Đường dây nóng: 0866.59.4498 - Thứ ba 27/07/2021 21:04

Xem xét điều chỉnh giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân

20:29 | 01/09/2019
Tổng cục Thuế cho biết, đang phối hợp với các đơn vị có thẩm quyền của Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi biến động chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước dự kiến đết hết năm 2019 sẽ lên đến trên 20% (lũy kế so với thời điểm 1/7/2013).    

Tại Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12, có hiệu lực từ 01/07/2013, quy định: Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. Trường hợp chỉ số CPI biến động trên 20% so với thời điểm Luật Thuế TNCN có hiệu lực thi hành/hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất, thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

xem xet dieu chinh giam tru gia canh thue thu nhap ca nhan
Ảnh minh họa

Tổng cục Thuế cho biết, trong quá trình tổ chức thực hiện Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012, liên quan đến công tác quản lý thuế TNCN, Tổng cục Thuế đã thường xuyên cập nhật chỉ số giá tiêu dùng (CPI) theo các công bố của Tổng cục Thống kê để đảm bảo quản lý thuế theo đúng quy định, cụ thể:

So với thời điểm tháng 7/2013 (100%), trong năm 2014 CPI biến động tăng lũy kế là 104,82%; đến 2015 là 1055,49%; 2016 là 108,29%; 2017 là 112,11%; 2018 là 116,07%; đến thời điểm hết 6 tháng đầu năm 2019 là 118,17%.

Như vậy, chỉ số CPI đến hết 6 tháng đầu năm 2019 so với 1/7/2013 đã tăng 18,17%, nhưng chưa đến mức 20% - mốc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo quy định của Luật thuế TNCN.

Tuy nhiên, căn cứ diễn biến tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, đồng thời căn cứ theo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, dự kiến mức tăng CPI năm 2019 khoảng dưới 4%. Như vậy, tính đến hết năm 2019, dự kiến biến động CPI có thể sẽ vượt trên ngưỡng 20% so với thời điểm Luật số 26/2012/QH13 có hiệu lực ngày 1/7/2013. Do vậy, Tổng cục Thuế đang phối hợp với các đơn vị có thẩm quyền của Bộ Tài chính để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo đúng quy định của Luật thuế TNCN, đồng thời rà soát, đánh giá tổng kết toàn diện chính sách thuế TNCN để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét quyết định.

Ngọc Quỳnh