Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 30/11/2021 07:03

Xử lý "điểm nóng" môi trường

11:11 | 25/11/2021
Việc kiểm soát chặt chẽ nguồn thải trong các ngành công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm cùng sự nỗ lực xử lý "điểm nóng"…, công tác bảo vệ môi trường (BVMT) trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành Công Thương đã có chuyển biến tích cực.
Khắc phục hạn chế

Ông Phạm Trọng Thực - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) - cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế rủi ro về môi trường có thể xảy ra, Bộ Công Thương đã tập trung hoàn thành hệ thống chính sách, pháp luật về BVMT ngành Công Thương như: Thông tư về quản lý môi trường ngành Công Thương; Thông tư về quản lý nhiệm vụ BVMT của Bộ Công Thương; Quyết định của Bộ Công Thương về xử lý tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao nhà máy nhiệt điện, hóa chất; Thông tư về quản lý hồ chứa quặng đuôi... Bên cạnh đó, Bộ cũng chú trọng kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường. Công tác truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức về BVMT ngày càng được nâng cao và triển khai sâu rộng. Nhờ đó, môi trường công nghiệp đã được cải thiện đáng kể, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phù hợp với bối cảnh hội nhập.

Xử lý "điểm nóng"  môi trường
Sản xuất vật liệu xây dựng không nung từ tro, xỉ

Bên cạnh những mặt tích cực, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại cũng phát sinh nhiều vấn đề môi trường cần được quan tâm giải quyết. Cụ thể, tồn tại liên quan đến môi trường mà doanh nghiệp trong ngành cần giải quyết, đó là: Trình độ công nghệ, thiết bị, cơ sở hạ tầng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp còn lạc hậu; nhận thức của một số doanh nghiệp trong công tác BVMT chưa cao; hệ thống chính sách, pháp luật về BVMT còn chồng chéo và bất cập; nguồn tài chính đầu tư cho BVMT từ ngân sách nhà nước và vốn doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu...

Lợi ích của doanh nghiệp và trách nhiệm với môi trường

Trong mục tiêu kế hoạch BVMT ngành Công Thương đến năm 2025, 70 - 90% nguồn thải trong các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm được đánh giá, kiểm kê, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và ban hành chính sách, quy định kiểm soát; 80% tổng lượng tro, xỉ, thạch cao phát sinh từ các nhà máy điện, nhà máy hóa chất, phân bón được tái chế, tái sử dụng và xử lý làm nguyên liệu sản xuất, vật liệu xây dựng, san lấp… đáp ứng yêu cầu BVMT.

Trong lĩnh vực xử lý tro, xỉ, Bộ Công Thương đã tổ chức đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Đề án tại các nhà máy nhiệt điện, hóa chất để đánh giá tình hình để đề xuất giải quyết các vướng mắc với các cấp có thẩm quyền.

Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, tính hết năm 2020, 100% số nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón đang hoạt động đã phê duyệt đề án xử lý, tiêu thụ tro, xỉ; tỷ lệ tiêu thụ tro, xỉ tăng lên hàng năm (năm 2018, tỷ lệ tiêu thụ là 38,5%; năm 2019 là 50% và năm 2020 khoảng 60%).

Để nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, hướng tới nền kinh tế xanh - sạch - nền kinh tế tuần hoàn phát triển bền vững, Bộ Công Thương đã, đang khuyến khích doanh nghiệp tập trung đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất; xây dựng, ban hành và thực hiện các chính sách phát triển bền vững; truyền thông, nâng cao năng lực, nhận thức từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng…

"Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng như hiện nay, khi các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới có hiệu lực, đòi hỏi doanh nghiệp phải sẵn sàng thích ứng; từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm gắn liền với BVMT" - ông Phạm Trọng Thực nêu quan điểm.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1375/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch BVMT ngành Công Thương giai đoạn 2020 - 2025. Đây là cơ sở để ngành Công Thương tập trung giải quyết các vấn đề môi trường trong giai đoạn tới.

Thanh Tâm - Lan Anh