ Tân Thanh, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là 452 xe, trong đó, số phương tiện có hàng xuất khẩu 268 xe (gồm 233 xe hoa quả, 35 xe mặt hàng khác); số phương tiện có hàng nhập khẩu 184 xe; số phương tiện quay đầu (chuyển cửa khẩu khác): 0 xe.

Hay tại Cửa khẩu chính Chi Ma, tổng số phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thông quan là 77 xe, trong đó, số phương tiện có hàng xuất khẩu 4 xe, số phương tiện có hàng nhập khẩu 73 xe. Số phương tiện quay đầu (chuyển cửa khẩu khác): 0 xe...

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cho biết, trong tháng 11/2023, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục được duy trì và phát triển tại 6 cửa khẩu gồm: Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng, cửa khẩu chính Chi Ma, các cửa khẩu phụ Tân Thanh, Cốc Nam, Na Hình.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh tháng 11 ước đạt 440 triệu USD, trong đó xuất khẩu ước đạt 280 triệu USD, nhập khẩu ước đạt 160 triệu USD; lũy kế 11 tháng ước đạt 4.595 triệu USD, đạt 120,9% kế hoạch, tăng 70,6% so với cùng kỳ, trong đó, xuất khẩu ước đạt 2.680 triệu USD, đạt 206,2% kế hoạch, tăng 214,2%; nhập khẩu ước đạt 1.915 triệu USD, đạt 76,6% kế hoạch, tăng 4%.

Ông Vy Công Tường, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn cho hay, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh để có các giải pháp, phương án tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước được giao.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan, tạo thuận lợi thương mại, vận hành thông suốt hệ thống thông quan điện tử gắn với việc thực hiện Nền tảng cửa khẩu số nhằm tạo thuận lợi tối đa cho cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Mặt khác, phân công công chức kịp thời hỗ trợ, giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan; tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu để thực hiện nhanh chóng thủ tục thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu.

Phối hợp với các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi tại cửa khẩu bố trí khu vực, địa điểm tạo điều kiện cho hàng hoá là nông sản vào lưu giữ, bảo quản trong thời gian chờ xuất khẩu theo quy định; phối hợp với lực lượng Biên phòng, Công an để điều tiết giao thông cho xe ra, vào khu vực cửa khẩu không bị ùn tắc, đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng mất ổn định gây ảnh hướng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Ngoài ra, tiếp tục khuyến cáo đến các tổ chức, cá nhân xuất nhập khẩu chủ động, phối hợp nắm bắt, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng về tình hình thị trường, hoạt động xuất nhập khẩu, tình hình các cửa khẩu để kịp thời điều chỉnh phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn, giảm thiểu các thiệt hại phát sinh. Sử dụng các đại lý làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan cấp phép để thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá nhằm tránh các rủi ro pháp lý liên quan, đảm bảo tính chuyên nghiệp, minh bạch.

Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Cũng theo Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tháng 11 tăng 9,42% so với tháng 11/2022, tính chung 11 tháng tăng 7,28% so với cùng kỳ, trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 6,83%; chế biến, chế tạo tăng 11,37%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 2,37%.

Đến nay, đã có 6 cụm công nghiệp được thành lập, quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn được nhà đầu tư, tiếp tục giám sát và đôn đốc tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp đã được thành lập. Thẩm định các trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thành lập 4 cụm công nghiệp.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11 ước đạt 3.473,2 tỷ đồng, lũy kế 11 tháng 31.573,7 tỷ đồng, đạt 117,4 % kế hoạch, tăng 28,85% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 22/11/2023, toàn tỉnh đã đăng ký mới 623 doanh nghiệp, đạt 124% kế hoạch, tăng 45% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký 5.662 tỷ đồng, tăng 18%. Lũy kế toàn tỉnh có 4.130 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 49.300 tỷ đồng, 785 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động.

Bên cạnh đó, thành lập mới 39 hợp tác xã, đạt 97,5% kế hoạch, giảm 35% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký 79,8 tỷ đồng, giảm 49,6%, giải thể 6 hợp tác xã; toàn tỉnh hiện có 493 hợp tác xã, tổng vốn đăng ký 1.109,4 tỷ đồng, 2 liên hiệp hợp tác xã.

Lũy kế từ đầu năm đã cấp mới chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đầu tư 13 dự án, tổng vốn đầu tư 6.707,17 tỷ đồng (tăng 5.167,92 tỷ đồng so với cùng kỳ); điều chỉnh 24 dự án, số vốn tăng thêm 148,96 tỷ đồng; thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 21 dự án.

Ngoài ra, trong tháng 11, đã thu hút được 151,23 nghìn lượt khách du lịch; doanh thu ước đạt 135,7 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng thu hút 3.764,82 nghìn lượt khách, đạt 100,13% kế hoạch, tăng 10,15% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 2.999 tỷ đồng, đạt 105,22% kế hoạch, tăng 49,59%.

Trong thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn sẽ thực hiện hỗ trợ các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn và các cụm công nghiệp đã được thành lập. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ chấp thuận chủ trương đầu tư cụm công nghiệp Na Dương 1 và Na Dương 3; tiếp tục đôn đốc hoàn thiện hồ sơ thành lập 2 cụm công nghiệp Minh Sơn và cụm công nghiệp phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ; hướng dẫn các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, khảo sát các dự án năng lượng tái tạo.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố (DDCI). Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, giải quyết kịp thời các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Tập trung thu hút các nhà đầu tư và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Quỳnh Nga
Bạn thấy bài viết này thế nào?
Kém Bình thường ★ ★ Hứa hẹn ★★★ Tốt ★★★★ Rất tốt ★★★★★
Bài viết cùng chủ đề: Xuất nhập khẩu

Có thể bạn quan tâm

Tin mới nhất

Xuất khẩu gạo 2024: Những khuyến nghị đáng chú ý từ các Thương vụ

Xuất khẩu gạo 2024: Những khuyến nghị đáng chú ý từ các Thương vụ

Các Thương vụ Việt Nam ở những thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất đã có những khuyến nghị bổ ích để doanh nghiệp tăng đơn hàng, gia tăng sản lượng xuất khẩu.
Ngành gỗ liên tục đổi mới để chiếm lĩnh thị trường ngách

Ngành gỗ liên tục đổi mới để chiếm lĩnh thị trường ngách

Với những ưu thế vượt trội so với thương mại truyền thống, thương mại điện tử đã trở thành “cứu cánh” giúp nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gỗ vượt qua thách thức.
Hòa Bình xuất 20 tấn sản phẩm măng Kim Bôi sang Hà Lan

Hòa Bình xuất 20 tấn sản phẩm măng Kim Bôi sang Hà Lan

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Kim Bôi xuất khẩu 20 tấn sản phẩm măng sang thị trường Hà Lan.
Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với tủ gỗ từ Việt Nam

Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn điều tra lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với tủ gỗ từ Việt Nam

Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn thời gian điều tra xem xét phạm vi sản phẩm và lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam.
Hoa Kỳ là nhà mua nông lâm thủy sản nhiều nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2024

Hoa Kỳ là nhà mua nông lâm thủy sản nhiều nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2024

2 tháng đầu năm 2024, cơ cấu thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản có sự thay đổi khi Hoa Kỳ chiếm tỉ trọng lớn nhất, thị trường Trung Quốc xuống thứ hai.

Tin cùng chuyên mục

Đánh thuế 10% với dịch vụ xuất khẩu: Nên hay không nên?

Đánh thuế 10% với dịch vụ xuất khẩu: Nên hay không nên?

Việc phải chịu thuế suất 10% khi xuất khẩu sẽ khiến các nhà cung cấp dịch vụ cho nước ngoài của Việt Nam gặp khó khăn khi cạnh tranh với đối thủ quốc tế.
Cơ hội tìm kiếm đơn hàng cho doanh nghiệp gỗ tại HawaExpo 2024

Cơ hội tìm kiếm đơn hàng cho doanh nghiệp gỗ tại HawaExpo 2024

Hội chợ quốc tế đồ gỗ và nội thất HawaExpo 2024 sẽ quy tụ hơn 500 doanh nghiệp, trong đó hơn 80% là các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam.
Chưa đầy 2 tháng, xuất khẩu cà phê đã thu về gần 1 tỷ USD

Chưa đầy 2 tháng, xuất khẩu cà phê đã thu về gần 1 tỷ USD

Chưa đầy 2 tháng năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã thu về hơn 900 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
Thương hiệu gạo Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thế giới?

Thương hiệu gạo Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ thế giới?

Dù trong Top các nước đứng đầu về sản lượng xuất khẩu gạo nhưng thương hiệu gạo Việt vẫn rất mờ nhạt tại hầu hết các thị trường trên thế giới.
Đón sóng tăng trưởng, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc, Mỹ, EU, tăng mạnh

Đón sóng tăng trưởng, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc, Mỹ, EU, tăng mạnh

Xuất khẩu cá tra sang các thị trường chính như Mỹ, Trung Quốc, thị trường EU và khối thị trường CPTPP... đều ghi nhận tăng trưởng dương trong tháng 1/2024.
Danh tính mặt hàng Việt Nam đã chi gần 12 tỷ USD nhập khẩu gần 2 tháng qua

Danh tính mặt hàng Việt Nam đã chi gần 12 tỷ USD nhập khẩu gần 2 tháng qua

Tính đến 15/2, Việt Nam đã chi tới 11,34 tỷ USD để nhập khẩu nhóm mặt hàng phục vụ cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.
Sản phẩm ống thép của Việt Nam có mặt tại chuỗi bán lẻ của Nhật Bản

Sản phẩm ống thép của Việt Nam có mặt tại chuỗi bán lẻ của Nhật Bản

Chuỗi hệ thống bán lẻ có hơn 1.200 cửa hàng trên khắp Nhật Bản đã nhập khẩu ống thép Hòa Phát để bán tận tay tới người tiêu dùng.
Đồng USD và tồn kho tăng đẩy giá cà phê xuất khẩu suy yếu

Đồng USD và tồn kho tăng đẩy giá cà phê xuất khẩu suy yếu

Đồng USD và tồn kho tăng đẩy giá cà phê giảm. Hiện tượng El Nino thường mang mưa lớn ở Brazil và hạn hán ở Ấn Độ,tác động tiêu cực đến giá cà phê xuất khẩu.
2 tháng đầu năm cả nước xuất siêu 4,72 tỷ USD

2 tháng đầu năm cả nước xuất siêu 4,72 tỷ USD

2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 113,96 tỷ USD, cán cân thương mại nghiêng về xuất khẩu với con số xuất siêu 4,72 tỷ USD.
Hội nghị Giao ban Xúc tiến thương mại với các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 2/2024

Hội nghị Giao ban Xúc tiến thương mại với các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 2/2024

Hội nghị được tổ chức lúc 8h30 ngày 29/2/2024 tại trụ sở Bộ Công Thương, do lãnh đạo Cục Xuất tiến thương mại, Cục Xuất nhập khẩu chủ trì.
Giá hạt điều xuất khẩu đang có xu hướng giảm

Giá hạt điều xuất khẩu đang có xu hướng giảm

Trong tháng 1/2024, giá điều xuất khẩu đạt bình quân 5.311 USD/tấn, giảm khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và đang tiếp tục có xu hướng giảm.
Hòa Bình xuất 40 tấn sản phẩm cháo sen Bát Bảo sang Nhật Bản

Hòa Bình xuất 40 tấn sản phẩm cháo sen Bát Bảo sang Nhật Bản

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp với Công ty Minh Trung xuất khẩu 40 tấn sản phẩm cháo sen Bát Bảo sang Nhật Bản.
Bình Định: Sắp diễn ra Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời 2024

Bình Định: Sắp diễn ra Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời 2024

Từ ngày 9 - 12/3/2024 tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Hội chợ quốc tế hàng phong cách ngoài trời 2024 (Q-FAIR 2024).
Nhu cầu tiêu thụ lớn, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tăng mạnh 275%

Nhu cầu tiêu thụ lớn, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc tăng mạnh 275%

Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) trong tháng 1/2024 đạt 42 triệu USD, tăng mạnh 275% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội: Kế hoạch tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất

Hà Nội: Kế hoạch tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất

Năm 2024, UBND TP. Hà Nội dự kiến tổ chức 6 Hội nghị đối thoại, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa thành phố.
500 gian hàng quy tụ tại triển lãm quốc tế ngành Dệt may VIATT 2024

500 gian hàng quy tụ tại triển lãm quốc tế ngành Dệt may VIATT 2024

Ngày 28/2, tại TP. Hồ Chí Minh, 500 gian hàng đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Quốc tế ngành dệt may và Công nghệ dệt Việt Nam VIATT 2024.
Ấn Độ khởi xướng điều tra chống trợ cấp kính cường lực từ Việt Nam

Ấn Độ khởi xướng điều tra chống trợ cấp kính cường lực từ Việt Nam

Ấn Độ khởi xướng điều tra chống trợ cấp đối với mặt hàng kính cường lực tráng và không tráng có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam.
Tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Lào tăng 104,4%

Tháng đầu năm 2024, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Lào tăng 104,4%

Xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Lào trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng dựa trên cơ sở của mối quan hệ thương mại tích cực giữa hai nước.
WTO nêu các quy tắc mới về thương mại dịch vụ; Mỹ lạc quan về tăng trưởng của kinh tế thế giới

WTO nêu các quy tắc mới về thương mại dịch vụ; Mỹ lạc quan về tăng trưởng của kinh tế thế giới

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã đưa ra các quy tắc mới tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại dịch vụ giữa hơn 70 quốc gia thành viên.
Giá cà phê xuất khẩu đạt gần 3.100 USD/tấn, tăng tới 43%

Giá cà phê xuất khẩu đạt gần 3.100 USD/tấn, tăng tới 43%

Lượng cà phê xuất khẩu chỉ tăng 16,7% nhưng kim ngạch tăng tới 66,8%. Theo đó, giá cà phê xuất khẩu đạt gần 3.100 USD/tấn, tăng gần 43% so với cùng kỳ.
Xem thêm
Mobile VerionPhiên bản di động